Workcube, Bilişim 500 Araştırması Yerli ERP Üreticisi Kategorisinde Birinci Oldu.

İnterpromedya tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Türkiye’nin bilişim alanındaki kapsamlı araştırması Bilişim 500 sonuçları 16 Temmuz 2012 Pazartesi günü Grand Cevahir Hotel’de düzenlenen törenle açıklandı.  

Bu sene 2012 yılı ciro gelirlerine göre değerlendirilen firmaların yazılım, donanım, hizmet ve özel bölüm başlıkları altında 67 kategorinin ödül aldığı Bilişim 500 araştırmasında Workcube, Yerli ERP yazılımları kategorisinde 1. , ERP Yazılımları kategorisinde ise 2. oldu.

Bilişim sektörünün ileri gelen firmaları ve temsilcilerinin yer aldığı gecede Workcube ERP adına birincilik ödülünü Workcube İş Geliştirme Direktörü Ferdi Fırat aldı. Türkiye’nin ilk WEB tabanlı yerli yazılım üreticisi olarak Bilişim 500 şirketleri arasında yer almanın kendileri için gurur verici bir gelişme olduğunu belirten Ferdi Fırat, ciro bazında %200’e yakın bir büyüme gerçekleştirdikleri 2011 yılını hedefledikleri büyüme beklentilerinin çok üzerinde kapattıklarını ve 2012 yılı için hedefledikleri % oranında büyümeyi ilk yarıda tutturduklarını dile getirdi.

Mobilya, İnşaat, Perakende, Metal, Kimya, Hizmet, Bilişim, Gıda gibi 11 farklı sektörde dikey çözümleri bulunan ve 500 den fazla değişik şirkette ERP projesi gerçekleştiren Workcube, 2012 başı itibariyle aldıkları iki büyük kamu ihalesi, farklı sektörlerdeki yeni ERP projeleri, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıkları, Tersane ve kamu gibi yeni sektörlerde geliştirdikleri dikey çözümleriyle sektörde emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye ve büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

ERP Komitesinden M. Göker Sarp ile ropörtaj

ERP Komitesi, sektörde önemli bir boşluğu doldurmaya aday bir platform olarak ortaya çıktı. Bu bölümde, ERP Komitesi Koordinatörü M.Göker Sarp ile Komite, işlevleri ve ERP konusunda bir roportajı yayınlıyoruz.

1.     ERP Komitesi Nedir? Hangi Amaçla Kuruldu?

ERP Komitesi, Türkiye’deki ERP kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları ve stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile iş uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşan marka bağımsız bir organizasyondur.

ERP Komitesi, ülkemizin operasyonel etkinlik ve verimlilik hedeflenen ERP projelerinde başarıya ulaşılabilmesi için akademisyen, yönetim danışmanı ve ERP kullanıcısı olan komite üyelerinin yazılım geliştirme platformları, büyük ölçekli iş uygulamaları, veri analizi, karar destek sistemleri, kaynak planlama ve optimizasyon gibi ileri seviyedeki uzmanlıklarını ve tecrübelerini, ERP uygulamalarının kullanımına geçecek ticaret, sanayi ve hizmet kurumlarının istifadesine sunduğu bir platform oluşturmak amacıyla kuruldu.

2.     Komitenin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz.

ERP Komitesi bu amaçla birlikte, akademisyen ve danışman üyeleriyle birlikte, sanayi , ticaret ya da hizmet sektörlerinde yürüteceği bilinçlendirme (seminer, teknik analiz ve dökümanlar vs) faaliyetleri ile ERP uygulama ve platformlarına özendirmeyi ve bu uygulamaların kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor, akademik çalışmalar , röportajlar yayınlıyor ve ERP kullanımına yönelik sektörel çalışma grupları oluşturuyor.

Komite, ERP kullanımını veya firma içinde yaygınlaştırmayı hedefleyen firmalar ile ortaklık içinde çalışabilecek ve onlara koçluk edecek bir gruptur. Firmalara ve proje ekiplerine yaşayacakları değişiklikleri yönetmelerine ve yapılan uyarlama, değişiklikleri teslim almalarına yardımcı olacaktır. Firmalara koçluk edip, destek verirken, ERP projelerinde her adımdan emin olmaları için komite üyesi firmalarla deneyimlerini paylaşmalarına aracı olacak,  benzeri konularda deneyimlerden yararlanmanız için uzman desteğe ulaşmanızı sağlayacak, komiteye vaya başkasına bağımlı olmayan bir çözüm yaratılmasına yardımcı olacaktır.

3.     Komite, ERP Kullanıcısı olmak isteyen firmalara nasıl destek oluyor?

ERP Kullanmak isteyen firmalardaki yöneticilerin veya firmalarında ERP kullanılmasını arzu eden kişilerin ilk iletişimi ile başlayan bağımsız, tutarlı ve güvenilir desteğimizle, yönetim ve bilişim danışmanlarımız eşliğinde mevcut durum analiz sürecinden geçmelerini sağlıyoruz . Bu analiz sonucunda onlara rehberlik edecek bir yol haritası hazırlıyoruz.  Memnuniyet geri bildirimlerinizle de kendimizi denetliyoruz.

4.     Ne zaman Kuruldu? Kaç üyesi bulunuyor?

ERP Komitesinin temelleri 2009 yılında atıldı, organizasyonu oluşturulmaya başlandıktan sonra resmi olarak 13 Şubat 2012 tarihinde kurulan ERP Komitesi’nin, şuan itibariyle 1 000’in üzerinde bireysel ve kurumsal üyesi bulunuyor. Sosyal Medya (Linkedin Grubumuz, Facebook Sayfamız, Twitter Profilimiz) ve dijital platformlardan etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Detaylı bilgi için komite resmi web sitesi: www.erpcommittee.org

5.     Türkiyedeki ERP Pazarı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Dünyada 90’lı yıllarda üretim planlama sistemlerini desteklemek amacıyla ortaya çıkan ERP uygulamaları, zaman içerisinde sadece şirket operasyonlarının yönetildiği entegre bir uygulama yazılımı olmaktan çıkarak, bugün kurumların ürettikleri tüm değer zinciri ile etkin iletişim kurabilen bir sistem haline geldi. 

“ – ERP pazarı, dünya genelinde belirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış durumda, Türkiye’de şirketlerdeki ERP kullanımı ise halen beklenen, hayal edilen düzeylerde değil.”

Türkiye’de henüz büyük şirketlerin tamamı ERP kullanmıyor, kobiler’de kullanım oranı daha düşük ve  küçük ölçekliler firmalarda ise nadiren ERP kullanan firmalara raslayabiliyoruz.

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2 000’li yılların başına  kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını  yavaşlatmış ve geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynaklı olarak ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulması ile son bir iki yıl içinde Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlanmıştır.

Türkiye’de ERP yazılımları, otomotiv, elektronik, dayanıklı tüketim gibi üretim sektörlerinde daha yoğun kullanılıyor ve bu sektörleri perakende, tüketim malları, telekom, CPG/FMCG ve lojistik/dağıtım sektörleri takip ediyor. Son bir kaç yıldır da proje tipi üretim yapan endüstriler bu tip yatırımlara önem vermeye başladı.

İnternet teknolojilerinin ve hizmetlerinin yaygınlaşması ile de ERP kullanımında önemli değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz; bu gelişmeler ile birlikte Türkiye’de sürdürülebilir bir kullanım trendi yakalanır ise firmalarda dünya standartlarında ERP kullanımını yakalayacağımızı umut ediyorum.

Türkiye’de firmaların stratejilerini belirleyen üst düzey yönetim kadrosu çoğunlukla denetim, hukuk veya finans kökenlidir ve firmadaki bilgi yönetimi konusundaki insiyatifleri de orta düzey yöneticilere delege ederler: O nedenle genel olarak Türkiye’de kurumların bilgi teknolojileri politikalarını, orta düzey yöneticiler belirler.

“ – Türkiye ERP pazarı fiyata karşı çok duyarlı ve ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendiriliyor.”

ERP sistemleri firmalara, operasyonel etkinlik ve daha iyi karar verebilme, bilgiye hızlı erişim gibi getirileri sağlayarak, şirketin rekabetçi olması için fırsat sunan projelerdendir. Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip,  sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.

Türkiye’de ERP kullanıcısı firmaların ERP’ye karşı yaklaşımları Kurumsal iş çözümleri yatırımlarını korumaya yönelik olduğuna şahit oluyoruz. Firmalar kurumsal uygulama yatırımlarını koruma uğruna daha yüksek maliyete katlanarak entegre olmayan veya tüm süreçlerini takip etmedikleri yazılım yatırımlarını sürdürüyorlar: Bu da firmaların içinde ERP kullanımının yaygınlaşması karşısında bir engel olarak duruyor.

Firmalar özellikle yatırım yaptıkları ERP sistemlerindeki üretim & kapasite planlama ve fiili maliyet muhasebesi, bütçe gibi uygulamaları artık kullanmaya geçmeliler ve firma içinde yaygınlaştırmalılar: Bu yaygınlaştırma projeleri diğer uygulamaların kullanıcıları ile ortak çalışılması için ortam hazırlayacak ve firma içinde ERP kullanımını artırıcı etki yaratacaktır. ERP sistemlerindeki özellikle bu uygulamaların kullanıma geçilmesinin erteleniyor olması,  firmaların sistemleri kullanım tarzlarından, organizasyon ve süreç tanımlarından kaynaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda bu konularda ülkemizde daha çok gelişme potansiyeli var.  Yatırımı yapılmış ERP sistemlerini daha verimli kullanıma geçileceği birçok proje hayata geçecektir.

6.     Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

İşin doğası gereği ERP ile birlikte hayata geçen kurumsallaşma sürecine belli bir direnç söz konusu olabilir. Bu nedenle eski ve yerleşik alışkanlıklardan kaynaklanan direncin aşılması mümkün olmaz ise ERP yatırımıyla beklenen performansa ulaşmak da giderek güçleşir ve öngörülen projenin hayata geçme süresi uzar.

Bu noktada çalışanların ERP’nin sadece bir yazılım değil aynı zamanda dünyada kabul görmüş bir yönetim sistemi olduğuna ikna edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Eğer çalışanlar, dünyadaki birçok şirketin etkin bir şekilde kullanmakta olduğu bu sistemle yeni bir çalışma düzeni ve kolaylık elde edebileceklerine ve hatta piyasada rekabet edebilmek için bu sistemin gerekli olduğuna inanırlarsa, ERP projelerinin başarısı için çok önemli bir eşik de atlatılmış olur.