Aster Tekstil Londra’da mağaza açtı

Aster% 
2010 yılından bu yana tüm iş süreçlerini caniasERP ile yürüten Aster Tekstil, üst gelir grubuna hitap eden kadın giyim markası War The Robe’un ilk mağazasını, Londra’da açtı.  
Tüm Avrupa’yı saran 2008 krizinde yüzde 20 büyüdüklerini, 2023’te yılda 250 milyar dolar ciro hedeflediklerini belirten Aster Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koçali, “Markayı oturtmak için kendimize 3 yıllık süre verdik. İkinci mağazayı da Londra’da açacağız. Ardından Berlin, Paris, Şanghay ve Dubai’yi hedefliyoruz. Altıncı şubemizi İstanbul’da açmayı planlıyoruz” dedi. 
 
Aster Tekstil ilk olarak 1987’de, İsmail Koçali ve kardeşlerinin “Ulukoç” adlı şirketle konfeksiyon üretimine başlamasıyla faaliyete geçti. 1993’te “ Aster” adını alan şirket, 2005 yılına kadar ABD ve Avrupa’ya yönelik fason üretim yapmayı sürdürdü. 2007’de kendi tasarımı olan koleksiyonların dünya markalarına satışına başladı.  2010’da Kırklareli Babaeski’deki fabrikasını satın aldı. Aynı dönemde tüm iş süreçlerini de caniasERP ile yürütmeye başladı.  Aster Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Koçali, 2011’de ihracatının yarısını İngiltere’ye yaptığını dikkate alıp stratejik bir kararla Londra’da bir tasarım ofisi açtı. Ardından War the Robe markası yaratıldı ve ilk mağaza, Londra’da açıldı.  Bugün şirketin Babaeski’deki fabrikasında ayda 1 milyon 250 bin parça üretim yapılıyor. Şirketin ayrıca 14 de atölyesi bulunuyor. Ürünlerin yüzde 30’u fabrikada üretiliyor, yüzde 70’i ise atölyelerde yaptırılıyor.
 
Aster Tekstil ve caniasERP
 
2009 yılında tüm iş süreçlerini caniasERP ile yönetmeye başlayan Aster Tekstil’in yöneticilerinden Çiğdem Dönmez, o süreçte ias.com.tr için yazdığı makalede, neden bir kurumsal planlama yazılımına ihtiyaç duyduklarını, yatırım yaparken hangi kriterlere göre karar verdiklerini ve projenin başarısı için dikkat edilmesi gereken unsurları anlatmıştı.
 
Global pazarda ayakta kalabilmek için tüm iş süreçlerinin etkin yönetimine ihtiyaç duyduklarını belirten Dönmez, kurumsal risk yönetimini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek ve kısa zamanda doğru stratejik kararlar alabilmek için ERP yazılımlarının hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.
 
Aster Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koçali de caniasERP’yi tercih etmelerinin sebeplerini, “esnek ve geliştirmeye açık oluşu, yazılım geliştirme dili TROIA sayesinde şirket bünyesinde rahatlıkla geliştirilmesi ve danışmanların tecrübesi” ile açıklamıştı.
 
ERP projelerinde başarı için yönetimin kararlı tutumunun önemini vurgulayan Koçali, “ERP belli bir ölçeğe ulaşmış firmaların mutlaka sahip olması gereken bir çözüm. Doğru yönetilip kurgulandığı sürece, yapılmış olan yatırımın birkaç yıl içerisinde gerek maddi gerek manevi olarak geri döneceğine eminim. Manevi derken, işleyişinizin hızlanması, bıkkınlıkla toplanan verilerden elde edilen raporların şimdi birkaç saniye içinde kolaylıkla elde edilmesini kastediyorum. Kalifiye personelimizin zamanı değerli, bu zamanın niteliksiz işlerle harcanmasını istemeyiz. Onun için belli bir ölçeğe geldiyseniz ERP şart diyorum” diye konuşmuştu.

CANIAS ERP e-Defter çözümü hazır

CANIAS ERP e-Defter çözümü hazır

IAS, kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP ile e-Fatura’nın ardından e-Defter geçişlerinde de müşterilerinin yanında. 


 

25 yıldır firmalara kurumsal yazılım çözümleri sağlayan IAS (Industrial Application Software), E-Fatura’nın (elektronik fatura) ardından E-Defter (elektronik defter) uygulaması ile de iş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekliyor.

 

IAS’nin kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın testlerinden başarı ile geçerek “onaylı yazılım” olmaya hak kazandı. caniasERP versiyon 6.02, 6.03 ve 6.04 kullanıcıları, mevcut versiyonlarına ait güncellemeleri yüklediklerinde, ‘e-Defter’ uygulamasını da otomatik olarak edinmiş olacaklar.

 

caniasERP kullanıcılarının, ‘e-Defter’ sistemine geçiş için herhangi bir uygulama ya da modül satın alması gerekmeyecek. Bakım kapsamındaki ve “finans” modülüne sahip tüm kullanıcılara, gerekli uygulama ve güncellemeler tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

 

caniasERP ve ‘E-Defter’ uygulamasına ilişkin sorularınızı, caniasERP Finansal Uygulamalar Birim Yöneticisi Mert Poyraz yanıtladı.

 

e-Defter sistemi nedir?

 

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, yalnızca elektronik ortamda tutularak tasdiklenebilmesini sağlayan sistemin adıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kurulup işletilen bu sistemde, defterlerin kâğıt ortamında tutulmasına ve basılmasına gerek kalmaz. Elektronik ortamda tutulan muhasebe kayıtları;

 

 • XBRL (eXtensible Business Reporting Language) adı verilen uluslararası bir standart kullanılarak dosyalara dönüştürülür,
 • elektronik olarak imzalanır,
 • değiştirilemezliği garanti altına alınır,
 • elektronik ortamda saklanır,
 • gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilirler.

Aşağıda e-Defter sisteminin genel akışını görebilirsiniz:

-

e-Defter sistemi ile ilgili bazı kavramlar

 

 • XBRL:

  XBRL,  farklı muhasebe sistemlerinin kayıtlarının tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri aktarımını kolaylaştıran; finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anlaşılır ve analiz yapılabilir hale getiren bir raporlama dilidir.

 • Berat:

  e-Defter usul ve esasları çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır. e-Defter dosyasının değişmezliğini garanti altına alan bir onay makbuzu işlevi görür.

 • Nitelikli Elektronik İmza: 

  • Münhasıran imza sahibine bağlı olan,

  • Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan “güvenli elektronik imza oluşturma aracı” ile oluşturulan,

  • Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,

  • İmzalanmış elektronik veride herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

 

 • Mali Mühür:

  e-Fatura ve e-Defter uygulamaları kapsamındaki işlemlerde kullanılması zorunlu olan “mali mühür”, Gelir İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAK BİLGEM KAMU SM tarafından hazırlanan bir “elektronik sertifika altyapısı”nı ifade etmektedir. Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Tüzel kişiler ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınmasını; gerekli durumlarda gizliliğin sağlanmasını amaçlar. e-Fatura için alınan mali mühürler, e-Defter için de kullanılabilirler.

 • Zaman Damgası:

  “Zaman damgası”, bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı, kaydedildiği zamanın tespit edilmesini sağlayan elektronik veridir. Zaman damgası için standart bir protokol ve çeşitli sunucular bulunmakla birlikte e-Defter sisteminde kullanılacak zaman damgası hizmetinin TÜBİTAK-UEKAE (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)’den temin edilmesi zorunludur.

 

Kimler e-Defter kullanmak zorundadırlar?

 

 

e-Defter uygulaması, 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de “1 numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yürürlüğe girmiştir. Buna göre aşağıdaki koşullara uyan mükellefler, e-Defter tutmak zorundadırlar:

 • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar;
 • Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar;
 • 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün mamulü, alkollü içecekler) imal, inşa veya ithal edenler;
 • Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan firmaları aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

-

Tüm bu listelerde dikkat edilmesi gereken unsurları açmak gerekirse;

 

 • Madeni yağ lisansına sahip firmalardan herhangi bir mal alan bir kuruluş, aldığı malın tutarı önemli olmaksızın, zorunluluk kapsamına girecektir.

 • Kolalı gazoz, tütün mamulü, alkollü içecekler imal, inşa veya ithal eden bir firmadan herhangi bir mal alan bir kuruluş, aldığı malın tutarı önemli olmaksızın, zorunluluk kapsamına girecektir.

   

Hemen her firmanın akaryakıt, market ve benzeri harcamalar yaptığını varsaydığımızda; 2011 yılında 10 milyon TL ve üzerinde ciro elde etmiş bulunan hemen her firmanın e-Defter tutma yükümlülüğü bulunduğunu düşünebiliriz.

Ayrıca, zorunluluk kapsamında olmayan mükellefler de yararlanabilme koşullarını gerçekleştirmek kaydıyla E-Defter sistemini kullanabilirler.

 

e-Defter’in faydaları nelerdir?

e-Defter sistemi temelde defter tasdik ve denetim işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile oluşturulmuşsa da kullanıcılarına, aşağıdaki konularda da avantaj ve kolaylıklar sağlar:

 • Defterlerin kağıda yazdırma, noterde tasdik ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Kağıt tasarrufu sağladığından, doğa dostu bir uygulamadır.
 • Uzaktan denetime olanak sağlar.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir.
 • Defter kayıtlarında hata oranını düşürür.
 • İş gücü ve zaman tasarrufu sağlar.

 

e-Defter uygulamasından yararlanabilme koşulları nelerdir?

 

 • Kamu Sertifika Merkezi tarafından sunulan, nitelikli Elektronik Sertifika veya Elektronik Mali Mühür temin edilmesi;

 • TÜBİTAK tarafından sağlanan zaman damgası temin edilmesi;

 • e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın “e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı” almış bir yazılım olması.

 • Mükelleflerin e-Defter uygulamasından yararlanabilmesi için daha önce var olan “e-Fatura uygulamasından yararlanıyor olması” hükmü kaldırılmıştır. Böylece e-Fatura sistemine dahil olmadan da e-Defter kullanmak mümkün hale gelmiştir.

 

E-Defter başvurusu ne zaman yapılmalıdır?

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükellefler, 2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar e-Defter ile ilgili başvurularını tamamlamış olmalıdırlar. Bu mükelleflerden;

 • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren;

 • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından itibaren;

 • Özel hesap dönemine tabi olanların ise 1 Aralık 2014 tarihinden önce e-Defter uygulamasına başvurmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Hangi defterler e-Defter olarak tutulabilir?

Yevmiye defteri ve büyük defter, e-Defter olarak tutulabilir.

 

E-Defter hangi periyotlarda oluşturulur ve gönderilir?

e-Defter aylık olarak oluşturulmalıdır. Oluşturulan defterlere ilişkin beratlar, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) imzalanmalı ve GİB’e yüklenmelidir. Buna göre 01 Ocak 2015 tarihinde e-Defter kullanmaya başlayacak mükelleflerin ilk beratı (2015-Ocak) yüklemeleri için son tarih, 30 Nisan 2015’tir.

 

Hem kağıt ortamında hem de e-Defter düzenlemek mümkün müdür?

Muhasebe defterlerinin hem kağıt ortamında hem de e-Defter sisteminde olmak üzere, bir arada tutulması mümkün değildir. e-Defter sistemine dâhil olan mükelleflerin, sadece elektronik ortamda tuttukları, zamanında imzalayıp beratlarını GİB sistemine yükledikleri elektronik defter kayıtları, belge niteliği taşır. Ayrıca kâğıt ortamında tutulan defterler ise yok hükmündedir. e-Defter sistemine dahil olan bir mükellef, sadece kağıt ortamında defter tutarsa, hiç defter tutmamış sayılır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na defteri mi gönderiyoruz?

e-Defter sisteminde, Gelir İdaresi Başkanlığı’na sadece berat dosyaları gönderilir. Gönderilen bu berat dosyaları defter kayıtlarını içermez; yalnızca ait oldukları e-Defter dosyalarının geçerliliğini, zamanını ve değişmezliğini garanti altına alacak makbuzlar gibi çalışırlar. Berat dosyasında, ilgili defter dosyasının ait olduğu şirketin adı, vergi numarası, finansal dönem vb. genel bilgiler ile defter dosyasının imza verisi bulunur. Bu bilgiler muhasebe kayıtlarını içermez; gerektiğinde, saklanılan defter dosyasının orijinalliğini kontrol etmek için kullanılırlar.

 

caniasERP e-Defter uyumlu mudur?

caniasERP Gelir İdaresi Başkanlığı’nın testlerinden başarı ile geçerek “onaylı yazılım” olmaya hak kazanmıştır. Onaylı yazılımların listesine bu adresten ulaşabilirsiniz:http://www.edefter.gov.tr/uyumlu_program.html

 

caniasERP’nin hangi versiyonları e-Defter sistemi ile uyumludur?

caniasERP versiyon 6.02, 6.03 ve 6.04 kullanan müşterilerimiz, mevcut versiyonlarına ait güncellemeleri yüklediklerinde e-Defter uygulamasını da almış olurlar.

 

caniasERP e-Defter uygulamaları nasıl ücretlendirilecektir?

caniasERP müşterilerin e-Defter sistemini kullanabilmek için IAS’den herhangi bir uygulama ya da modül satın almaları gerekmez. Bakım kapsamındaki ve “Finans” modülüne sahip tüm müşterilerimize gerekli uygulama ve güncellemeler tamamen ücretsiz olarak sunulacaktır.

 

e-Defter dosyalarının saklanması için caniasERP e-Defter uygulamaları içinde bir çözüm var mıdır?

e-Defter dosyaları caniasERP tarafından sisteme belirttiğiniz dosya yolları içerisinde oluşturulur, imzalanır ve belirtilen arşiv klasörüne kopyalanır. Bu dosyaları yedeklemek ve saklamak müşterinin sorumluluğundadır. Bununla birlikte e-Defter ve berat dosyalarını, saklama hizmeti veren anlaşmalı özel entegratör kuruluşlarda saklamak ile ilgili bir çözüm üzerinde çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda gerekli bilgilendirmeyi en kısa sürede yapmayı planlıyoruz.

 

Mert Poyraz – Finansal Uygulamalar Birim Yöneticisi

CANIAS ERP’ye “Mükemmellik” Ödülü

%mükem%

Alman GPS Araştırma Firması’nın “ERP Mükemmellik Testi 2014”e katılan caniasERP, “Mükemmellik” ödülünü almaya layık görüldü. “Esneklik” kategorisinde maksimum puan almayı başaran tek yazılım oldu. “Verimlilik” ve “kullanıcı dostluğu” kategorilerinde notları “mükemmel” olan caniasERP, dört ayrı kategoride daha “çok iyi” not almayı başardı.


IAS, kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP ile Alman GPS Araştırma Firması’nın “ERP Mükemmellik Testi 2014”e katıldı.

 

“IT&Business” alanında, “günümüz şirketlerinin tipik görevleri ile gündelik iş süreçlerindeki ustalığı” konularında yarışan caniasERP, rakiplerini geride bırakmayı başardı. “Tüm beklenti ve ihtiyaçları çok iyi karşılayan” caniasERP, “ERP Mükemmellik Ödülü 2014”ü almaya layık görüldü. caniasERP ayrıca “Uluslararası Grupların Karmaşık İş Süreçlerinin Kontrolü”, “Bireysel Taleplere Uyumda Esneklik”, “Kolay Kullanım” ve “Verimlilik” kategorilerinde de “Çok İyi” notunu almayı başardı.

 

Bir senaryo gereği verilen görevlerin jüri üyeleri önünde, ERP yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilmesine dayanan test, 8-9 Ekim 2014 tarihlerinde, Stuttgart IT&Business Fuarı’nda gerçekleştirildi. Bu uygulamalı testte altı güçlü ERP sistemi, GPS’in verdiği görev karşısında fuar ziyaretçilerine kendi çözümlerini sundular.

 

Maksimum puanı elde eden tek yazılım: caniasERP

sertifikaGPS kurucularından Werner Schmid, IAS’nin sunumunun ardından özetle şunları söyledi: “Firmanızın taleplerini karşılayacak bir sistem arayışındaysanız pazardaki en büyük farkı, yazılımların esnekliği oluşturuyor. Testimizde esnekliğe ilişkin maksimum puanı elde eden tek yazılım, caniasERPoldu. Bu esneklik sayesinde caniasERP kullanıcıları, her halükarda, tüm iş türlerinde ve her dilde, yazılımlarını kolayca ve ek bir ödeme yapmaksızın, ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilirler.”

 

IAS Satış Müdürü Timur Küçük de GPS’in testinin bir ERP yazılımı arayışında olan firmaları IT&Business konusunda bilgilendirdiğini ayrıca firmalara doğrudan yazılımları karşılaştırma imkânı sunduğunu belirtti. Küçük, “GPS testi, sunduğu bu imkânlarla bir karar destek mekanizması oluşturdu. GPS’in araştırmasını bu nedenle çok önemsiyoruz ve bu testte böylesine büyük bir başarı kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

 

Dört temel iş süreci ile değerlendirildi

Performansı sırasında IAS, caniasERP’nin GPS tarafından “orta ölçekli işletmeler için güncel ve tipik” olarak tanımlanan       dört temel iş sürecine ilişkin çözümlerini gösterdi.

 

“Bir web platformu üzerinden müşteri siparişi” görevi sırasında caniasERP’nin e-ticaret çözümüne ilişkin yeterliliğini gösteren IAS, web portalının doğrudan yazılım üzerinden idare edilmesi konusundaki başarısını da kanıtlamış oldu.

 

Testin bir başka aşaması, “yurtiçinde ve yurtdışındaki fabrikalara yayılan üretim” fikrine dayanan, “çoklu site yönetimi kapasitesi” konusundaydı. caniasERP, izleyicileri bu konuda da kolaylıkla ikna etti: Tesisler, kapasite ve kaynaklar üzerinden üretimin uluslararası planlaması ile kontrolü gerçekleştirildi.

 

“Belli bir rotaya tedarik” sürecinin temsili sırasında IAS, aynı zamanda caniasERP‘nin “müşteri ilişkileri”ne ilişkin yeteneklerini de gösterdi. Sürecin bir tarafı, üretim tesisinden çıkan sevkiyatın belli bir rotadan teslim edilmesi idi. Diğer yandan ana şirketin, tedarikçiler aracılığıyla sipariş edilmiş malları bir aracı ile teslim etmesi ve malların bir rota üzerinde dolaşımı da söz konusuydu. Bu aşamada IAS, hangi malın kime ait olduğunun görüntüsünü resmetmeyi başaran tek tedarikçi oldu.

 

Esneklik, verimlilik, kullanıcı dostu olmasına ilişkin test

Testler sırasında fonksiyonelliğin yanı sıra esneklik, kullanıcı dostu olması ve verimlilik kriterleri de değerlendirildi.

 

Yeni pazar ihtiyaçlarına sürdürülebilir adaptasyonun temel koşulu olduğu için esneklik, karşılaştırma testinin odağındaydı ve GPS için “Teknik Ustalığın” bir ölçüsüydü.

 

caniasERP, “esneklik” kategorisinde olduğu gibi “kullanıcı dostu olması” ve “verimlilik” kategorilerinde de “mükemmel” not almayı başardı.

Stuttgart IT&Business Fuarı’nda, GPS Araştırması sonuçlarının açıklandığı sunumu izlemek için tıklayın:

 

ANIAS ERP’ye Avrupa’da iki ödül birden

-

IAS’nin kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP, Avrupa’nın prestijli araştırma şirketleri Trovarit AG ile GPS’in gerçekleştirdiği iki ayrı araştırmada kazandığı başarılarla pazarın liderleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. 


 

Yazılım sektörünün prestjili araştırma firması Trovarit’in gerçekleştirdiği araştırmada “en iyiler” klasmanında yer alan ve 100-499 çalışanı olan orta ölçekli işletmeler tarafından “en iyi üç ERP çözümü” arasında değerlendirilen caniasERP, Alman GPS firmasının araştırmasında da “mükemmellik” ödülünü almaya layık görüldü.

 

Hem “ürün kalitesi” hem de “müşteri memnuniyeti” test edildi

-Trovarit AG’nin iki yılda bir gerçekleştirdiği “ERP Deneyimi – Müşteri Memnuniyeti / Yararlar, Beklentiler” araştırmasının sonuçları ekim ayında açıklandı. 2014 yılında gerçekleştirilen araştırma kapsamında Trovarit, ERP kullanıcılarına, ERP projelerine ve tedarikçilerine ilişkin kanaatlerini sordu. Toplam 2 bin 689 ERP kullanıcısı firmanın katıldığı araştırmada, 2 bin 393 giriş dikkate alındı. Araştırmaya katılan firmaların yaklaşık yüzde 70’i Almanya’dandı. Onları İsviçre, Avusturya ve Türkiye’den katılımcılar takip etti.

 

GPS’in çalışması ise bir senaryo gereği verilen görevlerin jüri üyeleri önünde, ERP yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilmesine dayanıyordu ve 8-9 Ekim tarihlerinde, Stuttgart IT&Business Fuarı’nda gerçekleştirildi. Bu uygulamalı testte altı güçlü ERP sistemi, GPS’in verdiği görev karşısında fuar ziyaretçilerine kendi çözümlerini sundular.

“En iyi üç ERP çözümünden biri”

-Trovarit’in Avrupa genelinde gerçekleştirdiği araştırmanın sonunda caniasERP, “ürün kalitesi” ve “müşteri memnuniyeti” alanlarında aldığı başarılı sonuçlarla “en iyiler” klasmanında yer almayı başardı.

-Hedef grubu olan orta ölçekli işletmeler tarafından “en iyi üç ERP çözümü” arasında konumlandırıldı. ERP yazılımlarının 2012 – 2014 yılları arasındaki değişimlerini gösteren “eğilim grafiği”nin lideri oldu; “en çok gelişme gösteren ürün” olarak değerlendirildi. “Fiyat/Kalite Dengesi” konusunda 5 üzerinden 4.4 puan alarak ortalamanın çok üzerinde konumlanmayı başardı.

 

GPS’ten “Mükemmellik Ödülü”

%iki%caniasERP, GPS’in “ERP Mükemmellik Testi 2014”te ise “Tüm beklenti ve ihtiyaçları çok iyi karşıladığı” için “ERP Mükemmellik Ödülü 2014”ü almaya layık görüldü. “Esneklik” kategorisinde maksimum puan almayı başaran tek yazılım oldu. “Verimlilik” ve “kullanıcı dostluğu” kategorilerinde notları “mükemmel” olan caniasERP, “Uluslararası Grupların Karmaşık İş Süreçlerinin Kontrolü”, “Bireysel Taleplere Uyumda Esneklik”, “Kolay Kullanım” ve “Verimlilik” kategorilerinde de “Çok İyi” notunu almayı başardı.

 

Maksimum puanı elde eden tek yazılım: caniasERP

GPS kurucularından Werner Schmid, IAS’nin sunumunun ardından özetle şunları söyledi: “Firmanızın taleplerini karşılayacak bir sistem arayışındaysanız pazardaki en büyük farkı, yazılımların esnekliği oluşturuyor. Testimizde esnekliğe ilişkin maksimum puanı elde eden tek yazılım, caniasERP oldu. Bu esneklik sayesinde caniasERP kullanıcıları, her halükarda, tüm iş türlerinde ve her dilde, yazılımlarını kolayca ve ek bir ödeme yapmaksızın, ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilirler.”

IAS Almanya Satış Müdürü Timur Küçük de GPS’in testinin bir ERP yazılımı arayışında olan firmaları IT&Business konusunda bilgilendirdiğini ayrıca firmalara doğrudan yazılımları karşılaştırma imkânı sunduğunu belirtti. Küçük, “GPS testi, sunduğu bu imkânlarla bir karar destek mekanizması oluşturdu. GPS’in araştırmasını bu nedenle çok önemsiyoruz ve bu testte böylesine büyük bir başarı kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.


 

Stuttgart IT&Business Fuarı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde yapılan konuşmaları izlemek için tıklayın:

 

CANIAS ERP En İyiler Arasında

CANIAS ERP En İyiler Arasında

Yazılım sektörünün prestjili araştırma firması Trovarit’in Avrupa genelinde gerçekleştirdiği araştırmada caniasERP, “ürün kalitesi” ve “müşteri memnuniyeti” alanlarında aldığı başarılı sonuçlarla “liderler” arasındaki konumunu sağlamlaştırdı; 2012-2014 yılları arasında en büyük gelişimi gösteren ürün oldu.


ERP ve iş süreç yazılımlarının seçimi ve uygulanması alanında bağımsız danışmanlık hizmetleri veren pazar araştırma şirketi Trovarit AG’nin iki yılda bir gerçekleştirdiği “ERP Deneyimi – Müşteri Memnuniyeti / Yararlar, Beklentiler” araştırmasının sonuçları ekim ayında açıklandı.

 

IAS’nin kurumsal planlama yazılımı caniasERP, “ürün kalitesi” ve “müşteri memnuniyeti” alanlarında aldığı başarılı sonuçlarla liderler arasındaki konumunu sağlamlaştırdı. Computerwoche’de yayımlanan ve Trovarit’in araştırmasını değerlendiren bir makaleye göre IAS, bu sonuçlar ile ERP tedarikçilerinin “şampiyonları” arasında yer aldı.

 

Sezer: Sonuçlar, doğru yolda olduğumuzu gösterdi

%en iyiler%IAS Almanya Genel Müdürü Cansever Sezer, araştırma sonuçlarını “Kullanıcılarımızın verdiği, ortalamanın çok üzerindeki puanlar ve caniasERP ile ‘en iyiler’ kategorisinde yer almış olmak, bizi çok sevindirdi. Bu sonuçlar bize hem doğru yolda olduğumuzu gösterdi hem de müşterilerimize çok daha iyi hizmet verebilmek için daha çok çalışmamız konusunda bizi teşvik etti” dedi.

 

Sezer ayrıca, Trovarit’in araştırmasının, GPS Araştırma Şirketi’nin 2014 yılında gerçekleştirdiği “Mükemmellik Araştırması”nda aldığı “çok iyi” notunu bir kez daha teyit ettiğini de söyledi.

 

caniasERP, “ilk üç” te

Avrupa genelinde gerçekleştirilen araştırma sonunda “en iyiler” klasmanında yer almayı başaran caniasERP, kendi hedef grubu olan “Orta Ölçekli İşletmeler” tarafından “en iyi üç ERP çözümü” arasında değerlendirildi.

%en iyiler%

 

Bu başarılı sonuçta, yazılımın yanı sıra aldıkları hizmetten de memnun caniasERP kullanıcılarının olumlu değerlendirmeleri etkili oldu: caniasERP kullanıcıları, 1-5 puan skalasında, “Sistemden Genel Memnuniyet”lerini ortalama 4.2; “Tedarikçiden Genel Memnuniyet”lerini ise ortalama 4.3 puan olarak belirtti.

 

Esneklik kategorisinin ikincisi

Ayrıca caniasERP, “Adaptasyon ve Esneklik” kategorisinde ortalamanın çok üzerinde puan alarak bu kategorinin ikincisi oldu.

 

“En çok gelişme gösteren ürün”

%en iyiler%Araştırma sonuçları, caniasERP,nin son iki yılda gösterdiği önemli gelişmeye de dikkat çekti. ERP yazılımlarının 2012 – 2014 yılları arasındaki değişimlerini gösteren “eğilim grafiği”nin de lideri olan caniasERP, “en çok gelişme gösteren ürün” olarak değerlendirildi.

 

“Yazılım Sürümü” veya “Güncelleme Hizmetleri ve Yeni Sürümler” gibi iyileştirmeler, caniasERP’nin puanını yükseltti. “Formlar ve Raporlar” bölümünde de caniasERP, 2012’ye kıyasla çok daha güçlü olduğunu gösterdi; pazar ortalamasının çok üstünde bir noktada konumlandı.

 

caniasERP ve “Fiyat/KaliteDengesi”

caniasERP “Fiyat/Kalite Dengesi” ile de kullanıcılarından çok iyi puanlar almayı başardı. CaniasERP’nin fiyat/kalite dengesine ortalama 4.4. puan veren katılımcılar, yazılımın fiyatını genel memnuniyetleri ile karşılaştırırken de ortalama 4.2 puan verdiler.

 

Araştırma sonuçları, iyi bir ERP sisteminin fiyat ile kalitesi arasında bir uyum yakalamasının ve ERP yatırımlarına ilişkin maliyetlerin azaltılmasının önemini ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 23’ü, ERP yatırımlarının maliyetlerinin hizmet ve ürün kalitesiyle orantılı olması gerektiği konusunda görüş bildirdi.

 

ERP yazılımlarından beş büyük beklenti

Araştırma raporuna göre, ERP yatırımlarında en önemli beklentiyi, yaklaşık yüzde 70’lik bir oranla “işlevsellik” oluşturdu. Onu yüzde 41’lik bir oranla “pratik kullanım/KOBİ’ler için uygunluk”, yüzde 40’lık bir oranla “esneklik”, yüzde 33’lük bir oranla “maliyet/fayda dengesi” ve yüzde 30’luk bir oranla “tedarikçilerin uzmanlık ve deneyimi” takip etti.  Raporda ayrıca “esnekliğe verilen önemin son on yılda büyük bir artış gösterdiği” de vurgulandı.-

 

En yüksek katılım Almanya’dan

2014 yılında gerçekleştirilen araştırma kapsamında Trovarit, ERP kullanıcılarına, ERP projelerine ve tedarikçilerine ilişkin kanaatlerini sordu. Toplam 2 bin 689 ERP kullanıcısı firmanın katıldığı araştırmada, 2 bin 393 giriş dikkate alındı. Araştırmaya katılan firmaların yaklaşık yüzde 70’i Almanya’dandı. Onları İsviçre, Avusturya ve Türkiye’den katılımcılar takip etti.