Depo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayın

Depo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayın

Eski ve köhnemiş depo yapılarıyla vedalaşan firmalar, yeni bir depo yönetimi sistemi arayışına girdiklerinde, yeni araçlar ve yüksek optimizasyon potansiyelleri ile verimliliklerini üst seviyelere çıkartabiliyor. Güncel Depo Yönetimi Sistemleri, ihtiyaç duyulan ürünün depoda en kısa sürede bulunabilmesinin yanı sıra stok ve depolama için en uygun depo alanının belirlenmesini de sağlıyor. Sistem, tüm depoların maksimum verimlilikle kullanılmasını ve gereksiz yer kayıplarının önlenmesini de güvence altına alıyor.


İşletmeler gelişirken genellikle, mevcut yapılar yeni duruma uyum sağlayamadan ihtiyaç duyulan depolama alanı da büyür. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, iş akışının ve üretim sürecinin sekteye uğrayacağı kaygısıyla alışkanlıklarını değiştirmekten korkarlar. Oysa depo yönetimi maliyetlerinin azaltılması, depolama alanının en yüksek verimlilikle kullanılabilmesi ve malzemeler arasındaki mesafelerin kısaltılabilmesi için “Depo Yönetimi Sistemi” (Warehouse Management System-WMS), büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Depo hareketleri kolayca, otomatik olarak yönetilebilir

WMS ile tüm malDepo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayınzeme hareketleri birbirine uyumlu ve düzenli bir süreç halinde yürütülebilir. Sistem, kullanıcıyı tüm malzeme hareketlerinin işlenmesi konusunda destekler ve depo hareketlerinin kolayca, otomatik olarak yönetilmesini sağlar.

Örneğin, ortalama bir ERP yazılımının bir modülü olarak kullanıcıya sunulan bir WMS çözümünde bir ticari işlem gerçekleştirildiğinde ilgili süreçler harekete geçer:

Bir satınalma siparişini takip eden mal girişleri, toplama alanı olarak tanımlanmış bir depo yerine kaydedilir. Burada malları nihai bir depo yerinde depolamak amacıyla otomatik olarak bir yerleştirme emri oluşturulur. Böylece tedarikçilerden teslim alınan ya da şirket içinde üretilen malların hızla ve kolayca depoya yerleştirilmeleri garanti altına alınır.

Ayrıca müşteri siparişinin işlenmesi sırasında, irsaliyeler kaydedilirken, malların depodan çıkartılıp bir toplama alanına nakli için otomatik toplama emirleri de oluşturulabilir.

Siz kriterleri belirleyin, sistem depolama alanını göstersin

Sistem, oluşturulan yerleştirme / toplama emirlerini temel alarak bir öneri listesi oluşturur. Bu listede, uygun depo adreslerine ilişkin, kullanıcı tarafından konfigüre edilebilecek bir sıralama da yer alır. Öneri listesi kişisel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılabilir ve depolama alanını seçerken depo çalışanlarını destekler.

Böyle bir öneri listesiyle, karışık bir depolamada bile, “First In – First Out” (FIFO) gibi stratejiler belirlenerek, ilk önce depolanan ürünün önce çıkarılması, kapsamlı stok listesine danışılmadan mümkün olur. Ayrıca acil durumlarda, uzun yollardan kaçınmak için ürünün en yakın depolama yerinden alınması da tercih edilebilir. Bunun için WMS’te deponun yapısına ilişkin bir plan oluşturularak her bir depolama alanının mesafesi hesaplanır. Böylece sistem, çalışanlara en kısa yolu önerebilir.

Spesifik ürün özellikleri sayesinde bozulabilen ürünlerin soğuk depoya, tehlikeli maddelerin tehlikeli madde deposuna ya da ağır yapı parçalarının yüksek bir rafa konulmayacağı belirlenebilir. WMS modülü, depolama ve depo değiştirme için de bir tavsiye listesi oluşturur. Kapasitesi dolan depolar, bu listede gösterilmez. WMS ayrıca depolama alanını en verimli şekilde kullanabilmek ve boş alan kullanımını engellemek için de faydalıdır. Boş alanların WMS ile yönetilmesi ve ürünün depoya bilgisayar desteğiyle yönlendirilmesi, deponun toplam kapasite ve verimliliğini artırabilir.

WMS modülü ile toplama ve yerleştirme emirleri, bir çalışana atanabilir. Çalışan üzerindeki işler, bir uygulama ile topluca görülebilir. Yine, bir çalışandan diğerine iş transferi de yapılabilir.

Daha verimli iş akışları

WMS modülü Üretim Planlaması ve Kontrolü (PRD), Satınalma (PUR) veya Satış (SAL) modüllerine entegre edilerek, geniş kapsamlı sinerji sağlanabilir. WMS’in sistemdeki diğer modüllerle bağlantısı, lojistik iş akışlarının daha verimli gerçekleştirilmesini sağlar ve envanter yönetimi ile ilişkili diğer iş süreçlerini hızlandırır:

PRD, PUR veya SAL modüllerinde herhangi bir işlem oluştuğunda ilgili süreçler WMS’te otomatik olarak yürütülür. Örneğin, bir sipariş için depo teslimatı yapıldığında çalışanlar birçok sürece dâhil olurlar. Malların teslimatçıdan alınıp depoda uygun yerlere, uygun koşullarda ve zamanda yerleştirilmesinden sorumludurlar. Ancak sorumlulukları bunlarla sınırlı değildir.  Ayrıca teslimat evraklarını kontrol etmeleri ve kalite kontrolünü yapmaları da gerekir. Bu durumda WMS modülü, dâhili depolama sürecini yönetmek için devreye girebilir. Bu, günlük çalışmanın yükünü kayda değer ölçüde azaltır ve işletmeye zaman kazandırır.

Birçok firma, üretim süresini olabildiğince kısıtlı tutup aldığı siparişi en kısa sürede teslim etmek istediğinden ilgili hammaddenin ihtiyaç anında stokta bulunabilmesi önemli bir gerekliliktir. PRD sistemine entegre edilen WMS modülü, bu konuda güvence sağlayabilir. Bunun için örneğin, WMS modülünde, yukarıda belirtilen işlem süreci eş zamanlı olarak planlanır; gerekli toplama iş emirleri otomatik oluşturulur ve işlem tarihi verilebilir. Ayrıca sipariş işlemlerinde, otomatik depo birleşmeleri yapılabilir. Böylece sistem, bir teslimat belgesinin kaydında depo çıkışı belirlenmiş ürünün sevki için bir merkez sevk – depolama yeri ayırabilir. WMS modülü sayesinde, her bir depolama alanındaki değerlendirme algoritmaları diğer modüller ile entegre olur ve iç süreçler kadedeğer ölçüde kolaylaşır.

Depo Yönetimi Sistemi ile depolarınızda maksimum verimlilik sağlayınMobil veri giriş cihazlarıyla rekabet avantajınızı artırın

Büyük depo veya üretim alanlarına sahip kuruluşlarda sistem, sabit bilgisayarlar ile verimli kullanılamaz. Günümüzde tüm görevlerin kağıda dökülmesi de bir alternatif sayılmaz. Gündelik hayatta sistemin etkin kullanımına tek engel, bir sonraki bilgisayar terminaline giden yolun uzunluğu değildir. Ürün hareketleri ile sistematik kayıtlar arasındaki gecikmeler de sistem kayıtları ile güncel durum arasında uyuşmazlıklara ve aksaklıklara yol açabilir. Örneğin firmaların, kesin olmayan verilerden yola çıkarak ürün teslimatı vaadinde bulunması riski ortaya çıkabilir. Bu tehlikeyi önlemenin yolu ise mobil uygulamalar ve mobil veri giriş cihazlarından geçer.

Bazı depo yönetim sistemleri, el terminali veya RFID-Tarayıcısı gibi mobil veri giriş cihazları (MDE’ler) için bir mobil uygulama sunarlar. Mobil uygulamalar yardımıyla ve mobil veri giriş cihazları kullanılarak stok kayıtları, yerden bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Bu cihazlar merkezi veri tabanına WLAN veya mobil telsiz üzerinden bağlanıyorsa tüm kayıtlar gerçek zamanlı olarak aktarılabilir. Bu da sistemin tutarlılığına büyük katkı sağlar. İstenildiği anda güncel stok ve sipariş verilerine ulaşılabilir. İhtiyaç duydukları tüm bilgilere hızla ulaşabilmek, firmalara önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir.

CANIAS ERP laboratuvarı ilk mezunlarını verd

CANIAS ERP laboratuvarı ilk mezunlarını verdi

IAS Yazılım’ın 9 Eylül Üniversitesi’nde kurduğu caniasERP laboratuvarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan dördüncü sınıf öğrencileri, dün düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.


Üniversite sanayi işbirliğine yönelik çalışmalarını sürdüren IAS Yazılım’ın 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde kurduğu caniasERP laboratuvarı, ilk mezunlarını verdi.

15 hafta boyunca eğitim gördükten sonra bitirme projelerini sunan ve final sınavında da başarılı olan 10 öğrenci, dün düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Törene IAS Ege ve İç Anadolu Danışmanlık Bölge Müdürü Cüneyt Ömer Günaydın ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adil Baykasoğlu’nun yanı sıra IAS Yazılım Geliştirme Ekibi’nden Özgür Karagedik, Leyla Harmancı ve Umut Aksoy da katıldı. Törende öğrencilere eğitim desteği veren IAS çözüm ortaklarından CoreSYS’den İbrahim Keskin de hazır bulundu.

Günaydın: Başka üniversitelerde de benzer çalışmalar yapacağız

Günaydın, IAS’nin kurulduğu günden bu yana sektörde ERP konusunda farkındalık yaratmak, nitelikli ve bilinçli personel yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yaptığını hatırlattı, “Benzer faaliyetleri, farklı üniversitelerde yaygınlaştırarak sürdüreceğiz” dedi.

Baykasoğlu: Yüksek lisans öğrencileri arasında da yaygınlaştıracağız

IAS’nin donanım ve eğitim desteği ile kurulan laboratuvarda her dönem 15 son sınıf öğrencisinin eğitim göreceğini belirten Prof. Dr. Baykasoğlu, mezun olan öğrencilerin yüzde 80’ine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Baykasoğlu, derslerin yüksek lisans öğrencileri arasında da yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Öğrenciler: İş hayatına bir adım önde başlayacağız

Sertifika almaya hak kazanan öğrencilerden Orçun Bilen, aldıkları eğitim sayesinde iş hayatına bir adım önde başlayacaklarını söyledi, “Artık kendimize daha fazla güveniyoruz. Çalışmaya başladığımızda karşılaşabileceğimiz sorunları da bu sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını da öngörebiliyoruz” dedi.

Öğrencilerden Gökhan Seymen, laboratuvar eğitimleri sayesinde teoride öğrendikleri pek çok konuyu pratikte de deneyimleme imkânı bulduklarını belirtti, “ERP konusunda öğrendiklerimizi realize etmekte güçlük çekiyorduk. Bu eğitim ve bitirme projelerimiz sırasında gerçek sorunlara gerçek çözümler üretmek zorunda kaldık.  Havada kalan pek çok nokta bu sayede somutlaştı, yerli yerine oturdu” diye konuştu.

Sunduğu donanım ve eğitim desteği için IAS yetkililerine teşekkür eden Züleyha Aydın ise ders saatlerinin artırılarak modüller hakkındaki eğitimlerin biraz daha fazla detaylandırılması dileğinde bulundu.

IAS 2015 yılında yüzde 100 büyüme hedefliyor

IAS Grup, 2014’te toplam gelirlerini yüzde 32,5 artırarak büyüme hedeflerinin üzerine çıkmayı başardı; 2015’te ise yüzde 100 büyüme öngörülüyor. CEO Behiç Ferhatoğlu, 2014 yılında yaşananları ve 2015 yılı beklentilerini anlatıyor:

-


“2014’te hedeflerimize ulaştık, 2015’te başarımızı daha da ileriye taşıyacağız”

 

Yeni bir yıla başlarken 2014’ü kurumsal hedeflerimize ulaşmış olmanın gururu ile uğurluyor ve 2015’i, hedeflerimizi biraz daha büyütmüş olmanın heyecanı ile karşılıyoruz.

2014, toplam gelirlerimizi yüzde 32,5 arttırarak büyüme hedeflerimizin üzerine çıkmayı başardığımız ve farklı sektörlerde 50 yeni proje satışı gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmasının yanı sıra IAS ailesi açısından pek çok önemli gelişmenin de yaşandığı bir seneydi.

Her şeyden önce IAS olarak kuruluşumuzun 25. yılını, muhteşem bir etkinlikle kutladık. Bu etkinlikte aynı zamanda caniasERP’nin yeni versiyonu 6.04’ü de pazara lanse ettik. Bu yeni versiyonda geliştirme ortamımız ve arayüzümüz yenilenirken “Kurumsal Risk Yönetimi” ve “Kurumsal Bilgi Yönetimi” modüllerimiz de hizmete sunuldu.

 

2014’ün bizim için önemli gelişmelerinden biri de kurumsal kaynak planlama yazılımımız caniasERP’nin Avrupa’nın prestijli araştırma şirketleri Trovarit AG ile GPS’in gerçekleştirdiği iki ayrı araştırmada kazandığı başarılardı.  GPS’in “ERP Mükemmellik Testi”nde “Mükemmelik” ödülünü aldık, “Esneklik” kategorisinde maksimum puan almayı başaran tek yazılım olduk. Trovarit’in “ERP Deneyimi – Müşteri Memnuniyeti / Yararlar, Beklentiler” araştırmasında ise “En İyiler” klasmanında yer aldık ve hedef grubumuz olan Orta Ölçekli İşletmeler tarafından “En İyi Üç ERP Çözümü” arasında konumlandırıldık. Bu başarılarımız hem pazardaki konumumuzu güçlendirdi hem de ekip olarak doğru bir iş yaptığımız konusunda motivasyonumuzu artırdı. 

Danimarka merkezli iş zekası (BI) yazılımları üreticisi InfoSuite ile sene başından bu yana süren temaslarımız, yılın son çeyreğinde imzaladığımız işbirliği anlaşması ile sonuçlandı. InfoSuite BI ve caniasERP’nin yeteneklerini birleştirerek “müşterilerimize işletmelerini yönetmede maksimum faydayı sağlama” hedefimize bir adım daha yaklaştık.

Geçtiğimiz yıl ayrıca e-Fatura ve e-Defter çözümlerimizi müşterilerimizin hizmetine sunduk. Her iki çözümü de müşterilerine ücretsiz olarak sunan tek ERP tedarikçiyiz. e-Arşiv çözümümüzü de tamamlamak üzere olduğumuzu paylaşmak isterim.

2014, gelirlerimizin yanı sıra operasyonlarımız bakımından da büyüdüğümüz bir yıldı. Türkiye’deki dördüncü ofisimizi Ankara’da, Almanya’daki ikinci ofisimizi Düsseldorf’ta açarak hizmet ağımızı genişlettik. Çözüm ve hizmetlerimize kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik, proje odaklı özel yazılım geliştirmeyi de ekleyerek kamu iş geliştirme çalışmalarına başladık.

Geçtiğimiz yıl, farklı platformlarda çeşitli etkinliklere de katıldık. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nde, savunma sanayiinde ERP uygulamalarına ilişkin 11 yıllık tecrübemizi, sektördeki diğer firmalara aktarma şansı bulduk. ICT Summit Now Bilişim Zirvesi’nde sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya geldik, 3. Türkiye İnovasyon Haftası’nda, ERP ile Entegre Mobil Kurumsal İletişim Yazılımı “caniasERP 6.04 Collaborator Mobile”ı tanıttık. “Ankara’da ERP Konuşuyoruz” etkinliğini  Ankara’da, “Halıcılık Sektöründe caniasERP” toplantısını Gaziantep’te gerçekleştirdik.

2014’te, uluslararası etkinlik ve organizasyonlarda da yer aldık. Hannover’de dünyanın en büyük IT fuarı olan CeBIT’e, Stuttgart’ta IT&Business İş Çözümleri Fuarı’na ve Zürih’te iş yazılımları fuarı Topsoft 2014’e katıldık.

Geçtiğimiz yıl çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek; ERP konusunda farkındalığı artırmak; sektöre yetişmiş eleman kazandırmak ve sektörde rekabet koşullarını iyileştirmek adına çalışmalarımızı da sürdürdük. ERP Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam ettik. 9 Eylül Üniversitesi ‘nde caniasERP laboratuvarı kurduk. Arel, 9 Eylül, Yaşar ve İzmir Ekonomi üniversitelerinde eğitimler verdik. IAS Business Academy bünyesinde birçok defa  “ERP’ye Giriş” ve “TROIA” eğitimleri düzenledik.

“2015 yılında yüzde 100 büyüme hedefliyoruz”

Tüm bu gelişmeler ışığında 2014’ü, hedeflerimizi aşan bir performansla tamamlamayı başardığımızı söylemek mümkün. 2015’i ise daha büyük umutlar ve heyecanlarla karşıladık. Şimdiden 2015’in, daha çok büyümeyi, pazar payımızı ve ciromuzu artırmayı, geçtiğimiz yıl başlattığımız çalışmaların meyvelerini almayı hedeflediğimiz bir yıl olacağını söyleyebiliriz.  Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki operasyonlarımızda yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz.

Daha çok büyük ölçekli firmalardan oluşan Rusya pazarına girişle ilgili 2014’te başlattığımız çalışmaların sonuçlarını bu yıl almayı planlıyoruz. Gelişen, büyüyen bir pazar olması ve orta ölçekli firmaların yoğunlukta olması itibariyle Hindistan pazarına girişle alakalı da karar vermiş bulunuyoruz. 2015 başından itibaren bu yöndeki çalışmalarımıza da hızla başlayacağız.
Ayrıca kamu iş geliştirme çalışmalarımızın sonuçlarını bu seneye almaya başlayacağımıza inanıyoruz.

caniasERP 6.04’ün lansmanını henüz gerçekleştirmiş olduğumuz halde, AR-GE çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Özellikle mobilite tarafındaki çalışmalarımızın sonuçlarını yakında zamanda müşterilerimizle paylaşmayı umuyoruz.

Öte yandan, pazardan versiyon 6.04’le ilgili aldığımız olumlu geri dönüşler doğrultusunda satışlarımızın artacağını; InfoSuite ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin “iş zekası” tarafında da hızlı bir ilerleme getireceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda daha fazla fuar ve etkinlikte yer almayı, daha yoğun bir pazarlama çalışması yürütmeyi planlıyoruz.

9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Fakültesi ile yürüttüğümüz çalışmanın bir benzerini Marmara Üniversitesi Almanca Enformatik Bölümü ile başlatmaya hazırlanıyoruz.

 

“ERP pazarından daha büyük bir hızla büyüyerek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz”

Genel olarak 2014 yılında Türkiye’de ekonomik büyümenin beklentinin altında gerçekleştiğini gördük. 2015’te ekonomik büyümenin yüzde 5’in altında kalacağı tahmin ediliyor. Ancak firmaların kurumsal dönüşüm talepleri ile birlikte özellikle mobilite, e-dönüşüm projeleri ve iş zekası ile ilgili beklentilerinin ERP pazarını hareketli tutacağına ve IAS olarak, ERP pazarının büyüme hızından çok daha yüksek bir ivme ile büyüyeceğimize inanıyoruz.