Özelleştirilebilir Standart ERP ve KOBİ’ler için faydaları

Reiners + Fürst GmbH & Co. KG (R+F), dokuma firmalarının ring iplik ve ring büküm makineleri için iplik halkaları ve çelik rotorlar üreten uluslararası bir işletme. Ring ve rotor sistemlerinin yanı sıra ring iplik sektörü için cihazlar da üretim portföyünde yer alıyor. 65 yılı aşkın bir süredir piyasada başarıyla faaliyet gösteren, orta ölçekli bir aile şirketi ve artık ailenin dördüncü nesli yönetimde. R+F geleneği, mevcut çözümlerin daima piyasanın en güncel ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesini ve firmanın kalite standartları korunarak müşterinin en yüksek faydasının güvence altına alınmasını gerektiriyor. Birçok ada çözümler ile mevcut eski yazılım şirket gereksinimlerine artık cevap veremediğinde R+F, yeni bir sistem arayışına girdi. ERP Projesi Yöneticisi Ralf Höing, bu sürece ilişkin deneyimlerini ERP NEWS ile paylaştı.
ERP

Bay Hönig, şirketiniz yeni bir yazılım arayışına girdiğinde odağında hangi görüşler vardı?

Ralf Hoing: Bizim için önemli fonksiyon alanları ile süreçleri kapsayan, esnek, istikrarlı ve entegre bir çözüm arayışındaydık. Bu nedenle hedefimiz temel alabileceğimiz ve tekstil sektörünün tipik gereksinimlerine adapte edebileceğimiz bir açık standart platform bulabilmekti. Ayrıca firmamız -muhtemelen başka birçok orta ölçekli firma gibi- sınırlı IT bütçesini mümkün olduğunca etkin bir biçimde kullanmayı ve bu uzun vadeli yatırım ile iyi bir maliyet-fayda oranına erişmeyi istiyordu.

Benzer bir arayışa giren firmaların sistem değerlendirmeleri sırasında dikkat etmesi gereken noktalar var mı?

R.H: Deneyimlerim, başlangıçtaki bilgi ve oryantasyon sürecinde farklı yazılım konseptleriyle ilgilenmenin, bu yazılımların mevcut hedef ile ilgili avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmanın mantıklı olduğunu gösterdi. Çünkü klasik standart sistemlerin yanı sıra orta ölçekli işletmeler için fiyat-performans oranları açısından cazip olabilecek pek çok alternatif yaklaşım da bulunuyor. Örneğin, özelleştirilebilen standart ERP’ler KOBİ’lerin gereksinimlerini çok iyi karşılayabilir ve pragmatik bir orta yol sunarlar. Bu tür çözümlerde sistem, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda adaptasyon yeteneğinin ötesinde mevcut operasyonel süreçlerin faydalarını birleştirme yeteneğine sahiptir.

Siz esnek bir çözüm mü kullanıyorsunuz?

R.H: Evet. R+F 2003’ten bu yana “özelleştirilebilir standart” bir çözüm olan caniasERP’yi kullanıyor. caniasERP bir yandan yaygın iş süreçlerini ve fonksiyonel alanları kapsıyor ve böylece standart süreçlerimizi en baştan itibaren, herhangi bir değişiklik olmaksızın destekliyor. Öte yandan caniasERP ‘nin özgün geliştirme platformu TROIA’ya ve uygulamanın kaynak koduna doğrudan erişimimiz sayesinde dilediğimiz tüm geliştirmeleri yapabilme özgürlüğümüzü de sağlıyor.

Şirketiniz için bir açık kaynak kodlu platformu cazip kılan tam olarak neydi?

R.H: Kaynak kodu IAS danışmanları ve yazılım geliştirme uzmanlarının yanı sıra yazılımın kullanıcıları için de daima açık olduğundan, eğitim almış çalışanlarımız gerekli değişiklikleri yapmak için sisteme istedikleri her an ve doğrudan erişim imkânına sahipler. Bunlar küçük düzenlemeler olabileceği gibi büyük, özellikli, şirketimize özel geliştirmeler de olabiliyor. Bazı gereksinimler yalnızca şirket içi kaynaklarla karşılanabiliyor ve bu da otomatik olarak harici destek maliyetini düşürüyor. caniasERP ‘nin bu yeteneği firmalara kendi sistemlerini özelleştirmek konusunda önemli bir tasarım özgürlüğü ile gerekli esnekliği sunuyor. Sonuçta pazardaki değişikliklere hızla ve makul bir maliyetle tepki verebilmek, R+F açısından çok önemli.

ERP projenizde hangi uyarlamalar yapıldı ve kapsamları ne boyuttaydı?

R.H: Yapılan sistem uyarlamaları ile öncelikle farklı bölümlerimiz arasında karşılıklı bilgi akışının sağlanması hedefleniyordu ve bu, proje hedefleri içinde yer alan bütçeleri aşmadan gerçekleştirildi. Örneğin satış departmanımız artık müşterilerimize teslimatlarımıza ilişkin daha hızlı ve daha güvenilir bilgiler verebiliyor. Bunun dışında firmamız için standart çözümde bulunmayan bazı özel geliştirmeler de yapıldı. Örneğin geri bildirim kalitemiz, otomatik “tutarlılık kontrolleri” sayesinde çok daha iyi hale geldi. Bununla birlikte herhangi bir uyarlamanın önemli bir karar olduğu akıldan çıkartılmamalı, tüm özel geliştirmelerin genel sisteme uyumu çok iyi düşünülmeli ve yeni sürümlerin yaratacağı potansiyel maliyetler de akılda tutulmalı.
ERP

ERP sisteminde güncellemeler yapıldığında ya da yeni versiyonlar gündeme geldiğinde olası maliyetler nelerdir? Böyle bir güncelleme ne kadar zor ya da kolaydır?

R.H: Daha yakın bir zamanda versiyon güncellemesi yaptık. Düzenli bakım anlaşması yapan bir müşteri olarak yeni yazılım sürümünü ücretsiz aldık. Ardından özel uygulamalarımızın yeni sürüme transferi için gerekli çalışmalar IAS danışmanları tarafından yürütüldü. Yeni sürüme geçişin maliyetini belirlerken IAS kendi algoritmalarını uyguluyor. Bu hesaplamada, standart sürümde müşteriye göre özelleştirilmiş bir fonksiyonun güncellenip güncellenmediği ya da tamamen yeniden programlama yapılıp yapılmadığı dikkate alınıyor. Ayrıca uyarlamaların sayısı ve bunların diğerleri üzerindeki etkileri gibi faktörlerle ilgili konular da bu kapsamda çözümleniyor. IAS’nin proje başlamadan önce gerçekleştirdiği değerlendirme gerçek maliyetleri oldukça doğru bir biçimde yansıtıyordu ve sürüm güncelleme planlanan bütçe kapsamında gerçekleştirildi.

Sürüm güncellemesi sırasında hangi adımlar önemliydi ve özelleştirmeler göz önüne alındığında önemli olan neydi?

R.H: İlk adımda IAS ile R+F için özel olarak hayata geçirilen ya da caniasERP kapsamında bulunup R+F için özelleştirilen fonksiyonlar ile gelecekteki ihtiyaçlarımız hakkında konuştuk. Sürüm güncellemesinin başlangıcında yeniden yapılandırma konusu çok önemliydi: 2003 yılında R+F için özel olarak geliştirilen bazı özellikler yeni versiyonun standart sürümüne dahil edilmişti ya da artık kullanılmıyordu. Bu nedenle ikinci adımda süreçler ve özel geliştirmeler gözden geçirilmeli, faydalı ve anlamlı olup olmadıkları kontrol edilip kısmen temizlenmeliydi. Bence şirketler yeniden yapılandırmayı kötü bir zorunluluk olarak değil aksine bir şans olarak değerlendirmeli: Böylece çözüm ve süreçlerini daha detaylı bir biçimde tasarlayabilir ve gelecekte ortaya çıkabilecek muhtelif maliyetlerden tasarruf edebilirler. Üçüncü adımda veri ve özel uyarlamaların yeni versiyona adaptasyonuyla ilgili teknik değişiklikler gerçekleştirildi (test ortamında kurulum yapıldı). Daha sonra R+F bir eğitim aldı ve farklı testler yaptı. Göze çarpan noktalar IAS tarafından yeniden düzenlendi ve yeniden yapılan testlerin ardından yeni sürümde canlıya geçildi.

Proje sırasında edindiğiniz deneyimleri bizimle paylaşır mısınız? Bu tür projelerde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

R.H: Yeni bir ERP sistemi olarak caniasERP ‘yi kullanmaya başladıktan sonra çevrim sürelerimiz belirgin bir biçimde kısaldı (ürün grubuna bağlı olarak yüzde 20-30 daha kısa), sipariş hacmimiz yaklaşık yüzde 20 oranında arttı ve ayrıca çok daha incelikle yapılandırılmış süreçlere ulaştık. Planlama ve üretim kontrolü iyileştirildi ve daha verimli çalışır hale geldi. Biz caniasERP ‘nin yüksek uyum sağlama kabiliyeti ve IAS ile yakın bir çalışma sayesinde şirketimize ve sektörümüze özgü taleplerimizi hayata geçirmeyi ve onları zamanla geliştirmeyi başardık. Geçiş sonrasında yeni versiyon daha net (ama yine de özelleştirilebilir) ara yüzler, daha hızlı bir çalışma ve hassas arama için ek özellikler sağlıyor.

Çoğu zaman firmaların kendilerini ve kendi süreçlerini sorgulamaları zordur. Buna rağmen sürüm geçişlerinde şirketlere daima şirkete özgü süreçlerine eleştirel bir gözle bakıp gerekirse yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edilir. Özelleştirmeyi zorunlu kılmayan durumlarda, müşterek süreç katılımcılarıyla birlikte, mümkün olduğunca standartlara bağlı kalmak denenmelidir. Genel olarak bence bunun gibi uzun vadeli projelerde, proje yöneticisine yeterince yetki ve sorumluluk verilmeli, bölümlerden anahtar kullanıcılar projenin başlangıcından itibaren sürece dâhil edilmeli ve her takım içinde bilgi paylaşımı için yeterli alan bırakılmalıdır.
ERP

Ben yazılım özelleştirme konusundan bağımsız olarak entegre bir sistem kullanılmasını tavsiye ederim. Deneyimimiz kesinlikle gösterdi ki, tutarlı bir ERP ortamı daha yüksek bir süreç istikrarı ve daha iyi bir performans sağlar: Ada çözümler arasında gecikmeye yol açan ve hata olasılığını artıran arayüzler olmaksızın, homojen bir veri tabanı, veri tutarlılığını artırır; bakım ve yönetim giderlerini azaltır. Tüm süreç zincirindeki daha iyi bilgi akışı ile muhtemel riskler çok daha erken tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Yazılım seçiminde rol oynayan 10 özellik:

  1. Sistemin uyum sağlayabilmesi ve esnekliği
  2. Verilerin ve süreçlerin şeffaflığı
  3. Süreçlerin verimliliği
  4. Uygun fonksiyon kapsamı: İlgili tüm iş alanlarını kapsaması
  5. Yüksek sistem kullanılabilirliği ve minimum kesinti
  6. Çözümün işletim sistemi ve veri tabanı bağımsızlığı, platform bağımsız bir çözüm olması
  7. Gelecek güvencesi: Olası teknoloji değişiminde sistemin fonksiyonel kullanılabilirliği
  8. Güvenilir hizmet ve servis sistem sağlayıcının hızlı yanıt verebilmesi
  9. Eğitimlerde teknik bilginin kapsamlı aktarımı (Kullanıcı, Key-User, v.s.)
  10. Yazılımın hayata geçirilmesi ve çalıştırılması için kolay kullanım

Özelleştirilebilir ERP sistemlerinin yüksek esnekliği sayesinde KOBİ’ler, sektöre özgü süreçlerini verimli bir biçimde ERP sistemine aktarabilirler. KOBİ’ler iş süreçlerinde daha fazla şeffaflık ile kurumsal yönetim için de daha iyi bir temel elde ederler.

Reiners + Fürst‘de caniasERP Projesinin kısa tarihçesi

caniasERP, 2003 yılından bu yana tekstil makineleri yedek parça üreticisi olan R+F’nin seri ve sipariş bazlı üretimini destekliyor. Uygulama süreci kademeli olarak ilerledi: Önce genel muhasebe ve demirbaş muhasebesi modülleri ile finans uygulamaları hayata geçirildi. İkinci aşamada, üretim planlama ve lojistik (iş planlama, dağıtma ve üretim ile ilişkili tüm modüllerle birlikte) ile ilgili süreçler devreye alındı. Üçüncü adımda tedarik, muhasebe denetimi gibi, geri kalan fonksiyon alanları uygulandı. Son olarak mevcut yazılıma bordro ve komisyon hesaplamaları devreye alındı. Hem yeni sistem ortamının kurulması ve kullanıma alınması sırasında hem de projenin sonraki aşamalarında anahtar kullanıcılar ve son kullanıcılar için pratik eğitimler gerçekleştirildi. O yıldan bu yana ERP sistemimiz tüm süreçlerimizde sürekli kullanıldı ve geliştirilmeye devam etti.

Editör: Anna Seel

Sonrası Özelleştirilebilir Standart ERP ve KOBİ’ler için faydaları ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

Meda Türkiye, tüm süreçlerini CPM ERP ile yönetiyor.

MEDA AB, merkezi İsveç’te bulunan, 55’in üzerinde ülkede kendi organizasyonları bulunan ve 2900 çalışanıyla faaliyet gösteren, cirosal hacmi ile dünyanın en büyük ilaç firmaları arasında yer alan Meda Türkiye, 2007 Aralık ayından bu yana Türkiye ilaç pazarındaki tüm iş süreçlerini CPM ERP ile yönetiyor.
CPM ERP

Meda Türkiye Ülke Müdürü Funda Evirgen Gücer, CPM Yazılım AŞ ile birlikte gerçekleştirdikleri projeler ve ERP sistemleri hakkında tecrübelerini şu şekilde aktardı:

NEDEN CPM ERP ?

CPM’le Novartis Ciba Vision kariyerim sırasında tanıştım. Novartis Ciba Vision’da CPM Yazılım ile birlikte geliştirdiğimiz özel projelerdeki başarısı, elimizdeki paket programın yetersizliği ve esnek ve geliştirilebilir yapısından dolayı CPM ERP’yi tercih ettik. Novartis Ciba Vision’daki memnuniyetimiz Meda Türkiye’de de CPM ERP’yi tercih etmemize sebep oldu.

Meda Türkiye’de özellikle ilaç sektörünün en sıkıntılı süreçlerinden olan fason üretim maliyetlendirmesi, imha, promosyon stoklarının seri bazında takibi ve kullanıldığı zaman giderleştirilmesi, yurt dışı raporlama, gider bütçe yönetimi, sözleşme takibi, ihale, kongre masraf yönetimi, saha personeli masraf takibi ve onay süreci gibi konuların hepsi çözüldü. İK’dan demirbaş yönetimine, satıştan satın almaya, fason üretimden muhasebeye tüm iş süreçlerimizi de CPM ERP üzerinde takip ediyoruz.

CPM Çözüm Ortağı PRODA tarafından geliştirilen ERP uygulaması ile tam entegre çalışan Meda Intranet sayesinde tüm şirket içi bilgi akışı online ortamda sağlanıyor. E-Learning projesi ile tüm şirket içi eğitimler, sınavlar ve değerlendirmeler de yine online olarak yürütülüyor. Önümüzdeki yıllarda da PRODA ile yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu projelerden bazıları: Tüm kurumsal satın alma sürecini web ortamında yürüteceğimiz Meda Online İhale Yönetimi; kongrelerde yaşanan yoğun iş takibini, davet yönetimi, masraf yönetimi ve satın alma sürecini takip edeceğimiz Meda Kongre Yönetimi; özellikle saha personelinin tüm masraf ve onay sürecini web ortamında ve tamamen CPM ERP ile entegre yürüteceğimiz Web Masraf Girişi.

2010 yılından itibaren PRODA danışmanlığında iş süreçlerini tekrar gözden geçiren ve güncelleyen Meda Türkiye olarak, Meda AB tarafından her yıl yapılan iç denetimlerde, sistem tarafında tam not alıyoruz.

Sonrası Meda Türkiye, tüm süreçlerini CPM ERP ile yönetiyor. ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

Bursalı Üreticiler IFS ve Oracle ile buluşuyor

Bursa – 27 Mayıs 2015 Çarşamba: Sizleri Oracle ve IFS olarak 27 Mayıs Çarşamba günü Bursa Crowne Plaza Otel’de üretim sektörüne özel düzenlediğimiz etkinliğimize davet ediyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün değişen günümüzün rekabet koşulları karşısında Oracle ve IFS

Sizleri Oracle ve IFS olarak 27 Mayıs Çarşamba günü Bursa Crowne Plaza Otel’de üretim sektörüne özel düzenlediğimiz etkinliğimize davet ediyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün değişen günümüzün rekabet koşulları karşısında Oracle ve IFS in sizi başarıya en hızlı ve zahmetsiz şekilde taşıyacak olan çözümleri ile tanışmaya ne dersiniz?

Oracle’ın deneyimli kadrosundan verilerinizi olası felaketlerden nasıl koruyacağınızı dinleyip; tak-çalıştır mantığı ve Oracle İş Zekası ile mükemmel uyum ile çalışan veritabanı kutusu Oracle Database Appliance canlı demosunu izleyebilirsiniz.

IFS’in Türkiye’de ilk kez lansmanı yapılacak en son versiyonu IFS Applications 9 çözümünü keşfedebilir ve başarı ile yürütülen BT projelerini Bursa’daki müşterilerimizden birebir dinleyerek, sektördeki başarı öykülerinden ilham alabilirsiniz.

Sorularınız için bana aşağıdaki iletişim bilgilerimden ulaşabilirsiniz.

Öznur Tekiner
IFS Türkiye Pazarlama Müdürü
oznur.tekiner@ifs.com.tr
+90 216 545 9696

Not: Etkinliğimize katılım ve otopark ücretsizdir.

Kayıt için (216) 545 9696   numaralı telefondan veya kayit@ifs.com.tr   e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Tarih: 27 Mayıs 2015 Çarşamba
Yer: Bursa Crowne Plaza Otel Nilüfer – Bursa

Harita için tıklayın.

Program

12:00 – 12:30

Kayıt

12:30 – 13:00

Öğle yemeği

13:30 – 13:45

Hoş Geldiniz
Levent Çelik, Oracle & Ergin Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, IFS Türkiye

13:45 – 14:30

IFS Türkiye – IFS 9’a Merhaba!
Nihat Engin Özel, Kıdemli Satış Yöneticisi, IFS Türkiye

14:30 – 15:00

Oracle ile Uçtan Uca Yedekleme Stratejileri ve Süreklilik
Emrah Uysal, Kıdemli Satış Danışmanı, Oracle

15:00 – 15:15

Kahve arası

15:15 – 16:00

Yüksek Performanslı Oracle Veritabanı Platformu ve Analitik Uygulamalar
Ömer Fatih Gökçen, Satış Mühendisi, Artım Bilişim & Murat Yeşil, İş Zekası Kıdemli Teknik Satış Danışmanı, Oracle

16:00 – 17:00

IFS Bursa Başarı Öyküleri
Göksel Sanbay, Genel Müdür Yardımcısı, IFS Türkiye
Bursa Çimento ve Bursa Beton’da IFS Applications 
Şeref Ali Öztürk, Bilgi İşlem Müdürü, Bursa Çimento Fab. A.Ş. 
Yeşilova Holding’de IFS ERP Projesi 
Onur Ağca, Bilgi İşlem Müdürü, Yeşilova Holding

Sage ERP Türkiye’de

13 Mayıs 2015, İstanbul – Dünyanın önde gelen iş yazılım ve hizmetleri üreticisi olan ve Gartner verilerine göre en büyük üç küresel ERP firması arasında yer alan Sage, Türkiye pazarına yeni ürünü Sage ERP X3 version 7’nin lansmanı ile giriş yaptı. Dünya çapında 100’den fazla ülkede, 5 bin 100’den fazla kuruluş tarafından kullanılmasıyla kanıtlayan Sage ERP X3 yazılımı, başta üretim, hizmet ve dağıtım olmak üzere farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına cevap verebliyor; özellikle orta ölçekli şirketlerin tercihi olma özelliği taşıyor.

Sage ERP X3 version 7’nin lansman basın toplantısında konuşan Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar ve ERP X3 Dünya CEO’su Jayne Archbold, Türkiye’nin yüksek potansiyeline vurgu yaparak “Türkiye, son 10 yılın en önemli ekonomik büyüme öykülerinden birini yazdı” dedi. Archbold, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyümenin tüm endikatörlerini sergileyen Türkiye, aynı zamanda son derece dinamik ve iddialı hedeflere sahip bir pazar yapısı ortaya koyuyor. Diğer taraftan, GSMH büyümesinin yüzde 24.2’sini oluşturan üretim sektörü, bu büyüme performansının enerjisini sağlayan öncelikli motorlardan biri. Bu büyük resim, günümüzde iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayan, özellikle de başta üretim olmak üzere iş kollarında yerel dinamiklere uyum gösterebilen ürünlerin önünde çok net fırsatlar olduğunu gösteriyor.”

 

Sage’ın Ürün Mimarisi, Kullanılabilirlik ve Mobilite Üzerine Kurulu

Kullanılabilirlik ve Mobilite sağlayan özellikleri standart haliyle sunan Sage ERP X3 version 7 yazılımıyla, daha kısa sürede daha fazla işi, hatta gerekirse hareket halindeyken dışarıdan erişimle çözme olanağı elde eden orta ölçekli şirketler, bir yandan verimlilik artışıyla masraflarını azaltabilme, bir yandan da yeni iş kazanımlarını daha kolay elde edebilme olanağı kazanıyor. Yazılımın, birlikte çalışmayı kolaylaştıran, HTLM5 tabanlı kolay anlaşılır arayüzü, kullanıcı kişiselleştirme ayarlarını ve farklı internet tarayıcıları destekliyor. Mobil cihazlardan erişimi de mümkün kılan Sage ERP X3 Version 7 yazılımı, web aplikasyonları da sunuyor. Yazılımın diğer özellikleri arasında Microsoft Office yazılımları ile uyumlu bir entegrasyon ve yeni sürümle birlikte gelen güçlü bir arama fonksiyonu da yer alıyor.

Tüm bu özellikleri ile Sage ERP X3 version 7, şirketlerin iş akışlarında tam kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Şirket genelinde akışları bir bakışta gösterebilme özelliğine de sahip olan yazılım, iş aklı ve öngörüsünü, gereken zamanda, gereken yerde sunarak farklı bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Yeni sürümde özellikle güç kazandırılan esneklik özelliği sayesinde şirketler, müşteri hizmet kalitelerini geliştirme, nakit akışlarını düzenleme ve yeni pazarlarda büyüme gücü elde ediyorlar.

Basın toplantısında söz alan Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar Satış ve Pazarlama Direktörü Christophe Vanackère de, yazılımın avantajlarının, kullanıcı şirketlerin finansal sonuçlarına net bir şekilde yansıdığını dile getirdi. “Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında yaptırmış olduğumuz araştırmalar, orta ölçekli şirketlerin kolay erişilen, kolay işlenebilen kaliteli ve akıllı kurumsal veri sayesinde, yıllık bazda yüzde 35’e varan oranda net gelir artışı hedefleyebileceklerini gösteriyor. Yıllık brüt geliri 42 milyon dolar olan bir şirket için bu yılda 980 bin dolar artış, yani fazladan yaklaşık bir milyon dolar kazanmak anlamına geliyor. İş akışlarını kontrol altına almak ve hızlı bir büyüme elde etmek isteyen şirketler için Sage ERP X3 version 7 en akıllı seçim oluşturuyor” diyen Vanackère, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzün orta ölçekli şirketleri, enternasyonel özellik taşıyan bir ihtiyaç setine sahip. Sage ERP X3 version 7, farklı ülke mevzuatlarını tek bir klasörde toplaması gibi benzersiz özellikleriyle, coğrafi farklılık gösteren bu tür ihtiyaçları en iyi şekilde karşılıyor. Bu özellikler, ihracatla büyümek isteyen orta ölçekli Türk şirketleri için önemli kolaylıklar sunuyor. Sage ERP X3 version 7, özellikle orta ölçekli şirketlerin ihtiyaçları ön planda tutularak geliştirilmiş bir ürün olarak, müşteri kazanımını ve karlı büyümeyi kolaylaştırıcı özelliklere sahip. Daha basit, daha hızlı, esnek ERP sunan ürünümüzle, Türkiye pazarında ilgi göreceğimize inanıyoruz.”

Bilişim Verimsizliğinin Şirketlere Yıllık Faturası Avrupa’da 43 bin Euro, Türkiye’de 120 bin TL

Sage’ın desteğinde gerçekleştirilen bir araştırma, rekabetçilik ve verimliliğin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığı günümüzde, bu alanda yapılan BT yarımlarının verimliliğinin önemini de gözler önüne koyuyor.  Redshift Research Crowdology panel üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle Avrupa’daki orta ölçekli şirketlerin verimsiz Bilişim yatırımları şirket başına yıllık ortalama 43 bin Euro yük doğuruyor. Araştırmanın Türkiye ayağı ise, şirketlerin yaklaşık yüzde 90’nının BT yatırımlarından yeterince fayda elde edemediklerini ve bunun da şirket başına yılda yaklaşık 120 bin TL yük doğurduğunu gösteriyor. Türkiye geneline vurulduğunda bu rakam yıllık bazda 1.8 milyar TL’ye denk geliyor. BT verimsizliğinin başlıca nedenleri arasında, ihtiyaç fazlası özellik kullanımı öne çıkıyor

Tekliften tahsilata, siparişten ödemeye takip ve kontrol avantajı

Sage ERP X3 version 7 özellikleri ve geliştirilmiş fonksiyonları arasında şunlar da yer alıyor;

·       Tekliften tahsilata, siparişten ödemeye her aşamaya uzanan gelişmiş takip özelliği

·       Satış dokümanlarını kişiselleştirme  (teslim ve iade)

·       Satış kitleri için esnek tanımlama

·       İlave satın alım masrafları için takip sistemine dış veri girebilme

·       Yerel mevzuata uyum gösteren esnek ayarlar

·       Şirket için süreç ve işlemlerin yakından kontrolü

·       Depolama lokasyonları için esnek yönetim sistemi

·       Geliştirilmiş otomasyon özelliği (mükerrer faturalar)

 

Sage Group plc Hakkında

Orta ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlara, muhasebe, İK ve bordrolama, ödeme planlaması, ERP ve CRM alanlarında kolay kullanımlı, güvenli ve verimli iş yönetimi yazılım ve hizmetleri sunuyoruz. Farklı coğrafyalardaki müşterilerimiz, kendi iş hedeflerini gerçekleştirebilmek ve karşılaştıkları zorlukları aşabilmek  için, yerel uzmanlardan oluşan küresel ağımızla sürekli bir şekilde sunduğumuz danışmanlık ve uzmanlık gücümüze güveniyorlar.

1981 yılında kurulan Sage, 1989 yılından bu yana Londra Menkul Kıymetler Borsasına kote durumda ve 1999 yılı itibarı ile FTSE’de ilk 100’e girmiş bulunuyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Güney Afrika’dan Avustralya’ya, Brezilya’dan Asya ülkelerine uzanan bir coğrafyada Sage, 23 ülkede 12 bin 975 çalışanı ile milyonlarca müşterisine hizmet veriyor. Daha fazla bilgiye, www.sage.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sage ERP X3

Sage ERP X3, Sage Group tarafından özellikle orta ölçekli şirketler ve büyük kurumların uluslararası yapılarına özgü ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş bir küresel ERP çözümüdür. 10 yılı aşkın bir süredir Sage ERP X3, üretim, dağıtım, hizmet başta olmak üzere farklı sektörlerden orta ölçekli şirketlerin özel ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada başarılı bir performans ortaya koymuştur. Dünyanın farklı coğrafyalarında, 100’den fazla ülkede 5 bin 100 şirket,  Daha basit, daha hızlı, esnek ERP sunan Sage ERP X3 çözümünü, büyüme ve rekabet gücü tercihi olarak kullanmaktadır. Daha fazla bilgiye, www.SageERPX3.com/tr adresinden, ya da twitter (@SageERPX3) üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgi İçin

Esra Alagöz
​PRactice Communication Management

esra@practicecomm.com​ / +90 505 376 25 92