Özelleştirilebilir Standart ERP ve KOBİ’ler için faydaları

Reiners + Fürst GmbH & Co. KG (R+F), dokuma firmalarının ring iplik ve ring büküm makineleri için iplik halkaları ve çelik rotorlar üreten uluslararası bir işletme. Ring ve rotor sistemlerinin yanı sıra ring iplik sektörü için cihazlar da üretim portföyünde yer alıyor. 65 yılı aşkın bir süredir piyasada başarıyla faaliyet gösteren, orta ölçekli bir aile şirketi ve artık ailenin dördüncü nesli yönetimde. R+F geleneği, mevcut çözümlerin daima piyasanın en güncel ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesini ve firmanın kalite standartları korunarak müşterinin en yüksek faydasının güvence altına alınmasını gerektiriyor. Birçok ada çözümler ile mevcut eski yazılım şirket gereksinimlerine artık cevap veremediğinde R+F, yeni bir sistem arayışına girdi. ERP Projesi Yöneticisi Ralf Höing, bu sürece ilişkin deneyimlerini ERP NEWS ile paylaştı.
ERP

Bay Hönig, şirketiniz yeni bir yazılım arayışına girdiğinde odağında hangi görüşler vardı?

Ralf Hoing: Bizim için önemli fonksiyon alanları ile süreçleri kapsayan, esnek, istikrarlı ve entegre bir çözüm arayışındaydık. Bu nedenle hedefimiz temel alabileceğimiz ve tekstil sektörünün tipik gereksinimlerine adapte edebileceğimiz bir açık standart platform bulabilmekti. Ayrıca firmamız -muhtemelen başka birçok orta ölçekli firma gibi- sınırlı IT bütçesini mümkün olduğunca etkin bir biçimde kullanmayı ve bu uzun vadeli yatırım ile iyi bir maliyet-fayda oranına erişmeyi istiyordu.

Benzer bir arayışa giren firmaların sistem değerlendirmeleri sırasında dikkat etmesi gereken noktalar var mı?

R.H: Deneyimlerim, başlangıçtaki bilgi ve oryantasyon sürecinde farklı yazılım konseptleriyle ilgilenmenin, bu yazılımların mevcut hedef ile ilgili avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmanın mantıklı olduğunu gösterdi. Çünkü klasik standart sistemlerin yanı sıra orta ölçekli işletmeler için fiyat-performans oranları açısından cazip olabilecek pek çok alternatif yaklaşım da bulunuyor. Örneğin, özelleştirilebilen standart ERP’ler KOBİ’lerin gereksinimlerini çok iyi karşılayabilir ve pragmatik bir orta yol sunarlar. Bu tür çözümlerde sistem, şirketin ihtiyaçları doğrultusunda adaptasyon yeteneğinin ötesinde mevcut operasyonel süreçlerin faydalarını birleştirme yeteneğine sahiptir.

Siz esnek bir çözüm mü kullanıyorsunuz?

R.H: Evet. R+F 2003’ten bu yana “özelleştirilebilir standart” bir çözüm olan caniasERP’yi kullanıyor. caniasERP bir yandan yaygın iş süreçlerini ve fonksiyonel alanları kapsıyor ve böylece standart süreçlerimizi en baştan itibaren, herhangi bir değişiklik olmaksızın destekliyor. Öte yandan caniasERP ‘nin özgün geliştirme platformu TROIA’ya ve uygulamanın kaynak koduna doğrudan erişimimiz sayesinde dilediğimiz tüm geliştirmeleri yapabilme özgürlüğümüzü de sağlıyor.

Şirketiniz için bir açık kaynak kodlu platformu cazip kılan tam olarak neydi?

R.H: Kaynak kodu IAS danışmanları ve yazılım geliştirme uzmanlarının yanı sıra yazılımın kullanıcıları için de daima açık olduğundan, eğitim almış çalışanlarımız gerekli değişiklikleri yapmak için sisteme istedikleri her an ve doğrudan erişim imkânına sahipler. Bunlar küçük düzenlemeler olabileceği gibi büyük, özellikli, şirketimize özel geliştirmeler de olabiliyor. Bazı gereksinimler yalnızca şirket içi kaynaklarla karşılanabiliyor ve bu da otomatik olarak harici destek maliyetini düşürüyor. caniasERP ‘nin bu yeteneği firmalara kendi sistemlerini özelleştirmek konusunda önemli bir tasarım özgürlüğü ile gerekli esnekliği sunuyor. Sonuçta pazardaki değişikliklere hızla ve makul bir maliyetle tepki verebilmek, R+F açısından çok önemli.

ERP projenizde hangi uyarlamalar yapıldı ve kapsamları ne boyuttaydı?

R.H: Yapılan sistem uyarlamaları ile öncelikle farklı bölümlerimiz arasında karşılıklı bilgi akışının sağlanması hedefleniyordu ve bu, proje hedefleri içinde yer alan bütçeleri aşmadan gerçekleştirildi. Örneğin satış departmanımız artık müşterilerimize teslimatlarımıza ilişkin daha hızlı ve daha güvenilir bilgiler verebiliyor. Bunun dışında firmamız için standart çözümde bulunmayan bazı özel geliştirmeler de yapıldı. Örneğin geri bildirim kalitemiz, otomatik “tutarlılık kontrolleri” sayesinde çok daha iyi hale geldi. Bununla birlikte herhangi bir uyarlamanın önemli bir karar olduğu akıldan çıkartılmamalı, tüm özel geliştirmelerin genel sisteme uyumu çok iyi düşünülmeli ve yeni sürümlerin yaratacağı potansiyel maliyetler de akılda tutulmalı.
ERP

ERP sisteminde güncellemeler yapıldığında ya da yeni versiyonlar gündeme geldiğinde olası maliyetler nelerdir? Böyle bir güncelleme ne kadar zor ya da kolaydır?

R.H: Daha yakın bir zamanda versiyon güncellemesi yaptık. Düzenli bakım anlaşması yapan bir müşteri olarak yeni yazılım sürümünü ücretsiz aldık. Ardından özel uygulamalarımızın yeni sürüme transferi için gerekli çalışmalar IAS danışmanları tarafından yürütüldü. Yeni sürüme geçişin maliyetini belirlerken IAS kendi algoritmalarını uyguluyor. Bu hesaplamada, standart sürümde müşteriye göre özelleştirilmiş bir fonksiyonun güncellenip güncellenmediği ya da tamamen yeniden programlama yapılıp yapılmadığı dikkate alınıyor. Ayrıca uyarlamaların sayısı ve bunların diğerleri üzerindeki etkileri gibi faktörlerle ilgili konular da bu kapsamda çözümleniyor. IAS’nin proje başlamadan önce gerçekleştirdiği değerlendirme gerçek maliyetleri oldukça doğru bir biçimde yansıtıyordu ve sürüm güncelleme planlanan bütçe kapsamında gerçekleştirildi.

Sürüm güncellemesi sırasında hangi adımlar önemliydi ve özelleştirmeler göz önüne alındığında önemli olan neydi?

R.H: İlk adımda IAS ile R+F için özel olarak hayata geçirilen ya da caniasERP kapsamında bulunup R+F için özelleştirilen fonksiyonlar ile gelecekteki ihtiyaçlarımız hakkında konuştuk. Sürüm güncellemesinin başlangıcında yeniden yapılandırma konusu çok önemliydi: 2003 yılında R+F için özel olarak geliştirilen bazı özellikler yeni versiyonun standart sürümüne dahil edilmişti ya da artık kullanılmıyordu. Bu nedenle ikinci adımda süreçler ve özel geliştirmeler gözden geçirilmeli, faydalı ve anlamlı olup olmadıkları kontrol edilip kısmen temizlenmeliydi. Bence şirketler yeniden yapılandırmayı kötü bir zorunluluk olarak değil aksine bir şans olarak değerlendirmeli: Böylece çözüm ve süreçlerini daha detaylı bir biçimde tasarlayabilir ve gelecekte ortaya çıkabilecek muhtelif maliyetlerden tasarruf edebilirler. Üçüncü adımda veri ve özel uyarlamaların yeni versiyona adaptasyonuyla ilgili teknik değişiklikler gerçekleştirildi (test ortamında kurulum yapıldı). Daha sonra R+F bir eğitim aldı ve farklı testler yaptı. Göze çarpan noktalar IAS tarafından yeniden düzenlendi ve yeniden yapılan testlerin ardından yeni sürümde canlıya geçildi.

Proje sırasında edindiğiniz deneyimleri bizimle paylaşır mısınız? Bu tür projelerde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

R.H: Yeni bir ERP sistemi olarak caniasERP ‘yi kullanmaya başladıktan sonra çevrim sürelerimiz belirgin bir biçimde kısaldı (ürün grubuna bağlı olarak yüzde 20-30 daha kısa), sipariş hacmimiz yaklaşık yüzde 20 oranında arttı ve ayrıca çok daha incelikle yapılandırılmış süreçlere ulaştık. Planlama ve üretim kontrolü iyileştirildi ve daha verimli çalışır hale geldi. Biz caniasERP ‘nin yüksek uyum sağlama kabiliyeti ve IAS ile yakın bir çalışma sayesinde şirketimize ve sektörümüze özgü taleplerimizi hayata geçirmeyi ve onları zamanla geliştirmeyi başardık. Geçiş sonrasında yeni versiyon daha net (ama yine de özelleştirilebilir) ara yüzler, daha hızlı bir çalışma ve hassas arama için ek özellikler sağlıyor.

Çoğu zaman firmaların kendilerini ve kendi süreçlerini sorgulamaları zordur. Buna rağmen sürüm geçişlerinde şirketlere daima şirkete özgü süreçlerine eleştirel bir gözle bakıp gerekirse yeniden gözden geçirmeleri tavsiye edilir. Özelleştirmeyi zorunlu kılmayan durumlarda, müşterek süreç katılımcılarıyla birlikte, mümkün olduğunca standartlara bağlı kalmak denenmelidir. Genel olarak bence bunun gibi uzun vadeli projelerde, proje yöneticisine yeterince yetki ve sorumluluk verilmeli, bölümlerden anahtar kullanıcılar projenin başlangıcından itibaren sürece dâhil edilmeli ve her takım içinde bilgi paylaşımı için yeterli alan bırakılmalıdır.
ERP

Ben yazılım özelleştirme konusundan bağımsız olarak entegre bir sistem kullanılmasını tavsiye ederim. Deneyimimiz kesinlikle gösterdi ki, tutarlı bir ERP ortamı daha yüksek bir süreç istikrarı ve daha iyi bir performans sağlar: Ada çözümler arasında gecikmeye yol açan ve hata olasılığını artıran arayüzler olmaksızın, homojen bir veri tabanı, veri tutarlılığını artırır; bakım ve yönetim giderlerini azaltır. Tüm süreç zincirindeki daha iyi bilgi akışı ile muhtemel riskler çok daha erken tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir.

Yazılım seçiminde rol oynayan 10 özellik:

  1. Sistemin uyum sağlayabilmesi ve esnekliği
  2. Verilerin ve süreçlerin şeffaflığı
  3. Süreçlerin verimliliği
  4. Uygun fonksiyon kapsamı: İlgili tüm iş alanlarını kapsaması
  5. Yüksek sistem kullanılabilirliği ve minimum kesinti
  6. Çözümün işletim sistemi ve veri tabanı bağımsızlığı, platform bağımsız bir çözüm olması
  7. Gelecek güvencesi: Olası teknoloji değişiminde sistemin fonksiyonel kullanılabilirliği
  8. Güvenilir hizmet ve servis sistem sağlayıcının hızlı yanıt verebilmesi
  9. Eğitimlerde teknik bilginin kapsamlı aktarımı (Kullanıcı, Key-User, v.s.)
  10. Yazılımın hayata geçirilmesi ve çalıştırılması için kolay kullanım

Özelleştirilebilir ERP sistemlerinin yüksek esnekliği sayesinde KOBİ’ler, sektöre özgü süreçlerini verimli bir biçimde ERP sistemine aktarabilirler. KOBİ’ler iş süreçlerinde daha fazla şeffaflık ile kurumsal yönetim için de daha iyi bir temel elde ederler.

Reiners + Fürst‘de caniasERP Projesinin kısa tarihçesi

caniasERP, 2003 yılından bu yana tekstil makineleri yedek parça üreticisi olan R+F’nin seri ve sipariş bazlı üretimini destekliyor. Uygulama süreci kademeli olarak ilerledi: Önce genel muhasebe ve demirbaş muhasebesi modülleri ile finans uygulamaları hayata geçirildi. İkinci aşamada, üretim planlama ve lojistik (iş planlama, dağıtma ve üretim ile ilişkili tüm modüllerle birlikte) ile ilgili süreçler devreye alındı. Üçüncü adımda tedarik, muhasebe denetimi gibi, geri kalan fonksiyon alanları uygulandı. Son olarak mevcut yazılıma bordro ve komisyon hesaplamaları devreye alındı. Hem yeni sistem ortamının kurulması ve kullanıma alınması sırasında hem de projenin sonraki aşamalarında anahtar kullanıcılar ve son kullanıcılar için pratik eğitimler gerçekleştirildi. O yıldan bu yana ERP sistemimiz tüm süreçlerimizde sürekli kullanıldı ve geliştirilmeye devam etti.

Editör: Anna Seel

Sonrası Özelleştirilebilir Standart ERP ve KOBİ’ler için faydaları ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

Meda Türkiye, tüm süreçlerini CPM ERP ile yönetiyor.

MEDA AB, merkezi İsveç’te bulunan, 55’in üzerinde ülkede kendi organizasyonları bulunan ve 2900 çalışanıyla faaliyet gösteren, cirosal hacmi ile dünyanın en büyük ilaç firmaları arasında yer alan Meda Türkiye, 2007 Aralık ayından bu yana Türkiye ilaç pazarındaki tüm iş süreçlerini CPM ERP ile yönetiyor.
CPM ERP

Meda Türkiye Ülke Müdürü Funda Evirgen Gücer, CPM Yazılım AŞ ile birlikte gerçekleştirdikleri projeler ve ERP sistemleri hakkında tecrübelerini şu şekilde aktardı:

NEDEN CPM ERP ?

CPM’le Novartis Ciba Vision kariyerim sırasında tanıştım. Novartis Ciba Vision’da CPM Yazılım ile birlikte geliştirdiğimiz özel projelerdeki başarısı, elimizdeki paket programın yetersizliği ve esnek ve geliştirilebilir yapısından dolayı CPM ERP’yi tercih ettik. Novartis Ciba Vision’daki memnuniyetimiz Meda Türkiye’de de CPM ERP’yi tercih etmemize sebep oldu.

Meda Türkiye’de özellikle ilaç sektörünün en sıkıntılı süreçlerinden olan fason üretim maliyetlendirmesi, imha, promosyon stoklarının seri bazında takibi ve kullanıldığı zaman giderleştirilmesi, yurt dışı raporlama, gider bütçe yönetimi, sözleşme takibi, ihale, kongre masraf yönetimi, saha personeli masraf takibi ve onay süreci gibi konuların hepsi çözüldü. İK’dan demirbaş yönetimine, satıştan satın almaya, fason üretimden muhasebeye tüm iş süreçlerimizi de CPM ERP üzerinde takip ediyoruz.

CPM Çözüm Ortağı PRODA tarafından geliştirilen ERP uygulaması ile tam entegre çalışan Meda Intranet sayesinde tüm şirket içi bilgi akışı online ortamda sağlanıyor. E-Learning projesi ile tüm şirket içi eğitimler, sınavlar ve değerlendirmeler de yine online olarak yürütülüyor. Önümüzdeki yıllarda da PRODA ile yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu projelerden bazıları: Tüm kurumsal satın alma sürecini web ortamında yürüteceğimiz Meda Online İhale Yönetimi; kongrelerde yaşanan yoğun iş takibini, davet yönetimi, masraf yönetimi ve satın alma sürecini takip edeceğimiz Meda Kongre Yönetimi; özellikle saha personelinin tüm masraf ve onay sürecini web ortamında ve tamamen CPM ERP ile entegre yürüteceğimiz Web Masraf Girişi.

2010 yılından itibaren PRODA danışmanlığında iş süreçlerini tekrar gözden geçiren ve güncelleyen Meda Türkiye olarak, Meda AB tarafından her yıl yapılan iç denetimlerde, sistem tarafında tam not alıyoruz.

Sonrası Meda Türkiye, tüm süreçlerini CPM ERP ile yönetiyor. ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

Bursalı Üreticiler IFS ve Oracle ile buluşuyor

Bursa – 27 Mayıs 2015 Çarşamba: Sizleri Oracle ve IFS olarak 27 Mayıs Çarşamba günü Bursa Crowne Plaza Otel’de üretim sektörüne özel düzenlediğimiz etkinliğimize davet ediyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün değişen günümüzün rekabet koşulları karşısında Oracle ve IFS

Sizleri Oracle ve IFS olarak 27 Mayıs Çarşamba günü Bursa Crowne Plaza Otel’de üretim sektörüne özel düzenlediğimiz etkinliğimize davet ediyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün değişen günümüzün rekabet koşulları karşısında Oracle ve IFS in sizi başarıya en hızlı ve zahmetsiz şekilde taşıyacak olan çözümleri ile tanışmaya ne dersiniz?

Oracle’ın deneyimli kadrosundan verilerinizi olası felaketlerden nasıl koruyacağınızı dinleyip; tak-çalıştır mantığı ve Oracle İş Zekası ile mükemmel uyum ile çalışan veritabanı kutusu Oracle Database Appliance canlı demosunu izleyebilirsiniz.

IFS’in Türkiye’de ilk kez lansmanı yapılacak en son versiyonu IFS Applications 9 çözümünü keşfedebilir ve başarı ile yürütülen BT projelerini Bursa’daki müşterilerimizden birebir dinleyerek, sektördeki başarı öykülerinden ilham alabilirsiniz.

Sorularınız için bana aşağıdaki iletişim bilgilerimden ulaşabilirsiniz.

Öznur Tekiner
IFS Türkiye Pazarlama Müdürü
oznur.tekiner@ifs.com.tr
+90 216 545 9696

Not: Etkinliğimize katılım ve otopark ücretsizdir.

Kayıt için (216) 545 9696   numaralı telefondan veya kayit@ifs.com.tr   e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Tarih: 27 Mayıs 2015 Çarşamba
Yer: Bursa Crowne Plaza Otel Nilüfer – Bursa

Harita için tıklayın.

Program

12:00 – 12:30

Kayıt

12:30 – 13:00

Öğle yemeği

13:30 – 13:45

Hoş Geldiniz
Levent Çelik, Oracle & Ergin Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, IFS Türkiye

13:45 – 14:30

IFS Türkiye – IFS 9’a Merhaba!
Nihat Engin Özel, Kıdemli Satış Yöneticisi, IFS Türkiye

14:30 – 15:00

Oracle ile Uçtan Uca Yedekleme Stratejileri ve Süreklilik
Emrah Uysal, Kıdemli Satış Danışmanı, Oracle

15:00 – 15:15

Kahve arası

15:15 – 16:00

Yüksek Performanslı Oracle Veritabanı Platformu ve Analitik Uygulamalar
Ömer Fatih Gökçen, Satış Mühendisi, Artım Bilişim & Murat Yeşil, İş Zekası Kıdemli Teknik Satış Danışmanı, Oracle

16:00 – 17:00

IFS Bursa Başarı Öyküleri
Göksel Sanbay, Genel Müdür Yardımcısı, IFS Türkiye
Bursa Çimento ve Bursa Beton’da IFS Applications 
Şeref Ali Öztürk, Bilgi İşlem Müdürü, Bursa Çimento Fab. A.Ş. 
Yeşilova Holding’de IFS ERP Projesi 
Onur Ağca, Bilgi İşlem Müdürü, Yeşilova Holding

Sage ERP Türkiye’de

13 Mayıs 2015, İstanbul – Dünyanın önde gelen iş yazılım ve hizmetleri üreticisi olan ve Gartner verilerine göre en büyük üç küresel ERP firması arasında yer alan Sage, Türkiye pazarına yeni ürünü Sage ERP X3 version 7’nin lansmanı ile giriş yaptı. Dünya çapında 100’den fazla ülkede, 5 bin 100’den fazla kuruluş tarafından kullanılmasıyla kanıtlayan Sage ERP X3 yazılımı, başta üretim, hizmet ve dağıtım olmak üzere farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına cevap verebliyor; özellikle orta ölçekli şirketlerin tercihi olma özelliği taşıyor.

Sage ERP X3 version 7’nin lansman basın toplantısında konuşan Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar ve ERP X3 Dünya CEO’su Jayne Archbold, Türkiye’nin yüksek potansiyeline vurgu yaparak “Türkiye, son 10 yılın en önemli ekonomik büyüme öykülerinden birini yazdı” dedi. Archbold, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyümenin tüm endikatörlerini sergileyen Türkiye, aynı zamanda son derece dinamik ve iddialı hedeflere sahip bir pazar yapısı ortaya koyuyor. Diğer taraftan, GSMH büyümesinin yüzde 24.2’sini oluşturan üretim sektörü, bu büyüme performansının enerjisini sağlayan öncelikli motorlardan biri. Bu büyük resim, günümüzde iş dünyasının ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayan, özellikle de başta üretim olmak üzere iş kollarında yerel dinamiklere uyum gösterebilen ürünlerin önünde çok net fırsatlar olduğunu gösteriyor.”

 

Sage’ın Ürün Mimarisi, Kullanılabilirlik ve Mobilite Üzerine Kurulu

Kullanılabilirlik ve Mobilite sağlayan özellikleri standart haliyle sunan Sage ERP X3 version 7 yazılımıyla, daha kısa sürede daha fazla işi, hatta gerekirse hareket halindeyken dışarıdan erişimle çözme olanağı elde eden orta ölçekli şirketler, bir yandan verimlilik artışıyla masraflarını azaltabilme, bir yandan da yeni iş kazanımlarını daha kolay elde edebilme olanağı kazanıyor. Yazılımın, birlikte çalışmayı kolaylaştıran, HTLM5 tabanlı kolay anlaşılır arayüzü, kullanıcı kişiselleştirme ayarlarını ve farklı internet tarayıcıları destekliyor. Mobil cihazlardan erişimi de mümkün kılan Sage ERP X3 Version 7 yazılımı, web aplikasyonları da sunuyor. Yazılımın diğer özellikleri arasında Microsoft Office yazılımları ile uyumlu bir entegrasyon ve yeni sürümle birlikte gelen güçlü bir arama fonksiyonu da yer alıyor.

Tüm bu özellikleri ile Sage ERP X3 version 7, şirketlerin iş akışlarında tam kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Şirket genelinde akışları bir bakışta gösterebilme özelliğine de sahip olan yazılım, iş aklı ve öngörüsünü, gereken zamanda, gereken yerde sunarak farklı bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Yeni sürümde özellikle güç kazandırılan esneklik özelliği sayesinde şirketler, müşteri hizmet kalitelerini geliştirme, nakit akışlarını düzenleme ve yeni pazarlarda büyüme gücü elde ediyorlar.

Basın toplantısında söz alan Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar Satış ve Pazarlama Direktörü Christophe Vanackère de, yazılımın avantajlarının, kullanıcı şirketlerin finansal sonuçlarına net bir şekilde yansıdığını dile getirdi. “Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında yaptırmış olduğumuz araştırmalar, orta ölçekli şirketlerin kolay erişilen, kolay işlenebilen kaliteli ve akıllı kurumsal veri sayesinde, yıllık bazda yüzde 35’e varan oranda net gelir artışı hedefleyebileceklerini gösteriyor. Yıllık brüt geliri 42 milyon dolar olan bir şirket için bu yılda 980 bin dolar artış, yani fazladan yaklaşık bir milyon dolar kazanmak anlamına geliyor. İş akışlarını kontrol altına almak ve hızlı bir büyüme elde etmek isteyen şirketler için Sage ERP X3 version 7 en akıllı seçim oluşturuyor” diyen Vanackère, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzün orta ölçekli şirketleri, enternasyonel özellik taşıyan bir ihtiyaç setine sahip. Sage ERP X3 version 7, farklı ülke mevzuatlarını tek bir klasörde toplaması gibi benzersiz özellikleriyle, coğrafi farklılık gösteren bu tür ihtiyaçları en iyi şekilde karşılıyor. Bu özellikler, ihracatla büyümek isteyen orta ölçekli Türk şirketleri için önemli kolaylıklar sunuyor. Sage ERP X3 version 7, özellikle orta ölçekli şirketlerin ihtiyaçları ön planda tutularak geliştirilmiş bir ürün olarak, müşteri kazanımını ve karlı büyümeyi kolaylaştırıcı özelliklere sahip. Daha basit, daha hızlı, esnek ERP sunan ürünümüzle, Türkiye pazarında ilgi göreceğimize inanıyoruz.”

Bilişim Verimsizliğinin Şirketlere Yıllık Faturası Avrupa’da 43 bin Euro, Türkiye’de 120 bin TL

Sage’ın desteğinde gerçekleştirilen bir araştırma, rekabetçilik ve verimliliğin en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığı günümüzde, bu alanda yapılan BT yarımlarının verimliliğinin önemini de gözler önüne koyuyor.  Redshift Research Crowdology panel üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, özellikle Avrupa’daki orta ölçekli şirketlerin verimsiz Bilişim yatırımları şirket başına yıllık ortalama 43 bin Euro yük doğuruyor. Araştırmanın Türkiye ayağı ise, şirketlerin yaklaşık yüzde 90’nının BT yatırımlarından yeterince fayda elde edemediklerini ve bunun da şirket başına yılda yaklaşık 120 bin TL yük doğurduğunu gösteriyor. Türkiye geneline vurulduğunda bu rakam yıllık bazda 1.8 milyar TL’ye denk geliyor. BT verimsizliğinin başlıca nedenleri arasında, ihtiyaç fazlası özellik kullanımı öne çıkıyor

Tekliften tahsilata, siparişten ödemeye takip ve kontrol avantajı

Sage ERP X3 version 7 özellikleri ve geliştirilmiş fonksiyonları arasında şunlar da yer alıyor;

·       Tekliften tahsilata, siparişten ödemeye her aşamaya uzanan gelişmiş takip özelliği

·       Satış dokümanlarını kişiselleştirme  (teslim ve iade)

·       Satış kitleri için esnek tanımlama

·       İlave satın alım masrafları için takip sistemine dış veri girebilme

·       Yerel mevzuata uyum gösteren esnek ayarlar

·       Şirket için süreç ve işlemlerin yakından kontrolü

·       Depolama lokasyonları için esnek yönetim sistemi

·       Geliştirilmiş otomasyon özelliği (mükerrer faturalar)

 

Sage Group plc Hakkında

Orta ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlara, muhasebe, İK ve bordrolama, ödeme planlaması, ERP ve CRM alanlarında kolay kullanımlı, güvenli ve verimli iş yönetimi yazılım ve hizmetleri sunuyoruz. Farklı coğrafyalardaki müşterilerimiz, kendi iş hedeflerini gerçekleştirebilmek ve karşılaştıkları zorlukları aşabilmek  için, yerel uzmanlardan oluşan küresel ağımızla sürekli bir şekilde sunduğumuz danışmanlık ve uzmanlık gücümüze güveniyorlar.

1981 yılında kurulan Sage, 1989 yılından bu yana Londra Menkul Kıymetler Borsasına kote durumda ve 1999 yılı itibarı ile FTSE’de ilk 100’e girmiş bulunuyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Güney Afrika’dan Avustralya’ya, Brezilya’dan Asya ülkelerine uzanan bir coğrafyada Sage, 23 ülkede 12 bin 975 çalışanı ile milyonlarca müşterisine hizmet veriyor. Daha fazla bilgiye, www.sage.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sage ERP X3

Sage ERP X3, Sage Group tarafından özellikle orta ölçekli şirketler ve büyük kurumların uluslararası yapılarına özgü ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş bir küresel ERP çözümüdür. 10 yılı aşkın bir süredir Sage ERP X3, üretim, dağıtım, hizmet başta olmak üzere farklı sektörlerden orta ölçekli şirketlerin özel ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada başarılı bir performans ortaya koymuştur. Dünyanın farklı coğrafyalarında, 100’den fazla ülkede 5 bin 100 şirket,  Daha basit, daha hızlı, esnek ERP sunan Sage ERP X3 çözümünü, büyüme ve rekabet gücü tercihi olarak kullanmaktadır. Daha fazla bilgiye, www.SageERPX3.com/tr adresinden, ya da twitter (@SageERPX3) üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgi İçin

Esra Alagöz
​PRactice Communication Management

esra@practicecomm.com​ / +90 505 376 25 92

Türk şirketleri yeterince kullanmadıkları iş yazılımlarına yılda 1.8 milyar TL harcıyor

Türk şirketleri yeterince kullanmadıkları iş yazılımlarına 

yılda 1.8 milyar TL harcıyor

Sage desteğinde gerçekleştirilen bir araştırma, Türk şirketlerinin yaklaşık yüzde 90’nı BT yatırımlarından yeterince fayda elde edemediğini ve bu durumun şirket başına yılda yaklaşık
120 bin TL yük doğurduğunu gösteriyor. Türkiye geneline vurulduğunda bu rakam yıllık bazda 1.8 milyar TL’ye denk geliyor.

13 Mayıs 2015, İstanbul – Dünyanın önde gelen iş yazılım ve hizmetleri üreticisi olan ve Gartner verilerine göre en büyük üç küresel ERP firması arasında yer alan Sage tarafından yaptırılan bir araştırma, iş yazılımlarını yeterince verimli kullanamayan Türk şirketlerinin, yapmakta oldukları teknoloji yatırımlarında milyarlarca lirayı sokağa atıyor olabileceğine işaret ediyor.

100 Türk şirketinin BT alanında karar verici konumundaki yöneticisi ile gerçekleştirilen araştırma, BT yatırımlarındaki verimsizliğin, şirket başına yılda yaklaşık 120 bin TL yük doğurduğunu gösteriyor. Türkiye geneline vurulduğunda bu rakam yıllık bazda 1.8 milyar TL’ye denk geliyor. Şirketlerinin yüzde 91’i BT yatırımlarından yeterince fayda elde edemiyor.

İş yazılımlarının verimsiz kullanımıyla ilgili olarak en çok dile getirilen nedenler, kullanıcı eğitim eksikliği (yüzde 37) ve ihtiyaç fazlası özellikte yazılım kullanımı (yüzde 36) oldu.

Araştırma sonuçlarının, verimsiz kullanılan yazılımların maliyetleri hakkında Türk şirketleri açısından dikkat çekici bir veri ortaya koyması nedeniyle önem taşıdığına değinen Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar ve ERP X3 Dünya CEO’su Jayne Archbold, “İş yazılımları, orta ölçekli şirketlerin büyüme stratejileri açısından hayati önem taşır. Ancak araştırmanın da gösterdiği üzere, iş ihtiyaçları ve satın alınan ürünün özellikleri arasında bir makas var ve bu makasın faturası oldukça ağır olabiliyor. Yazılımı asıl kullanacak olan kişilere yeterince kulak vermeyen karar vericiler, ihtiyaca ve kullanıcıya odaklı çözümler yerine, ‘her ölçek için tek boy’ tarzı ürünlere yönelebiliyor. Oysa orta ölçekli şirketlerin yatırım kararı alırken daha kullanıcı odaklı davranabilmeleri, çalışanların, şirketin yaptığı yatırımı en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini düşünmeleri gerekiyor” dedi.

İş yazılımları ile çözüm aranan en önemli ihtiyaçlar arasında çalışan verimliliği başı çekiyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 63’ü bu konuyu bir temel iş önceliği olarak dile getirdi. Araştırmanın ortaya koyduğu, özellikle ilgi çekici bir diğer nokta ise, Türk şirketlerinin sadece yüzde 27’sinin iş yazılımlarını şirket büyümesi için stratejik bir yol olarak görmeleri.

Diğer taraftan, karar vericilerin şirket için kullanıcılardan etkilenme oranında bir artış görülüyor. Son yıllarda Bilişimin tüketiciye daha fazla dokunur olması, iş yazılımları üzerinde etkisini hissettiren bir dinamik oma özelliği taşıyor. Örneğin, Sosyal Medya’nın yükselen gücüne paralel olarak, araştırmaya katılanların yüzde 81’i sosyal fonksiyonelliği çok önemli bulduklarını ifade ediyor.

Günümüzde BT ajandasının ilk gündem maddesini çok net bir eşkilde Bulut Bilişim oluşturuyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 88’i, gelecekte Bulut Bilişime yatırım planı olduğunu belirtiyor.

İş yazılımlarının performans değerlendirmesinde ise, evrensel ölçütler Türkiye’de de geçerli: Hizmet bulunurluğu (yüzde 57) ve şirket gelirlerine doğrudan etki (yüzde 56).

Jayne Archbold sözlerini şöyle noktaladı: “Bu çarpıcı araştırma sonuçları, sosyal ERP gibi yükselen trendlerin iş dünyası üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirketlerin Sosyal Medya ve diğer tüketici trendlerinin hem iş yazılımlarını kullanan çalışanlarını, hem de müşterilerini ne şekilde etkilediğini ciddi şekilde göz önüne alması gerekiyor. Eğer amaç iş verimliliği elde etmekse, özellikle mobilite ve koay erişebilirlik özellikleri çevresinde geliştirilmiş ürünlere ihtiyaç var. Yatırım yapılan çözümü, bugün olduğu gibi yarın da kullanılabilir kılacak olan, budur.”

Araştırmanın Avrupa ayağı ise, orta ölçekli şirketlerin verimsiz Bilişim yatırımlarının şirket başına yıllık ortalama 43 bin Euro yük getirdiğini ortaya koyuyor. Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki yaklaşık 223 bin şirketin toplam Bilişim verimsizliğinin toplam yükü ise, 9.6 milyar Euro’ya karşılık geliyor.

Avrupa Bulguları ile Karşılaştırmalar

       Avrupa’daki şirketlerin nerede ise yarısı (yüzde 43), Türk şirketlerinn ise yüzde 37’si iş yazılımlarını 3 ila 5 yıllık sürelerde güncelliyor. Öte yandan Türk şirketlerinin
yüzde 48’iyse, 1 ila 3 yılda güncellemeye gidiyor.

       İş verimliliğine artış, hem Avrupa, hem de Türkiye için gelecek bir yıllık dönemde en önemli iş önceliğini oluşturuyor.

       Yazılım satın alımlarında öncelikli unsur, hem Avrupa’da (yüzde 53), hem de Türkiye’de (yüzde 57) fiyat olarak öne çıkıyor.

       Yazılım yatırımı ortamı, biraz karamsar bir tablo çiziyor. Avrupa şirketlerinin yüzde 49’u, Türk şirketlerinin ise yüzde 44’ü gelecek yıl yazılım için daha az harcama öngörüyor. Türk şirketleri az bir oranla da olsa yatırıma daha istekli.

 

Editöre Not:

Sage bu bağımsız araştırma için Redshift Research Crowdology panel ile işbirliği yaptı. Araştırma, 2015 yılının Mart ayında, 100 ile 500 çalışana sahip Türk şirketlerinde, BT yatırımı konusunda karar verici konumundaki yöneticilerle görüşüldü. Bülten başlık ve içeriğinde yer alan hesaplama, Türkiye’de orta ve büyük ölçekte 14 bin 998 şirketin varlığını belirten 2013 tarihli Eurostat figures verisi üzerinden yapıldı.

 

Avrupa’da gerçekleştirilen çalışma, Sage desteğinde Redshift Research Crowdology panel işbirliğinde yapılan bağımsız bir araştırma ile gerçekleşti. 2014 yılı Nisan ayı içerisinde yapılan çalışmada, İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya, Belçika, Romanya ve Hollanda’da, 250 ila 1000 çalışana sahip 600 şirket bünyesinde BT yatırımı konusunda karar verici konumundaki yöneticilerle görüşüldü. Bülten başlık ve içeriğinde yer alan hesaplama, AB üyesi ülkelerde orta ölçekte 222 bin 628 şirketin varlığını belirten 2012 tarihli EU estimates verisi üzerinden yapıldı.

 

Sage Group plc Hakkında

Orta ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlara, muhasebe, İK ve bordrolama, ödeme planlaması, ERP ve CRM alanlarında kolay kullanımlı, güvenli ve verimli iş yönetimi yazılım ve hizmetleri sunuyoruz. Farklı coğrafyalardaki müşterilerimiz, kendi iş hedeflerini gerçekleştirebilmek ve karşılaştıkları zorlukları aşabilmek  için, yerel uzmanlardan oluşan küresel ağımızla sürekli bir şekilde sunduğumuz danışmanlık ve uzmanlık gücümüze güveniyorlar.

1981 yılında kurulan Sage, 1989 yılından bu yana Londra Menkul Kıymetler Borsasına kote durumda ve 1999 yılı itibarı ile FTSE’de ilk 100’e girmiş bulunuyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Güney Afrika’dan Avustralya’ya, Brezilya’dan Asya ülkelerine uzanan bir coğrafyada Sage, 23 ülkede 12 bin 975 çalışanı ile milyonlarca müşterisine hizmet veriyor. Daha fazla bilgiye, www.sage.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sage ERP X3

Sage ERP X3, Sage Group tarafından özellikle orta ölçekli şirketler ve büyük kurumların uluslararası yapılarına özgü ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş bir küresel ERP çözümüdür. 10 yılı aşkın bir süredir Sage ERP X3, üretim, dağıtım, hizmet başta olmak üzere farklı sektörlerden orta ölçekli şirketlerin özel ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada başarılı bir performans ortaya koymuştur. Dünyanın farklı coğrafyalarında, 100’den fazla ülkede 5 bin 100 şirket,  Daha basit, daha hızlı, esnek ERP sunan Sage ERP X3 çözümünü, büyüme ve rekabet gücü tercihi olarak kullanmaktadır. Daha fazla bilgiye, www.SageERPX3.com/tr adresinden, ya da twitter (@SageERPX3) üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgi İçin

Esra Alagöz
​PRactice Communication Management

esra@practicecomm.com​ / +90 505 376 25 92

 

IFS ERP, 1 milyon kullanıcıya ulaştı

IFS çift haneli büyüme rakamlarının ardından kullanıcı sayısı ile de ERP pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Lider global kurumsal yazılım uygulamaları firması IFS, Gartner Magic Quadrant raporunda Liderler kategorisinde yer alan ürünü IFS ERP Uygulamaları (IFS Applications™) ile 1 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. IFS’in gerek mevcut müşterilerin kullanıcı sayılarını arttırması ve sistem kullanımlarını genişletmesi, gerekse yeni yapılan satışlarla birlikte hızla artan kullanıcı sayısı geçtiğimiz hafta itibari ile 1 milyon oldu.

1 milyonuncu kullanıcı hali hazırda IFS müşterisi olan Linemar ile yapılan sistem kullanımını genişletme anlaşması ile gerçekleşti. Otomotiv ve endüstriyel üretim sektöründe global olarak faaliyet gösteren Linamar, 2005 yılından bu yana süreçlerini IFS ile yönetiyor. Bugün Linamar 2600 kullanıcısı ile dünyanın 37 farklı lokasyonunda bulunan tesislerinin hepsinde IFS ERP kullanmaya devam ediyor.

Linemar IFS ERP Proje Yöneticisi Lori Gofton yaptığı açıklamada “IFS’in esnek kullanım özellikleri bizim her daim maliyetlerimizi azaltmamızı, verimliliğimizi arttırmamızı ve karar süreçlerimizi hızlandırmamızı sağladı. IFS’in 1 milyonuncu kullanıcısına ulaştıran müşterisi olduğumuzun açıklanması bizim de 10. yılımızda oldu. Bu zamanlama bizim için oldukça anlamlı idi. IFS ile büyümeye devam ediyoruz ve edeceğiz.” dedi.

IFS CEO’su Alastair Sorbie ise “Bizim için şirket tarihinde gerçek bir dönüm noktası ve IFS ERP’nin ERP pazarındaki konumunda önemli bir mihenk taşı olan 1 milyonuncu kullanıcımıza ulaşmamızdan dolayı oldukça gururluyuz. Müşterilerimizle yakın temasta çalışarak ve onların geri dönüşlerini sürekli dikkate alarak odak sektörlerimizdeki işletmelerin ihtiyaçlarını çözecek ve şirketlerin daha dinamik, esnek ve dünyayı değiştirecek güçte olmalarını sağlayacak çözümler üretiyoruz. IFS olarak hepimiz bu çözümleri müşterilerimizle buluşturmak için heyecanlıyız” dedi.

IFS Hakkında

IFS; büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firmasıdır. Sunduğumuz ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlar.

IFS, 1983 yılında İsveç’te kurulmuştur ve dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet göstermektedir. IFS’in yeni nesil ürünü “IFS Applications 9” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. IFS ERP Uygulamalarının bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkanı vermektedir.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 800.000’den fazla kullanıcı işlerini IFS Uygulamaları ile yönetmektedir. IFS ERP Uygulamaları Türkçe dahil 23 dilde kullanılabilmekte ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerine yapısına tam destek sağlamaktadır.

IFS Türkiye Ofisi 2004 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Hakan Plastik, Aytaç Gıda, AGT, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Noki, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 200’ye yakın müşteri ve 10.000’in üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır.

www.ifs.com.tr

Simkan Otomotiv Login Entegre ERP ile Dünyaya açılıyor.

Otomotiv yedek parça sektöründe hızlı islenen siparişler ve hatasız gerçeklesen sevkiyat müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir. Çetin rekabet ortamının hüküm sürdüğü otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Simkan Otomotiv, tüm is süreçlerinin planlanması ve yönetiminde Login Entegre ERP kullanıyor. Sistemli çalışmanın verdiği güçle kısa sürede sektörde kendisine kalıcı bir yer edinen Simkan Otomotiv, başarısını Türkiye’nin değişik şehirlerinde ve yurtdışında açtığı şubelerle de perçinliyor. Simkan Otomotiv’in ERP serüvenini Bilgi Teknolojileri Müdürü Sn. Ahmet Eser ile konuştuk.
Login Entegre ERP

Login Entegre ERP ile sağlanan bilgi altyapısı sayesinde tedarik edilen tüm ürünlerle ilgili ayrıntılı stok kartları oluşturulabiliyor, ürünler istenilen şekilde kategorilere ve gruplara ayrılarak aralarında her türlü ilişki bağı yaratılabiliyor. Tüm ithalat süreci Login EntegreERP ile eksiksiz olarak yönetilebiliyor ve gerçek maliyetler hesaplanabiliyor.

Yedek parça sektörünün yapısına uygun olarak “muadil parça”, “araçta kullanım yeri” gibi bilgilerin Login ERP içerisinde rahatlıkla tanımlanabiliyor olması, değişen kodların takibi gibi özellikler sektörün dinamiğine uygun bir çözüm ortaya koyuyor.

Her türlü para ve ölçü birimiyle çalışabilme, şube bazında konsolide stok bilgileri, istenilen depodan müşterinin farklı adreslerine sevkiyat planlayabilmenin yanı sıra, gönderilecek kargo şirketini belirleyebilme yazılımın sunduğu özellik ve olanaklar dikkat çekiyor.

Login Entegre ERP ’nin zengin fonksiyonalitesi, zamanla değişen ihtiyaçlara göre az bir emekle ve çabucak uyarlanabilmesi, Kullanıcı dostu ara yüzleri de önemli avantajlar sunuyor. Yazılımın sağladığı güçlü sorgulama ve raporlama olanakları ile veri tabanından karar süreçlerini hızlandırıcı her türlü bilgi anında elde edilebiliyor.

Simkan Otomotiv Bilgi Teknolojileri Müdürü Ahmet ESER, ihtiyaçların sürekli değiştiği günümüzde müşteri odaklı hizmet verebilmenin ön koşulunun mutlaka güçlü bir bilgi sisteminden geçtiğini vurguluyor. Login Entegre ERP ile sahip olunan sistem altyapısı sayesinde tüm özellik ve fiyat değişimlerinin saklanabildiğini doğru bilgiye anında erişimin teklif ve sipariş verme aşamalarında islerini oldukça kolaylaştırdığını belirtiyor. Otomotiv yedek parça sektöründe fiyat kadar verilen hizmetin de çok önemli olduğunu ifade eden Eser; Login Entegre ERP ile mevcut stoklarının durumunu, ithalatı yapılıp da yolda olan malzemeleri görebildiklerini, müşteriden siparişi alanların o anda açık olan diğer satış siparişlerini de görerek karar verdiklerinin altını çiziyor. Hızlı işlenen siparişler ve hatasız gerçeklesen sevkiyatın müşteri memnuniyeti açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor.

Ahmet ESER;
“Sektörümüzdeki firmaların büyük çoğunluğu ERP yazılımına geçip geçmemekte kararsızlık yasıyorlar. Sadece büyük firmalar ERP kullanabilir diye bir kural yok. Biz bu konuya başından beri bir proje yatırımı gözüyle baktık ve harcadığımız emek ve paranın karşılığını da çok hızlı bir şekilde aldık.”
diyor.

ERP HABER: Login ile işbirliğiniz ne zaman başladı?

Login yazılım ile işbirliğim şirketimizin kurulduğu 2005 yılı itibari ile başlamıştır. İlk günümüzden bu günümüze kadar ERP altyapımızı Login Yazılım ile sürdürmekteyiz.

ERP HABER: Neden Login Entegre ERP’yi tercih ettiniz ?

Piyasadaki ERP yazılımlarında geliştirme süreçlerinin zor olduğunu ve raporlama ekranlarının müşteri odaklı dizaynı konusunda çok esnek olmadıkları konusunda fikir sahibi olduk. ERP sistemlerinde genellikle karşılaşılan sorunlar , firmanızın taleplerine uygun çözümler sunamamasıdır. Login Entegre ERP sisteminin bize sunduğu artılar ve geçmiş yıllarda firmamızda kazandığımız tecrübeler sayesinde isteklerimize tam yanıt vermesi sebebiyle tercih ettik.

ERP HABER: Uygulamanın kurulum sürecinde ve sonrasında Login ’den nasıl bir destek aldınız?

Firmamızın kurulum sürecinde öncelikle şirketimizde nasıl bir iş yapacağımızın analizleri çıkartılıp ve ERP sisteminin bizim sistemimizde ne görev üstleneceği konusunda fikir paylaşımında bulunduk. Bizlerin dertlerini taleplerini dinleyip , isteklerimize uygun bir plan çizdiler. Login yazılım ekibi bizlere uygun düzenlemeleri yapıp sistemimize dahil edip, destek ekibi ile çalışma arkadaşlarımıza gerekli eğitimler verilerek uygulama süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiştir.

ERP HABER: Login Entegre ERP’ de kullandığınız modüller nelerdir ve size ne tür avantajlar sağladı?

Login Entegre ERP sisteminde Finans, Stok yönetimi, Satış modülleri kullanılmaktadır.

Stoklarımızın takibinin detaylı bir şekilde yapılması stok miktarlarında düşüşlerin ve geriye dönük satış istatistiklerinin raporlanması ile bizleri satınalmalar konusunda da yönlendirici bir unsur oldu. Ürünlerin satış analizleri ile bir sonraki ürün alımlarını bu raporlar sayesinde gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin hangi ürünleri daha çok kullandığı bilgisini sistemimizden anlık raporlarla satış ekibimize aktarıyoruz ve müşterimizin isteklerine daha doğru bir şekilde cevap veriyoruz. Otomotiv yedek parça sektörü, satış hafızası olmasını gerektiren bir piyasadır. Müşterinizi çok iyi tanıyıp, ona doğru ürün konusunda bilgi verip, satışa dönüştürmelisiniz. Yine sistem üzerinden tanımladığınız indirim ve kampanyalar ile satışı desteklerken, arka planda finansal açık vermemek için güçlü bir altyapıya ihtiyacınız vardır. Login Entegre ERP bu altyapıyı bizlere fazlasıyla sağlamış bir sistem olmuştur.

Firmanın ana damarlarından olan finans, şirketin büyümesinde, emin adımlarla merdivenleri birer birer çıkmasında önemli rol oynar. Müşterilerimiz hakkında geniş bilgilerin bulunduğu sistemimizde, siparişten, faturalandırma ve sevkiyat anına kadar müşterinin finansal analizlerinin takibi yapmaktayız.

Finans modülü ile tüm finans akışının kontrolü sayesinde kusursuz bir yönetim imkanı sundu bizlere.

Simkan Otomotiv Hakkında
Login Entegre ERP

Simkan Otomotiv, VW, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, BMW, OPEL, FORD, VE PEUGEOT araç gruplarında, dünyanın önde gelen yedek parça üreticilerine ait ürünlerin ithalat, ihracat, lojistik ve satış sonrası hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır.

Merkezi İstanbul’da bulunan firmanın Antalya, İzmir, Bostancı, Konya, Stuttgart ve Atina ’da şubeleri bulunmaktadır.

İlk günden bu yana biriktirdiği tecrübe ve teknik bilgisi sayesinde müşterilerinin beklentilerini genç ve dinamik kadrosu ile cevaplayan profesyonel bir kurum olmuştur.

Sonrası Simkan Otomotiv Login Entegre ERP ile Dünyaya açılıyor. ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

IFS ve Oracle’dan Akıllı İş Çözümleri Günü

27 Mayıs Çarşamba – Bursa: Crowne Plaza Otel’de üretim sektörüne özel düzenlenen etkinlikte Oracle ve IFS yetkilileri en yeni çözümlerini aktaracaklar.

IFS ve Oracle teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün değişen günümüzün rekabet koşulları karşısında işletmeleri başarıya en hızlı ve güvenilir şekilde taşıyacak olan çözümleri sunmak üzere Bursa’da üreticilerle buluşuyor.

Etkinlikte IFS’in Türkiye’de ilk kez lansmanı yapılacak en son versiyonu IFS Applications 9 çözümünün özellikleri katılımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Bursa’daki IFS ERP Projelerinden örnekler verilirken, Bursa Çimento Fabrikası ve Bursa Beton IFS ERP Projeleri ile Yeşilova Holding IFS ERP Projesi Bilgi İşlem Müdürlerinden bizzat aktarılacak.

Oracle verilerin olası felaketlerden nasıl korunacağı hakkında bilgi paylaşımında bulunacak ve tak-çalıştır mantığı ve Oracle İş Zekası ile mükemmel uyum içinde çalışan veritabanı kutusu Oracle Database Appliance ürününün canlı demosunu yapacak.

27 Mayıs Çarşamba günü Bursa Crowne Plaza Otel’de saat 12.00’da Öğle Yemeği ile başlayacak etkinlik akşama kadar sürecek. Etkinlik programına www.ifshaber.com adresinden ulaşabilirsiniz.

IFS Hakkında

IFS; büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firmasıdır. Sunduğumuz ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlar.

IFS, 1983 yılında İsveç’te kurulmuştur ve dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet göstermektedir. IFS’in yeni nesil ürünü “IFS Applications 9” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. IFS ERP Uygulamalarının bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkanı vermektedir.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 800.000’den fazla kullanıcı işlerini IFS Uygulamaları ile yönetmektedir. IFS ERP Uygulamaları Türkçe dahil 23 dilde kullanılabilmekte ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerine yapısına tam destek sağlamaktadır.

IFS Türkiye Ofisi 2004 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Hakan Plastik, Aytaç Gıda, AGT, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Noki, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 200’ye yakın müşteri ve 10.000’in üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır.

www.ifs.com.tr

Ferhatoğlu: Geleceğin teknolojisini yaratmayı hedefliyoruz

IAS’nin kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP’nin yeni versiyonunun tanıtıldığı lansmanda CEO Ferhatoğlu, “IAS’nin kuruluşundan bu yana geleceğin teknolojisini yaratmak hedefiyle yol aldığını, gelecek hedeflerinde Industry 4.0’ın da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. CTO Özkara ise 2015’te caniasERP kullanıcılarını bekleyen yenilikler hakkında bilgi verdi. Katılımcılar etkinlik sırasında  IAS müşterileri Rapido Ofis Mobilyaları ve Panelsan Çatı Cephe Sistemleri’nin ERP deneyimlerini yöneticilerinin ağzından dinleme fırsatı da buldu.

 

Yazılım geliştirme, proje uygulama, süreç analizi, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle, çeyrek asırdır müşterilerine, iş süreçlerini en etkin şekilde yürütebilecekleri kurumsal çözümler sunan IAS, kurumsal kaynak planlama yazılımı caniasERP’nin yeni versiyonu 6.04’ü, İstanbul’un ardından Ankara’da da kullanıcıların beğenisine sundu.

 

Ankara Bilkent Hotel’de gerçekleştirilen lansmana, iş ve teknoloji dünyasının temsilcileri ile akademisyenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

 

Lansman katılımcıları yeni versiyonu daha yakından tanıyıp sağlayacağı avantajlar hakkında bilgi sahibi oldu.  Lansman sırasında ayrıca Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Boydaş ile Rapido Ofis Mobilyaları Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Mukiloğlu, ERP deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

 

Behiç Ferhatoğlu: Geleceğin teknolojisini yaratmayı hedefliyoruz

 

IAS’nin 1989 yılında Almanya’daki kuruluşundan itibaren alanında pek çok teknolojik yeniliğin öncüsü olduğunu vurgulayan IAS CEO’su Behiç Ferhatoğlu, “Pozitif şirket kültürümüz, genç, dinamik, kaliteli çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile uluslararası operasyon yeteneğimiz bizi rakiplerimizden farklı kılıyor. caniasERP ise platform ve veri tabanı bağımsız oluşu, esnekliği ve açık kaynak kodlu yapısıyla diğer ERP yazılımlarından ayrılıyor” diye konuştu.

IAS’nin 2014 yılında cirosunu yüzde 33 artırarak kurumsal hedeflerinin üzerine çıkmayı başardığını, 2015’te ise tüm ülkelerdeki operasyonlarını yüzde 100 büyüterek başarılarını daha üst seviyelere çekmeyi planladığını anlatan Ferhatoğlu, konuşması sırasında özetle şunları söyledi:

“2014 itibariyle üç ülkede yedi ofisimiz, 200’den fazla çalışanımız ve 40’tan fazla iş ortağımız ile 26 ülkede, 13 ayrı dilde, 25 bin kullanıcıya hizmet veriyoruz. 40’tan fazla sektörde tecrübe sahibiyiz. Kamu projeleri ve STK’lar ile işbirliklerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ciromuzu yüzde 33 artırarak kurumsal hedeflerimizin üzerine çıkmayı başardık.

 

2015’te operasyonlarımızı yüzde 100 büyüterek bu rakamları daha üst seviyelere çekmeyi planlıyoruz. CeBIT 2015’e katılmayı, kamu projelerinde yer almayı, Hindistan pazarında yer almayı hedefliyoruz. 2015, e-Dönüşüm ve İş Zekası alanındaki çalışmalarımızın karşılığını alacağımız bir yıl olacak. Mobilite konusundaki çalışmalarımızın sonuçlarını da pek yakında müşterilerimizle paylaşacağız.”

 

IAS’nin kuruluşundan bu yana geleceğin teknolojisini yaratmak hedefiyle yol aldığını, caniasERP’nin dünyada online ilk ERP, IAS’nin ise bulutta kiralama hizmeti veren ilk yazılım şirketi olduğunu hatırlatan Ferhatoğlu, gelecek hedeflerinde Industry 4.0’ın da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

 

Ferhatoğlu, şöyle konuştu:

 

“Industry 4.0,  internetin üretim ve büyüme dinamiklerini kökünden değiştirmesiyle başladı. Üretim tesislerindeki makineler ile diğer üretim araç ve gereçlerinin hem birbirleriyle hem de ürettikleri ürünler ile bağlantıda olduğu, deyim yerindeyse, iletişim kurabildiği bir döneme işaret ediyor. Süreç, firmaları organizasyon yapılarında ve çalışma tarzlarında birçok yenilik yapmaya mecbur edecek; uyum sağlayamayan firmalar teker teker sahneden silinecekler. Biz ise IAS olarak, Industry 4.0’a uyum sağlayan değil öncü firmalar arasında yer almak istiyoruz. Sürece hazırız. Önümüzdeki günlerde, farklı çalışmalarımızın sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız.”

 

Hakan Özkara: Çok yakında farklı yeniliklerin müjdesini vereceğiz

 

%ardından%IAS CTO’su Hakan Özkara ise caniasERP 6.04’ün getirdiği yenilikler ve kullanıcılarına sunduğu avantajlar hakkında bilgi verdi. Özkara, caniasERP’nin karakteristik özelliklerini taşımayı sürdüren bu yeni sürümün temalarının “basitlik”, “sadelik”, ve “fonksiyonellik” olduğunu belirtti. Bu sürümün öne çıkan yeni özelliklerini ise “yeni kullanıcı arayüzü”, “yeni tümleşik geliştirme ortamı”, “iş zekâsı ve stratejik karar verme araçları” ile “mobilite” olarak sıraladı.

6.04 sürümü ile kullanıcılara ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirebilecekleri çok daha “kullanışlı” ve “kullanıcı dostu” bir yazılım sunmaya önem verdiklerini anlatan Özkara, “Kullanıcılarımızın, diledikleri gibi yerleştirebilecekleri ‘widget’lar ile özelleştirebilecekleri ‘anasayfa’, hem kolay kullanımı hem de işlevselliği ile öne çıkıyor. Amacımız bu sayfanın, kullanıcının bilgisayarla yaptığı -haber okumak dâhil- tüm işler için giriş ekranı olabilmesi, istenen tüm uygulamalara buradan ulaşılabilmesi” diye konuştu.

%ardından%Özkara, 6.04’ün çok önemli bir başka yeniliğini de “çok daha kolay kullanılabilen, hızlı ve hatasız geliştirme yapmaya imkân veren geliştirme ortamı” olarak tanımladı.

 

ERP’nin bir “karar destek sistemi” olduğuna dikkat çeken Özkara, yeni sürümde iş zekâsı ve stratejik planlama ve karar vermeye yardımcı olacak önemli geliştirmeler yapıldığını, kullanıcıların canlı tablo ve analiz ekranları ile saniyeler içinde istedikleri veri ve analiz sonuçlarına ulaşabileceklerini, yenilenen BI modülü ile operasyonel verilerine ilişkin detaylı analiz raporlarını da alabileceklerini belirtti. Özkara IAS’nin Danimarka merkezli iş zekası ve planlama yazılımları üreticisi InfoSuite ile imzalamış olduğu işbirliği anlaşmasına da değindi.

Yeni sürümde bütçeleme modülünde önemli revizyonlar yapıldığını anlatan Özkara ,“Kurumsal Risk Yönetimi” ve “Kurumsal Bilgi Yönetimi” modüllerinin de kullanıcılara stratejik kararlarında destek olacağını söyledi.

%ardından%Özkara konuşmasında ayrıca “Collaborator Mobile” uygulamasını tanıttı, e-Dönüşüm, bütçe yönetimi ve mobilite alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

 

Lansman, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Boydaş ile Rapido Ofis Mobilyaları Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Mukiloğlu’nun ERP deneyimlerini dinleyicilere aktardığı sunumlarının ardından gerçekleştirilen kokteylle sona erdi.

ERP’nin liderleri belli oldu!

Gartner araştırma kuruluşu, pazarı değerlendirerek dünyada ERP’nin liderleri seçti. Buna göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ERP alanındaki lider yazılımlar IFS ve SAP oldu. 


EN PRESTİJLİ ALAN…
 
Gartner araştırma kuruluşu ERP yazılımlarını teknoloji, uzmanlık, müşteri referansları, fonksiyonalite, vizyon gibi birçok farklı kritere göre değerlendiriyor ve ciro bağımsız olarak puanlıyor. Daha sonra ERP pazarının global oyuncularını Magic Quadrant denilen tabloya yerleştiriyor. Bu tablonun en prestijli alanı ‘Liderler’ bölümüne ise bu yıl yine sadece IFS ve SAP girebildi. 
 
APPLE’DAN TV ATAĞI GELDİ! TIKLAYIN!

1  MİLYONA YAKIN KULLANICI
IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteren IFS’nin vizyoner bir şirket olduğuna işaret ederek, “IFS global alanda ve ülkemizde hızla büyüyor. Klasik yazılımların aksine son derece modern teknolojik altyapıya sahip, esnek ve kolay bir ürün. Bu nedenle büyümek ve değişikliğe kolay adapte olmak isteyen müşteriler için önemli bir seçenek. Global ve yerel müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli” dedi.  IFS’nin dünyada 1 milyona yakın kullanıcıya ulaştığını anlatan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: 
 
KAÇ FİRMAYA HİZMET VERİYOR?

“Türkiye’de son 3  yıldır ortalama yılda yüzde 30 büyüyoruz. 2015’te de aynı şekilde yüzde 30’luk büyüme hedefliyoruz. Şu anda 200’ü aşkın müşteri ile Türkiye’de en yaygın kullanılan ikinci global ERP yazılımı olduk.”  1983 yılında İsveç’te kurulan IFS dünya genelinde 3 binden fazla firmaya hizmet veriyor.