KARACA İK altyapısını Microsoft Dynamics ile değiştirdi

KARACA hızla büyürken, İnsan Kaynakları (İK) alanında da yatırımların aynı hızda yapılması gerekiyordu. Planladığı projeleri hayata alırken, gerçekleştirme platformu olarak Microsoft Dynamics AX, kullanıcılar ile buluşturma platformu ve süreçlerin yönetim alanı olarak da Microsoft Sharepoint ürününü tercih etti.

Projeye başlamadan önce eski yazılımın birkaç sene içerisinde ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini ön görerek; Eğitim Yönetimi, İşe Alım Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Organizasyon Yönetimi, Performans Yönetimi, Uyarı – İhtar – Ödül Uygulamaları ve bordro gibi İnsan Kaynakları (İK) uygulamalarını tek bir platform üzerinde hayata geçirmek için Microsoft Partneri ETG Danışmanlık ile yola çıktı.

karaca-gokhan

KARACA İK & Yönetim ve Sistem Geliştirme Koordinatörü Sn Gökhan AZAKPUR Microsoft Dynamics Projesini ERP HABER’e anlatı.

Eğitim Yönetimi

 • Büyüyen bir organizasyon için en önemli konulardan birisi, çalışanların eğitimi konusuydu.Kurulan sistem ile kurum içi eğitim planlarının (eğitimci, eğitim tarihi, saati) planlanarak, kontenjanların belirlenmesi, eğitim taleplerinin yönetilmesi artık yapılmaktadır.
 • Eğitimlerin sonrasında ise, eğitimlerin eğitimcinin ve kurumun değerlendirilmesi yapılabilmektedir.Tüm eğitimler ile ilgili olarak yapılan raporlamalar ile; eğitim saat raporu, bölüm/şirkete göre toplam eğitim raporları, adam başı veya eğitim türüne göre eğitim saati raporları ve eğitim maliyet raporları kolayca alınabilmektedir.

İşe Alım Yönetimi

Projenin bu kısmındaki zorluklar, çoklu firma yapısında ve %80 mobil / “out of center stuff” personel yapısıydı. Ayrıca İK yöneticisi veya departman yöneticisi veya personel talep eden yönetici farklı lokasyonlarda olabilmekte, ancak sürecin herkes tarafından takip edilmesi gerekliydi. Grup bünyesinde bulunan farklı hiyerarşik derinliklere sahip organizasyonlara da cevap verme kabiliyetini göstermesi gerekiyordu.

 • Norm kadro dahili ve harici personel ihtiyacı tespiti, taleplerin onay süreci, aday havuzu ve CV yönetimi, işe alım görüşme ve mülakatların değerlendirilmesi ve referans araştırmaları nihayetinde iş teklifi ve sürecin sonlandırılması süreçleri Microsoft ERP (Dynamics AX) ve SharePoint PORTAL ile lokasyon bağımsız olarak takip edilebilmektedir.
 • Maliyetlerin oldukça önem taşıdığı günümüzde norm kadro fazlasının ihtiyacı out off center stuff yapıda çok sık kontrol edilmesi gereken bir süreç. Norm kadro dahili ve harici iş gücü talep süreçlerinin yapılandırılması ile norm üstü taleplerinde önüne geçilmiş oldu.
 • Dynamics AX üzerindeki takvim uygulaması sayesinde, adaylara ve görüşmecilere e-posta otomatik olarak gönderilebilmesi sayesinde, karışıklıklar ve hatalar en aza indi.
 • İşe alım sonrasında aday kartının otomatik olarak personel kartına dönüştürülebilmesi de hızımıza hız kattı.
 • İşe alım projelerinin açılış ve kapanış sürelerinin KPI olarak izlenebilmesi ve açık işe alım proje sayısı, kapanan işe alım proje sayısı ve alınacak açık pozisyon sayısı ile işe alım proje sayısı raporları sayesinde şirket içinde İK süreçleri açısından şeffaf bir yönetim sağlandı.
 • Tüm kayıtlar Dynamics AX üzerinden yürürken, Dynamics AX ile senkron şekilde çalışan Sharepoint sayesinde sürecin tüm paydaşlar tarafından takip edilebilirliği sağlandı.

Kariyer Yönetimi

Mağazacılık sektörü için Kariyer Yönetimi önemli bir uygulama, özellikle de kadromuzun yarısının mağazalarımızda çalıştığı göz önüne alındığında, konunun önemi daha iyi anlaşılabilir.

 • Kariyer Yönetimi, yüksek dönüşüm hızı olan perakendecilik sektörü için önemli bir çözüm çünkü gençler “ne olabilecekleri” konusunda net bir cevap arıyorlar.
 • 9 kademeli kariyer patikası uygulaması ile işe Aday Satış Danışmanı olarak başlayan bir çalışanın 5-6 yıl içerisinde gelebileceği pozisyonlar ve detayları tespit edilip, Microsoft ERP (Dynamics AX) sistemine aktarılmış durumda. Her pozisyon için gereken kıdem süresi ve alınması gerekli eğitimler gibi detaylar sistemdedir.
 • 3 Boyutlu Kariyer Yönetimi sayesinde konu Kıdem, Eğitim ve Performans açısından ele alınmaktadır. Çalışanlar kısa bir süre sonra, kişisel olarak kariyerlerini Portal üzerinden takip edebilecekler.
 • Dynamics AX burada etkin raporlama kabiliyeti ile kariyer patikasında bulunan çalışanların aktif olarak takibi yapılabilmekte.

karaca-logo

Organizasyon Yönetimi

Çoklu şirket ve çoklu hiyerarşik ilişki tanımlarına sahip olan KARACA için en önemli konulardan birisi de Organizasyon Yönetimi idi. Microsoft ERP (Dynamics AX) içerisindeki İŞ AKIŞI (WorkFlow) uygulamasının da temeli bu modüle dayandığından, konu KARACA için daha da önemli hale geldi.

 • İş Grupları (Business Unit), pozisyonlar, işler/süreçler ve hiyerarşi tanımları sistem üzerinde yapıldı. İlaveten tanımlı işler (iş akışları) da sistem üzerine eklendi.
 • Bir işin nerede, hangi ana ve alt organizasyonda, hangi pozisyon ile, kim tarafından yapılacağı tanımlanmış oldu. Ayrıca pozisyonlar arasında kurulan raporlama ilişkisi sayesinde ast-üst ilişkileri de sisteme tanımlanmış oldu.
 • Pozisyonlara özel zimmet yönetimi ile araba, GSM kart, cep telefonu, PC gibi demirbaşlar sistemde yönetilir hale geldi ve daha önemlisi işe alım ve işten çıkış süreçleri ile entegre hale geldi.
 • Her pozisyon için işe giriş esnasında gerekli evrak tanımlamalarının sisteme tanıtılması sayesinde, eksik evrak takibi yönetilebilir ve raporlanabilir oldu.
 • Norm kadro yönetimi ve organizasyon yönetimi ile işe alım süreç yönetimi entegrasyonu sayesinde daha kolay hale gelmiştir.

Performans Yönetimi

Yetkinlik, hedef ve görev tanımı bazlı bir performans değerlendirme sistemi kuruldu.

 • Öncelikle Microsoft ERP (Dynamics AX) bünyesindeki Yetkinlik Kütüphanesi oluşturuldu. Her pozisyon için yetkinlikler ve eşik değerleri tanımlandı.
 • Sonrasında, tanımlanmış olan birim hedefleri için Hedef Kütüphanesi oluşturuldu.
 • Son olarak, organizasyonel tanımlama esnasında görev tanımları pozisyonlar ile eşleştirilmiştir. Görev tanımları beşli skala üzerinden değerlendirilmektedir.
 • Görev tanımları AX üzerinden kayıtlı hale getirilmiştir.
 • Değerlendirme sürecimizde hedefler dönemsel olarak takip edilmekte olup, görev tanımı ve yetkinlik bazlı olarak ayrı ayrı şekilde ve yılda iki defa değerlendirme yapılmaktadır.

Performans raporlaması ile aşağıdaki konularda bilgiye hızlıca ulaşılabilmektedir

 • Ana organizasyon ve 7 alt organizasyon bazında
 • Pozisyon bazında
 • Yetkinlik grubu bazında
 • Hedef gerçekleştirme oranında
 • Görev tanımı grubu bazında
 • İlk amir veya ikinci amir bazında değerlendirme sonuçları
 • Ortalama altı veya üzeri kalan personel
 • Yüksek performanslı çalışanların Kariyer Yönetimi (Tayin / Terfi) ile senkronizasyonu

Uyarı / İhtar / Ödül Yönetimi

Çalışanların daha huzurlu bir ortamda çalışmaları ve KARACA’nın müşterilere verdiği hizmet kalitesinin daha da artması için Uyarı / İhtar / Ödül sistemini hayata geçirildi.

 • Öncelikle sisteme uyarı ve ihtar cezaları ile ödül tanımları yapıldı
 • İlgili evrak veya çalışan savunmasının da sisteme eklenmesi sağlandı
 • Oluşan kayıtlardan kişi, departman veya olay bazlı raporlar alınabilmektedir
 • Kağıt üzerinde yürüyen bu süreçlerimizi elektronik ortama taşınmış olduk

Sonrası KARACA İK altyapısını Microsoft Dynamics ile değiştirdi ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

IFS, istihdamda Avrupa’nın en iyileri arasında

IFS, 12 milyondan fazla çalışanı ve 6 binden fazla işletmeyi temsil eden ‘Great Place to Work – Trust Index’e göre  Avrupa’nın ‘En İyi İşverenler’ listesinde genel kategoride ilk 100’de, çokuluslu kategoride ise ilk 25 içinde yer aldı.

Global kurumsal uygulamalar sektörünün önde gelen şirketi IFS, kurumsal verimliliğin yanı sıra çalışana ve istihdama verdiği önemin karşılığını ödüllerle ve derecelerle taçlandırıyor. IFS,12 milyondan fazla çalışanı ve 6 binden fazla işletmeyi temsil eden Great Place to Work® – Trust Index’e göre  Avrupa’nın ‘En İyi İşverenler’ listesinde genel kategoride ilk 100’de, çokuluslu kategoride ise ilk 25 içinde yer aldı.

 

Hedef, Avrupa’daki başarıyı dünyada yaygınlaştırmak

 

Her yıl 49’dan fazla ülkede 12 milyondan fazla çalışan ve 6 binden fazla işletmeyi temsil eden Great Place to Work®, Trustindex® çalışan anketi ile işyeri politikalarını ve uygulamalarını objektif ve detaylı şekilde inceleyerek farklı kategorilerde işverenleri değerlendiriyor. Bu yıl Avrupa çokuluslu işverenler kategorisinde ilk 25 içinde yer alan IFS, bu çalışmasını dünyada yaygınlaştırarak, tüm ofislerinin çalışılacak en iyi şirketlerden biri olarak konumlamayı hedefliyor.

 

IFS World Operations İK Direktörü Roger Arnroth “En İyi İşverenler listesindeki başarımızın devamlılığını, içimizdeki kültürü ve bağlılığımızı pozitif bir çalışma ortamında beslemek için gösterdiğimiz aralıksız gayrete borçluyuz. Sürekli gelişme çabası gayretindeyiz. En İyi İşveren anketi ve analizi, öncelik vermemiz gereken kilit gelişim alanlarını tanımlamak için faydalandığımız önemli bir araç” dedi.

 

IFS Türkiye aralıksız büyümesini sürdürüyor

 

IFS Türkiye Ofisi 2004 yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Hakan Plastik, Aytaç Gıda, AGT, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Noki, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 200’ye yakın müşteri ve 10.000’in üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır.

 

 IFS Hakkında

IFS; büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firmasıdır. Sunduğumuz ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlar.

IFS, 1983 yılında İsveç’te kurulmuştur ve dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet göstermektedir. IFS’in yeni nesil ürünü “IFS Applications 9” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. IFS ERP Uygulamalarının bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkânı vermektedir.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 800.000’den fazla kullanıcı işlerini IFS Uygulamaları ile yönetmektedir. IFS ERP Uygulamaları Türkçe dahil 23 dilde kullanılabilmekte ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerine yapısına tam destek sağlamaktadır.

www.ifs.com.tr

www.ifshaber.com

www.ifsworld.com

Bizi Twitter’da takip edin:

@ifsworld

@IFS_Turkiye

NSK Group, IFS ERP ile dünya standartlarında bir üretim anlayışına sahip oldu

nsk-1

“Kurumsal bir şirket olmanın yolu kurumsal bir yazılım ile süreçlerinizi kontrol altına almak ve kişiye bağımlılığı yok etmek ile doğru orantılı. Bu, bizim bilgimiz kadar gelişen bir program ile değil, zaten gelişmiş, öğretmeye açık, bize yeni şeyler katacak, bizi bulunduğumuz yerden ileriye götürecek bir programla mümkün olacaktı. IFS de bu programlardan birisi idi.” – Sinan Zırhlı – NSK GROUP İcra Kurulu Üyesi ve Ticari Genel Müdür Yardımcısı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 1982 yılından bu yana rot imalatı yapan ve ticari araçlar, zirai traktörler, iş makinaları ve özel araçlar için ROTA markası ile direksiyon ve süspansiyon parçaları üreten NSK Otomotiv, Ekim 2013 tarihinde başladığı IFS ERP Projesi ile dünya standartlarında bir üretim sürecine ve kontrol edilebilir, tam entegre bir yapıya sahip oldu. IFS Türkiye Danışmanlık Ekibi ve IFS Türkiye çözüm ortaklarından Egeria Yazılım tarafından hibrid bir sistem ile yönetilen proje pek çok referans çözüme ve gerek NSK yöneticilerinin yaklaşımları gerekse IFS danışmanlarının yaklaşımları açısından örnek bir proje yönetimi anlayışına sahip.

IFS ERP öncesinde lokal bir yazılım firması ile çalıştıklarını, kişiye bağımlı, firmayı geliştirmeyen ve 4 şirketin entegrasyonunda problemler yaratan bir yazılım ile daha fazla büyüyemediklerini anlayınca kurumsal ve güçlü bir ERP arayışına başladıklarını aktaran NSK Group İcra Kurulu Üyesi ve Ticari Genel Müdür Yardımcısı Sinan Zırhlı “Kurumsal bir şirket olmanın yolu kurumsal bir yazılım ile süreçlerinizi kontrol altına almak ve kişiye bağımlılığı yok etmekten geçiyor. Bu, bizim bilgimiz kadar gelişen bir program ile değil, zaten gelişmiş, öğretmeye açık, bize yeni şeyler katacak, bizi bulunduğumuz yerden ileriye götürecek bir programla mümkün olacaktı. IFS de bu programlardan birisi idi.” diyor.

IFS’i seçmelerinin en büyük nedeninin IFS’in otomotiv sektöründe Türkiye’de ve dünyada büyük referanslarının olması olduğunu belirten Zırhlı, IFS ile aynı segmentteki rakiplerinin uyarlama süreleri hakkında duyulan kötü deneyim hikâyelerinin kendilerini IFS’e yönlendirdiğini belirtiyor.

nsk-2

“Özellikle konfigürasyonlu yönetim, müşteri opsiyonları ile siparişlerin alınması, maliyetlerin yönetilmesi konularını incelediğimizde bu özellikleri sunacak bir program bulamadık ya da yapabildiğini söyleyen diğer yazılımların da yapamadığını gördük. IFS’i tercih etmemizdeki en büyük etkenkonfigüratörlü yönetimin IFS ERP’de standartta yapılabildiğini görmemizdi.”diyor.

ERP seçim sürecini nasıl yönettikleri hakkında bilgi veren ERP Proje Sorumlusu NSK Grup Bilgi Teknolojileri Müdürü Mustafa Çağlıyan “IFS’i uzun yıllardır tanıyor ve etkinliklerine katılıyorduk, projelerin başarısını yakından takip ediyorduk. Biz de kendi bünyemizde endüstri standardı bir yazılım almak istiyorduk.” diyor. Üst yönetim ERP kararı verdiğinde 5 kişiden oluşan bir ERP komisyonu ile seçilmiş yazılımlar ile görüştüklerini aktaran Çağlıyan, demolar, workshoplar, referans ziyaretleri ile dolu dolu geçen sürecin ardından NSK Group için en doğru programı seçtiklerine inandıklarını belirtiyor.

Intersite yapısı ile şirketler arasında tek bir dil ve veri güvenliği

IFS ERP ile hayatlarındaki değişiklikler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sinan Zırhlı, IFS ile gelen en büyük artılardan birisinin “intersite” yapısı olduğunu belirtiyor. Intersite yapısının NSK Group gibi çok şirketli bir yapı için olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Zırhlı, şirketlerin arasında yapılan alışverişin manuel olarak yürütülmesinin zor olduğunu IFS ile bu alışverişi otomatize ettiklerini aktarıyor. “Satış şirketimiz bütün siparişleri alıyor ve fabrikaya iletiyor. Bu işlemler her defasında mükerrer olarak giriliyordu. Şimdi bu işlemler tek bir sefer satış siparişi alınırken girilip, diğer kayıt oluşturma işlemleri IFS tarafından otomatik yapılır hale getirildi. Bu sayede hem verilerin güvenilirliği sağlandı, hem de zaman ve personel adına çok büyük kazançlar oldu.”

IFS Türkiye Proje Yöneticilerinden Yalçın Çökgel intersite yapısında grup içindeki bütün şirketlerin birbirinin dahili alıcı ve satıcısı olarak tanımlandığını belirtiyor. Böylece, gelen sipariş kullanıcı müdahalesi bulunmadan ilgili fabrikaya tanımlı tedarikçi dosyaları ile birlikte bir mesaj kutusuna mesaj olarak iletildiğini belirtiyor. Süreçle ilgili olarak bilgi veren Çökgel “Siparişin hangi fabrika tarafından üretileceği ve tedarik edileceğinin bilgisi de sistemde tanımlı dosya ile otomatik olarak gönderiliyor. Gelen sipariş işleniyor ve tedarik zincirinden sorumlu arkadaşlara bu kayıtlar düşürülüyor. Fiyatlar, miktarlar
ve konfigüratif detaylar kontrol edilip onaylanıyor.” diyor.

nsk-3

Sinan Zırhlı intersite yapısının kendilerine katkılarını şu şekilde anlatıyor. “Bütün siparişlerin otomatik olarak oluşturuluyor olması; bu sürecin temel datalarının ortak oluyor olması, stok kodlarının, ona bağlı konfigüratif detayların, ona bağlı fiyat bilgilerinin hepsinin tek platformda oluşturuluyor olması anlamına geliyor. Bu da herkes için çok önemli olan “veri güvenliği” anlamına geliyor.”

Şirketler arasında dil birliğini de sağladıklarını aktaran Zırhlı, “Eskiden pazarlama ve üretim şirketlerimiz bağımsız programlar ve bazen bağımsız kod
yapıları kullanıyordu. Tek bir merkeze verilerin ulaşması gibi bir ihtiyacımız yoktu. Şimdi tek bir veri merkezi olduğu için kodlama talimatlarındaki yapılara da uymak durumundayız. Yeni cari kodlar ve stok kodları, stok kodları açılırken kod bütünlüğü de sağlandı. Bu da intersite yapısının bize kazandırdığı diğer bir artı.” NSK Şirketler Grubu’nun intersite yapısını seçtiği zaman radikal bir değişiklik yaparak stok kod yapısını da tamamen değiştirme kararı aldığını aktaran Yalçın Çökgel, intersite yapısının sadece satış ve ana rot fabrikası arasında değil, ana rot fabrikası ile dövme fabrikası arasında da, yani 3’lü bir yapıda kurulduğunu aktarıyor.

nsk-4

Konfigürasyon tabloları ile kodlar en aza indirildi

Bilgi Teknolojileri Müdürü Mustafa Çağlıyan ERP Projesi sürecinde verilen en önemli kararlardan birinin ürün konfigürasyon yapısını oluştururken konfigürasyon tablolarını kullanmayı seçmeleri olduğunu vurguluyor.

Konfigürasyon tablosu özelliğinin IFS 8 ile gelen özelliklerden olduğunu belirten Yalçın Çökgel bu özelliğin belirli değerlerin bir araya gelmesi ile üründe hangi renk malzeme kullanılacağı ya da ne miktarda kullanılacağı gibi detayları koda ihtiyaç duymadan belirlemeyi sağladığını anlatıyor. Yapılan konfigürasyon tabloları çalışmasına ilişkin olarak, normal şartlarda 150-200 satırlık ürün ağacı şeklinde görülen ürün ağacı yapısının, konfigürasyon tablolarını kullanarak 10-15 satıra indirdiklerini aktaran Çağlıyan, bir örnek ile konuyu anlatıyor: “Boya sürecinden örnek vereyim. Ürünün 10 farklı rengi olabilir Eskiden konfigürasyon üzerinde 10 rengi de bağlamamız gerekirdi. Şimdi ise ürün ağacında temsili bir tane boya var. Gelen siparişe göre, gelen malzemeye göre seçim yapılıyor.”

IFS ERP ile tame entegre el terminali ve IFS Mobil Platformu

İşletme içerisinde yapılan önemli uygulamalardan birinin malzeme hareketlerinde el terminallerinin kullanılıyor olması olduğunu belirten Yalçın Çökgel, “bu terminaller IFS ERP ile entegre olan IFS mobil platformu üzerinde çalışıyor ve tüm ambar içi hareketler ve bazı üretim çıkışları online biçimde bu cihazlar ile gerçekleştiriliyor.” diyor.

Fason kontrolü ile her seviyede stok takibi

Fason yönetimini de IFS ERP’den takip ettiklerini aktaran Çağlıyan, “Eskiden ürün ağaçları tek seviyeli idi. Şimdi fasonları kırarak çoklu yapıya geçtik ve her seviyede stok takibi yapabilir hale geldik. Bu sayede fason giriş çıkışını da takip edebiliyoruz.” diyor.

Yeni kodların oluşturulmasının yorucu bir çalışma olduğunu belirten Sinan Zırhlı, bu süreç zarfında bazı modüllerin canlıya alınmasını ötelediklerini aktarıyor.

Zırhlı süreci şöyle anlatıyor. “Yeni kodların oluşturulması bizim için yorucu bir tempoydu. Bunun için de canlıya geçişimizi Ocak ayından Nisan ayına öteledik. Ürün ağacı kırılımını değiştirmek çok önemliydi çünkü yüzlerce ürün var ve bu, her bir ürünün altına ikişer üçer tane malzeme eklemek anlamına geliyordu. En basitinden 3000 ürün varsa 9000 kod açmak anlamına geliyordu.”

nsk-6

 

Proje Yöneticisi Çökgel, Sinan Bey’in çok stratejik bir karar ile veri hazırlığını en iyi şekilde yapmak için canlıya geçişi 3 ay ertelediğini, pek çok firmanın bu sürece gerekli önemi vermediği için ilerleyen safhalarda ciddi sorunlar yaşanabildiğini vurguluyor. 2013 yılı Ekim ayında başlayan ERP projesinin 1.1.2014 de resmi muhasebe ve bordronun IFS üzerinde kullanılmaya başlaması ile kısmen canlıya geçtiğini aktaran Zırhlı, dövme şirketinin MRP çalışacak şekilde canlıya geçtiğini, bir şirkette canlıya geçmenin yapılan hataları görme ve önleme anlamında çok faydalı olduğunu belirtiyor. 1 Nisan 2014 tarihinde Karacabey’deki ana rot fabrikasının hem de İstanbul’daki pazarlama şirketinin intersite kurgusu ve MRP yapısı ile canlıya geçtiğini belirten Sinan Zırhlı, 7 ay gibi kısa sürede tüm şirketlerin satış, satınalma, üretim planlama, MRP, üretim, muhasebe ve finans, maliyet ve bordro gibi süreçlerinde canlı kullanıma geçildiğini aktarıyor.

4 günde Bordro devreye alındı

En rahat canlıya geçişi bordro kısmında yaşadıklarını belirten Sinan Zırhlı, 4 gün gibi kısa bir sürede Bordro modülünün kullanılmaya başlandığını belirtti. Finans, Muhasebe, Bordro ve Maliyet modüllerinde IFS çözüm ortaklarından Egeria ile çalıştıklarını aktaran Mustafa Çağlıyan, projede Egeria danışmanlarından Seçil Hanım ve Aycan Bey’in de büyük emeği olduğunu belirtiyor.

Standart maliyet ile doğru fiyatlandırma

Proje Yöneticisi Yalçın Çökgel, NSK Şirketler Grubunda kurgulanan IFS’in standart maliyet yapısının da çok önemli olduğunu vurguluyor. Konuya yönelik olarak Sinan Zırhlı “Bir müşteri geldiği zaman daha üretmediğiniz bir ürünün ne kadara satılacağını sorduğunda bir fiyat vermek için standart maliyet olmazsa olmazdır. Zarar etmemeniz ve müşteriyi de kaçırmamanız gerekiyor.” diyor.

nsk-7

Üst Yönetimin ERP Projesine Desteği Çok Önemli

Üst yönetimin projeden hiç çekilmediğini ve her daim ekibi motive ettiğinden bahseden Yalçın Çökgel, “Özellikle Sinan Bey’in verdiği stratejik kararlar projenin başarı ile yolunda ilerlemesini sağladı. Sıra şimdi 2. fazdaki çalışmalarda.” diyor.

Anahtar kullanıcılar çok önemli

Proje takımında bulunan anahtar kullanıcıların üzerlerine düşenden çok daha fazla çalıştığını ve projeyi herşeyin üzerinde tuttuklarını söyleyen Zırhlı, kolay ve hızlı geçişin en önemli faktörünün proje ekibi olduğunu vurguluyor. “Özellikle satış, planlama ve üretim tarafındaki arkadaşlarımız sistemin omurgasını oluşturdular. Planlama ve Satış tarafındaki arkadaşlarımız Feride Hanım ve Merve Hanım, üretim tarafında Yasin Bey, muhasebe tarafında Turgut Bey, Mühendislik ve Ar&Ge tarafında Melih Bey, Pazarlama firmalarında Soner Bey, Sıcak Metal Dövme Fabrikasında Vedat Bey ve Bilal Bey bu kadar iyi çalıştığı için gönül rahatlığı ile geçiş yaptık. Hepsine emekleri için çok teşekkür ederiz. ” diyor.

Kokpit ekranları IFS İş Zekası Platformunda

NSK Group’ta IFS’in iş Zekâsı-BI portallarının da kullanıldığını, ayrıca ‘Yalın Üretim’ için kullanılan bazı kokpit ekranların da olduğunu belirten Çağlıyan, Yalın üretim felsefesi içinde bu süreci destekleyen raporların IFS BI’dan alındığını aktarıyor. “Bütün fabrikanın üzerine konuşup tartıştığı bilgiler ve gerçekleşen ciroları gösteren anlık raporlar IFS BI’dan alınıyor. Her sevkiyatta üst yönetim anlık olarak bu raporlara ulaşabiliyor ve ürünün kârlılık durumunun ne olduğunu görebiliyor ya da bugün zaman olarak çok, para olarak az çalışmışız gibi yorumları raporlara bakarak yapabiliyoruz.” diyor.

Sonrası NSK Group, IFS ERP ile dünya standartlarında bir üretim anlayışına sahip oldu ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

Pizza ve ERP bir arada

Pizza ve ERP bir arada

 

 

Acron, Domino’s Pizza SAP ERP projesi kapsamında kurumun iş süreçleri özelinde hayati önem taşıyan birçok yönetim uygulamasını hayata geçirdi. Proje çerçevesinde “FI, CO-CCA, MM, PP, SD ve BW” modüllerinin implementasyonu gerçekleştirilirken, canlı kullanımda olan HR modülü ile SAP – ERP arasında entegrasyon da yine bu süreç içinde sağlandı.

Acron Bilişim, tarafından hayata geçirilen projeyle, Domino’s BT yönetimine, SAP sistemi üzerinden son derece güçlü bir finansal raporlama kabiliyeti kazandırıldı. Domino’s şube kar-zarar raporlarının SAP üzerinde takibi için gerekli altyapı kurularak, banka entegrasyonları ile muhasebe işlemlerinde verimlilik ve güvenilirliğin artırılması sağlandı. Satın alma onay süreçleri ve merkezi fiyatlandırma akışları kurularak, lojistik operasyonlar daha etkin ve yalın hale getirildi. Bu şekilde, ürünlerin izlenebilirliği de sağlandı ve ürünler SAP üzerinden takip edilebilir duruma geldi. Fatura talep, masraf girişi, e-fatura talebi, yatırım, satın alma gibi fonksiyonlar da SAP ile entegre hale getirilerek, bu süreçlerde de önemli oranda iyileştirme sağlandı.

Domino’s Pizza IT Direktörü Gökhan Yoluaçık, projeyi şöyle değerlendirdi; “Şirketimizin hızlı büyümesi iş süreçlerinin bilgi teknolojileriyle iyileştirilmesini gerektiriyordu. Finans, lojistik, insan kaynakları ve pazarlama süreçlerimizde toplu bir iyileştirme ihtiyacı duyduk. Bu süreçlerin hayata geçirilmesi noktasında da ACRON Bilişim’le tercih ettik. Proje öncesinde beşten fazla sistemle işimizi yürütmeye çalışıyorduk. Süreçler birbirinden kopuk olarak ilerliyordu. Birinci hedefimiz, sistemleri konsolide etmek daha entegre çalışan, daha doğru ve zamanında işlem yapmamızı, kolaylıkla rapor almamızı sağlayan bir altyapıya geçiş yapmaktı. Bu hedefimizi gerçekleştirdik. SAP ve Acron, birçok karmaşık sistemi ortadan kaldırdı ve tekilleştirdi.

İşlerimizi sahadaki mağazalarımızı gözlemleyerek yönetiyoruz. Bunun için de mağaza rakamlarının en net şekilde görülüyor olması gerekir. Bu proje, sektörde bir ilk olarak, mağaza bazlı karlılığı ayın sonunda çok hızlı bir şekilde almamızı sağladı. Bu projenin bir diğer başarısı da Domino’s yönetimini ihtiyaç öncelikleri konusunda yönlendirmesiydi. Muhasebe, finans süreçleri, lojistik süreçleri gibi öncelikli alanların belirlenmesi ve sonrasında üzerine yeni sistemler geliştirilmesi yönünde ilerledik. Proje, bu açıdan da son derece başarılı. Domino’s merkez IT yönetimi de ACRON’la yaptığımız SAP projesinin başarısını gördü. Bu projeyi, Türkiye’yi merkez alarak bölgede yönettiğimiz diğer ülkeler olan Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’da da uygulanabilecek şekilde yapılandırdık. Bu noktalarda da ACRON’la işbirliğimiz devam edecek.”

Acron Bilişim Satış ve İş Geliştirme Direktörü Ayşegül Tüfekçioğlu ise projenin hayata geçirilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Finansman, maliyet muhasebesi uygulamaları, lojistik modüller, satın alma, stok yönetimi gibi uygulamalar, projenin genelini oluşturdu. Bunun yanı sıra, ERP bacaklarından biri olan insan kaynakları uygulaması ise burada hali hazırda kullanımda olan SAP modülüne destek olarak geliştirildi. Proje kapsamında bu SAP ürününün de ana proje içine entegrasyonunu gerçekleştirdik. Ayrıca veri ambarını da etkinleştirerek, oluşan işlem verilerinin veri tabanı ve raporlama altyapısını oluşturduk.

Proje, oldukça kısıtlı bir zaman içinde hayata geçirildi diyebiliriz. Sonuç olarak 4 ayrı sistemin entegrasyonunu da kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Canlı kullanıma geçtiğimiz zaman, herhangi bir açık konu olmaksızın, oldukça yumuşak bir geçiş sürecine imza attık. Daha sonra canlı kullanım desteği de planlandığı gibi uygulanarak, proje kapanışı gerçekleştirildi. ACRON’da 12 kişilik ana ekip olmak üzere, yaklaşık 30 danışmanımız projeye katkı sağladı. Proje aynı zamanda QSR (Hızlı Servis Restoran) projeleri özelinde, Türkiye’deki tek uygulama olma özelliğine sahip” dedi.

(Haber kaynağı TechInside dır) 

Bursalı Üreticiler IFS’in Akıllı İş Çözümleri ile buluştu

 

Lider global kurumsal yazılım uygulamaları şirketi IFS ve IFS teknoloji partneri Oracle, işletmeleri başarıya en hızlı ve güvenilir şekilde taşıyacak olan çözümlerini sunmak üzere Bursa’da üreticilerle buluştu.

27 Mayıs Çarşamba günü Bursa Crowne Plaza Otel’de üretim sektörüne özel düzenlenen ve yoğun bir katılım ile gerçekleşen etkinlikte Oracle ve IFS Türkiye yetkilileri en yeni çözümlerini aktardı.

Hoşgeldiniz konuşmasını yapan IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk dünyada ve Türkiye’de IFS’in geldiği konumu anlattı. Gartner bağımsız araştırma şirketinin ERP raporlarında liderler kategorisindeki iki ERP yazılımından birisinin IFS olduğunu belirten Öztürk, bu ilerleyişle birlikte IFS’in dünyada 1 milyonuncu kullanıcıya ulaştığını vurguladı. Öztürk bu sene Mayıs ayında Boston’da yapılan IFS World Conference’da lanse edilen IFS’in son versiyonu IFS 9’un da ERP pazarının yeni trendi olacağını belirtti. Türkiye’de 200’den fazla kullanıcı 500 den fazla kurulum yaptıklarını aktaran Öztürk, Bursalı sanayicilere yönelik olarak da şunları söyledi, “Bursa bir endüstri kenti. Bursa’da çalıştığımız tüm firmalarda aynı disiplin ve endüstriyel zeka ile çalışıyoruz. Bu IFS ERP’nin en yüksek düzeyde kullanılması ve projelerin başarılı şekilde devam etmesini sağlıyor. Bursalı iş adamlarına ve Bursa endüstrisine çok teşekkür ediyoruz. Bursa IFS’in kalesi konumunda ve bunu devam ettireceğiz” dedi. 

Etkinlikte Türkiye’de ilk kez lansmanı yapılan IFS’in en son versiyonu IFS Applications 9 çözümünün özellikleri katılımcılarla paylaşıldı. IFS’in ERP fonksiyonalitesi anlamında maksimum düzeye çıktığını belirten IFS Türkiye Kıdemli Satış Yöneticisi Nihat Engin Özel, kullanıcı deneyimi ve kullanıcıların kurumsal yazılımlarını sevmesi için çalışmaların devam ettiğini, IFS 9’a bu vizyon ile çok önemli özellikler eklendiğini aktardı.

Özellikle yöneticilerin kurumsal yazılım içinde rapor almak için yoğun emek sarfetmesi yerine IFS 9 ile gelen IFS Lobby ekranları ile pek çok raporu diledikleri detayda ve görsellikte kolaylıkla oluşturabileceklerini ve görüntüleyebileceklerini belirten Özel, bu özelliğin işlerin hızlı ilerlemesini sağlayan ve karar almayı kolaylaştıran çok önemli bir gelişim olduğunu belirtti. IFS 9’un özellikle görsel olarak müşteri deneyimini maksimize ettiğini belirten Özel, yeni eklenen pek çok özelliği de katılımcılarla paylaştı.

IFS 9 ve Lobby ekranları ile ilgili düşüncelerini belirten Ergin Öztürk “IFS 9 pek çok firmanın ayrı bir proje olarak değerlendirdiği, yoğun emek ve maliyet gerektiren İş Zekası – BI projelerini ve bununla yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Artık IFS 9 ile birlikte bir iş zekası uygulaması yani IFS Lobby ekranları IFS ERP ile birlikte sunuluyor. IFS Lobby ekranları ile son kullanıcılar bile hiçbir kod bilgisine gerek kalmadan aynen bir gazete sayfası yapar gibi kendi raporlarını oluşturabilecek, görselliklerini dizayn edebilecek” dedi.  

IFS teknoloji partneri Oracle yetkilileri verilerin olası felaketlerden nasıl korunacağı hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve tak-çalıştır mantığı ve Oracle İş Zekası ile mükemmel uyum içinde çalışan veritabanı kutusu Oracle Database Appliance ürününün canlı demo gösterimi yapıldı.

Etkinlikte IFS’in Bursa’daki örnek projeleri, geçirilen süreçler ve yapılan çalışmalar da katılımcılarla paylaşıldı. IFS ERP Projelerinden Bursa Çimento ve Bursa Beton proje süreçlerini aktaran Bursa Çimento Bilgi İşlem Müdürü Şeref Ali Öztürk ve Bursa Çimento Bilgi İşlem Şefi Alpaslan Zengin ve Bursa Beton Bilgi İşlem Şefi Dilek Doğan Kılıç deneyimlerini paylaştılar.

Ayrıca Cansan Alüminyum, Canel Otomotiv, Can Metal gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren ve 2010 yılından bu yana tüm şirketlerinden IFS ERP kullanılan Yeşilova Holding Bilgi Teknolojileri Müdürü Onur Ağca IFS ERP ile yaptıkları uygulamalardan bahsetti.  Eski yazılımları ile 11 saatte çalıştırdıkları MRP’yi IFS ERP ile 7 dakikada çalıştırdıklarını ve bunun çok önemli bir süre olduğunu anlatan Ağca, ERP’deki en önemli konulardan olan Sonlu Kapasite ile ilgili de şunları söyledi.  “Sonlu Kapasite Planlama bizim en çok önem verdiğimiz uygulamalardan CRP  ve ABP olmak üzere her seviyede sonlu kapasite planlama ile şirketimizi yönetiyor bu şekilde verimliliğimizi maksimize ediyoruz” dedi.