KARACA Grubu Microsoft AX Dynamics ile İK sistemini kurdu

KARACA 1.000’in üzerinde satış noktasında porselen, çatal bıçak, çelik, cam ve ev tekstili sektörlerinde hizmet vermektedir.

“Türkiye’nin tüm illerinde 1.200 çalışan ile faaliyet gösteren KARACA ‘Dünyanın her ülkesinde bir KARACA’ hedefine doğru koşarken, İnsan Kaynakları altyapımızı da uluslararası bir platform olan Microsoft ERP (Dynamics AX) ile değiştirdik… ”

 Gökhan AZAKPUR, İK & Yönetim ve Sistem Geliştirme Koordinatörü

KARACA GRUBU Hakkında

 

·       “Her anınızı özel kılabilmeniz ve sevdiklerinizi gururla ağırlayabilmeniz için” misyonu ile hareket etmektedir

·       Sektörün modasını ve trendlerini belirleyen bir tasarım markasıdır

·       Türkiye’deki rekabetçi gücünü uluslararası arenaya taşımak ve hizmet verdiği sektörlerde, dünyada akla gelen ilk markalardan biri olmayı hedeflemektedir

·       İstanbul Avcılar’da 14.000 metrekarelik merkez binasından yönetilmektedir

·       Bünyesinde farklı e-ticaret / web siteleri yönetilmektedir:

o   http://www.krc.com.tr

o   www.seninsofran.com

o   http://www.krcshop.com

o   http://www.karaca-home.com

o   http://www.emsan.com.tr

 

 

·       Markaları:

Proje Hakkında

 

KARACA hızla büyürken, İnsan Kaynakları (İK) alanında da yatırımların aynı hızda yapılması gerekiyordu. Projeye başlamadan önce eski yazılımın birkaç sene içerisinde ihtiyaçlarımıza cevap veremeyeceğini ön görerek; Eğitim Yönetimi, İşe Alım Yönetimi,  Kariyer Yönetimi, Organizasyon Yönetimi, Performans Yönetimi, Uyarı – İhtar – Ödül Uygulamaları ve bordro gibi İnsan Kaynakları (İK) uygulamalarını tek bir platform üzerinde hayata geçişmek için yola çıktık.

Planladığımız projeleri hayata alırken, gerçekleştirme platformu olarak Microsoft Dynamics AX,  kullanıcılar ile buluşturma platformu ve süreçlerin yönetim alanı olarak da Microsoft Sharepoint ürününü tercih ettik.

 

Eğitim Yönetimi: Büyüyen bir organizasyon için en önemli konulardan birisi, çalışanlarımızın eğitimi konusuydu.

·       Kurulan sistem ile kurum içi eğitim planlarının (eğitimci, eğitim tarihi, saati) planlanarak, kontenjanların belirlenmesi, eğitim taleplerinin yönetilmesi artık yapılmaktadır.

·       Eğitimlerin sonrasında ise, eğitimlerin eğitimcinin ve kurumun değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

·       Tüm eğitimler ile ilgili olarak yapılan raporlamalar ile; eğitim saat raporu, bölüm/şirkete göre toplam eğitim raporları, adam başı veya eğitim türüne göre eğitim saati raporları ve eğitim maliyet raporları kolayca alınabilmektedir.

 

İşe Alım Yönetimi: Projenin bu kısmındaki zorluklarımız, çoklu firma yapısında ve %80 mobil / “out of center stuff” personel yapısıydı. Ayrıca İK yöneticisi veya departman yöneticisi veya personel talep eden yönetici farklı lokasyonlarda  olabilmekte, ancak sürecin herkes tarafından takip edilmesi gerekliydi. Grup bünyesinde bulunan farklı hiyerarşik derinliklere sahip organizasyonlara da cevap verme kabiliyetini göstermesi gerekiyordu

·       Norm kadro dahili ve harici personel ihtiyacı tespiti, taleplerin onay süreci, aday havuzu ve CV yönetimi, işe alım görüşme ve mülakatların değerlendirilmesi ve referans araştırmaları nihayetinde iş teklifi ve sürecin sonlandırılması süreçleri Microsoft ERP (Dynamics AX) ve SharePoint PORTAL  ile lokasyon bağımsız olarak takip edilebilmektedir.

·       Maliyetlerin oldukça önem taşıdığı günümüzde norm kadro fazlasının ihtiyacı out off center stuff yapıda çok sık kontrol edilmesi gereken bir süreç. Norm kadro dahili ve harici iş gücü talep süreçlerinin yapılandırılması ile norm üstü taleplerinde önüne geçilmiş oldu.

·       Dynamics AX üzerindeki takvim uygulaması sayesinde, adaylara ve görüşmecilere e-posta otomatik olarak gönderilebilmesi sayesinde, karışıklıklar ve hatalar en aza indi.

·       İşe alım sonrasında aday kartının otomatik olarak personel kartına dönüştürülebilmesi de hızımıza hız kattı.

·       İşe alım projelerinin açılış ve kapanış sürelerinin KPI olarak izlenebilmesi ve açık işe alım proje sayısı, kapanan işe alım proje sayısı ve alınacak açık pozisyon sayısı ile işe alım proje sayısı raporları sayesinde şirket içinde İK süreçleri açısından şeffaf bir yönetim sağlandı.

·       Tüm kayıtlar Dynamics AX üzerinden yürürken, Dynamics AX ile senkron şekilde çalışan Sharepoint sayesinde sürecin tüm paydaşlar tarafından takip edilebilirliği sağlandı.

 

Kariyer Yönetimi: Mağazacılık sektörü için Kariyer Yönetimi önemli bir uygulama, özellikle de kadromuzun yarısının mağazalarımızda çalıştığı göz önüne alındığında, konunun önemi daha iyi anlaşılabilir.

 

·       Kariyer Yönetimi, yüksek dönüşüm hızı olan perakendecilik sektörü için önemli bir çözüm çünkü gençler “ne olabilecekleri” konusunda net bir cevap arıyorlar.

·       9 kademeli kariyer patikası uygulaması ile işe Aday Satış Danışmanı olarak başlayan bir çalışanın 5-6 yıl içerisinde gelebileceği pozisyonlar ve detayları tespit edilip, Microsoft ERP (Dynamics AX) sistemine aktarılmış durumda. Her pozisyon için gereken kıdem süresi ve alınması gerekli eğitimler gibi detaylar sistemdedir.

·       3 Boyutlu Kariyer Yönetimi sayesinde konu Kıdem, Eğitim ve Performans açısından ele alınmaktadır. Çalışanlar kısa bir süre sonra, kişisel olarak kariyerlerini Portal üzerinden takip edebilecekler.

·       Dynamics AX burada etkin raporlama kabiliyeti ile kariyer patikasında bulunan  çalışanların aktif olarak takibi yapılabilmekte.

 

Organizasyon Yönetimi: Çoklu şirket ve çoklu hiyerarşik ilişki tanımlarına sahip olan KARACA için en önemli konulardan birisi de Organizasyon Yönetimi idi. Microsoft ERP (Dynamics AX) içerisindeki İŞ AKIŞI (WorkFlow) uygulamasının da temeli bu modüle dayandığından, konu bizim için daha da önemli hale geldi.

·       İş Grupları (Business Unit), pozisyonlar, işler/süreçler ve hiyerarşi tanımları sistem üzerinde yapıldı. İlaveten tanımlı işler (iş akışları) da sistem üzerine eklendi.

·       Bir işin nerede, hangi ana ve alt organizasyonda, hangi pozisyon ile, kim tarafından yapılacağı tanımlanmış oldu. Ayrıca pozisyonlar arasında kurulan raporlama ilişkisi sayesinde ast-üst ilişkileri de sisteme tanımlanmış oldu.

·       Pozisyonlara özel zimmet yönetimi ile araba, GSM kart, cep telefonu, PC gibi demirbaşlar sistemde yönetilir hale geldi ve daha önemlisi işe alım ve işten çıkış süreçleri ile entegre hale geldi.

·       Her pozisyon için işe giriş esnasında gerekli evrak tanımlamalarının sisteme tanıtılması sayesinde, eksik evrak takibi yönetilebilir ve raporlanabilir oldu.

·       Norm kadro yönetimi ve organizasyon yönetimi ile işe alım süreç yönetimi entegrasyonu sayesinde daha kolay hale gelmiştir.

 

Performans Yönetimi: Yetkinlik, hedef ve görev tanımı bazlı bir performans değerlendirme sistemi kurduk.

·       Öncelikle Microsoft ERP (Dynamics AX) bünyesindeki Yetkinlik Kütüphanesi oluşturuldu. Her pozisyon için yetkinlikler ve eşik değerleri tanımlandı.

·       Sonrasında, tanımlanmış olan birim hedefleri için Hedef Kütüphanesi oluşturuldu.

·       Son olarak, organizasyonel tanımlama esnasında görev tanımları pozisyonlar ile eşleştirilmiştir. Görev tanımları beşli skala üzerinden değerlendirilmektedir.

·       Görev tanımları AX üzerinden kayıtlı hale getirilmiştir.

·       Değerlendirme sürecimizde hedefler dönemsel olarak takip edilmekte olup, görev tanımı ve yetkinlik bazlı olarak ayrı ayrı şekilde ve yılda iki defa değerlendirme yapılmaktadır.

·       Performans raporlaması ile aşağıdaki konularda bilgiye hızlıca ulaşılabilmekteyiz:

o   Ana organizasyon ve 7 alt organizasyon bazında

o   Pozisyon bazında

o   Yetkinlik grubu bazında

o   Hedef gerçekleştirme oranında

o   Görev tanımı grubu bazında

o   İlk amir veya ikinci amir bazında değerlendirme sonuçları

o   Ortalama altı veya üzeri kalan personel

o   Yüksek performanslı çalışanların Kariyer Yönetimi (Tayin / Terfi) ile senkronizasyonu

 

Uyarı / İhtar / Ödül Yönetimi: Çalışanların daha huzurlu bir ortamda çalışmaları ve müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesinin daha da artması için Uyarı / İhtar / Ödül sistemini hayata geçirdik.

·       Öncelikle sisteme uyarı ve ihtar cezaları ile ödül tanımları yapıldı

·       İlgili evrak veya çalışan savunmasının da sisteme eklenmesi sağlandı

·       Oluşan kayıtlardan kişi, departman veya olay bazlı raporlar alınabilmektedir

·       Kağıt üzerinde yürüyen bu süreçlerimizi elektronik ortama taşımış olduk

 

Bordro: Tüm bordro işlemlerimiz için www.borAX.pro çözümü kullanılmaktadır

Lazzoni Mobilya Login Entegre ERP ile iş süreçlerini kontrol altına aldı

Ürünlerini Avrupa’da tasarlayıp, kaliteli İtalyan derisi, özenle seçilmiş Türk kumaşı ve üstün Alman teknolojisini yüz yıllık tecrübesine lüks dokunuşlar ekleyerek kullanıcıları için özel mobilyalar üreten Lazzoni, İş süreçlerini Login Entegre ERP ile kontrol altına aldı.

Son yıllarda özellikle ABD piyasasına hızlı girişi ile adından çokça bahsettiren Lazzoni, Türkiye’deki 25bin m2 lik modern üretim tesisleri, 65 yılı aşkın tecrübesi ve 4 farklı kıtaya yayılmış satış ağı ile Türkiye Mobilya Sanayinin öncü firmaları arasında yer alıyor.

Lazzoni Login Entegre ERP

Türkiye’de mobilya sektöründe modern tasarımları ile ön plana çıkan Lazzoni Mobilya, başta üretim ve satış sonrası hizmetler olmak üzere tüm süreçlerinde Login Entegre ERP’yi tercih etti. Lazzoni’nin Login Entegre ERP ile olan serüvenini Proje Yöneticisi Sn. Ömür Demir ile konuştuk.

Login Entegre ERP’de kullandığınız modüller nelerdir ve size ne tür avantajlar sağladı?

Login’i tüm süreçlerimizde tam set bir ERP sistemi olarak kullanıyoruz. Üretim modülleri başta olmak üzere, Login Entegre Finans ve Login Entegre Dağıtım modüllerinin de tümünü kullanmaktayız.  Login Entegre ERP’nin üretim yapısı, bizim gibi karmaşık modül yapısına sahip ve siparişe dayalı üretim yapan firmaları için hayati avantajlar sağlamakta. Login ERP, 4-5 ya da daha fazla değişkene sahip ve bu değişkenlerinde içerisinde onlarca hatta yüzlerce alt değişkenleri konfigüre edip, ürün reçetesini bir mamul kodu altında hazırlamamızı sağladığından, karşımıza çıkabilecek karmaşıklıkları minimalize etmemizi sağladı.

Tek cümleyle anlatılabilen bu alt yapı, ham maddenin fabrikaya girişinden, ürünün müşteriye teslimatına kadar her aşamada katkı sağlayan bir üretim yapısıdır. Her geçen gün iyileştirme adına yeni projelerle karşısına çıktığımız Login ERP, her zaman desteğini maksimum düzeyde tutup, kısa sürelerde firmamızın gelişmesine desteği olmuştur.

Neden Login Entegre ERP’yi tercih ettiniz?

Ürün kalitesi ve satış sonrası desteği Lazzoni’nin vazgeçilmez değerlerinin başında olduğundan, firmamıza yapılacak önemli yatırımlarda da, kalite ve satış sonrası hizmet ön planda tutulur. Login ERP’nin kalitesi, satış sonrası hizmeti ve üretim modülünün başarılı olması bizi bu tercihe yönlendirdi.

Lazzoni Login Entegre ERP Yatak Odası Takımı

Uygulamanın kurulum sürecinde ve sonrasında Login’den nasıl bir destek aldınız?

Sipariş üzerine üretim yapan firmalardan ürün alacak olan müşterilerin öncelikli tercihlerinden biri “ürünü zamanında teslim edilme” faktörüdür. Müşteri kadar, üreticilerinde en dikkat ettiği konulardan biri de budur.  Login Yazılım, ERP in kurulum ve sonrasındaki her türlü desteği zamanında vererek, geçiş sürecini sıkıntısız atlatmamızı sağlamıştır.

Sonrası Lazzoni Mobilya Login Entegre ERP ile iş süreçlerini kontrol altına aldı ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

Piksan CNC, Uyumsoft ERP ile kurumsallaşma yoluna girdi

CNC metal işleme sektörüne kesici takımlar üreten Piksan CNC, üretiminin %30’unu İtalya, İsviçre, Finlandiya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurtdışına ihraç ediyor. 2016 yılında Gebze Dilovası’ndaki yeni tesisine taşınmayı planlayan Piksan CNC, yeni fabrikayla birlikte kapasitesi artırırken, yeni kapasitenin %40’ını ihraç etmeyi hedefliyor.
Uyumsoft ERP

Saç telinin 3 katı büyüklüğünde (0,2 milimetre çapında) küresel parmak freze bıçakları üreten Piksan CNC, dünyanın bu ölçüde imalat yapan lider firmalar arasında bulunuyor. 0,2 milimetre çapında olan freze bıçaklarını, Avrupa’da ve Japonya’da dünya çapındaki firmaların ürettiği kaydediliyor.

Uzun yıllar İsviçre’de yaşarken metal işleme sektöründe deneyim kazanan Nuri Çolakoğlu, Türkiye’ye dönerek, 1976 yılında Piksan’ın temellerini Perşembe pazarında attı. Ardından firma 1992 yılında İmes Sanayi bölgesindeki binaya taşınıldı. 2016 yılında ise Gebze Dilovası’ndaki yeni tesise taşınılması planlanıyor. Piksan CNC firmasının üretim yelpazesinde, karbür çubuktan mamul kesici takım imalatı ve otomotiv, makine, tekstil makineleri vb. sektörlere yönelik parçaların üretimi yer alıyor. Piksan CNC’nin 39 yılda elde ettiği başarının nedenlerinden birisi ar-ge’ye verdiği önemdir. Yakın zamanda hayata geçirdiği 3 yeni projesi arasında, Alüminyum sektörüne kalıp işleme freze bıçağı, mikro çaplı hassas freze bıçağı ve dental implant için freze bıçakları bulunuyor.

“Toolex” markasıyla yoluna devam ediyor

Piksan CNC’nin 2003 yılından itibaren karbür kesici takım ürünlerinde “Toolex” markasıyla yoluna devam ettiğini kaydeden Piksan CNC Metal İşleme Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Genel Müdür Kerim Çolakoğlu, ar-geye verdikleri önem nedeniyle, dünya genelinde alanlarında tanınan firmalardan birisi olduklarını söyledi.“Toolex” markasıyla İtalya, İsviçre, Finlandiya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapılmaktadır.

Önümüzdeki dönemde el emeğinden çıkarak otomasyonu daha yoğun kullanacaklarını anlatan Kerim Çolakoğlu, verimliliğin, üretim kapasitesinin ve çeşidin artacağını kaydetti.
2000 yılından itibaren EN ISO 9001 kalite standardına göre faaliyet gösteren Piksan CNC, TS 16949 Kalite Belgesi gibi belgeleriyle, ürün ve hizmet kalitesini taçlandırarak yoluna devam ediyor.

“Uyumsoft ile kurumsallaşmaya başladık ve Uyumsoft’u tüm firmalara tavsiye ederim”

Uyumsoft ile kurumsallaşmaya başladık. Ben dâhil ekibimiz Uyumsoft ERP’yi ileri düzeyde kullanıyoruz. Biz çalışmadan, bizim için çalışan bir Uyumsoft ERP var. Uyumsoft’u tüm firmalara tavsiye ederim Genel Müdür Kerim Çolakoğlu

Piksan CNC Metal İşleme Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Genel Müdür Kerim Çolakoğlu, şunları söyledi:

“Artan iş hacmiyle yakaladığımız büyüme sırasında, iş sürecimizi daha iyi yönetmeyi istiyorduk. 2011 yılında ERP arayışına girdik ve çok başarılı referansları olduğu için Uyumsoft ERP ile yola devam kararı aldık. Piksan ekibi ve Uyumsoft ekibi, kararlı ve başarılı bir ekip oldu. Projeyi 6 ay gibi kısa sürede devreye almamızda bu başarımızın bir göstergesidir. Nitekim ben ve ekibim, o tarihlerde Uyumsoft ile yapacağımız toplantı saatinden, yarım saat öncesinde toplanıyorduk ve programı çalışıyorduk. Başarının anahtarı da zaten bu değil midir? Özetle, Uyumsoft ERP ile kurumsallaşmaya başladık ve yatırımın geri dönüşünü kısa sürede alıp, 2012 yılında kapasitemizi %30 arttırdık. Şuan şirketimizde, ben dâhil ekibimiz Uyumsoft ERP’yi ileri düzeyde kullanıyoruz. Biz çalışmadan, bizim için çalışan bir Uyumsoft ERP var. Tüm yönetim raporlarına bir tuşla ulaşıyoruz. Uyumsoft ERP’yi tüm firmalara tavsiye ediyorum” dedi.

Sonrası Piksan CNC, Uyumsoft ERP ile kurumsallaşma yoluna girdi ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri