CMA CGM Türkiye, IK süreçlerini Login Entegre HR çözümü ile yönetiyor.

Deniz taşımacılığı ve Lojistik alanında, 160 ülke ve 22bin üzerinde çalışanı ile dünyanın önde gelen lojistik firmaları arasında yer alan CMA CGM Group, Türkiye operasyonlarındaki insan kaynakları süreçlerini Login Entegre HR çözümü ile yönetiyor.

CMA CGM Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Işıl Durukan Ulusoy, Dijitalleşen IK süreçleri ile ilgili ERP HABER’in sorularını yanıtladı.

CMA CGM Login HR

CMA CGM Lojistik sektöründeki yeri nedir?

Işıl Durukan Ulusoy: Teknolojinin arttığı, mesafelerin kısaldığı ve ticarete konu olan malların çesitlenip, miktarının arttığı bir ortamda taşımacılık dünya ticaretinde, geçmişte hiç olmadığı boyutlarda önem kazanmıştır. Taşımacılıkta, maliyetlerin ucuzluğu, taşınan mal miktarı ve güvenlik en önemli unsurlardır. Günümüzde bütün bu sayılan unsurlar açısından denizyolu taşımacılığı diğer taşıma türlerine oranla, daha fazla tercih edilen bir konuma gelmiştir. Dünya ticaretinin yaklaşık % 90’ı denizyolu ile gerçekleştirilmektedir. Dünya deniz ticaret filosunun toplam büyüklüğü 1,23 milyar DWT’ye, dünya ticaret hacmi ise 8,17 milyar ton’a ulaşmıştır. Dünya deniz ticaretinden yılda yaklaşık 400 Milyar Dolar gelir elde edilmektedir.

CMA CGM dünyanın üçüncü büyük armatör firması olup, uzun yıllardır merkez ofisi İstanbul’da olmak üzere Türkiye’de 100% yabancı sermayeli bir firma olarak deniz acenteliği hizmeti sunmaktadır. Yarattığı katma değer, istihdam ve yatırımlar bakımından lojistik sektörü içerisinde büyük bir paya sahip olan firmamızın Türkiye’de toplam 150’den fazla çalışanı bulunmaktadır.

CMA CGM Login HR

Neden Login Entegre HR’ı tercih ettiniz?

Işıl Durukan Ulusoy: Şirketimiz hızla büyümekte, bu nedenle de bizim için İnsan Kaynakları ile ilgili  süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesinde Login  bize hızlı,güvenilir ve entegre bir sistem kullanma imkanı sağlıyor. İnsan kaynakları deparmanının verimliliğini ciddi ölçüde arrtırmakta. Kullanıcıya kolaylığı da çok önemli diğer bir unsur. Kurumsal firmaların ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi ve programın bu doğrultuda sürekli geliştiriliyor olması da memnuniyetimizi pekiştirmektedir.

Login Entegre HR’da kullandığınız modüller nelerdir ve size ne tür avantajlar sağladı?

Işıl Durukan Ulusoy: CMA-CGM olarak firmamız Login Entegre HR’da hem ücret, hem de izin modülünü kullanmakta.

Uygulamanın kurulum sürecinde ve sonrasında Login’den nasıl bir destek aldınız?

Işıl Durukan Ulusoy: Günümüzde ulusal sınırların aşılıp dünyanın tek pazar olma yönünde ilerlemesi müşterilerin önündeki seçeneklerin sayısını arttırırken, beklentiler arasındaki farkları da azaltmaktadır. Bu nedenle, başarı müşterilerin genel beklentilerine özel hizmetler sunabilmekten geçmektedir. Biz de Login ile çalışmaya başlarken diğer firmalarla benzer beklentiler içerisindeydik. Kurulum ve sonrasındaki süreçlerde Login hep yanımızdaydı , ilgili uzman çalışanları sıkı sık bizleri ziyaret edip , eğitimlerle desteklediler.Bu yaklaşımları ile bizim için fark yaratmış oldular. Herzaman da bu desteği  bize hisstiriyorlar.

Sonrası CMA CGM Türkiye, IK süreçlerini Login Entegre HR çözümü ile yönetiyor. ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri

Basın İlan Kurumu (BİK), iş süreçlerini Microsoft Dynamics ile yönetiyor

30.000 civarındaki kamu kuruluşundan aldığı ilan ve reklamların, 41 ildeki yaklaşık 800 gazetede yayınlatılmasında aracılık eden Basın İlan Kurumu (BİK), kurumsal e-dönüşüm kapsamında başlattığı çalışmalarda ETG Danışmanlığında Microsoft Dynamics ERP çözümlerini kullanıyor.

Basın İlan Kurumu

BİK için devrim niteliğinde sayılabilecek bu projeyle birlikte modern işletmeler düzeyi yakalanmış ve ciddi bir verim elde edilmiştir. Tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşıyan kurum, proje bitimi ile birlikte sadece kendi işlerini kolaylaştırmakla kalmamış bunun yanında iş yaptığı ortaklarının da işlerini ciddi oranda rahatlatmıştır.

Basın İlan Kurumu’nun Microsoft Dynamics ERP ile olan serüvenini Bilgi İşlem Müdürü Mahir Doğan ile konuştuk.

Basın İlan Kurumu Mahir Doğan

Basın İlan Kurumu Bilgi İşlem Müdürü – Mahir Doğan

Bize ERP seçim süreci hakkında bilgi verir misiniz?

Mahir Doğan: ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımı seçimi için kurumumuz yerli ve yabancı birçok ERP yazılımını detaylı bir şekilde inceledi. Ürünlerin özellikleri ile kurumun ihtiyaçları çok hassas bir şekilde çalışıldıktan sonra kurum için en uygun ürünün Microsoft ERP (Dynamics AX) olduğuna karar verildi.

Yaptığımız bu çalışmalarda bir kez daha anlamış olduk ki; “en iyi” ERP diye bir şey yoktur, kuruma ve ihtiyaçlarına “en uygun” ERP vardır.

Microsoft ERP ile yönettiğiniz süreçler nelerdir?

Mahir Doğan: Süreçlerden bahsetmek gerekirse bunlar;

  • Mali İşler (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Kasa, Banka, Çek, Senet, Müşteriler, Satıcılar, Fon, Kredi)
  • Koordinasyon ve İdare (Satınalma, Evrak Kayıt, Kargolama, Sosyal Hizmetler, Stok yönetimi)
  • İlan Hizmetleri
  • Kontrol Hizmetleri
  • Hukuk
  • İletişim Hizmetleri
  • Şube Yönetimi
  • İnsan Kaynakları & Bordro
  • Müşteri ve Mevkuteler

Proje ekibi oluştururken nelere dikkat ettiniz?

Mahir Doğan:Projeye başlarken; Genel Müdürlük başkanlığında kurumun her servisinden en az bir personel olmak üzere; sorgulayabilen ve gelişmelere açık kişilerden oluşan 30’dan fazla personel projeye dahil edildi.

Proje Yönetim Süreci hakkında neler söylemek istersiniz?

Mahir Doğan: Seçilen personeller ile ilk olarak bilgilendirme toplantılarıyla ERP projesinden beklentiler paylaşıldı.  Projeye katılan personelin kurumun geleceğini inşa etmek üzere seçildiklerini, projenin başarılı olması halinde kurumu daha ileriye taşımak için katabileceği değerler detayları ile anlatılarak katılımcılara vizyon kazandırıldı.

Daha sonra BİK’nun iş süreçleri ayrı ayrı ele almak sureti ile kurum ve ETG firmasındaki danışmanların da katıldığı analiz ve sonrasında tasarım toplantıları gerçekleştirildi. BİK’nun ana faaliyet alanındaki iş süreçleri günümüz şartlarına göre yeniden kurgulandı.

Bir buçuk yıl süren çalışmalar sonucunda mali işler, koordinasyon ve idare, ilan hizmetleri, kontrol hizmetleri, İK (bordro), ve müşteri / mevkute ve şubelerimizin kullandığı iş uygulamaları tamamen yenilendi.

 

Microsoft ERP sisteminin hayata geçmesiyle elde ettiğiniz faydalardan bahseder misiniz?

Mahir Doğan:Microsoft ERP (Dynamics AX) sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte kamu kurumlarından elden, faksla ya da postayla gelen binlerce resmi ilan dijital ortamdan (Internet üzerinden) alınmaya başlanmıştır.

Proje sayesinde resmi ilan trafiğindeki kâğıt bürokrasisi azalmış, Resmi dairelerden ilanların web ortamında kabul edilmesi ile birlikte kuruma gönderilen ilan ve iş emirlerinde postadan kaynaklanan gecikme veya kayıp ortadan kalkmıştır.

Kâğıt ortamındaki yazının elektronik ortama aktarılmasında kâğıtta oluşan kıvrılmalar, yazının silik olması, yazı üzerinde mühür bulunması gibi olumsuz şartlar sebebiyle ilanların elektronik ortama tam ve etkin olarak aktarılamaması sorunları ve iş kayıpları Microsoft Dynamics Enterprise Portal (EP) ile Internet üzerinden ilanların alınması ile son bulmuştur.

Aynı şekilde İlanların hangi gazeteye dağıtılacağına görevli personelin karar vermesi yerine bilgisayarlar karar vermeye başlamıştır. Böylece daha hesap verilebilir ve şeffaf bir çalışma ile 800’ün üzerindeki gazeteye ilanların dağıtımını bilgisayarlar yapmaya başlamıştır.

Netice itibariyle Büyükşehir yasası ile birlikte hizmet verdiğimiz alan ciddi şekilde artması yanında şube sayımızın 3-4 katına çıkmasına rağmen hizmet verebilecek kapasiteye ve güce ulaşmış bulunmaktayız.

 

Enterprise Portal(EP) üzerinde oluşturduğunuz B2B (Business to Business) ortamı hakkında bilgi verir misiniz?

Mahir Doğan: Diğer yandan kurumumuz aracılığı ile ilan yayınlayan 800’ün üzerinde gazetenin kuruma gelmek sureti ile yapmış olduğu günlük işlerin tamamı, Enterprise Portal üzerinde oluşturulan B2B (Business to Business) Internet ortamı üzerine taşınmıştır. Bu gazetelerin yayınlayacakları ilanları şubelerimize gelerekten elden teslim almak sureti gazetelerinde yayınlamakta iken şimdi her gazete web üzerinden yayınlayacakları ilanları, iş emirlerini güvenlik önlemleri alınmış Enterprise Portal üzerinden almaya başlamışlardır.

Ayrıca birçok iş kalemlerinde uzmanlık gerektiren ve kişiye bağımlı olarak yürütülen işler bilgisayarlar tarafından yaptırılmak sureti ile daha yönetilebilir bir hal almıştır, kişiye bağımlı olarak iş yapma biçiminden arındırılmıştır. 1961 yılından beri ilanların gazetelerde ne kadar alan kaplayacağına uzmanlaşmış memurlarımız göz kararıyla belirlenirken projenin hayata geçmesiyle birlikte alanlar ile ilgili ölçümlemeleri bilgisayar belirlemeye başlamıştır. Bu sayede standartlık sağlanmış olup hem kamu yararı hem de Kurum’un güvenilirliğine katkı sağlamıştır.

Son olarak ERP Projesinde size destek veren ETG Danışmanlık hakkında ne söylemek istersiniz?

Mahir Doğan: Microsoft Dynamics AX iş ortakları arasında yaptığımız değerlendirmeler neticesinde AX tecrübesine ilaveten, PROJE YÖNETİM OFİSİ (PYO) yapılanması ve canlı geçiş sonrasındaki destek hizmetleri için gerekli olan YARDIM MASASI yapılanması olduğu için ETG DANIŞMANLIK ile çalışmayı tercih ettik.

Sonrası Basın İlan Kurumu (BİK), iş süreçlerini Microsoft Dynamics ile yönetiyor ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: Başarı Hikayeleri