Güvenli ERP

Zamanın her dönem üzerine bir etkisi vardır. Günümüzdeki etkisi de dijitalleşmek ve sanallaştırmak. Dijital alt yapıların tekrar kullanımına verdiği fırsatla sağladığı kontrol, tasarruf, kolay erişilebilirlik ve raporlama fırsatları insanın elinin değdiği her alını dijitalleştirme tutkusuna doğru dönüşmeye başlamıştır.

guvenli ERP

Geçtiğimiz on yılda her alanda olduğu gibi ticarette artık fazlasıyla dijital ve her geçen gün bu dijital altyapılar elektronik dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Özel sektörün bu dijitalliği daha önceden yakalamış ve işlerin vazgeçilmezi olan ERP sistemleriyle büyük hacimli iş süreçlerini kontrol edebilmektedirler. İnternet alt yapısının da gelişmesiyle artık ERP sistemlerimiz her yerden her cihazdan erişilebilir hale gelmiştir.

Her şeyin e-dönüşüme girip internet üzerinden kontrol edilebilir hale gelmesi güvenlik ve gizlilik problemlerini de beraberinde getirmektedir. Hali hazırda internetin kendisinin gizlilik ve güvenlik problemleri çözülmemişken yeni süreçlerin internet üzerine taşıması bu alandaki zafiyetleri artırmaktadır. Bu riskleri fark eden firmalar ciddi güvenlik alt yapısı yatırımları yapmaktadırlar.

Günümüzde özellikle siber tehditler ve kaynakları çok heterojen olabildiği kadar hedeflerde çok çeşitli olabilmektedir. Saldırıdan önce tedbir almak ve hazırlıklı olmak sosyal ve ekonomik zararların önüne geçilmesinde hayati önem taşımaktadır. Siber saldırılara hedef olabilen ERP sisteminin güvenliği işletmeler için tehdit oluşturmaktadır. Saldırılar yayıldıkça her işletme benim ERP sistemim ne kadar güvenli sorusunu sormaya başlamaktadır. ERP sisteminin kapsamını genişletmek, daha önemlisi güvenlik risklerinin belirlemek ve sistemimizi bu risklerden arındırmak gerekmektedir.

İşletmelerde eski sürüm ya da desteği çekilmiş yazılım kullanma güvenlik zafiyetleri oluşturmaktadır. Yazılım firmaları yazılımın güvenlik açıkları ve altyapı problemlerine göre yeni sürümler ve yeni ürünler çıkarmaktadır. İşletmeler güncelleme ve yeni sürümler için kaynak ayırmak istememekte yazılım firmaları ise geleneksel ERP yükseltme zor olmasından dolayı yazılım güncellemesi yerine ürün değişikliğine gitmektedir. Araştırmalarda şirketlerin % 66 kendi ERP sistemi en güncel sürümü üzerinde çalışmamaktadır. Firmalara yeni maliyetler çıkaran bu güncellemelere karşı direnmeleri ciddi güvenlik açıkları oluşturmaktadır. Saldırganlar özellikle yayınlanan güncelleri inceleyerek önceki sürümdeki hataları ters mühendislikle tespit edip düşük sürümdeki yazılım kullanan firmaları hedef olarak seçmektedir. Aynı şekilde yazılım firmaları ürünlerden desteklerini çektiği durumda sisteme hiçbir zaman güncelleme yapılamamakta yazılımlar ciddi güvenlik zafiyetleri oluşturmaktadır.

Gerçek bir işletme yazılımı güvenliği için bütünsel bir yaklaşım takip edilmelidir. ERP yazılımının güvenliği, üzerinde çalıştığı işletim sisteminin güvenliği, sunucunun fiziksel güvenliği, ağın güvenliği, son kullanıcıların güvenliği gibi konuları sorgulanmalıdır. Güncel olmayan bir işletim sistemin üzerinde çalışan ERP’nin güncel olması sistemin güvenli olduğunu göstermemektedir. Eski ürünleri kullanan müşterilerin böyle bir durumda oluşan açıklara yapılacak saldırılara doğrudan maruz kalmaktadırlar. Bunun en kötü örneği endüstride Windows XP işletim sistemi ile yaşanmaktadır. Şu an yapılan araştırmalarda Windows XP kullanımı dünyada genel kullanımda %20 lik payı vardır, işletmelerde kullanılan işletim sistemleri oranına bakıldıgında %60 lara yaklaşmaktadır. Güvenlik açıkları olan işletim sistemleri kullanmak bilgisayar korsanları için aktif ve pasif saldırılara çok açık olduğu için ciddi güvenlik riskleri oluşturmaktadır.

Yetersiz raporlama yeteneği dış raporlama yol açabilir ve veri denetimi kaybı da veri güvenliğini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Yeni nesil ERP sistemlerinin çözdüğü raporlama araçları sistemin doğru ve güvenli çalışmasının kontrolü için hayati veriler üretirler. Bu verilerinde üretildikten sonra canlı sistemden hariç güvenli bir yerde tutulmasını gerekmektedir. Bir veri sistemi için en tehlikeli komut güncellemedir. Kabiliyetsiz raporlama araçları ile verilen raporların en büyük problemi verinin geriye dönük kontrolü ve zaman içerisinde değişmiş verideki değişimi gösteremiyor olmasından kaynaklanmaktadır. Geriye dönük verilerdeki güncellemeler tespiti çok zor ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.

Veri denetimi kaybolmuş bir ERP sisteminde dış raporlama ihtiyaçları doğmaktadır. Özellikle kritik verilerin dışarıya aktarmasına Access ve Excel gibi kullanıcı dostu ara sistemlere izin verilmektedir. Verinin başka bir hedefe açılması yalnızca ana sistemin güvenliği ile değil verinin açıldığı alt hedef sistemlerin de güvenli olmasını gerektirmektedir. Veri dışarı aktarıldıktan sonra taşınması kopyalanması ve bunun kontrol edilememesi ciddi güvenlik zafiyetleri doğurmaktadır. Daha güvenli, kabiliyetli ve merkezi kontrol edilebilen raporlama araçları tercih edilmelidir. ERP sistemlerinde işletmenin vereceği beyanlardan veriler önemine göre sınıflandırılmalıdır. Veri denetimi ve yetkilendirme artırılmalı dışarıya aktarılırken verinin sınıflarına göre izinler verilmelidir. Ancak bu noktada güvenlik protokolleri şeffaf olmasına önem verilmeli kullanıcının çalışmasını engelleyecek zorlaştıracak uygulamalardan uzak durulmalıdır. Güvenlik ve çalışabilirlik arasındaki denge devamlı saha testleri ile kontrol edilmelidir.

Haklı olarak birçok işletme dışarıdan gelebilecek tehditlere, veri merkezlerinin fiziksel güvenliğine ve son kullanıcı güvenliği konusuna odaklanır. Ancak işletmeler için dışarıdan bir bilgisayar korsanı saldırısı alma ihtimali içeride bir teknik personel veya sistem sağlayıcılar erişim ve değiştirme yetkilerini hatalı ya da kötüye kullanmasından daha düşük bir ihtimaldir. İşletmenin çalışanlarının işletmelere verebileceği zarar dış tehditlerin vereceği zarardan daha yüksek olarak görünmektedir. Elbette dış tehdit için alınan tedbirler önemli ancak kullanıcılarında doğru yetkilendirilmesi ve bu yetki kullanımlarının kontrol edilmesi ve düzenli yedekleme yapılması gerekmektedir. Özellikle takibi artırmak için her kullanıcıya bir hesap açılmalı ve bu hesapların güçlü şifrelerle korunması ve şifrelerin paylaşılmaması konusundan çalışanlar bilgilendirilmelidir. Sosyal mühendislik ataklarına karşı çalışanlar bilgilendirmeli, habersiz tatbikatlar yapılmalı sonuçları çalışanlara sunulmalıdır.

Sonuç olarak bir ERP sisteminin güvenliği işletmenin fiziksel ve dijital olarak güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Yazılım firmaları ve işletmeler üzerine düşen tedbirleri ivedilikle almalıdır. Güvenlik maliyetlerinden ziyade saldırı senaryolarındaki zarar maliyetleri üzerinde durulmalıdır. Zincir en zayıf halkası kadar güçlü olduğu unutulmamalıdır. Siber güvenliğin en zayıf halkası kullanıcılardır. Kullanıcılara düzenli olarak güvenlik eğitimleri verilmelidir. Güvenlik protokollerinin kullanıcılarının iş süreçlerini yavaşlatmayacak şekilde şeffaf olarak hazırlanması gerekmektedir.  Dünyanın her yerinden standartlaşma ve hukuksal süreçlerle ile ilgili gelişme haberleri gelirken ülkemizin de bu konuda çalışmalar yaptığı işletmelerin iş güvenlik uzmanları gibi yazılımların da siber güvenlik uzmanlarının denetimine sokulması kulislerde konuşulmaktadır. Standartları ve yeni hukuksal sorumlulukları zaman gösterecektir. Profesyonellerden destek alınmalı, sistemin güvenlik testleri yaptırılmalı tedbir alınacak alanları belirlemek için risk haritaları çıkarılmalıdır.

ERP güvenliğine dikkat çekmek için hazırladığım bu yazıda bahsedilen riskler ve tedbirler bu kısa yazıya sığmayacak kadar fazladır. Bize düşen ERP ile yönettiğimiz potansiyelimizi korumalı, siber tehditlere karşı tedbirleri daha saldırılar gerçekleşmeden almaya çalışmalıyız.

Yazar : Ebu Yusuf Güven – CPM Yazılım – Bilgisayar Mühendisi

Sonrası Güvenli ERP ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Dengeli İşletme ve Veri Hâkimiyetinin Önemi

İmalat sektöründeki önemli endüstriyel gelişmeler sonrası şirketler yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşulları içerisinde rekabet üstünlüklerini devam ettirebilme adına bazı kritik stratejik hamleler geliştirmişlerdir. İşte Almanya’dan yola çıkan Endüstri 4.0 da bu stratejilerden birinin adıdır. Ve gün geçtikçe artan rekabet açısından ülkemize de yaklaşmaktadır.

Endüstri 4.0 stratejisinin de hedeflediği üzere üretkenlik günümüz teknolojik imkanlar sayesinde hem kolay hem de geri dönüşü yakın zamanda alınacak konumdadır.

Üretkenlik ile maliyetlerin azaltılması birbirinden bağımsız değildir, birlikte çalışılmalıdır.

dengeli

Bu noktada üretkenlik amacıyla yaptığımız yatırımlar sonrası dikkat edilmesi gereken üç unsurdan bahsetmek gerekirse;

 • Daha fazla satış yapıyor muyuz yani Kısıtlar Teorisindeki Throughput artıyor mu?
 • Bordrodaki insan sayısına bağlı olarak İşletme Giderlerimiz azalıyor mu?
 • Stoklar azalıyor mu?

Tartışmasız her işletme satışlarının artması ile birlikte stoklarının ve işletme giderlerinin düşmesinden yanadır. Tabii ki hepsinin birden gerçekleşmesi her işletmenin arzusudur.

dengeli

O halde öncelikli amaç: Hem envanteri hem de işletme giderlerini azaltırken Throughput’u yani satışları arttırmak olmalıdır diyebiliriz. Eğer yaptığımız üretkenlik yatırımları Throughput’u yani satışları arttırırken diğer ikisini azaltırsa o zaman para kazanılacağı aşikârdır.

Benim için öncelik üretim, daha sonra satıştır!

Bu teori aksine ise birçok imalat yapan işletmenin “benim için öncelik üretim daha sonra satıştır.” bakışı ise günümüz rekabet ortamında günden güne zorluk yaşatan bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. “eğer bir şirket depoları doldurmak için imalat yaparsa, ayakta kalabilir mi?” sorusunu da sorarak bu mantığın doğru olmadığını da net olarak görebiliriz.

Dengeli işletme veri hâkimiyeti olan ve kapsamlı veri yönetimi yapabilen işletmedir.

İşin özeti Dengeli İşletme olup olmadığını her işveren, her üretim müdürü, her fabrika müdürü, her genel müdür veya her çalışan kendine sormalıdır. Buradaki olay her kişinin ve kaynağın kapasitesinin kesinlikle pazar talebine göre dengelenmesinin başarılıp başarılmadığıdır. Koşulların sürekli değiştiği günümüzde de Dengeli İşletme olabilmek için veri hâkimiyeti ve kapsamlı veri yönetimi son derece kritik noktadır ve mutlaka itina ile üzerinde durulmalıdır.

Yazar: Ahmet Savaş GÖKTÜRK – Login Yazılım ERP Çözümleri Danışmanı

Sonrası Dengeli İşletme ve Veri Hâkimiyetinin Önemi ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

ERP, 3D baskı ile birlikte üretim dünyasını altüst etmeye hazır

Eşyaların üç boyutlu olarak basılması yeni bir fenomen değil. Dijital ortamda nesnelerin tasarlanması ve plastik ya da diğer materyaller kullanılarak bunların yazıcılar vasıtası ile gerçek dünya sürümlerinin yapılması üretim alanında gün geçtikçe yaygınlık kazanmakta. Yeni olan ise çok değerli ve aranan bir teknoloji olma noktasında gerekli seviyeye ulaşıyor olması.

3D Baskı

Bu noktada 3D baskının olgunlaşmak için daha alacağı bir hayli yol olsa da, güzel haber ERP sistemlerinin, teknolojiden yararlanmaya başladıkları anda kuruluşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında iyi bir şekilde konumlanmış olmaları.

3D yazıcılar şu an üretimin neresinde duruyor?

Asyalı bir firmanın 3D yazıcılar ile evler inşa etmesi gibi günümüzde bazı gelişmiş 3D baskı projeleri bulunmakta. Ancak, şu anda 3D baskının en değerli olduğu kısım prototip oluşturmak. Tarihsel olarak, prototip oluşturma uzun ve pahalı bir süreç olmuştur:

 • Yeni ürünler dijital olarak tasarlanmalı ve fiziki hali elle modellenmeli.
 • Prototip için gerekli materyaller toplanmalı.
 • Üretim hatları, aletler, kalıplar ve benzeri malzemeler gerçekleştirilecek öğe için kurulmalı.
 • İlk üretim denemesi analiz edilebilecek az sayıda prototip sağlayacaktır.
 • Planlar prototipe göre ayarlanacak ve üretim stratejileri de bu doğrultuda gelişecektir.

3D baskı ile yerinde prototip oluşturma konusu ise şu şekildedir:

 • Nesnenin dijital modelinin oluşturulması.
 • Gerekli baskı malzemelerinin toplanması.
 • Öğenin baskı işleminin yapılması ile de fiziksel prototip analiz edilebilir ve değerlendirilebilir.

3D Baskı Yazıcı

Geleneksel süreçlerle karşılaştırıldığında 3D baskı ile prototiplendirme çalışmaları zaman ve ekonomik kaynaklar açısından çok daha düşük değerlere mal olmakta. Ayrıca üreticiler için yeni ürün ve projelerini deneysel olarak yapabilmek işlerini de bir hayli kolaylaştırmakta. Tüm üretim alanlarında hızlı prototip oluşturmanın değeri çok büyük ama, bu fonksiyonellik özellikle konfigürasyondan iş emrine, üretime dair kısımda kullanışlı olmakla beraber, ürünlerin hızlıca değiştirilebileceği yerlerde de kritik önem taşımakta.

3D baskının bize sunduğu hızlı prototiplendirmeyi kullanarak siparişe özel üretimde müşteri ihtiyaçlarına uygun yeni bir ürün tasarımı, bir konfigüratör kullanılarak yapılabilir. Bu noktada tasarım, artırılmış gerçeklik çözümlerine bağlanılarak ürünün üretildiğinde neye benzeyeceğine dair (ürüne dair müşteriye tasarım aşamasında daha şeffaflık sunmak) fikirler verip 3D baskı ile bu özelleştirilmiş ürünün müşteriye hızlıca sunulması sağlanır.

Prototipleştirme ve yeni ürün üretimini hızlandırmak ciddi oranda tasarrufu sağlar ki bu alanlar işçilik, malzeme yatırımı, ekipmanlar ve kullanımları gibi farklı prototipleştirme ve ürün özelleştirmeye dair gerekli temel aşamalardır. Ayrıca birçok durumda, 3D baskı üreticilerin bir dizi küçük parçayı tek bir parçada birleştirmelerini sağlayarak ürünün karmaşıklığını azaltır.

3D baskı nereye yönelmekte?

3D baskıyı çevreleyen teknoloji gelişmeye, üreticileri içinse 3D yazıcılardan değer kazanmak adına yeni fırsatlar oluşturmaya devam ediyor. Gelecekte gelişme beklenen 3 alan ise şunlar:

 • Çok büyük boyutlarda nesneler inşa etme: Kolay bir şekilde küçük ya da büyük öğeleri oluşturma 3D baskı cihazları için anahtar gelişim alanlarından biridir. Teknik olarak bu hedefe ulaşmak mümkün iken tarih olmuş teknolojiler için çok doğal ve kolay değildir. Bir ilerisi ise, 3D yazıcıların bizlere daha geniş bir ürün yelpazesi yaratmaya imkan veren küçüklü büyüklü parçaların yapılmasını sağlamasıdır.
 • Hızlı baskı: 3D yazıcılar ile nesneler oluşturmak yeni üretim hatları oluşturmaktan çok daha çabuk gerçekleşmekte ama baskı için harcanan vakit halen oldukça fazla. Bu noktada geleneksel ink-jet yazıcıların ne kadar sürede bir sayfayı bastığı, aynı sürede lazer yazıcıların 1 dakikada 100 sayfalık performansa ulaştığı gibi değişimler düşünüldüğünde 3D baskının zamanla ne kadar kolay ve rahat işler sunacağını düşünebiliriz.
 • Zincirleme çıktı: Karmaşık ürün projelerinde materyaller arasında değişiklik yapabilme ve hatta birden fazla yazıcının kullanılması önem arz edebilir.

Bu üç gelişim alanı ufukta gözüküyor ama, yenilikte dördüncü bir alan köşe civarlarında – Nesnelerin İnterneti ile Entegrasyon. 3D baskı süreçlerine IoT cihazlardan veri getirme yeteneği baskı süreçlerinde koordinasyona ve optimizasyona büyük ölçüde için izin verebilir.

3D baskı için hazırlanmak

3D baskının avantajlarından tam anlamıyla yararlanmak isteyen işletmelerin iş süreç ve kabiliyetlerini 21. yüzyıla taşımaları gerekmektedir. Satıştan imalat alanına kadar her şey birbirine bağlı olmalıdır. Böylece bölümler verileri paylaşabilir ve birbirleriyle sorunsuz etkileşim kurabilirler. Bu da satış ekiplerinin müşteriler ile birlikte çalışarak ürünlerdeki gerekli son ayarlamaları yapmalarını ve iş emirlerini üretime hemen yollayıp 3D yazıcılar kısmına aktarılmalarını sağlar. 3D yazıcılar gerekli malzemeleri erişmek için envanter ve tedarik zinciri yönetimi araçları ile etkileşime girebilir, dijital modelleri konfigüratörlerden çekebilir ve minimum insan müdahalesi ile bir ürün oluşturabilirler.

Üretimdeki bu vizyon kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama gerçek şu ki ERP çözümleri 21. yüzyıl iş akışını mümkün kılmakta ve üreticileri bu noktaya yaklaştırmaktadır. ERP çözümleri iş genelinde veri akışlarını bir araya getirir ve 3D yazıcılar ile birleştirildiğinde, kuruluşların sadece prototip çözümlerine imkan sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ürünleri oluştururken daha maceracı olmak için de esnek prototiplendirmeyi kullanır.

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

Sonrası ERP, 3D baskı ile birlikte üretim dünyasını altüst etmeye hazır ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Operasyonel Mükemmellik ve ERP Sistemlerine Geçiş

ERP projelerinin ne kadar büyük yatırımlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda başarı beklentisinin de yatırımın büyüklüğü ile aynı oranda olduğunu söylemek mümkündür. Bu beklentinin karşılanabilmesi adına operasyonel mükemmellik başlığı altında Login Yazılım’dan Ahmet Savaş Göktürk ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

operasyonel mükemmellik

İçerisinde bulunduğumuz süreç çoğu zaman değişen rekabet ortamıyla daha çetin bir yapı yaratıyor. Siz bu durum için ne düşünüyorsunuz?

Bilginin dünyamızı daha güzel, hayatımızı daha anlamlı kılması için öneminin günden güne arttığı şu günlerde birçok işletmenin “yalın ve çevik üretim” ilkeleri doğrultusunda hareket etmek istediğini net olarak görmekteyiz.

Şu bir gerçek ki eğer doğru ilkeleri anlar ve uygularsak, herkesle rekabet edebilir ve bir adım daha öne geçebiliriz.

ERP projelerinin başarısında etkin rol oynayan ‘Operasyonel mükemmellik’ konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Operasyonel Mükemmelliği incelediğimizde aşağıdaki maddelerin önemini görmekteyiz;

 • Çalışma alanının organizasyonu
 • Tam zamanında üretim
 • Operasyonel yeterlilik
 • Ürün Geliştirme
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Yönetim ve organizasyon

İşte bu ana faktörlerin alt faktörlerinin de doğru bir şekilde analiz edilmesi ve firmada “Operasyonel Mükemmellik Kültürü” oluşturulması ERP projelerinin başarılı olmasına da ciddi oranda olanak sağlamaktadır.

Saymış olduğunuz maddelerin bir ERP projesinin başarısında ne derece rol oynayacağını öngörmek mümkün müdür?

ERP projeleri firmadaki bu süreçlerin bir nevi yazılım üzerinde uyarlanması, uygulanması, yönetilmesi ve raporlamasına olanak sağlayacak verileri bilgiye dönüştürüldüğü bir teknolojidir. Yani bu ana faktörler ve bunların da alt faktörleri eğer firmada hali hazırda mevcut değilse / çalışmıyorsa ERP projesinin de beklenen düzeye ulaşmaması kaçınılmazdır.

Peki, bahsetmiş olduğunuz ana faktörlerin alt faktörleri nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz ana faktörlerin alt faktörlerine de değinecek olursak;

Çalışma alanının organizasyonu alt faktörleri:

 • Standart iş talimatlarının sahadaki mevcudiyeti (SOP: Standard Operations Procedure)
 • Standart iş talimatlarının içerik etkinliği (Content, Timing, Sequencing, Outcome)
 • Standartlara göre iş yapma ve problem çözme yetisi / kültürü
 • Standartların diğer alanlara yaygılanlaştırılması (Kalıp değişimi, planlı bakım vb.)
 • 5S konusundaki farkındalık ve bilinç seviyesi
 • 3E kuralının sistem içindeki mevcudiyeti (Easy to find, take and put it back)
 • Ve diğerleri…

Tam zamanında üretim alt faktörleri:

 • Yalın üretimin temelleri bilgi seviyesi
 • Layout’un akışa uygunluğu
 • İş analizi, hat dengelemesi, metod çalışmalarının mevcudiyeti,
 • Operatör ve malzemeci görev ayrışımın bilinci, U hücre yapısının mevcudiyeti,
 • Takt zamanı kavramı ve esnek üretim yönetimi
 • Üretim süreçlerindeki çekme sistemini uygulama düzeyi
 • Ve diğerleri…

Operasyonel yeterlilik alt faktörleri:

 • Tüm süreç iş akışlarının yazılı olması (süreç / kalite el kitabı)
 • Toplam kalite olgusu kavramı ve kalitenin birinci öncelik olarak algılanması
 • Kalite proseste üretilir yaklaşımı (kalitenin üretim sorumluluğunda olması)
 • Kalite güvence ve proses kontrol eğitimleri
 • Hata önleme düzeneklerinin mevcudiyeti (poka or yoke)
 • Ve diğerleri…

Ürün geliştirme alt faktörleri:

 • Müşteri odaklı ürün geliştirme
 • Talep oluşturan pazarlama stratejileri
 • Modüler ürün ve postponement stratejisi
 • Ürün ve süreç optimizasyonu
 • Etkin fayda / maliyet analizi
 • Ve diğerleri…

Tedarik zinciri yönetimi alt faktörleri:

 • Bütünleşik talep tahminleme / planlama yapabilme yetisi
 • Talep tahminleme sürecinde analitik yaklaşım
 • İleri seviye yazılımlar ile pazardan gerçek zamanlı veri toplama ve kullanma düzeyi
 • Kritik tedarikçiler ile üretim planlama verilerinin paylaşımı
 • Ürün hayat eğrisi takibi (PLM: Product Lifecycle Management)
 • Bölümler arası etkin koordinasyon (satış – üretim – tedarik)
 • Etkin üretim planlama / çizelgeleme yapabilme yetisi)

Yönetim ve organizasyon alt faktörleri:

 • Stratejik hedeflerin belirlenmesi
 • Stratejik hedefler için etkin stratejik planın mevcudiyeti
 • Stratejik planlama sürecine orta / üst kademenin katılımı
 • Stratejik planlama karar verme sürecinde analitik yaklaşım
 • Bölüm bazlı hedef / aksiyon planları
 • Yönetimin desteği
 • İnsana yatırım
 • Ve diğerleri…

 Operasyonel mükemmellik konusunda saymış olduğunuz ana ve alt faktörlerin sağlandığını düşündüğümüzde bir işletmenin sağlayacağı faydadan kısaca bahsedebilir misiniz?

Tüm bu ana ve alt faktörleri incelediğimizde görüyoruz ki aslında tüm bunlar ile insanları düşünmeye zorlayan bir düşünce sistemini işletmemize adapte etmiş olacağız. Mevcut hayat akışımızın yöntemlerini taze ve yeni bir vizyonla sorgulamak ve yeniden gözden geçirmemiz gerektiğinin farkına varacağız.

Ve bu süreçleri işletmemize adapte edip gerçekleşecek ERP sistemine geçiş ile de etkili bir iletişim platformu oluşturup, karar vermenin kalitesini arttırmış olmak ile birlikte yeni çözümleri keşfeden bir ekip kurmuş olacağız. Ve böylece işletmelerin sürekli gelişmesi ve iyileşmesine olanak sağlayacak verilerin bilgiye dönüşmesi ile yatırımların hız kesmeden devam etmesi sağlanacaktır.

Ve örneğin artık siparişler;

1) Acil,

2)Çok acil,

3) Son derece acil,

4) Hemen Şimdi Yap!

Gibi kategorilerde sıralanmamış olacaktır

 

Sonrası Operasyonel Mükemmellik ve ERP Sistemlerine Geçiş ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Neden abas ERP’yi seçmelisiniz?

Neden abas ERP’yi seçmelisiniz? Çünkü şirketiniz bunu hak ediyor…

Modern sanayii işletmeleri özellikle konu Kurumsal Kaynak Planlama olduğunda Sanayi Çağı dönemi donanımları ile başarılı olamayabilirler. Günümüzde verilen sipariş ile son mamul ya da verilen hizmet arasında çok karmaşık süreçler bulunmaktadır. Eskiden kalma yöntemler tüm operasyonlar genelinde verimliliği sağlamak için planlama ve izleme yeteneklerinden yoksundur. İnovasyonel atılım oranları bizlere gerekli teknoloji yatırımı yapmayan işletmelerin kısa zamanda rakiplerinin gerisinde kaldıklarını göstermektedir.

abas

Peki, abas ERP zaman testine dayanabilir mi? abas ERP tüm işiniz çapında haberleşme ve gerçek zamanlı bilgi paylaşımını teşvik ederek gereksiz bilgi yığınlarını dağıtır. İşletmenizdeki bölümler her şeye rağmen 20. yüzyıla ait olabilirler. Programlanması kolay otomasyonlar önemli oranda yeniden gerçekleştirilmesi gereken veri girdilerini azaltır ve en ileri teknoloji ile iş birlikteliği hiçbir zaman yavaşlamaz. Dahası, mobil dostu arayüzler işletmenizi uzaktan yürütmenizi sağlar.

İşletmenizin, zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf etmek için ani parlayan bir fikir ile, rekabetçi beklentilere meydan okuyan sorgulanamaz bir değer arasındaki farkı bilmesi lazımdır.

Gerçek Rekabet Üstünlüğü

Bazen rekabet vaatleri işletmelerin akıllarını çelerek inanılmaz riskler almalarına neden olur. Sanayi liderleri birbirlerinden istifade ettikleri zamanlarda -sadece karşı tarafta var diye- bütünleşik çözümlere yönelmeleri, kendilerinde geçici ve kalıcı değerler noktasında kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.

İşletmenizin, zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf etmek için ani parlayan bir fikir ile, rekabetçi beklentilere meydan okuyan sorgulanamaz bir değer arasındaki farkı bilmesi lazımdır. Evet, abas ERP pratikte sıkıntısız çalışmakla beraber, aynı zamanda oldukça güçlüdür. Terzi usulü çözüm liderleri özgürce istedikleri düzenlemeleri yaparak kendilerine özel iş modellerini uygulayabilir ve de böylelikle iş hedeflerine ulaşırlar. Başkalarını takip etmeyi bırakın ve abas ERP ile iş süreçlerinizi yöneterek kendi yolunuzu kendiniz aydınlatın.

Tüm sorunların ve hatta en zorlularının üstesinden gelmek…

Her sektörün kendine göre zorlukları vardır. Yenilgiyi görmezden gelmek ya da kabullenmek, aslında işletmenizin tam olarak neler yapabileceğinin farkında olmadığınız anlamına gelir.

Bunun yerine, abas ERP’nin gelişmiş donanım paketleri ile onlarla yüzleşin. Mesela, özel üretimin geleneksel olarak uzun ve belirgin bir satış dönüşüm zaman çizelgesi vardır. Fiyat teklifi karşılaştırma teknolojisi (Compare Price Quote – CPQ) önceden programlanmış değerleri, gerçek zamanlı veri ve görsel arayüz fonksiyonlarını kullanarak, müşterileriniz için anında üç boyutlu üretim modelleri oluşturmanızı sağlar. Artık mühendisler ve müşteriler arasında zamanlama sıkıntıları yok. Tükenmiş stoklar yüzünden son dakika maliyet artışları yok. Dolayısıyla kaçan fırsatlar da yok!

O halde sorununuz ne? Şansınız var, abas ERP size yardımcı olabilir…

Herşey katma değerli

Birçok yerde, hisse ya da işletme sahiplerinin organizasyonel, yapısal ya da teknolojik değişikliklerde bilmek istedikleri tek bir şey vardır: Sahip olunacak şeyin ne kadar değer vaat ettiği!

abas ERP bu zorlu topluluğu etkilemek için gerekli olan şeylere sahip mi peki? Tüm ortaya konan uğraştan sonra kullanıcıların ve yönetimin yüksek isteklerini karşılamada başarısız olması halinde (ki her ne kadar başarıya çok yakın olunsa da) oluşan sıkıntı bünyede pek hoş karşılanmayacaktır.

abas ile gelen gelişmiş ERP çözümü sadece paranızı ya da kolaylaştırılmış iş akışlarınızı verimli kullanmanıza yardımcı olmaz, tüm işletmenizin genelinde işinizin nasıl değer yaratacağına dair gerekli değişim ve dönüşümü gerçekleştirmenizi de sağlar. Bireysel çalışandan küresel tedarik zincirine kadar abas ERP potansiyelinizi maksimize etmeniz için gelişmiş iç ve dış bağlantısallık, aksiyona dönüşebilen veri ve sezgisel kullanıcı deneyimleri noktalarından eşsizdir. Basitçe söylemek gerekirse: Daha az çalışıp daha çok iş yaparsınız. Değerden bahsettiğiniz bu olsa gerek!

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

Sonrası Neden abas ERP’yi seçmelisiniz? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri