Üretkenliği artırmak için 10 ipucu

Ülkemizin 1965-1980’li yıllarda verimlilik kavramı ile tanıştırılması ile birlikte o yıllardan beri birçok çalışma yapılmaktadır. İstatistiklere göre dünyada gerçekleşen verimlilik düzeyi %34-45 civarlarında olup, verimlilik düzeyinin %75-85 civarı beklenmesi ile sanayinin zapt edilemez bir güç olması da gerekli çalışmalar ile mümkündür.

üretkenliği arttırmak

Örneğin biten her parçanın ara montaj hattına taşınması ve ara parçaların da formen tarafından nihai montajın yapılacağı yere götürülmesi söz konusu bir fabrikada nasıl bir verimlilik artışı sağlayabiliriz? Yani insanların parçaları elleriyle taşıdıkları, gidip geldikleri bir fabrikada iş gören başına düşen parça sayısının komik olmaktan öteye geçmesi maalesef imkânsızdır.

Üretkenliği arttırmak için aslında 10 temel maddeyi irdeleyip uygulamak ve düzenli olarak sürdürmek faydalı olacaktır:

 • Yönetim desteği
 • Güçlendirme ve eğitim
 • İş etüdü
 • Method ve zaman etüdü
 • Performans ölçümleri
 • Yazılım üzerinden sistemsel işleyiş
 • Yönetimsel kontrol süreçleri [Line of Balance (LOB)]
 • Kalite kontrol
 • Personel yönetimi
 • Daha iyi teçhizat

Görüldüğü üzere verimliliğin sağlanması için birçok farklı ana faktör vardır. İşletmelerin kapasitelerini arttırıp daha fazla üretmesi mümkündür ancak verimliliği atladığı takdirde kaçınılmaz son ile karşı karşıya kalması düşünülmesi gereken hassas noktalardan biridir.

“Daha zekice çalış daha fazla değil”

Maliyetlerin her gün arttığı günümüzde tüm bu süreçleri gerçekleştirebilmek için firma bünyesinde bir kurumsal kaynak planlama sistemi ise olmazsa olmazdır.

Özellikle Almanya’nın çıkarttığı Endüstri 4.0’ın da etkisiyle ise artık bu süreçleri konuştuğumuzu da görmek gerekir;

 • Tedarik zincirinin analitik yöntemlerle yönetilmesi,
 • Optimum planlama ile tam zamanında üretim,
 • Otomatik veri toplama sistemleri,
 • Araç rota ve yük optimizasyonları,
 • Sanal ve gerçek dünyadaki verilerin analizi ile büyük veri yönetimi,
 • RFID destekli akıllı üretim bantları,
 • Fabrika dışındaki tedarikçilerin ve tüketicilerin de üretime dâhil edilmesi,
 • Üretilen ürünlerin IoT (Internet of things) konseptine uygun üretilmesi,
 • Depo ve otomasyon yüksek teknolojileri ile akıllı depolar,
 • Tarladan toplanan veriler ile çiftçilerin etkili ve hızlı planlar yapabilmesi,
 • Fırının eve varmadan ısıtılması, çamaşır makinesi programının uzaktan başlatılması ve dahası..

Yani konumuz aslında sadece girdi ve çıktıyı yönetmek olsa da işte tüm bunları yapabildiğimiz fabrikalarımız daha verimli olacaktır.

Aksi halde geciken siparişlerin yarattığı kargaşa ile

 • Belki çok iyi operatörünüzü kaybedersiniz?
 • Belki oluşan kargaşa ile makinede kalıp değişikliği sırasında yarattığınız hasar ile tamir faturası çok yüksek olacak?
 • Belki fazla mesailerin yarattığı yükü omuzlanmak zorunda kalacaksınız?
 • Belki geciken bir sipariş tüm fabrikayı seferber edeceksiniz?

“Yapılması gereken ise amaca yönelik bir politika oluşturmaktır.”

“Rakipleri alt edecek kadar iyi mallarımı neden zamanında sevk edemiyorum?” sorusunu kendinize sormak istemiyorsanız özetlemeye çalıştığım bu akışları planlayıp uygulamanız ile katma değerli olan üretiminizi/fabrikanızı sürdürülebilir hale getirip kuşaktan kuşağa geçişlerin başarılı olmasını sağlayabilirsiniz.

Rekabetin etkisi ile önceden kalite ve ürün tasarımı konuşulurken, şimdi ise fiyat ve sevkiyat hızının konuşulduğunu da unutmamak gerekir…

savas gokturk üretkenligi arttırmak

Yazar: Login Yazılım ERP Çözümleri Danışmanı – Ahmet Savaş Göktürk

Sonrası Üretkenliği artırmak için 10 ipucu ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

abas ERP ile Üretiminizi Baştan Sona Yönetin

Sürekli daralan bir süre boyunca özel ürünler sunmak için, satış temsilcileri ve fabrika çalışanları, tam CAD entegrasyonu ile bir kurumsal kaynak planlama sistemine gereksinim duyarlar. Neden? Çünkü en son iş emrine başlarken daha az zaman ve enerji harcarlar. CAD destekli abas ERP, müşterinin şemalarını veya çizelgelerini harekete geçirilebilir veri noktalarına ayırır ve bilgileri uygun kanallar vasıtasıyla yönlendirir.

abas

Daha ilk vidanın sıkıştırılmasından bile önce, saha takip araçlarıyla ürün ağacını (BOM) takip etmeye başlayın. Fabrika çalışanlarının gelen büyük projeleri işin başlangıcından sevkiyata kadar karşılayabilecek kapasiteye sahip olduklarından emin olun. Dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyan bir alt montaj operasyonunuz mu var? abas ERP, herhangi bir iş için doğru tedarikçinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olacaktır. Her şeyden önemlisi, abas ERP’nin uçtan uca entegrasyonu herkesi gerçek zamanlı olarak birbirine bağlı tutar ve böylelikle üretim hattınız baştan sona entegre olur.

Daha doğru envanter verisi

Üretime hiçbir şey dağınık envanter kadar zarar veremez. Mühendisler, ihtiyaç duydukları stokları, ihtiyaç duydukları anda bulamadıklarında, üretim tamamen durur. Dahası, transfer sırasında hasar gören veya yerinde düzensizlik nedeniyle hasar gören mallar karlılığı düşürür, envanter harcamalarını yapay olarak şişirir ve hatta bu araç gereç bileşeni fark edilmeden özel bir yapıya sinsice sızarak kaliteden ödün verdirebilir.

Üretim ekiplerinin, stoğa giren ve çıkan her şeyi bilmesi gerekir; böylece müşteriler stokların yenilenmesini asla beklemezler. abas ERP envanter yönetimi modülleri aracılığı ile, her barkodu takip eder, rakamları gerçek zamanlı olarak kaydeder ve stok seviyeleri belirlenenin altına düştüğü zaman ilgilileri uyarır.

Kesintisiz çalışma süresi

Birçok üretici, ekipman hatalarını öngörmek ve önlemek için büyük veriye güvenir. Ancak, bakım ekipleri küçük mekanik eksiklikler büyüyerek kontrolden çıkan bir kartopuna dönüşmeden önce gidermek adına bu rahatsız edici varlıkları üretkenliği bozmadan çevrimdışı duruma getirmek için zaman planlaması yapmalıdırlar.

abas ERP’nin gelişmiş çizelgeleme modülleri, fabrika çalışanlarının ve onarım ekiplerinin işbirliği içerisinde hareket etmelerini, iş emri sıralaması ve varlık kullanılabilirliği görüntüleme fonksiyonu yardımıyla bir ayar için en uygun zamanı seçmelerini sağlar.

Tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik

Tedarik zinciri yönetimi, işiniz ve tedarikçileriniz arasında dengelenen bir eylemdir. Satınalma görevlileri, yalnızca geçmiş satınalma siparişlerini, birim fiyat ve nakliye detaylarını yönetmekle kalmamalı; tedarikçilerle daha uygun maliyetli ve düzenli bir hizmet için lobi yapmalıdırlar.

abas ERP ile oluşturulan genişletilmiş tedarik zinciri portalları, belirlenen sınırlar temelinde veri izleme ve depolama sürecini otomatikleştirir. Sistem daha sonra tüm bu veriyi çevik ve kullanıcı dostu bir arayüze yerleştirir. Sonuç? Satınalma ekipleri, içerisine gömülmeden büyük verinin avantajlarından yararlanabilirler.

Büyük resmi planlama yetenekleri

Kullanıcıların abas ERP’yi seçme sebeplerinden biri basitliğidir. İşletmeler, karmaşıklığı azaltmak için problem çözme araçlarından yoksunlarsa, ERP olumsuz ve kapsamlı bir süreç olabilir. Bunun için de üretim hattından daha belirgin bir yer yoktur. Dünün çözülmemiş meselelerine takılmışsanız, yarının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksınız?

Bu amaçla abas ERP, karar vericilerin hayallerindeki, yani şirketlerini geleceğe hazırlamaya yardımcı olacak üretim süreçlerini inşa etmelerinde yardımcı olur.

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

Sonrası abas ERP ile Üretiminizi Baştan Sona Yönetin ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Bir bakışta artırılmış gerçeklik (AR – augmented reality)

İşletmeler her yerde artırılmış gerçeklik teknolojisine yatırım yapıyorlar. MarketsandMarkets isimli rapor AR endüstrisinin önümüzdeki 6 yıl içerisinde yüzde 75 üstü yıllık birleşik büyüme oranı ile 2022 yılında 120 Milyar Dolarlık bir pazar haline geleceğini öngörüyor.

Peki, bu meteorsal çıkışı ne tetikliyor? İş liderleri için AR’nin geleceği, üretim ve hizmet yeteneklerinde kayda değer bir sıçramayı temsil etmektedir.

Artırılmış gerçeklik nedir?

Özünde, AR teknolojisi verileri gerçek ortamların üzerine yerleştirir. Lakin AR yalnızca birbiri üzerine bindirmez, hem sanal, hem de fiziksel olarak etkileşime giren bir kanal oluşturur.

abas-ar

abas-ar

AR değerinin müşterilere sunulması

Peki, pratikte artırılmış gerçeklik neye benzer?

İmalat yapan bir işletmede satış temsilcisi olarak çalıştığınızı ve şirketinizin büyük ölçekli endüstriyel sınıf tekstil tezgahları ürettiğini düşünün. AR ile, müşterilerinize siparişlerinin sanal sunumlarını, montaj yapılmadan önce oluşturabilir ve iletebilirsiniz. Teslim edilen yapıların bu 3 boyutlu modelleri talep edilen spesifikasyona göre olacağından, müşteriler, kendi AR ekipmanlarını kullanarak tezgahlarının üretim hatlarına nasıl uyacaklarını doğru bir şekilde görselleştirebilirler.

Sonuçlar: İşletmeler, müşterilerinin tam olarak neye sahip olacaklarını onlara göstererek, satış süreçlerini hızlandırıp müşteri hizmetlerini güçlendirirler. Ürünün boyutları çok büyükse veya hareketli parçaları sorunluysa, değişiklikler bir an önce uygulanabilir. Geleneksel tekliflendirme süreçleri ile karşılaştırıldığında bu, ışık hızına denk gelmektedir. Dahası, müşterilerin gelecek yatırımlarını aksiyon içerisinde görmeleri ile alım güvenleri daha da artar.

Dahili süreçlerde ispatlanan AR değeri

Peki, yerinde uygulama çözümlerinin durumu nedir? Endüstriyel sektörlerdeki ekipmanlar geliştikçe, verimlilik açısından operatörlerin de geliştirilmesi, ilerletilmesi gerekir ve bu işverenlere büyük maliyetler getiren daha kapsamlı eğitimler demektir. AR’dan faydalanan operatörler ise her gün kullanacakları mevcut cihazlar için gerçek zamanlı eğitimi böylelikle alabilirler. Bu da sürekli dönüp bakılması gereken kullanım kılavuzlarından kurtulma, küçük sorularla uğraşılmaması ve kısaca her hangi bir öğrenme eğrisinin olmaması anlamına gelir.

Hatta çok tecrübeli operatörler dahi AR’dan faydalanabilirler. Bu yöntem ile standarttan gerçek zamanlı talebe, çalışanlar daima gerekli kaynağı sağlamak ve atıkları azaltmak için ekipmanlarını nasıl ayarlayacaklarını tam olarak bilirler.

Ek olarak, varlık bakımları için alınan sonuçlar limitsizdir. Sanayi kuruluşları ekipman performansını değerlendirmek için sensör teknolojisini kullanmaya devam ettikleri için, AR teknolojisine sahip bakım profesyonelleri makinanın içerisine derinlemesine bakmak yerine operasyonel eksiklikleri ortaya çıkarmak için sadece ekipmana bakmaya ihtiyaç duyarlar. Bu uygulama yalnızca sayısız çalışma saatinden tasarruf sağlamakla kalmaz, proaktif bakım maliyet-değer oranlarını da optimize eder.

Eksiksiz AR deneyimi için müşteriler yüksek performanslı bir ERP’ye ihtiyaç duyarlar

İş liderleri ve teknoloji meraklıları heyecanla AR dünyasına ilk girenler olabilirler ama, bu konuda çok da çabuk son fikri söylememek lazım. Şirketler, AR’nin tüm bu vaat ettiklerini sağlamadan önce inovatif kurumsal kaynak planlama çözümü ile güçlendirilen baştan sona bir yönetim stratejisine sahip olmalıdırlar.

AR teknolojisi sadece veri ile çalışmaz; ayrı kaynaklardan bilgi toplayabilen tam entegre bir veri deposuna bağlıdır. Bu noktada AR teknolojisi ile toplanan her hangi bir verinin şirket içinde her yerden ulaşılması söz konusudur. ERP yazılımları aslında, sadece AR teknolojisini destekleyen bir belkemiği değil, sanayinin geleceğini oluşturan diğer tüm son kullanıcı cihazları destekleyen çözümlerdir.

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

 

Sonrası Bir bakışta artırılmış gerçeklik (AR – augmented reality) ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

abas ERP ile yüksek müşteri memnuniyeti

abas erp musteri memnuniyeti

Daha kolay sipariş süreçleri

Özel üretim siparişleri uçaklara çok benzer: Ön taraf aşırı yüklüyse yerden kalkmasının imkanı yoktur.

Bir siparişi başlatmak için satış temsilcisi bir talep almalı, eldeki çözümlerin taslağını hazırlamak için mühendislerle müşterileri bir araya getirmeli, müşterinin ihtiyaçlarına göre şartnameyi doğrulamalı, tasarımları buna göre ayarlamalı, mevcut bileşenler için stokları kontrol etmeli vb. Üretici nihai teklifi bir tablo haline getirdiği zamana kadar da müşteriler tereddüt etmeye başlayabilir. Ve bu durumda onları kim suçlayabilir?

abas ERP’nin Fiyat Teklifi Konfigürasyonu (CPQ) teknolojisi gibi hepsi bir arada satış araçları, dönüşüm sürecini büyük ölçüde hızlandıracak bir güce sahiptir. CPQ yazılımı, satış temsilcilerinin güvenle kullanabilecekleri kullanıcı dostu bir arayüzle oluşturulmuştur ve normalde mühendislerin müşterilere sunacağı, oranlar gibi,  ilgili tüm bilgileri içerir. Ek olarak, CPQ, tedarikle ilgili ek maliyet riskini de en aza indirir. Sonuçta, CPQ yazılımı abas ERP ile bütünleştik olduğundan, satış temsilcileri gerekli bileşenlerle ilgili stoktan veri çekebilir ve sipariş verme sürecini daha da düzene sokarak eksilen stoğun mümkün olduğunca çabuk yerine koyulmasını tetikleyebilirler. Daha da iyisi, CPQ teknolojisi yapıyı müşterilerin gözünün önünde daha ilk işleme tabi tutarken görselleştirir. Nihayetinde müşteriler, oyalanmaktan ve beklentilerinin karşılanmamasından endişe duymaksızın, neler elde ettiklerini ve ne için ödeme yaptıklarını bilirler.

İstenileni istenildiği zaman elde etme

Müşteriler işinize çok fazla güvenirler, bu yüzden ihtiyaç duyduklarında biraz huzur hakkına da sahiptirler. Müşterilerinize son siparişlerinin ilerlemesini kontrol etme özgürlüğü vermek isteyebilirsiniz ancak bunu yapacak kaynakları tahsis etmek çok yoğun ve yorucu olabilir. Özellikle de her telefon bir hat ve bir müşterinin talep edebileceği herhangi bir veya tüm ilgili işlem verilerine cevap verebilecek bir kulak gerektirdiği için 24 saatlik hatlar üretkenliğinizi çeker alır.

abas ERP’nin müşteri portalı gerçek-zamanlı bilgileri müşterilerinizin avuçlarının içine koyar: sipariş seyri, faturalar, satınalma geçmişleri, sözleşmeler ve oluşturulan görseller ve hatta önemli nakliye verilerinin girişi veya fiyat müzakereleri için alanlar. Müşteriler, istedikleri bilgileri görüntülemek için portallarını özelleştirebilir ve her şeyi filtreleyebilirler.

Daha iyi satış sonrası destek

Müşteri hizmetleri teslimatın yapılması ile bitmez; En yüksek müşteri tutma oranları için işletmelerin satış sonrası destek süreçlerinde bir savaş planına ihtiyaçları vardır. Çok sıklıkla, sorunlu müşteriler, yanlış hesap yönetiminden veya basit bir karışıklık vakasından dolayı, bir kenara atılırlar. Aynı tuzaklara düşmeyin.

abas ERP, şirket çapında tamamen entegre bir çözüm olarak hareket ettiği için, hangi departmanın aldığı önemli olmaksızın gelen tüm müşteri bilgilerini merkezileştirir. Örneğin diyelim ki bir müşteri ürünlerini geç teslim aldı. Doğru ERP konfigürasyonu yerine getirildiğinde, bir satış temsilcisi verileri girebilir ve muhasebe departmanı oluşan fark için hemen müşteriye kredi sağlanmasını talep eden bir bildirim alır. Ayrıca, otomatik sorgulama dağıtım kanadındaki sorunun üzerine giderek gelecekte oluşabilecek sorunları önler.

abas ERP tam entegre hareket eden şirket çapında bir çözüm olduğundan, hangi bölüm karşılarsa karşılasın tüm gelen müşteri bilgilerini merkezileştirir. Mesela diyelim ki müşteri bir ürün teslim aldı ve bu olması gerekenden geç gerçekleşti. Doğru ERP uygulaması ile satış temsilcisi verileri girebilir, muhasebe kısmı hemen bunun bildirimini alıp oluşan fark için hemen müşteriye kredi sağlayabilir. Ek olarak, otomatikleştirilmiş istekler gelecekte olabilecek muhtemel başka sıkıntıları önlemek için dağıtım kanadına ulaştırılarak meselenin en derinlerine inilir.

Farklı departmanlar arasındaki tüm bu bağlantılar tek bir amaca hizmet eder: akla gelebilecek en duyarlı, veriye dayalı müşteri hizmetlerini sunmak.

Sponsored Content

abas-sponsored

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 3.500′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 35 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Fatura, e-Defter ve Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

Sonrası abas ERP ile yüksek müşteri memnuniyeti ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri