MES ve ERP ile Görünür Kılınan Üretici İşletmeler

İşletmelerin her noktasındaki yaşayan yapının bilgiye dönüştürülebilecek veri olarak kayıt altında tutmasının önemini gün geçtikçe daha iyi görmekteyiz. Tabii ki toplanan verilerin gerekli analiz işlemlerinden geçip süreçleri etkileyebilecek ve rekabet avantajı sağlamak üzere harekete geçirecek bilgiye dönüştürmeleri de olmazsa olmazdır. Ve bu noktada çok önemli rol oynayan üreticilerin de stratejilerinde değişiklikler yaptığı ve dijital girişim için temel oluşturmak üzere entegre sistemlere doğru hareket ettiklerini de görmekte ve mutlu olmaktayız.

MES

İşletme Üretim ve Duruşlar Paneli

Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları (ERP) ve Üretim Yürütme Sistemleri Yazılımları (MES) geleneksel olarak üretim teknolojileri bulmacasının 2 ayrı kolonuydu. Fakat günümüz dünyasında birinci sınıf kalite ve hizmet için temel oluşturmak üzere ortak projelerde nefes almaya başladıklarını görüyoruz. Birçok uzman da ERP-MES entegrasyonlarının gerçek üretim gereksinimlerini görmek ve gerekli senkronizasyonun sağlanması için çok değerli teknolojiler olduğunu da paylaşmaktadır.

İlk bakışta bu tür yatırımların uzun vadeli vizyon olduğu görülse de özellikle hayatımıza Endüstri 4.0 kavramının da girmesi ve bizleri buraya doğru çekmesinden dolayı bu tür yatırımların ülkemizdeki üreticiler tarafından da özellikle 2017 ve 2018 yıllarında hayata geçirileceği yapılan sohbetlerde görülmekte ve gurur duyulmaktadır.

Tam olarak görünür kılınan bir işletme

Böylece bu tür teknolojiler ile veriler sistemde tutulacak, her türlü hata, darboğazlar ve gecikmeler ortaya çıkacak, ana iş süreçleri analiz edilebilecek ve tam olarak görünür kılınan bir işletme oluşturmuş olacağız.

Biraz detaya girecek olur isek, üretim yapan işletmelerimizde verimliliği etkileyen en önemli parametrelerin;

 • Hazırlık kaynaklı duruş,
 • Arıza kaynaklı duruş,
 • Hata kaynaklı duruş,
 • Yokluk kaynaklı duruş ve
 • Bakım kaynaklı duruş olduğu ile karşı karşıya kalıyoruz.

Ve bu sebeplere örnek verecek olursak;

 • Kalıp bekleme,
 • Elektrik,
 • Mekanik,
 • Kalıp montaj,
 • Kalıp silindir ısıtma,
 • Yol verme,
 • Folyo değişimi,
 • Renk değişimi,
 • Kalıp arıza,
 • Mekanik arıza,
 • Robot arıza,
 • Voltaj düşmesi,
 • Su kesintisi/kirliliği,
 • Operatör hatası,
 • Hammadde hatası.

Bu belirtilen tüm maddelerin örneğin Makina, Altyapı, Malzeme, Üretim gibi gruplar ile de ayrıştırılarak sistem üzerinde tek bir panelde görünmesi ve düzenli olarak sistem üzerinden alınan raporlar ile İşletmedeki Üretim ve Duruşlara noktasına kadar hakim olunması son derece önemlidir.

Günü kurtarma anlayışı = para kaybı ve verimsizlik.

Prosesin dinamikliği-zorunluluğu kaynaklı veya günlük hayat devam ederken “günü kurtarma” anlayışı ile yürümenin ciddi anlamda verimsizliğe ve para kaybına sebep olduğu net olarak bilinmekte ancak uygulama noktasında çözüme ulaşmak için gerekli teknolojik yatırımların yapılmadığı görülmektedir.

Daha fazla uzatmadan ve çok değerli vaktinizi almadan yukarıda belirtmiş olduğum panelde ise örnek olarak görmeniz gerektiğini önereceğim sütunları da aşağıda madde madde paylaşmak isterim;

 • Makinalar,
 • Aletler (kafa/kalıp)
 • Üretilen stok,
 • Üretim süresi,
 • Üretim hızı,
 • Üretim miktarı,
 • Birim ağırlık,
 • İşçilik süresi,
 • Hazırlık nedeni,
 • Hazırlık süresi,
 • Arıza nedeni,
 • Arıza süresi,
 • Hata nedeni,
 • Hata süresi,
 • Yokluk nedeni,
 • Yokluk süresi,
 • Duruş nedeni,
 • Duruş süresi.

Yazar : Ahmet Savaş Göktürk

Sonrası MES ve ERP ile Görünür Kılınan Üretici İşletmeler ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Eneko, kurumsallaşma sürecinin temellerini CANIAS ERP ile attı

Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistemleri Planlama Yöneticisi Tülay Aşcı, ERP yazılımlarını “büyümek ve kurumsallaşmak isteyen işletmeler için olmazsa olmaz” diye tanımlıyor. ERP yatırımlarının başarısı için firmaların iş süreçlerini tanımlamış, ihtiyaçlarını belirlemiş ve yönetim desteği ile yola çıkmış olmasının önemini vurgulayan Aşcı, “Biz bu sayede çok hızlı ilerledik. caniasERP’yi satın aldıktan sonra, analiz süreci dahil, beş ayda üç modül grubunu kullanmaya başladık. Sekiz ayın sonunda tüm modül gruplarını kullanıma almıştık” diyor.
%Norm Grup%

%Norm Grup%
Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistemleri Planlama Yöneticisi Tülay Aşcı, “Neden bir ERP yazılımına ihtiyaç duydunuz?” sorusuna, “Büyüme, kurumsallaşma ve yurt dışı pazar payını arttırma hedeflerimiz doğrultusunda, iş emri bazında fiili maliyetlerimizi görmek, üretimin doluluk oranını anlık takip edebilmek, kapasite planlaması yapmak bizim için önemliydi. Mevcut sistem altyapımız bu konularda yetersiz kalıyordu. Bu nedenle yeni bir ERP yazılımı arayışına girdik” diye yanıt veriyor.

“caniasERP: Esnek, sade, ekonomik”

ERP yatırımı öncesinde uzun bir araştırma sürecinden geçtiklerini anlatan Aşcı, caniasERP’yi tercih etmiş olmalarını ise “caniasERP’nin esnekliği, açık kaynak kodlu mimarisi, sade ve ekonomik oluşu ” ile açıklıyor:

“ERP yazılımları aslında iki gruba ayrılıyor. Birinci grupta daha küçük işletmeler için kapalı sistemle yürüyen ERP yazılımları var. Bunlar, büyüyen işletmeler için bir süre sonra yetersiz kalıyor. caniasERP’nin de içinde bulunduğu ikinci grup yazılımlar ise açık kaynak kodlu, işletme ihtiyaçlarına göre özel geliştirmelerin yapılabildiği esnek yazılımlar. Maliyeti ve içeriği açısından diğer ürünlerle kıyaslandığında caniasERP’nin pek çok avantajı var. Hem KOBİ’lerin hem de büyük işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıda. Hem sade bir yapısı var hem de ekonomik.”

Aşcı, araştırmaları sırasında birkaç uygulamayı yerinde inceleme fırsatı bulduklarını, bu süreçte İzmir’de caniasERP kullanımının çok yaygın olduğunu fark ettiklerini ve aldıkları olumlu geri bildirimler doğrultusunda caniasERP kullanmaya karar verdiklerini de belirtiyor.

“Özel uygulamalar yerine standart uygulamalarla ilerlemeye çalıştık”

HVAC sektörünün kendine özgü süreçlerinin zorluklarını aşmak için projenin başlangıcında proje danışmanlarıyla birlikte talep ve ihtiyaçlarının detaylı bir analizini yaptıklarını belirten Aşcı, “Bu analiz, özel uygulama gerektiren süreçlerin tespiti açısından çok önemliydi” diyor. Aşcı, yalnızca gerçekten gerekli gördükleri yerlerde geliştirmeler yapıldığını vurguluyor:

“Süreç içinde oluşan ihtiyaçlar için danışmanlarımızın yönlendirmesiyle, öncelikle standart modüllerle ilerlemenin yollarını araştırdık. Bunun önemini gün geçtikçe daha iyi anlıyor, danışmanlarımızı daha çok takdir ediyorum.”

“Proje başarısı için danışmanlık desteği çok önemli”

ERP projelerinde başarı için proje ekibinin ve danışmanlık desteğinin de yazılım kadar önemli olduğunu savunan Aşcı, IAS’nin ve çözüm ortağı CoreSYS’nin katkılarına da değiniyor:

“Danışmanımız Levent Bey’in emeği ve desteği çok büyüktü. IAS’nin desteğini de hep üzerimizde hissettik. Geliştirme ihtiyaçlarımız konusunda danışmanlarımızdan sık sık ‘IAS ile görüşüp bu geliştirmeyi standarda dâhil edelim’ cümlesini işittik. Bu tip taleplerimiz hızlıca değerlendirilip AR-GE tarafından geliştirmeleri yapıldı. Bu kadar dinamik bir yapı içinde yer almak çok güzel.”

“En zorlu süreç, eski alışkanlıkların terk edilmesiydi”Eneko

ERP projelerinin ilk aşamalarında şirketleri sıkıntılı bir süreç bekler. İlk kez tanımlanacak süreçlerin yanı sıra proje öncesinde uygulanmakta olan süreçlerde de değişiklikler yaşanır, eski alışkanlıkların bırakılması gerekir. Ancak Aşcı’ya göre, üst yönetimin desteği, iyi bir proje yönetimi ve tecrübeli danışmanlarla bu sıkıntıların aşılması zor değil:

“Analizlerimizi ve planlamamızı yaptıktan sonra, kullanmakta olduğumuz kodlarımız ve kodlama mantığımızda ufak değişiklikler yaparak stok ve satın alma modüllerini çok hızlı geçtik. Daha önce iş süreçleri tanımlı olmadığı için iş emri ve üretim kayıtları ile teklif maliyetlendirme süreçlerinde biraz zorlandık. Ama üst yönetimimizin desteği, iyi bir proje yönetimi ve danışmanlarımızın tecrübeleri ile bahsettiğim sıkıntılı süreçleri çok hızlı aştık. ”

caniasERP’nin Eneko’ya katkıları

Aşcı, bu süreçte yapılan geliştirmelerle ilgili şu bilgileri veriyor:

“Teklif maliyetlendirme ilgili özel bir ekran yaparak satıştan bilginin eksiksiz gelişini kontrol altına aldık. Maliyet çalışmasını sisteme entegre ettik. Teklife ait tüm bilgilere sistemden kolayca ulaşabilir hale geldik. İş emri ve üretim kayıtlarının tutulmasıyla ilgili geliştirmelerin ardından üretimi yapılan her bir parça sacı sistemde kodu ile takip edebiliyor, sac işleme konusunda çıkan fireleri yönetebiliyoruz.”

Eneko’nun caniasERP ile kurumsallaşma sürecinde önemli bir aşama kaydettiğini belirten Aşcı, caniasERP’nin şirkete katkılarını işe şöyle özetliyor:

“caniasERP ile her bilgi aynı sistem üzerinde kayıt altına alınabilir ve kolay ulaşılır hale geldi. Kişiye bağımlı işlerden kurtulduk. ERP alt yapısı ile doğru ve güncel bilgilere en kısa sürede ulaşabiliyoruz. ERP kültürü şirketi mecburen kurumsal bir yapıya sokuyor. Büyüme ve pazar payımızı arttırma hedefinde olduğumuz için kurumsallaşma sürecinin temellerini çok düzgün atmış olduk. Firmamızda doğru verilerle güçlenmiş bir stok, maliyetlendirme-fiyatlandırma ve üretim yönetimi altyapısı oluştu.

caniasERP’nin standardında yapılan tüm geliştirmeleri eş zamanlı olarak kendi sistemlerine aktardıklarını ve böylece yazılım üzerindeki tüm iyileştirme ve geliştirmeleri aynı anda Eneko’da kullanabildiklerini anlatan Aşcı, önümüzdeki günler için hedeflerini “iş zekası raporlama ile istenilen her türlü veri analizi, finansal analiz ve üst yönetim raporlarını yapabilmek” olarak açıklıyor.

Büyümenin ve kurumsallaşmanın olmazsa olmazı, ERP yazılımları%Norm Grup%

Eneko’nun İzmir fabrikası ile İstanbul’daki satış ofisinin aynı anda caniasERP projesine dâhil edildiğini Serbest Bölge’de inşaatı süren fabrikada da üretim başladıktan sonra caniasERP kullanılacağını belirten Aşcı, “ERP sistemlerinin büyümek ve markalaşmak isteyen tüm işletmeler için çok önemli bir gereklilik” olduğu görüşünde. Aşcı’ya göre, “bir firma, sektör farkı gözetmeksizin, ERP yazılımı kullanmadan büyüyemez. Büyümenin ve kurumsallaşmanın ilk adımı, ERP yazılımı.”

Ancak ERP projelerinde başarılı olmanın bazı kuralları da var. Başarının ilk adımı doğru yazılım ve doğru danışman ekiple çalışmak. Onu, mevcut durumun iyi analiz edilip ihtiyaç ve beklentilerin doğru tespit edilmesi izliyor. Yönetim desteği ise bir başka önemli gereklilik.

Aşcı, “ERP projesi bir departmanın değil tüm şirketin projesidir. Tüm çalışanlar bu projeye inanmazsa başarı sağlanamaz. Bu inancı sağlamak ise üst yönetimin desteğiyle mümkün. Ayrıca her departmandan en az bir kişinin yer aldığı bir proje ekibi ve süreci içeriden koordine edip projenin bütününe hâkim olabilecek bir proje lideri çok önemli” diyor.

Aşcı’nın ERP projesine başlamak isteyen firmalara en önemli tavsiyesi ise yeterince araştırma yapmaları, referanslardan faydalanmaları, esnek ve geliştirmeye açık bir yazılım ile yola koyulmaları.

» Tülay Aşçı
caniasERP hem KOBİ hem de büyük işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıda. Hem sade bir yapısı var, hem de ekonomik.

Sektör farkı gözetmeksizin, ERP yazılımının tüm işletmeler ve üretim yapan bütün firmalar için önemli bir gereklilik olduğunu düşünüyorum
Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistemleri – Tülay Aşcı (Planlama Yöneticisi)
IAS – Emel Karakoç (Müşteri İlişkileri Uzmanı)

• ENEKO HAKKINDA: Havalandırma ve ısı ekonomisi sistemleri üzerine faaliyet gösteriyor. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları, ısı geri kazanımlı ve heat pump modüllü havalandırma cihazları, ticari mutfak havalandırması için geri kazanımlı havalandırma cihazları, yüzde 100 taze havalı veya karışımlı rooftop cihazları, depo, fabrika vb. alanların havalandırması için ısı geri kazanımlı havalandırma üniteleri üretiyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere, ihraç ediyor.
• Web adresi: http://eneko.com.tr/

Güven: CANIAS ERP ile yapmak isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok

Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında bir ERP sistemine geçiş ihtiyacı duyduğunda esnekliği, kullanım kolaylığı, kısa sürede kurulum imkanları gibi avantajları nedeniyle caniasERP’de karar kılan TAVSAN’ın Bilgi Teknolojileri Müdürü Şafak Güven, “Standart dışı süreçleri çok olan, kendileriyle birlikte büyüyüp gelişecek bir ERP yazılımına sahip olmayı hedefleyen, daha kısa sürede ve daha uygun maliyetle kurulum yapmak isteyen firmalar için caniasERP tek alternatif. Hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin, caniasERP ile yapmak isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok” diyor. Güven, caniasERP ile yaşanan değişimi ve başarılı bir proje yönetiminin sırlarını anlatıyor. Güven  “CANIAS ERP ile yapmak isteyip de yapamayacağınız hiçbir şey yok” diyor…

%Güven%
“Amacımız insan kaynaklarından muhasebeye, kalite yönetiminden finansa kadar tüm iş süreçlerimizi tek bir sistemle, minimum kaynak ve maksimum verimlilikle yönetebilmekti. caniasERP’nin esnekliği ve kullanım kolaylığı sayesinde amacımıza ulaştık.”

Tavsan Bilgi Teknolojileri Müdürü Şafak Güven, bir ERP sisteminden beklentilerini bu sözlerle açıklıyor. Tavsan’da kurumsallaşma çalışmaları ile yurtdışına satışların 2000’li yıllarda hız kazandığını, iş hacmi ve ürün çeşitleri artıp iş süreçleri karmaşıklaştığında ERP kullanımının mecburiyete dönüştüğünü anlatan Güven, ilk olarak 2002 yılında ERP arayışına girdiklerini ve beş yıl farklı bir ERP yazılımı kullandıklarını belirtiyor. Beş yılın sonunda bu yazılım ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalınca yeni bir arayış başlıyor. Bu süreçte temel kriter “esneklik”, kritere en uygun yazılım ise “caniasERP” oluyor:

“Hem müşteriye özel hem stoka üretim yapıyoruz. Satış ve üretimde standart dışı süreçlerimiz çok fazla. Varyant konseptimiz çok karışık. Ayrıca üç üretim, bir dış ticaret, bir depolama bir de müşteri hizmeti veren olmak üzere altı ayrı şirket ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bu şirketlerin süreçleri birbirinden farklı. Araştırmalarımız sırasında gördük ki, ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek esnekliğe sahip tek yazılım caniasERP. caniasERP uygulamalarının kullanımı da rahat ve kolay. “

Tavsan’da caniasERP projesi 2009’da başlıyor. Bugün Tavsan Grup firmaları iki ilde, dört farklı lokasyonda faaliyet gösteriyor ve hepsi caniasERP ile entegre çalışıyor. Güven, bu şirketlerin standart dışı süreçlerini yönetmek için Tavsan’a özel pek çok uygulama yazıldığını belirtiyor. Rezervasyon, el terminalleri, barkod sistemleri, kapasite, izlenebilirlik, teklif çıktıları, müşteri hizmetleri uygulamaları ve CRM çalışmaları bunlardan yalnızca birkaçı.

İşler personele değil bilgisayara

“Peki caniasERP ile Tavsan’da neler değişti? caniasERP’nin firmaya ne gibi katkıları oldu?”

Güven’e göre, caniasERP’nin en önemli katkısı, kurumsallaşmayı sağlaması. “ERP olmadan kurumsallaşma olmaz. Belli bir hacme ulaşmış bir işletmenin süreçlerini ERP olmadan nasıl yürütebileceğini tahmin bile edemiyorum” diyor.

Bir diğer önemli fayda,caniasERP’nin personelin iş yükünü en aza indirmiş olması ve excel kullanımını ortadan kaldırması. Tavsan grup firmaları arasında ciddi iş yükü ve doküman akışı bulunduğunu belirten Güven, bu durumun yarattığı güçlükleri caniasERP sayesinde bertaraf ettiklerini, işleri personel yerine bilgisayara yaptırarak hem zamandan hem de insan kaynağından tasarruf ettiklerini anlatıyor:

“Örneğin, Tavsan Tavukçuluk Ekipman ve Tavsan Dış Ticaret iki ayrı firma. Dış Ticaretin iş süreçleri ve satışçıları ayrı ama hiç satınalmacısı yok. Tavsan satış yaptığında Dış Ticaret kendi listesine göre ve doğru fiyatlarla satın alma yapıyor. Süreç, caniasERP ile otomatik ilerliyor.”

Güvenilir raporlarla hızlı ve doğru kararlar

caniasERP’nin sağladığı bir başka avantaj da güvenilir ve hızlı raporlama ile yönetimin karar mekanizmasını desteklemesi. Güven, “Tüm kayıtlar caniasERP’de tutulduğu için ihtiyaç duyduğumuz verilere istediğimiz anda ve hatasız bir biçimde ulaşabiliyoruz. Böylece yönetici kadrolarımız rapor hazırlamak yerine bu raporları değerlendirip daha doğru kararlar almak için vakit harcıyorlar.”

Doğru maliyetlendirme, doğru teklif ve üretim%tavs%

Güven’in verdiği bilgiye göre, caniasERP sayesinde maliyetlendirme, teklif ve üretim süreçlerindeki hata oranı sıfıra yaklaşmış durumda. Teslim tarihine uygunluk oranı da Kapasite Planlama ve Rezervasyon uygulamaları sayesinde çok büyük artış kaydetmiş:

“Tüm şirketlerimizde personele, malzemeye, kalıba ve iş merkezine bağlı olacak şekilde kapasite çalıştırabiliyoruz. Böylece daha doğru ve hızlı teslim tarihi verebiliyoruz. Danışman arkadaşımızla yaklaşık bir senede yazdığımız Rezervasyon Sistemi ile kapasiteyi birlikte çalıştırdığımızda iş emirlerine, durumlarına, stokuna bakıp teslim tarihi verebiliyoruz.”

Bu modüllerin hayata geçirilmesi ile müşteri memnuniyetinde önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Güven’in dikkat çektiği en önemli nokta, caniasERP’nin Tavsan ile birlikte yaşayan ve sürekli gelişen bir sistem olduğu. Tavsan’daki tüm süreçlerin caniasERP üzerinden yürütülmesi ve tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Güven ve ekibinin şimdiki hedefi ise bir planlamacı yapay zekâsı yazmak. Güven, “Planlama departmanı şu anda tamamen MRP ile çalışıyor. Bu sistemi hiçbir planlamacı olmadan yürütmeyi düşünüyoruz” diyor.

“Artık projenin meyvelerini topluyoruz”

“Projenin meyvelerini topladığımız bir noktadayız. Zaten işleyen bir sistemimiz var, onu nasıl daha da iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz” diyen Güven, geliştirmelerin önemli bir bölümünü de firma bünyesinde gerçekleştirdiklerini anlatıyor:

“Projenin ilk dönemlerinde yoğun danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyorduk ama giderek IAS’den bağımsızlaştık. Sistemimiz firma ile birlikte gelişen bir yapıya dönüştü. Rutin geliştirmeler, kilit upgrade’ler dışında tüm güncelleme ve geliştirmeleri firma bünyesinde yürütebiliyoruz.

Bu da sorunlara anında müdahale edebilmek, geliştirme taleplerine çok kısa sürede –bazen yarım saat içinde- yanıt verebilmek demek.

“Geçtiğimiz ay bilgi işleme gelen 202 talebin yüzde 26’sı yeni geliştirme talebiydi. Bunların hemen hepsini kendi bünyemizde çözdük. Bu da çok önemli bir hız ve özerklik demek. Belki bu nedenle danışmanlıktan çok geliştirme ekibinizle iletişim halindeyiz. Diğer ERP firmalarından farklı olarak IAS’nin geliştirme ekibine dilediğimiz an ulaşabiliyor, destek alabiliyoruz. Daima çok iyi niyetli ve çözüm odaklılar.”

Tavsan’ın caniasERP projesi firmaya sağladığı katkı ve ile bir “başarı hikayesi” olarak anılmayı hak ediyor ama başarıyı getiren yöntemler sır değil. Güven’e göre ERP projelerindeki başarının en önemli koşulu, şirkette bir kişinin projeyi sahiplenmesi ve yönetimin her koşulda bu kişinin arkasında durabilmesi. Ancak elbette bunlar tek başına yeterli değil:

“Ayrıca ihtiyaçların doğru tanımlanması, bu ihtiyaçlara uygun ERP yazılımının seçilmesi, doğru planlama yapılması ve bu plana sadık kalınması gerek. Yazılım firmasının desteği ve danışmanlarla proje ekibinin aynı dili konuşabilmesi çok önemli. IAS geliştirme ekibinin desteği de başarımızda önemli role sahip. Projeyi sahiplenmezseniz, arkanızda yöneticilerinizin desteği yoksa ya da yazılımcı firmadan gerekli desteği alamazsanız başarısızlık kaçınılmaz.”

• TAVSAN HAKKINDA: 1969 yılında askılı suluk üretimiyle sektöre giren Tavsan, 1975’ten beri tavukçuluk ekipmanları alanında faaliyet gösteriyor. Kanatlıların ihtiyaçlarına yönelik yemleme, sulama, ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma ürünleri; yem siloları; yem nakil ve bilgisayarlı kontrol sistemleri üretiyor; kümes inşa ediyor. 1975’te İstanbul’da 60 metrekarelik atölye ile başladığı üretimi bugün Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 35 bin metrekare üzerinde kurulu tesislerinde sürdürüyoar. Yurtiçi ve yurtdışına hizmet veren Tavsan’ın her biri kendi alanında uzmanlaşan altı grup şirketi bulunuyor. Cimtav, bağımsız fabrika binasında Tavsan ekipmanlarının plastik bölümlerini üretiyor. Adatav’da metal ve plastik parçalarının montaj işlemleri yapılıyor. Depolama ve sevkiyat hizmetlerini dijital sistemlerle Ekpa üstleniyor. Montaj, destek ve anahtar teslimi kümes hizmetlerini TVS veriyor. Tavşan Dış Ticaret ve yurtiçi satış ekibi 11 yerli, 10 yabancı bayii ile ürün satışı yapıyor. 7/24 teknik servis hizmeti sunuluyor. Firma 11 yabancı firmanın Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Tüm şirketler ileri teknoloji ile üretim yapıyor; tek merkezden kontrol ediliyor. Üretim bandındaki tüm ekipmanlar, Tavsan’ın Ar-Ge bölümünde tasarlanıp şekillendiriliyor.
• Web adresi: http://www.tavsan.com.tr/

Pakten Yeni Yatırımlara caniasERP ile Hazırlanıyor

Önlem ve Joyful markalarıyla 2000 yılında faaliyete başlayan Pakten A.Ş., Gaziantep’te faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerinin yanısıra 32 ülkeye de ihracat yaparak markalarını yurtdışında da tanıtmaktadır.

Pakten A.Ş. kendi bünyesinde kurmuş olduğu ar-ge ve kalite kontrol departmanı ile devamlı ürün geliştirmektedir. Teknolojiye yönelik yatırımlarında son olarak caniasERP ile devam etme kararı alan Pakten A.Ş., kurumsal kaynak planlama çalışmalarıyla süreçlerini ve yatırımlarını hızlandırmayı hedeflemektedir.

SAP Hakkında

SAP Hakkında

Teknoloji devriminin merkezinde yer alan kurumsal yazılım lideri SAP; karmaşıklığın olumsuz etkileriyle mücadele, inovasyon ve büyüme alanında yeni fırsatlar ve rekabet avantajını koruma açısından şirketlere yardımcı oluyor.

Şirket haberleri, yatırımcı ve analist bilgileri, kariyer fırsatları, SAP’nin tarihi gibi konularda bilgi almak için kurumsal web sitemizi ziyaret edin.

Global Sitemizi ziyaret edin
Diller: İngilizce | Almanca

SAP Forum Ankara 2017

SAP Forum Ankara 2017

Etkinlik Hakkında

Dijital Dönüşüm yolculuğuna hazır mısınız?

Türkiye’de ve dünyada kurumların daha yalın, daha hızlı ve daha akıllı hizmetler üretebilmesini sağlayacak bir dönüşüm yaşanıyor. “Dijital Dönüşüm” kurumsal hayatımızın her alanında; BT altyapılarının, iş uygulamalarının ve iş süreçlerinin farklılaşmasını ve inovasyonu sağlıyor.

Dijital dönüşümün ve başarı hikayelerinin anlatılacağı SAP Forum Ankara’da; kamu, enerji, savunma ve özel sektör yöneticilerini bir araya getiriyoruz. Yeni nesil dijital iş çözümleri, kurumsal kaynak planlama, kurumsal varlık yönetimi, Endüstri 4.0, büyük veri yönetimi, tedarik yönetimi, uygulama güvenliği, finansallar, bulut, e-ticaret ve analitik uygulamaların paylaşılacağı SAP Forum Ankara’da siz de yerinizi alın.

Her sektörden 1000’in üzerinde profesyonelin katılımı ile gerçekleşecek SAP Forum Ankara etkinliğini ajandanıza ekleyin, bu dijital değişimde beraber ilerleyelim.

 Açılış Oturumu
Ahmet Şerif İzgören
İzgören Akademi Eğitmeni

1965 yılında İzmir’de doğdu. 1983 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1987’de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nü bitirdi. 1991 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi’ni kurdu ve bu şubenin müdürü olarak dört yıl görev yaptı. Bu dönemde, Bursa’nın ilk kültür merkezini açtı. Türkiye’nin tek çeviri dergisini çıkarttı. On altı tiyatro, müzik, resim kulübünün fahri başkanlığını yaptı.

1995 yılında özel sektöre transfer oldu; iki ayrı firmada genel müdürlük yaptı. 1996 yılında AIESEC Yüksek Danışmanlar Konseyi Üyesi olarak hizmette bulundu. İngiltere (Sunley Management Center) ve Türkiye’de zaman yönetimi, finans, liderlik, beden dili, işletme yönetimi ve yönetim modelleri, satış ve pazarlama, iletişim, şirket fonksiyonları, karar alma teknikleri, stres yönetimi, motivasyon, yaratıcı liderlik, benchmarking vb. konularda birçok seminere katıldı ve eğitim aldı.

İzgören, çalıştığı kurumlarda değişim yaratması ve sistem oluşturmasıyla tanındı. Kurucusu olduğu Academy International / İzgörenAkın Eğitim ve Danışmanlık firmasının 1996’dan beri; ELMA Yayınevi’nin (Akademi Artı Yayıncılık AŞ) 1999’dan beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevindedir. Sekiz tanesi iş ve yönetim ile kişisel gelişim konularında olmak üzere on iki kitabı yayımlanmıştır.

9 Mart 2017, Perşembe
JW Marriott Hotel Ankara

SAP Forum Ankara
Dijital Dönüşüm

Dijital Türkiye

9 Mart 2017, Perşembe / JW Marriott Hotel Ankara

 

http://events.sap.com/tr/sap-forum-ankara-2017/tr/home

Intelligent ERP with SAP S/4HANA Cloud

NEW YORK SAP SE (NYSE: SAP) today introduced the latest advances to SAP S/4HANA Cloud and shared its innovation road map for the industry’s next-generation, leading-edge cloud enterprise resource planning (ERP) suite.

With a new architecture of in-memory technology in combination with contextual analytics, digital assistant capabilities, machine learning and the award-winning SAP Fiori user experience, SAP S/4HANA Cloud enables customers to instantly adjust and adopt business processes and models and act on real-time insight and advice. The announcement was made at SAP Capital Markets Day at the New York Stock Exchange, where SAP executives showcased a combination of strategy and innovation.

The ERP offering from SAP provides enterprise-ready functionality for digital business in industry and line-of-business functions, with faster deployment, time to value and lower entry costs of cloud delivery. Industry research firm IDC predicts that the software-as-a-service (SaaS) business applications market will grow 17 percent annually to $103.9B in 2020 from $47.4B in 2015.*

“Decades ago, SAP invented and became the leader in first-generation ERP,” said Darren Roos, president of SAP S/4HANA Cloud. “Later, we were early to build first-generation cloud ERP along with other new cloud vendors. While many cloud ERP vendors remain on this early architecture, SAP did not stop there, and invested in innovating the next generation of cloud ERP. SAP S/4HANA Cloud encompasses the latest architecture and technology innovations, along with SAP’s proven set of business management expertise to usher in a true new generation of intelligent ERP in the cloud.”

Intelligent, Immediate, Integrated

Thanks to the SAP HANA platform, SAP can help companies to get a real-time view of their business, with the assurance that SAP is managing their digital core and offering superior integration with SAP’s full portfolio, including SAP SuccessFactors solutions for human capital management, SAP Ariba solutions for procurement, SAP Hybris solutions for customer engagement and commerce, Concur solutions for travel and expense management, and SAP Fieldglass solutions for services procurement and external workforce management.

The latest release of SAP S/4HANA Cloud enables customers to carry out their digital transformation faster and to make business processes more efficient through increased transparency, automation and quality. Different solutions in the cloud ERP suite include:

 • SAP S/4HANA Professional Services Cloud, delivering end-to-end project management
 • SAP S/4HANA Finance Cloud, an easy-to-use modern finance solution that includes procurement and order management capabilities, and supports large enterprises and subsidiaries
 • SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud, combining professional services and finance capabilities for comprehensive real-time business management

“As a purpose-driven business with an ambitious strategy, we realized we needed a best-in-class ERP solution to support our growth,” said Bob Barton, chief financial officer of MOD Pizza, the pioneer of the “fast casual” pizza segment with over 200 locations and over 4,000 MOD Squaders system-wide. Named America’s fastest-growing chain restaurant by research and consulting firm Technomic, MOD Pizza had 220 percent growth in 2015. “MOD prides itself on its commitment to employees and customers, and SAP S/4HANA Cloud gives us a stable, scalable platform to help us manage our business and our people cohesively, with real-time access to reliable, actionable information.”

Road Map for Innovation

SAP also outlined the road map for future cloud ERP innovation. The quarterly updates planned by SAP include setup wizards that will grow increasingly intelligent with machine learning and artificial intelligence; prepopulated, easy-to-adjust settings; and additional cloud-to-cloud integration and external application programming interfaces (APIs) to integrate with other applications and legacy systems. In addition, SAP detailed plans for including blockchain digital ledger capabilities and Internet of Things capabilities that will support broader global, digital business models, as well as plans for partners to build localization and industry vertical extensions.

For more information on SAP S/4HANA Cloud, see here.

For more SAP news, visit the SAP News Center. Follow SAP on Twitter at @sapnews and join the dialog at the hashtags #S4HANA and #CapitalMarketsDay.

About SAP

As market leader in enterprise application software, SAP (NYSE: SAP) helps companies of all sizes and industries run better. From back office to the boardroom, warehouse to the storefront, desktop to a mobile device – SAP software empowers people and organizations to work together more efficiently and use business insight more effectively to stay ahead of the competition. SAP applications and services enable more than 345,000 business and public sector customers to operate profitably, adapt continuously, and grow sustainably. For more information, visit www.sap.com.

Note to editors:

To preview and download broadcast-standard stock footage and press photos digitally, please visit www.sap.com/photos. On this platform, you can find high resolution material for your media channels. To view video stories on diverse topics, visit www.sap-tv.com. From this site, you can embed videos into your own Web pages, share video via email links, and subscribe to RSS feeds from SAP TV.

For customers interested in learning more about SAP products:

Global Customer Center: +49 180 534-34-24
United States Only: +1 (800) 872-1727

For more information, press only:

Jim Dever, +1 (610) 661-2161, james.dever@sap.com, ET
Hilmar Schepp, +49 6227 7-46799, hilmar.schepp@sap.com, CET
SAP News Center press room, press@sap.com

* IDC, Worldwide and Regional Public IT Cloud Services Forecast, 2016-2020, Doc # US40739016, Dec. 2016.
Any statements contained in this document that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” “may,” “plan,” “project,” “predict,” “should” and “will” and similar expressions as they relate to SAP are intended to identify such forward-looking statements. SAP undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. The factors that could affect SAP’s future financial results are discussed more fully in SAP’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), including SAP’s most recent Annual Report on Form 20-F filed with the SEC. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates.
© 2017 SAP SE. All rights reserved.
SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.

Tags: , ,

ERP’de Barkod Kullanımı

ERP’de Barkod Kullanımı

ERP’de Barkod Kullanımı Önemli mi? ERP sistemi kullanımına geçmeye çalışan veya kullanmayı planlayan her firma için en önemli konulardan biri de barkod kullanımı. O kadar önemli ki, bazen projenin temel hedeflerinden biri olarak görülüyor bu konu. Öyleki birçok firma aslında barkod kullanımının neler getireceğini bilmemesine rağmen, birçok sorununun bu şekilde çözüleceğine inanıyor. Peki gerçekte barkod kullanımı size ve işletmenize ne sağlar?

İşletme içinde kullanılan barkod tanımlamaları aslında birer etiket niteliğinde. Bir malzemenin kodunun, bir iş emrinin, malzemeye ait parti numarası veya seri numarası gibi belirli bilgilerin ve tanımlamaların, barkod okuyucu ve bilgisayarın anlayacağı farklı kalınlıkta çizgilerle yazılmasından başka bir şey değil. Bu açıdan bakıldığında çok da önemli olmadığı düşünülebilir. Ne de olsa bu bilgiler zaten sistem içerisinde çok daha anlamlı karakterlerle ifade ediliyor öyle değil mi? Ancak bir ERP sistemini kullanmaya başlamış olan firma için barkodun bilgi akışı açısından önemi gerçekten de gözardı edilemeyecek kadar büyük.

Temel olarak bakıldığında barkod kullanımının ERP sistemi açısından iki önemli getirisini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Veri girişinin, dolayısıyla bilgi akışının hızlı bir şekilde sağlanması.
 • Veri girişinin en az hatayla yapılabilmesi.

Her iki maddenin de ortak noktası, aslında belirli bilgilerin barkod okuyucu cihazlar tarafından sisteme girilmesinin sağlanmasıdır. İşte bu açıdan bakılırsa, barkodun sadece bu cihazlardan faydalanabilmek amacıyla gerekli olduğu akla gelebilir. Ancak zaten tüm faydayı sağlayan da cihazlardır.

Barkod nedir?

ERP’de Barkod Kullanımı “Barkod (veya bar kod, barcode), bilginin makineler tarafından okunabilir şekilde görsel olarak bir yüzey üzerinde sunulmasıdır. Orjinal olarak barkod, veriyi paralel çizgilerin genişlikleri ve boşlukları arasında saklardı, ama günümüzde noktasal şekiller, iç içe daireler ve görüntü içinde gizli şekiller gibi farklı türlerde de görülebiliyorlar.”

Günlük hayatta barkodla en sık karşılaştığımız yerlerden biri marketlerdir. Kasaya geldiğimizde ürüne ait barkod okutularak satınaldığımız ürüne ait bilgiler ve fiyatlar doğrudan belgeye yansıtılır. Şimdi kalabalık bir markette aldığınız tüm ürünlere ait önceden tanımlanmış kodların kasiyer tarafından elle girildiğini hayal edin. Herhalde işlemlerin ne kadar yavaş olacağını, bununla birlikte karakterlerin anlamsız bir şekilde yan yana getirilmesi ile oluşturulan kodların girişi esnasında yapılabilecek hataları rahatlıkla gözünüzün önüne getirebilirsiniz.

ERP’de Barkod Kullanmanın Faydaları

Yukarıda verdiğimiz örneği bir de işletmeniz içerisinde düşünelim. Bir ERP yazılımı kullanıyorsunuz ama sistemi besleyen bilgilerin çoğu bilgisayar ortamına çok da alışık olmayan çalışanlarınız tarafından giriliyor. Deponuzda bir malzeme hareketi oluyor, ancak bu hareket doğru parti numarası ve seri numarası, hatta doğru malzeme kodu ile mi yapıldı emin değilsiniz. Bu durumda da sayımlar esnasında çok büyük sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz.

Üretimde Barkod Kullanımı ve Avantajları

Yine aynı sistem içerisinde üretimle ilgili bilgilere anlık olarak ulaşmayı hedefliyorsunuz. Ancak bu ürünlerin üretimi için açılan iş emirlerine ait iş bitiş bilgileri doğru şekilde ve zamanında girildiğinden şüphe ediyorsanız, sistemden alacağınız üretim bilgileri ne kadar inandırıcı olabilir. Siz raporu aldığınızda, üretim alanından gerekli bilgiler henüz girilmemiştir büyük ihtimalle. Bu nedenle de her seferinde belirli kişileri arayarak bu bilgilere ulaşmaya çalışırsınız. Oysa barkod kullanılan bir sistemde, depodaki malzeme hareketlerine ait bilgilerin girişini yapan operatörler, bu malzemelere ait etiketlerin barkod okuyucu cihazlara okutarak gerçekleştirir. Bu şekilde operatörün hata yapma olasılığını en aza indirerek, okuma esnasında hata yapma oranı 3 milyonda 1’den daha az olan cihazlar sayesinde stoklarınızı sağlıklı bir şekilde izlemeyi sürdürebilirsiniz.

Üretim Yazılımında Barkod Kullanımı

Bu durumu bir de üretim bilgilerinin girişi açısından düşünelim. Operatör, en az bilgi girişini gerektirecek ekranlar ile iş emri, operasyon, operatör, iş merkezi gibi bilgileri barkod okuyucular kullanarak sisteme aktarır. Böylece veri girişinin hızlı ve hatasız yapılmasını sağlamış olursunuz. Hızlı ve kolay veri girişi aynı zamanda bu işlemlerin gerçek zamanlı yapılmasını sağlayacağı için, aslında üretim başlangıç ve bitiş zamanlarına da ulaşmış olursunuz. İşçilik, makine ve hazırlık gibi aktivitelerinizin birim maliyetlerini sağlıklı bir şekilde hesaplayabildiğinizi de düşünürsek sizin için artık ürünlerin gerçekleşen maliyetlerinin hesaplanması da bir hayal olmaktan çıkacaktır.

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, barkod kullanımının aslında bir ERP sistemi içinde araç olduğudur. Asıl işlemleri yapacak olan sistemin kendisidir. Dolayısıyla barkod kullanımının getireceği kolaylıklardan ve faydalardan yararlanabilmeniz için herşeyden önce sağlıklı çalışan ve kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilen bir ERP yazılımına ihtiyacınız var.

Kaynak: IAS Türkiye

ERP ve Stok İzlenebilirliği

ERP ve Stok İzlenebilirliği konusu önemli bir konudur. Günümüzde firmaların ürün çeşitliliği ve üretim sayıları artıyor. Gün içersinde yüzlerce iş emri, bunlara bağlı olarak bir o kadar satın alma siparişleri açılıyor. Tedarikçi sayıları arttığı gibi, ürünlerin sevk edildiği müşteri sayısını artırmak her firmanın hedefi. Takibinde gittikçe zorlandığımız bu sistemin bir noktasında bir sorun çıktığını düşünelim. Sorunu fark ettiğimiz noktada bunun nedenini belirleyebiliriz ama kaynağını bulmamız ne kadar mümkün?

 • İşçi hatası ise kim yaptı?
 • Hangi işçimizin eğitimine dikkat edeceğiz?
 • Kalıbın eskimesi ise hangi makinemizin üstündeydi bu kalıp?
 • Aynı kalıpla başka hangi üretimleri yaptık?
 • Belki de aldığımız hammaddededir sorun. Kimden aldığım hammadde?
 • Aynı partiyi kullanarak başka üretimler de yaptım mı?
 • Depomda bir yerde duruyorlar mı yoksa sevk ettim mi?
 • Hangi müşterilerime ne zaman sevk ettim?

Eğer firmamızda izlenebilirlik yoksa bu soruların cevaplarını bulmak ya imkansızdır ya da çok zaman alacaktır. Malzeme Stok izlenebilirliği satın alma, üretim, depo transferleri, sevk süreçlerinde oluşan malzeme akışının, gerekli belgelerin birbirlerine bağlanması ile takibini yapar. Böyle bir sistemin oluşabilmesi için firma önce kendi süreçlerini gözden geçirmeli ve izlenebilirliğe uygun bir hale getirmelidir. Daha sonra sistemde gerekli kurgular yapılıp, süreçler esnasında gerekli veri girişleri yapıldığında izlenebilirlik raporuna ulaşılabilir. Bu yazımda ileri ve geriye doğru izlenebilirliğin nasıl yapılacağından ve faydalarından bahsedeceğim.

Malzeme Stok izlenebilirliği nasıl sağlanır?

İş kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminin yeteneklerine gelmeden önce işletmenin süreçlerinin malzeme izlenebilirliğe uygun olması gerekir. Kimi işletmelerde bu mümkünken kimilerinde kısmı olarak yapılabilir durumdadır. Mesela parti, parti takip ettiğimiz hammaddelerimizi bir kazana atıp karıştırıyorsak ve bu kazandan parça parça yarı-mamul üretiyorsak bu noktada izlenebilirlik büyük ölçüde kaybolmaktadır. Bunun önüne geçmek üretim metodu yüzünden mümkün değildir. Başka bir örnek olarak bir firmada kullanılan metal plakaları örnek gösterelim. Yarı mamulümüz olan plakalar oluşturuldukça büyük kutulara atılıyor ve bu kutular depoda boş olan yere konuyor ve kullanma zamanı geldikçe de rast gele alınıyor. İzlenebilirliğin gene kaybolduğu bir durum fakat gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde -kutuların büyüklüklerinin tek partiyi alacak kadar olması, kutuların belli bir düzenle depoya yerleştirilmesi ve çekilmesi ile- izlenebilirliğin sağlanabileceği bir örnek. ERP ile malzeme izlenebilirliğini sağlamak isteyen firmaların ilk olarak kendi fiziksel ortamında bunu olanaklı kılması gerekiyor. İkinci örnek gibi durumlar için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekirken, ilk örnek gibi durumlar için ne kadara kadar bir izlenebilirlik yapılabilir bunun kararının verilmesi gerekiyor.

ERP kullanan bir firmanın izlenebilirliği sağlaması için gerekenler:

Öncelikle satın alma süreçlerinde parti takibi yapması gerekir. Malzemelerin firma içindeki dolaşımına bakarsak, ilk olarak irsaliye ile depomuza alınırlar, daha sonra firma içi transfer belgeleri ile çeşitli depolarda dolaşabilirler. İş emirleri ile üretime girip gene iş emirleri ile üretimden çıkıp depoya girebilirler. Ürün halini aldıktan sonra ise irsaliye ile müşterilere sevk edilirler. ERP’de izlenebilirliğin sağlanması arka planda bu belgelerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile yapılır. Satın alma yaparken o partiye verilecek no elle girilebilir veya bir numarator aracılığı ile sistem tarafından da verilebilir. Herhangi bir transfer yaparken hangi malzemeden ne kadar miktarda transfer edildiği bilgisinin yanında hangi partilerden olduğu da belirtilmelidir. İş emirlerine malzeme çıkışı yapılırken hangi partilerden çıkılacağı LIFO, FIFO gibi yöntemler ile sistem tarafından otomatik verilebileceği gibi eğer böyle bir sistem tercih edilmez ise kişiler tarafından hangi partilerin çekildiği sisteme girilmelidir. Barkodlu sistemlerin kurulması bu gibi noktalarda firmalara hız katacaktır. İş emirlerinde oluşan yarı mamullerin veya mamullerinde aynı şekilde takibinden sonra geriye müşteriye giden ürünlerin hangi partiden yollandığının irsaliye üzerinde belirtilmesi kalır.

İleri ve geriye yönelik izlenebilirlik

Bu şekilde belgelerin birbiri ile ilişkilendirilmesi sonucu artık ileri ve geriye yönelik izlenebilirliğin yapılması mümkündür. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak, diyelim ki bir müşteriniz gönderdiğiniz ürünlerin bir parçasının sorunlu olduğunu size bildirdi. Bu noktada kendinden alacağınız bilgi hangi tarihte malı aldıkları gibi bir şey olabilir. Amacınız müşterinizin bahsettiği malı hangi irsaliye ile gönderdiğiniz bilgisine ulaşmaktır. İrsaliyeye ulaştıktan sonra geriye yönelik izlenebilirlik yapabiliriz. Bu irsaliyeye bağlı bütün iş emirlerini ve satın alma siparişlerini görebiliriz. Bağlı iş emirlerinde o partiyi hangi işçinin yaptığı, hangi makinede ne zaman yaptığı gibi bilgilere ulaşabiliriz. Bu durumda ilişkili makinelerin kontrolü yapılabilir veya işçilere gerekli eğitimler verilebilir.

Aynı zamanda ilgili iş emrinin içine girerek, her operasyondan sonra yapılmış üretim kalite kontrol verilerine ulaşabiliriz. Sevk edilmiş sorunlu ürünün final kalite kontrol verilerini inceleyebiliriz. Eğer sorunun nedeni üretimde değil de, yapılan satın almalarda ise müşterideki irsaliyedeki ürünü oluşturan hammaddelerinizin satın alma belgelerine ulaşarak hangi tedarikçiden ne zaman almış olduğunuz bilgisine ulaşabilirsiniz. İlgili satın alma için yapılan giriş kalite kontrol sonuçlarına bakabiliriz. Geriye doğru izleme yapılıp sorunların kaynağı bulunduktan sonra ileri doğru izleme yöntemi ile bu sorunu başka nereye sıçramış olduğunu görebilirsiniz.

Örnekten gidecek olursak

Yaptığınız satın almadaki bozuk hammaddenin hangi iş emirlerinde kullanıldığını görebilirsiniz. Belki ara stoklarınızda o hammaddeden yapılmış yarı mamulleriniz vardır. Bu yarı mamullerin hangi deponuzun hangi stok yerinde bulunduğu bilgisi önem kazanacaktır. Böylece bu yarı mamullerde gerekli kontrolleri ve yeniden işlemeleri yapabilirsiniz. Veya iş emirleri ile ürün haline getirildikten sonra arkasından irsaliyeler geliyordur yani sorunlu malı başka müşterilerinize de sevk etmiş olabilirsiniz. O zaman da gerekli irsaliyelere ulaşarak hatanızı müşterileriniz size şikâyette bulunmadan telafi edebilirsiniz.

Yukarıdaki anlatılanlar izlenebilirliğin yararlarına güzel bir örnek oluşturuyor. Satın alma, üretim süreçleri, malzeme transferleri ve sevkler birbirinden kopuk süreçler olduğu noktada karşımıza çıkan sonuçları analiz etmek imkansız gözüküyor. Malzeme izlenebilirliği ise bu süreçlerin birleştirilmesini sağlıyor. Böylece durumları hızlıca analiz edip ve sorunlara zamanında müdahale edebiliyoruz. Üretim verimliliğimizi ve müşteriye verilen hizmetin kalitesini arttırmakla beraber izlenebilirlikten alınacak raporlar tedarikçi değerlendirme, proses kalite kontrol, işçilerinizin ve makinelerinizin değerlendirilmesi gibi analizler için size gerekli verileri sağlayacaktır. Bu özellikleri ile malzeme izlenebilirliği, müşteri odaklı çalışan, rekabetçi firmalar için önemli ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Alper Tekin
Endüstri Mühendisi – IAS Türkiye

Kaynak: http://www.ias.com.tr/tr/Content/erp-ve-malzeme-izlenebilirligi