Özel üretimle endüstriyel üretim arasındaki fark nedir?

İmalat endüstrisinde iki ana dal vardır: özel ve endüstriyel. İkisi arasında bazı benzerlikler bulunmasına karşın, her birinin kendine has süreçleri ve öncelikleri vardır. Sonuç olarak, ERP platformlarının organizasyonlar içerisinde oynadığı rol de doğal olarak farklıdır.

endüstriyel-özel-600

Özel üretimde, benzersiz ürünler, siparişe göre tasarlanır veya projelendirilir. Tasarım nihai ürün haline gelene kadar tüm üretim süreci boyunca pek çok tahmin ve varsayımı barındırır. Bu nedenle özel üreticiler kendilerine esneklik ve çeviklik getiren ERP sistemlerine çok önem verirler. Öte yandan endüstriyel üretimde ürünler siparişe göre yapılandırılır. Müşteriler bir stok ürünü sipariş edebilir ve her ne kadar siparişin belirli özelliklerini değiştirme esnekliğine sahip olsalar da, nihayetinde önceden tasarlanmış ürünlerden oluşan bir katalogla sınırlıdırlar.

Özel üreticiler esnekliği ve çevikliği ön planda tutarken, endüstriyel üreticiler operasyonel verimliliği ararlar. Her projenin farklı olduğu özel imalatların aksine, endüstriyel üreticiler, baştan sona tüm süreç boyunca öngörülebilirlik ve tekrarlama avantajına sahiptir. Yöneticilerin sonuçlarını ölçebilecekleri ve gerekirse seyri değiştirebilecekleri tahminler ve projeksiyonlar vardır. Bu ölçümler dahili süreçlerin iyileştirilmesinde yol gösterir ve tedarik zincirini tamamen entegre etmeye yardımcı olur.

Sonrası Özel üretimle endüstriyel üretim arasındaki fark nedir? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Aile Şirketleri Yeni Nesle Geçmeye Hazır mı?

İş dünyası, 1980 ila 1999 arasında dünyaya gelen Y kuşağının çalışma modellerini ve iş yapış biçimlerini nasıl değiştirdiğini konuşuyor. Dünyanın dört bir yanında kurumsal şirketler; internet ve teknolojiyle büyüyen bu nesil için mesai saatlerinden yan haklara kadar pek çok noktada düzenlemeler yapıyor. Eğitim olanaklarının arttığı, dünya ekonomisinin küreselleştiği bir çağda yetişen Y Kuşağı; işe girdiği şirketin kurallarına uymak yerine, bulunduğu ortamı kendi düzenine uyduruyor.

Aile şirketleri için de durum farklı değil. 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de kurulmuş pek çok aile şirketi; bugün orta ölçekli birer işletme olarak yönetimi ikinci nesle devretmek için hazırlık yapıyor. Ne var ki asıl kurucularından daha iyi bir eğitim alan, uluslararası standartlara göre iş yapmayı öğrenen Y kuşağı genç yönetici adaylarının OBİ düzeninde çalışmaya alışması sanıldığı kadar kolay değil.

Şirketin kurucularının aksine, ailesinden işletmeyi devralacak olan genç yöneticilerin sıfırdan bir sistem kurma imkânı bulunmuyor. Aldıkları eğitimin tam aksine bir düzende çalışan, çoğunlukla uluslararası iş standartlarının dışında kalan ve geçmişe yönelik arşivlenmiş güçlü bir bilgi birikimi olmayan sistemler; aile işini yapmak için motivasyonu ve eğitimi yeterli olanlar için bile önemli bir zorluk oluşturuyor.

aile-erp-600

Çözüm: Türkiye’nin dinamiklerine ve yeni nesle geçiş süreçlerine hâkim bir iş ortağı

Orta ve büyük ölçekli işletmelerin geleneksel yöntemlerle ve kişiye bağlı olarak işleyen süreçleri, büyük ölçekli şirketlerde bile çoğu zaman kısıtlı kaynakları, muğlak hedefleri bulunuyor. Bu durum ise standart süreçlere ve etkin kaynak yönetimine göre eğitim almış Y Kuşağının anlayışıyla taban tabana zıtlık gösteriyor. Bu nedenle aile şirketini devralmak isteyen genç liderler; işe güçlü bir ERP projesini hayata geçirerek başlıyor.

Türkiye’nin OBİ dinamiklerini yakından tanıyan, tamamen yerli ve milli bir ERP çözümünün kullanılması; bir yandan ailenin yeni neslinin işi daha iyi öğrenmesini sağlarken, öte yandan işletmenin süreçlerini modern iş dünyasıyla uyumlu hale getiriyor. Login Yazılım; tamamen yerel kaynaklarla geliştirdiği yazılım çözümleri sayesinde, uluslararası standartlarda iş süreçlerini Türkiye’nin orta ve büyük ölçekli işletmelerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyor.

Bu sayede işletmeye dair veriler yüksek performanslı bir altyapıyla kayıt altına alınıyor, bilgi birikimi kaybolmamış oluyor ve sistemin sürdürülebilirliği sağlanıyor. ERP projeleriyle kişiden bağımsız hale gelen işletmeler; yeni nesil yöneticilerin bilgi ve becerilerini çok daha etkili kullanarak büyüme hedeflerine daha kolay ulaşmalarına zemin oluşturuyor.

Yazar: Levent SILAY – Login Yazılım

Sonrası Aile Şirketleri Yeni Nesle Geçmeye Hazır mı? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Endüstriyel makine imalatçıları, büyük veri patlamasında hayatta kalabilecek mi?

Günümüz dijital devrimi, küresel endüstri sektörünün özellikle de makine imalatçılarının, ürettikleri ekipmanlar için elde etmeye çalıştığı teknolojidir. Dünya çapındaki endüstriyel iş dünyası büyüyeceğinden dolayı; işletmeler, rekabet yarışına devam edebilmek için yetenekli, etkili kaynaklara ihtiyaç duyacaklardır.

Endüstriyel makine büyük veri-2-600-

 

Karşılığında büyük ödülü almak için yüksek potansiyel olmakla birlikte, risk de o denli büyüktür. Endüstriyel makineciler Endüstri 4.0’ın gereklerini karşılamak için inovatif olmadıkça, bel bağladıkları büyük veri kümelerini daha da genişleterek, operasyonlarının ilerde daha karmaşık hale gelmesine neden olacaklardır. Durumun farkında olanlar olduğu kadar bilgi güdümlü sektörlerde olduğu gibi amaçsızca kitlesel veri kümeleri toplayanlar da var.  Farkında olanlar ise derin kuyunun üstünü zincirleyip, bilgi selini durdurmaya çalışıyorlar.

Endüstriyel makineciler Endüstri 4.0’ın gereklerini karşılayabilmek için inovatif olmadıkça, bel bağladıkları büyük veri kümelerini daha da genişleterek, operasyonlarının ilerde daha karmaşık hale gelmesine neden olacaklardır.

Makine imalatçıları, yani halihazırda yaşanan küresel endüstri devriminin ateşleme bujileri, dahili süreçlerde bu verinin öneminin farkına varmalı ve duyarlı davranarak, tereddüt etmeden kullanmayı öğrenmelidir. İşte bu yüzden; eğer başarmak istiyorsanız, şu kritik sorunun cevabına ihtiyacınız var: En önemli veri nedir?

Dünya ekonomisini basit şekliyle tek parça halinde algılamak

Endüstrinin küreselleşmesi, tüm ülkeler, şirketler, ticari mallar arasında kurulmuş farklı bağlantılarla başladığında, akıllarda pek çok pürüz bıraktı. Ve endüstriyel makine imalatçıları, maalesef bu engin satranç oyununda ustalaşamadılar.

Endüstriyel makine büyük veri-1-600

Veri; endüstriyel makine imalatçılarının bin hamle ilerisini görmelerine yardım etmelidir.

Amerikan dolarının direnci ve Çin’in ekonomik yavaşlaması yüzünden bu iki büyük saha oyuncusu belirsizliğe sürüklenmekte ve pazar payını, Avrupa ve Asya-Pasifik güçlerine bırakmaktadır. Ayrıca, bakır ve hurda gibi malzemeler için emtia fiyatları düşük seviyelerde seyretmekle birlikte, bir çırpıda dikey dalgalanmalara da yatkındır. Makine imalatçıları malzeme maliyetlerine, gümrük tarifelerine, ani iş bırakmalara karşı kabiliyetlerini, kapasitelerini sıcağı sıcağına ölçmeli, tartmalı ve gerektiğinde karşı hamle yapabilmelidir. Dahası, bunu yapmak için harcanan çaba ne kadar az olursa, o kadar iyi olur. Göreceğimiz üzere, bu sadece söz konusu endüstri için değil, tüm önemli pazarlar için çok önemlidir.

Piyasalardaki iniş çıkışlarda bulunmaz fırsatlar yakalamak

Makine imalatının varlığı birçok sektörde yoğun bir şekilde yayılmış olduğundan, bu alanları etkileyen piyasa koşullarını göz ardı etmek hiç de akıllıca değildir. Bununla birlikte, daha da yanlış olan şey ise, bu niş sanayi ekonomilerinden doğru ve mantıklı iş zekası için bir strateji olmadan veri çekmektir.

Örneğin mısır, buğday gibi zayıf ekonomik aktivitesi olan mallar, dünya çapında tarımsal ticarette yeni büyük ölçekli ekipmanlara yapılan sermaye yatırımlarının yeniden düşünülmesine neden olabilir. Öte yandan enerji ve inşaat yeniden doğacak,  kendi üretim ve hizmetlerini karşılamak için daha fazla makine ihtiyacı duyacaklardır. Her iki durumda da işlemeye uygun veri endüstriyel makine imalatçılarına aksaklıklar en önemli dikey çizgileri boyunca gerçekleşecek şekilde olsa bile ileriyi görme, planlama ve gidişatı değiştirme imkânı sağlar.

Makine imalatçıları için ortalama gelir 2016 yılında yaklaşık yüzde 13 oranında düştü.

Bu çevikliğin değeri, sektör ne olursa olsun modern imalatta hafife alınamaz. Euler Hermez’e göre; makine imalatçılarının ortalama geliri, tüm dünya genelinde yaklaşık %13 oranında düştü. Bu, bir önceki yıl yaşanan düşüşün dört katından daha fazla.

Peki bunun nedeni ne? Önceki yıllarda yapılmış olan aşırı üretim.

Sektör sadece daha güçlü veri yönetimi yoluyla gelişmiş tahmin yeteneklerinden yoksun kalmasaydı, belki de bu önemli düşüş kısmen önlenebilirdi.

Daha akıllı ürünlerin karmaşık maliyetlerinin idaresinde sürekli iyileştirme

Bir fiil makinelerin içerisine nüfuz eden teknolojiden bahsetmeden endüstriyel makine imalatındaki veriler hakkında nasıl tam bir tartışma yapabilir ki?

Endüstriyel makine uzmanları, varlıkları bir zamanlar son kullanıcı tarafından yapılan kalite kontrol denetimleri, güvenlik raporlaması, analitik, yetersizlik veya arıza bildirimi vb. gibi uygulamalar ve veri yönetimi süreçlerinin otomatik sürümleriyle donatmakla yükümlüdür. Bir hidrolik pres, bir presten fazlası değildir ama bir akıllı makine operatörlere performansla ilgili bilgileri sürekli aktarmaya muktedirdir.

Modern makine kullanıcısının beklentileri gün geçtikçe artmaya devam ederken, endüstriyel makine imalatçıları bu beklentileri karşılamak ve bunu da uygun bir maliyetle yapmak için ürünlerini tekrar tekrar şekillendirecekler. Sonuçta müşteri taleplerinin araştırılması da ucuz bir şey değildir. Ne araştırma-geliştirme yapmak, ne de nitelikli iş gücüne bağlı büyüme, yerinde eğitim tarafından sollanıp geride bırakılır. Üretim sektöründe süper güç olmak için teknolojik dönüşüme ihtiyaç duyan endüstriyel makine imalatçıları, 21. yüzyılda işbirliği için ya güçlü kaynaklar geliştirecek ya da gelecek bu üreticilere pahalıya patlayacak.

Uçtan uca bir kurumsal kaynak planlama yazılımı bu kaynakların temelini oluşturur.

abas ERP’nin sizin gibi endüstriyel makina üreticilerine sunduklarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için endüstri sayfamızı ziyaret edin, sunduğumuz ürünlere bir göz atın veya bugün bir abas ERP satış danışmanıyla konuşun.

Sonrası Endüstriyel makine imalatçıları, büyük veri patlamasında hayatta kalabilecek mi? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

İstanbul Aydın Üniversitesinde Endüstri Mühendislerine Özel ERP Farkındalık Günü

ERP Yazılımını Görmeden Mezun Olmayan Endüstri Mühendisliği öğrencisi Kalmayacak! sloganıyla Login Yazılım ve Endüstri Mühendisliğim Platformu güç birliği ile başlayan EnERP etkinliklerinin dördüncüsü EnERP-4 olarak 18 Nisan 2017, Salı günü İstanbul Aydın Üniversitesinde Prof. Dr. Nafiz Duru ve Yrd. Doç. Dr. Seda Çelik Teker’in desteğiyle Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Endüstri Mühendisliğim Platformu okul temsilcisi olan İrem EROL’un organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

İstanbul Aydın Üniversitesinde Endüstri Mühendislerine Özel ERP Farkındalık Günü-600

Yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte Simkan Otomotiv’den Bilgi Teknolojileri Müdürü Ahmet Eser otomotiv yedek parça sektöründe Login ERP Başarı Hikayesi sunumu ile birlikte ERP sistemlerinin faydaları ve işletmelere kazandırdıklarına ilişkin kapsamlı sunumunu gerçekleştirirken, Login Yazılım’dan İş Çözümleri Yöneticisi Ahmet Savaş GÖKTÜRK ise üretim sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın hammadde girişinden üretim bantı dahil, paketleme, depolama ve sevkiyattan oluşan iş süreçlerini özel fotoğraflarla hazırladığı sunumu ile öğrenciler ile paylaştı ve akabinde Login ERP yazılımı üzerinden de canlı olarak 19 değişkenli ve 112 seviyeli ürün ağacına sahip Yatak, Komidin, 2 kapaklı dolap, Makyaj masası ve Çalışma masasından oluşan bir yatak odası grubunun siparişten üretime kadar olan akışını öğrenciler ile paylaştı. Ayrıca akıllı telefonlar üzerinden giriş yapılabilen 2 mini sınav da hazırlayan ve gerçekleştiren Ahmet Savaş GÖKTÜRK, öğrenciler üzerinde güzel bir algı yaratarak kaliteli dinleme de sağlamakla birlikte 2 sınavın da raporlarını anlık olarak sistemden alarak Başarı Sertifikalarının hazırlanması için Endüstri Mühendisliğim Platformu kurucusu Bahadır KAYA’ya ulaştırdı.

Etkinlik sonunda İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın imzalı özel plaketler Yrd. Doç. Dr. Seda Çelik Teker tarafından Ahmet Savaş Göktürk ve Ahmet Eser’e taktim edildi.

Ayrıca öğrencilere katılım sertifikalarının da verilmesi ile birlikte gerçekleştirilen özel çekilişle 12 öğrenciye Login Yazılım bünyesinde 2 günlük Login ERP eğitimi fırsatı da sunuldu.

Aydın Üniversitesinde Endüstri Mühendislerine Özel ERP Farkındalık Günü-600

Etkinlik sonunda konuşan Login Yazılım İş Çözümleri Yöneticisi Ahmet Savaş GÖKTÜRK ise; “Etkinliklerimizde öğrencilerin heyecanla sunumlarımızı izlemesi ve isteklerini gördükçe bu etkinliklerimizin devam etmesi için daha çok çalışmamız gerektiği görüyoruz” dedi. “Bu tür etkinliklerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu ve gerçek sanayide kullanılan bir ERP yazılımı üzerinden işletmelerin iş süreçlerini nasıl yönettiklerini görmelerini sağladıklarını” aktaran Ahmet Savaş Göktürk; “Destekleri için İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nafiz Duru ve Yrd. Doç. Dr. Seda Çelik Teker’e teşekkürlerini” de ileterek “ülkemizin her noktasına giderek EnERP etkinliklerini yapmak için gerek Öğrenci Kulüplerinden gerek Üniversite Yönetimlerinden sadece bir davetin yeterli olacağını” belirtti.

Sonrası İstanbul Aydın Üniversitesinde Endüstri Mühendislerine Özel ERP Farkındalık Günü ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Süreçleriniz Gerçekten Standart Mı?

Büyüme hedeflerinize giden yolda, çalışanlarınız süreçleri yazılım kataloglarındaki gibi yönetebilecek mi?

ıs-surec-login-makale-600

Excel tablolarından kurtulmak ve iş süreçlerini uluslararası standartlara taşımak, şirketini büyütmek isteyen yöneticilerin atması gereken en önemli adımların başında geliyor. Buna karşın, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yöneticiler ne kadar istese de; iş süreçlerinin birer parçası olan çalışanların bu yüksek standartlara uyum sağlaması kolay olmuyor.

Finans, tedarik zinciri, müşteri ilişkileri yönetimi ve diğer pek çok süreçte yüksek maliyetlerle devreye alınan çözümler; çalışanlar tarafından çoğu zaman dirençle karşılanıyor. Bu gibi durumlarda en kötü senaryo; personelin bir süre sonra yine alıştıkları süreçlere (ve Excel tablolarına) geri dönmesi oluyor. İyi senaryoda ise yeni nesil iş uygulamalarına uzun ve zorlu bir alışma süreci yaşanıyor ancak bunun sonunda dahi uygulamalar tam verimlilikle kullanılamıyor.

Peki, orta ölçekli şirketlerin uluslararası hedeflerine ulaşması için ne yapması gerekiyor?

Standart süreçleri her işletmenin ihtiyacına göre özelleştirebilen, tamamen yerli ve Türkiye’nin hızlı değişen dinamiklerine hakim bir çözüm sağlayıcı tercih etmek; başlangıç için en doğru adımdır. Bu aynı zamanda “Neden Login Yazılım?” sorusunu da yanıtlıyor.

Türkiye’de iş yapan kurumların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bilen, sunduğu çözümün tümüne hakim ve her şirkete özel düzenlemeler yapabilen bir çözüm ortağı; yüksek maliyetli yatırımlara gerek bırakmadan operasyonel süreçlerinde iyileşme sağlıyor. Böylelikle uluslararası standartlar ile kendi kullanım ihtiyaçları arasında kusursuz bir denge kurabilen işletmeler, tüm süreçlerinde yakaladıkları performans artışıyla büyüme hedeflerine daha hızlı ulaşıyor.

“Kullanıcılar için en iyi sistemin” entegre edilmesi sayesinde çalışan verimliliği her zaman en yüksek seviyede oluyor ve düşük yatırım maliyetinin yanı sıra; zaman ve kaynak tasarrufu da sağlanmış oluyor. Uluslararası süreç standartları ile çalışmaya, kendi alıştıkları fonksiyonlarla başlayan çalışanlar, büyüme sürecinde gerekli yetkinlikleri kazanıyor ve gelecekteki beklentilere yanıt verebilir hale geliyor.

Dijital dönüşüm sürecinde işe ihtiyaç analiziyle başlayan Login Yazılım, şirketlerin hedeflerini en doğru şekilde belirlemelerine destek oluyor. Gerçek ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesiyle birlikte, en uygun ERP yatırımları yapılıyor ve karmaşa yerine başarı, harcama yerine tasarruf, yüksek maliyet yerine verimli maliyet elde ediliyor.

Yazar: Levent SILAY – Login Yazılım

Sonrası Süreçleriniz Gerçekten Standart Mı? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

ERP yazılımı, endüstriyel makine üreticilerini geleceğe nasıl hazırlar?

Dijital devrimin endüstriyel makine imalatı da dahil, etkilemediği sektör yoktur. Şirketler, bu yazılımla niçin ve nasıl yapılanmakta, bu yapılanma işletmede neleri değiştirmektedir?

Bir bakıma, makine imalatçıları, Endüstri 4.0’ın zemininin kuş bakışı görüşüne sahiptir. Müşterilerin sürekli değişen operasyonlarıyla oluşan bulanık yapıyı görünür kılması nedeniyle, üretim dünyasının nasıl bir devrim yaşadığını da görmektedirler. Buna karşılık, makine imalatçıları yeni oluşan ihtiyaçlara cevap vermek için yeni yollar keşfetmeli ve soruları, daha sorulmadan cevaplamalıdır.

ERP helps industrial macinists prepare-600

Çok yukarıdan baktıklarında endüstriyel ekipman üreticileri her şeyi görürler.

Endüstriyel ekipman imalatçıları, imalat sektörünü tepeden görerek, ne elde ederler? Gördükleri şeyler onları nasıl zorlar ve gelişmiş kurumsal kaynak planlama çözümleri onları nasıl bu zorlukları aşacak kadar güçlü bir hale getirebilir?

Yeni müşteri taleplerini karşılamak

Endüstri 4.0’ı tanımlamak için kişisellik ve çeviklikten daha iyi iki kelime yoktur. Endüstriyel makine imalat dünyasının işi, eşsiz üretim metodlarına tam uyan yeterlikte ekipmanı, onların işleyişlerini durdurmadan ya da operasyonlarına uyarlamadan satmaktır. Bunların hepsi ne zaman istenir? Genelde son gün dündür.

Aberdeen Group’un 2016 araştırmasında, endüstriyel makine imalatçılarına sorulduğunda her şeyden önce alınan cevapların “hızlı bir şekilde ürünleri piyasaya sürmek” ve “özelleştirilmiş ve karmaşık ürünler” sunmak şeklinde olması hiç de şaşırtıcı değildir. Karlı büyüme fırsatını, ancak müşteriyle en üst düzeyde işbirliğine girmeyi ve uçsuz bucaksız veri kümelerini etkin yönetmeyi bilen makine üreticileri yakalayabilirler.

ERP üzerinden birbirine bağlanan bilgisayar destekli tasarım yazılımı ve Karşılaştırmalı Fiyat Teklifi teknolojisi üreticilerle müşteriler arasında fayda getiren bağlantı kurar. Bu birbirine kenetlenen çözümler, yeni nesil endüstriyel makine imalatında teklif ve teslim sürelerini sıkıştırarak önemli bilgileri yakalar, görsel özellikler oluşturur, ilgili stok/tamamlanma verilerini akıllıca aktarır ve satışları çantada keklik bir hale getirir.

Yeni bölgelere açılmak

Otomasyon, alışılagelmiş manuel işgücünü vasıflı çalışanların üzerinden alır, böylece daha acil konuları derinlemesine düşünme ve planlama kapasitesine sahip olurlar. Bununla birlikte, otomasyonun daha önce hiç olmadığı kadar geniş sanayi, meslek ve süreçlere erişebilir olduğu da belirtilmelidir.

10 makine imalatçısından 8’i halihazırda süreçlerini otomatikleştirmiştir.

Herkes potansiyelinin üstündeki sınırlayıcı tabakayı kaldırmak ister. Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation’ın yaptığı bir araştırma, üreticilerin %83’ünün, son 5 yılda üretiminin en az bir safhasını otomasyona geçirdiğini göstermiştir. Araştırmaya katılan her 4 üreticiden 3’ü ise, ya ilk kez ya da tekrar olmak üzere gelecek 3 yıl içinde otomasyon planları olduğunu belirtmişledir. Bu üreticiler otomatikleşmeye karar versin ya da vermesin, endüstriyel makine imalatçıları onlara bir robotik el vermek için hazır olmak istiyorlar.

Bununla birlikte, yeni pazarlar bir dizi yeni engel getirmekte: daha fazla malzeme, tedarik zincirinde daha fazla düğüm, hesap verme talebi, izlenmesi gereken daha fazla ekonomi de bu engellerin başlıcaları. Tüm bu konuların ortak noktası nedir? Her biri planlama, üretim ve müşteri memnuniyeti risklerini getirir.

Makine imalatçıları yine de, farklı departmanlarla dış dünya arasında akıllı veri alış verişi yapan, uçtan uca bir ERP yazılımıyla bu güçlüklere karşı erken davranıp, önlem alabilirler. Yeni bilgi gelir, ERP otomatik olarak doğru kanala yönlendirir, bilgiyi kullandırır ve gerçek zamanlı olarak veri havuzunda günceller. Bir işletme büyürken, organizasyonu asla küçülmez. ERP sistemi kullanan üreticiler, her zaman en yeni müşteri adayları, geçmiş siparişler, hammadde fiyatları, stok yenileme, üretim süreçleri, varlık yönetimi, endüstri eğilimleri ve genel gidişatları göz önünde bulundururlar.

Gelişmelerden anlık olarak edinilen bilgiler tüm sistem boyunca yıldırım hızıyla aktarılmaya devam eder. ERP ile endüstriyel ekipman üreticileri, kendileri ve müşterilerine geleceğin ne getireceğini güvenilir şekilde tahmin edebilirler.

Yeni teknolojilere yapılan yatırım

İşte size tekerleme tadında bir bilmece: Endüstriyel makine imalatçıları diğer imalatçılar için makine üretir ama endüstriyel makine imalatçılarının diğer üreticilere makine üretmek için kullandıkları makineleri kim üretir?

Cevap bariz bir şekilde açık; tabii ki diğer endüstriyel ekipman üreticileri.

Makine üreticileri, kendi üretim ekipmanlarını yenileme kararı alırken, nasıl ve ne zaman yatırım yapacaklarının, mevcut ekipmanların iyileştirilmesinin ve/veya kalmasının planlarını çok titiz yapmalıdır.  Çünkü döngüsel taleplere bağlı olarak, bu işletmelerin yüklü miktarda sermaye harcamak ve müşteri bazlı olarak verdikleri hizmetleri kesintiye uğratmadan, duruş süresini planlayabilmek için yalnızca küçücük bir zaman aralıkları olacaktır.

Özelleştirilebilir ERP, finansal kayıpları bertaraf etme ve fonları gerçek zamanlı olarak doğrulamanın yanı sıra üretim varlıklarında kritik değişiklikleri gerçekleştirmeye de yardımcı olur. ERP, çekirdek iş süreçlerinde kesintisiz olarak -en azından, endüstriyel ekipman üreticileri en son beklentilerini aşana kadar müşterilerin farkına bile varmayacağı- böylesine büyük dönüşümler yapar.

abas ERP gibi gelişmiş bir ERP yazılımı, size de makine imalat tesisiniz için doğru çözüm gibi geliyor mu?

Sonrası ERP yazılımı, endüstriyel makine üreticilerini geleceğe nasıl hazırlar? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Mobil ERP implementasyonuna zarar veren 3 yanılgı

Kurumsal kaynak planlamasına dair eski görüşler ve son ERP projeniz sizi, mobil uygulamanın işletmenizi yükseğe taşıyacak bir proje olduğunu düşünmenize engel oluyor olabilir. ERP’nin 3 noktada yanlış ya da eksik anlaşılması, endüstriyel sektörde üst seviyelere çıkma hızınızı düşürüyor olabilir mi? Firmanızın mobil ERP devriminin ışığında ilerlemesine izin vermenin zamanı gelmedi mi?

Mobil ERP implementasyonuna zarar veren 3 yanılgı-gorsel-600

Yanılgı 1. ‘İşim için ERP, sabit bir mimaridir.’

Bölümler arası süreçlerini bir ERP çözümü aracılığıyla organize eden her üretici, bunun etkin, veri odaklı operasyonlardan oluşan gövdenin üzerine oturtulduğu bir iskelet olduğunu bilir. Bu metafor eski ERP sistemlerine uygun olsa da, firmalar hafifçe gözlerini son yeniliklerin ışığına çevirmelidir. Bu sistemlere dayanıklılık ve değişmezlik şeklinde olan sert bakış açılarını güvenilirlik ve uyarlanabilirlik ile değiştirmelidirler.

Esasen, ERP sadece bir organizasyonun iç işleyişini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda hızlı bir şekilde evrimleşmelerini de sağlar. Atalete kapılmış, sürekli gelişim yerine mevcut performanslarından memnun iş yerleri, sonuç olarak asla büyüyemezler.

Mobile ERP ile her gün daha iyiye.

Mobilite, genel olarak, bu gerekli değişimin bir parçasıdır. Asıl değerli olan, mobilite ile bir bakıma, demokratikleşmiş bir ERP’ye sahip olunmasıdır. Mobil uygulamalar, kurumsal planlama gücünün zenginliğini bir şirketin tüm alanına yayar: ekipman operatörleri, yöneticiler, şirket muhasebecileri, teknisyenler ve daha fazlası. Bu insanlar nerede olurlarsa olsunlar, verileri gerçek zamanlı olarak merkezi bir havuza işleyebilir ve buradan eyleme geçirilebilir bir iş zekası çıkarabilirler. Bu sayede üreticiler, esneklik, çeviklik ve erişilebilirlik kazanarak, onları ileriye doğru iten bilgileri geliştirme ve ortaya çıkarma şanslarını etkin bir biçimde artırırlar.

Yanılgı 2. ‘Mobil ERP, ERP’nin sadece mobil cihazdaki halidir.’

Mobil ERP’nin kullanımı, firmaların idare ettiği diğer tüm işleri için olan yeni portallar olarak görülemez. Bazı kısıtlamalar postmodern ERP’nin potansiyelini zorunlu olarak kırpmaktadır.

Mobilite geliştikçe, fırsatlarınız da gelişir.

Kurumsal mobilite geleneksel yönetim organizasyonlarında önemli bir dönüm noktasıdır. Tüm endüstriler çekirdek çevrelerini mobilitenin ve nesnelerin internetinin getireceği başarı umuduyla yeniden şekillendirmektedir. Brookfield Global Relocation Service’nin yaptığı bir kurumsal mobilite araştırmasına göre;  araştırmaya katılan üretim ve mühendislik sektörlerinde faaliyet gösteren liderlerin hemen hemen yarısı, firmalarıyla mobil programlar arasında “yüksek potansiyelleri koruma kabiliyeti” açısından önemli bir korelasyon olduğuna inanıyorlar. Biri büyüdükçe veya küçüldükçe diğerini de büyütür veya küçültür.

Masaüstünde bulunan erişilebilir bilgileri organize etmek için kullanılan aynı arabirim ve yöntemleri kullanarak mobil uygulamaları olan bir ERP daha fazla ne yapabilir ki. Örneğin, stok sayımları onaylanması gerektiği kadar da kolay rapor edilmelidir. Mobil uygulamanın envanter sayım işlemi gerçekleştirenleri tüm güzergâh ve depoda takip etmesi ve diğer yandan kullanıcı dostu olması da bu yetkinlikte yardımcı rol oynar. Dahası işverenler, makine operatörlerinin daha donanımlı birer gözlemci ve operasyonel bilgi kaynağı olmasını istiyorlarsa, üretkenliğe zarar vermeyecek şekilde raporlamayı zahmetsizce yapabilecek özel mobil ERP çözümleri sağlamalıdırlar.

Yanılgı 3. ‘Eski ERP yazılımımda uyguladığım aynı veri güvenliği yaklaşımını mobil ERP’de de kullanabilirim.’

Kolay kullanımın suistimali de kolaydır, tam da bu yüzden; gelişmiş ERP, aynı zamanda daha güçlü kurumsal mobilite yönetimi anlamına gelir. Deloitte’un sektör liderleri için yaptığı bir araştırmasında da görüldüğü üzere, imalat sektöründe siber güvenlik açısından en büyük tehditleri göz önünde bulundurun:

“Fikri hakların çalınması” (%34)

“Elektronik dolandırıcılık, elektronik bilgi hırsızlığı ve benzerleri” (%32)

“Verilerin korsan olarak çoğaltılmasında ve değiştirilmesinde artış” (%28)

“Sosyal mühendislik” (%27)

“Çalışanların ihmal ve hataları” (%26)

ERP uygulama ekipleri, bu cevaplardan ERP ve EMM (enterprise mobility management) arasındaki ilişki hakkında ne toplayabilir? Birincisi, kurumsal mobilite tarafından verilen erişilebilirliğin her bölümü, aynı zamanda IP için bir hacker arka kapısı olarak da hareket edebilir. İkincisi ise, çalışanları hedef alan kötü aktörlerdir. Bunun her gün kullandıkları el terminallerinin yerine daha iyi bir yöntemi var mıdır? Üçüncü olarak, çalışanlar siber güvenlik konusunda eğitilmezse, bu suçlular, mobilize çalışan ekibin daima bir adım önünde olacaktır. Ve son olarak; savunmaya karşı aktif bir saldırı teşebbüsü olmasa bile, iş dünyası verileri personel hatalarından dolayı daima risk altındadır. Emsalsiz bir erişilebilirliğin kontrolsüzlüğü, gerçekleşmeyi bekleyen bir felakettir.

Tüm bu işaretler gösteriyor ki; IBM’nin MaaS360 isimli ürünün de içinde bulunduğu EMM çözümleri, postmodern ERP sistemleriyle eşleşir. Bu mobil yönetim platformları, kurum içi mobil cihaz kullanımı için kabul edilemez kayıt standartları belirlemeli ve manuel süreçlerin otomatikleştirilmesiyle hata fırsatlarını ortadan kaldırmalıdır. İdeal EMM, örneğin güncellemeleri kullanıcıların elinden almalıdır. Ek olarak, coğrafi yer tanımlama-belirleme ve cihazın içindeki bilgilerin uzaktan silinebilmesi, mülkiyet ve müşteri bilgilerini yetki kullanımını sınırlamaksızın korur. Ayrıca, mobil süreçlerin veri uyumluluğu düzenlemelerine uymasına ve bunlara bağlı kalmasına yardımcı olurlar. Bunlar, geçmişteki ERP iterrasyonlarıyla çok önemli görünmeyebilir, ancak Endüstri 4.0 çağında zorunludurlar.

Mobil ERP uygulamaları şirketinizdeki iş akışlarında nasıl bir devrim yaratacak? Kendiniz görün ya da bugün bir abas uzmanına danışın. Mobil ERP projelerinde öne çıkan ortak EMM engellerini nasıl önleyeceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Mobilite yönetimi ile ilgili sorularınıza cevap bulmak için abas bloga bir göz atın.

Sonrası Mobil ERP implementasyonuna zarar veren 3 yanılgı ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Bursa Sanayisi IFS Endüstri Günleri’nde bir araya geldi

Global Kurumsal Yazılım şirketi IFS, pek çok sektöre özel geliştirdiği sektörel çözümlerini paylaşacağı IFS Endüstri Günleri etkinlik serisini otomotiv sektörünün kalbi Bursa ’da, Otomotiv sektörü için ERP çözümlerini anlattığı OTOMOTİV GÜNÜ ile başlattı.

Bursa-Sanayisi-IFS-Endustri-Gunlerinde-birarayageldi-gorsel-600

29 Mart 2017 Çarşamba Günü Hilton Bursa Convention Center’da düzenlenen IFS OTOMOTİV GÜNÜ’nde, yoğun rekabet, yüksek kalite beklentileri, düşük kar marjları, uluslararası üst düzey standartlar ve ana sanayi baskısı ile her geçen gün daha kontrollü ve verimli üretim yapmak zorunda olan otomotiv sektörü için geliştirilen IFS ERP Otomotiv Çözümleri anlatıldı.

Etkinlikte IFS’in dünyada Tier 1 ‘den Tier 4’e kadar yüzlerce otomotiv müşterisinden edindiği global tecrübe ile oluşturulmuş, farklı ölçekteki otomotiv işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun IFS ERP çözümleri hakkında bilgi verildi.

IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk’ün IFS’in dünya genelindeki yenilikleri anlattığı açılış konuşması ile başlayan etkinlik, IFS Türkiye Genel Müdür yardımcısı Göksel Sanbay’ın IFS’in dünyada ve Türkiye’deki Otomotiv referansları sunusu ile devam etti. IFS Türkiye Kıdemli ERP danışmanları ve IFS Türkiye çözüm ortakları Proceed, Track ve Egeria’nin kıdemli ERP danışmanları tarafından yapılan sunumlarda, tasarım ve yeni ürün devreye alma, EDI, Müşteri ve Tedarikçi Çizelgeleri, Yalın Üretim, Kanban, Kalite Yönetimi ve Sonlu Kapasite Planlama hakkında IFS Applications’ın özellikleri anlatıldı. IFS ERP projesini devreye almış NSK Group İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sinan Zırhlı’nın IFS ERP projesi süresince yaşadıkları ve yol haritaları hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından IFS’in son versiyonu IFS 9 ile gelen iş zekası ve raporlama aracı IFS Lobby hakkında bilgi verildi.

Bursa’dan pek çok farklı sektörden iş adamları ve yöneticilerin yoğun katılım gösterdiği IFS Otomotiv Günü, IFS’in gelişmiş çözümleri ve iş yapış şekilleri hakkındaki konuşmalarla son buldu.

IFS dünyada BMW, Volvo, Scania, Mini, Linamaar, Fev, VBG Group ve Türkiye’de de Teknorot, Yeşilova Grubu – Canel Otomotiv, SKT, AKO Group-Petlas, SIO Otomotiv, Formpart, Maysan Mando, Feka, FSS Fren, NSK Group-Rota, Atak Taşıt, Sumitomo, Kentpar, Revar, Omtec, Bayrak, Güçsan, Şahin Motor Yatakları,  Thierry Diniz gibi firmalar tarafından kullanılıyor. Ayrıca IFS’in Almanya’da tamamen otomotiv sektörü için ürün geliştiren bir Ar&Ge merkezi de bulunuyor

IFS Hakkında

IFS™ , büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firmasıdır. Sunduğumuz ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlar.

IFS, 1983 yılında İsveç’te kurulmuştur ve dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet göstermektedir. IFS’in yeni nesil ürünü “IFS Applications 9” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. IFS Applications katmanlı mimarisi ve bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkânı vermektedir.

IFS Türkiye Ofisi 2004 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Hakan Plastik, Petlas, Aytaç Gıda, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Noki, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 500’den fazla işletme ve 20 binin üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 1 milyondan fazla kullanıcı işlerini IFS Applications ile yönetmektedir. IFS Applications Türkçe dahil 23 dilde kullanılabilmekte ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerine yapısına tam destek sağlamaktadır.

 

Sonrası Bursa Sanayisi IFS Endüstri Günleri’nde bir araya geldi ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri