ERP Projelerinde Desteğin Önemi

Yazılım dünyasında tek seferlik satışın yerini hizmet modelinin alması; bakım ve destek hizmetlerinin de en az yazılımın kendisi kadar öne çıkmasına yol açtı. ERP projesi kapsamında ne kadar iyi bir analiz yapılırsa yapılsın; bazı unsurların canlı kullanıma alınmadan öngörülmesi mümkün değildir. İşletmenizin yapısına, süreçlerine ve hatta çalışanlarınızın kullanım alışkanlıklarına bağlı küçük detaylar; canlı kullanımdan önce tespit edilemeyen bakım ve destek ihtiyaçlarına kapı açar.

Bu gibi durumlarda çözüm sağlayıcısının iyi bir destek hizmeti sunması, kullandığınız üründen en yüksek faydayı elde edebilmeniz için hayati önem taşıyor. Proje boyunca birlikte çalıştığınız, bir “takım arkadaşı” gibi sürekli yanınızda yer alan çözüm sağlayıcısından, canlı kullanıma geçişten sonra da aynı ilgi ve özeni beklemek en doğal hakkınız.

ERP-Project-Manager-600.jpg

Firmalar için böyle bir destek sağlayıcı bulmak kolay değil. Çoğu zaman proje sonrası süreçte bakım ve destek kavramı; ilgili bölgede çalışan 1-2 kişilik küçük ekiplerin ajandasına veya telefonu açtığı anda fatura kesen destek hatlarına bağlı oluyor. Destek hizmetlerine erişimin kısıtlı veya zorlu hale gelmesi, bir süre sonra bu hizmetin tercih edilmemesine sebep oluyor. Destek kesilince, sorunlar mecburen doğal bir süreç gibi kabul ediliyor ve görmezden geliniyor. Böyle bir senaryoda ERP projesinin kurulumu başarılı olsa dahi; işletmeye gerçek bir fayda sağladığını söylemek mümkün olmuyor.

Oysa Login ERP gibi proje sonrasında da sınırsız destek hizmetini her an ulaşılabilir şekilde veren bir çözüm ortağıyla çalışan şirketler; ERP kurulumu sonrası canlı kullanımda ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlara anında yanıt alıyor. Hızlı destek sunulmasıyla birlikte destek ekibiyle kurulan iletişim güçleniyor ve en küçük aksaklıklar dahi bu yolla çözülebilir hale geliyor.

Destek ekibinin adeta şirket içinde bir departman gibi disiplinli çalışması ve kolay ulaşılabilir olması; işletmenin her türlü beklentisinin çok daha kolay çözüme kavuşmasını sağlıyor. Böylelikle bir ERP projesinden elde edilen fayda her zaman en yüksek seviyede gerçekleşiyor.

Yazar: Levent SILAY – Login Yazılım

Sonrası ERP Projelerinde Desteğin Önemi ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Başarılı Bir ERP Projesi için Sorumluluklarınızı Biliyor Musunuz?

Şirketinizin büyümesine ayak uydurmak için teknolojiden yardım almaya karar verdiniz ve bir ERP projesiyle süreçlerinizi daha verimli hale getirmek, hatalardan arındırmak ve maliyet tasarrufu sağlamak istiyorsunuz. Hedefleri doğru belirlenen ve uzman bir ekip tarafından uygulanan ERP yazılımının işletmenize fayda sağlayacağına kuşku yok. Ancak proje sürecini başarıyla tamamlamak bu faydayı gerçeğe dönüştürmek için kritik rol oynuyor. Üstelik bu süreçte sadece çözüm sağlayıcısına değil; ERP’ye geçiş yapan işletmeye de bazı sorumluluklar düşüyor.

ERP-levent-600

İşletmenin Sorumlulukları

Bir ERP projesinde işletmeye düşen sorumlulukların başında; yönetim kademesinde söz sahibi olan, karar yetkisi bulunan bir Proje Yöneticisi tayin etmek geliyor. Yönetim ekibinin ise seçilen bu Proje Yöneticisinin öncelikli görevinin “ERP entegrasyonunu gözetmek ve başarıya ulaşmasını sağlamak” olduğunu kabul etmesi önem taşıyor. Çözüm sağlayıcısının işletmeden beklediği bir dokümanın gecikmesi, doğrudan toplam proje süresini uzatıyor. ERP projesinde nihai hedefin; şirkete pek çok farklı açıdan fayda sağlamak olduğu bilincini koruması gereken proje yöneticisinin her toplantıda hazır bulunması ve karar aşamalarında aktif rol oynaması, proje başarısını doğrudan etkiliyor.

Proje henüz analiz aşamasındayken, işletmenin tüm paydaşların fikrini paylaşması ve analizde nihai dokümantasyonun hedeflenmesi gerekiyor. Bu aşamada sunulacak olan fikirler ve talepler daha sonraya bırakıldığında, proje sürecinde ciddi aksamalar yaşanabiliyor. Üstelik bu fikirlerin sadece yöneticilerle sınırlı kalmaması, ERP uygulamalarını kullanacak ve dönüşüme uğrayan süreçlerden etkilenecek çalışanların da görüşlerine başvurulması gerekiyor.

ERP’ye geçen işletmenin sahip olması gereken bir diğer bakış açısı ise çözüm sağlayıcısıyla ilgili. Proje için imzalar atıldığı andan itibaren, çözüm sağlayıcısı bir tedarikçi ya da fazladan maliyet oluşturan bir unsur değildir. Çözüm sağlayıcısı artık proje danışmanları kimliğinde şirkette varlık gösteren, belki aylar sürecek proje boyunca tüm gün işletme ofisinde çalışması gereken bir takım arkadaşıdır. Bunu kabullenmek ve proje danışmanlarına şirket içinde gerekli çalışma ortamını sağlamak da işletmenin sorumlulukları arasında yer alıyor.

Çözüm Sağlayıcısının Sorumlulukları

Çözüm sağlayıcısının en önemli sorumluluğu; proje için ilk toplantıdan itibaren gerçekçi bir tutum sergilemek ve gerçekçi taahhütlerde bulunmaktır. Satışı gerçekleştirmek ya da proje aşamasında günü kurtarmak için gerçek dışı beklentilerin “yapılabilir” olduğunu beyan etmek, projeyi bir noktada çıkmaza sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır. O nedenle doğru analizler sonucu gerçekleştirilmesi mümkün olmayan proje beklentileri konusunda müşteriyi uyarmak ve alternatifler konusunda yönlendirmek, çözüm ortağının aslî görevidir.

Çözüm sağlayıcısına düşen bir diğer görev ise satış ve proje süreçlerinin birbiriyle uyumlu biçimde ilerlemesini sağlamaktır. Bunun için satışta konuşulan her başlığın kayıt altına alınması ve toplantıda karar alındığı haliyle projeye yansıtılması gerekiyor.

Projeyle ilgili her türlü teslim tarihinin de çözüm sağlayıcısı tarafından karşılanması önem taşıyor. Ayrıca, çözüm sağlayıcısını temsil eden proje danışmanlarının her an ulaşılabilir durumda olmaları ve müşteriye ihtiyaç durumunda hızlıca yanıt vermeleri, projede ERP sağlayıcıya düşen görevler arasında yer alıyor.

Her iki tarafın sorumluluklarını titizlikle yerine getirdiği ERP projelerinde süreçler çok daha hızlı ilerliyor. Çözüm sağlayıcısının yanı sıra işletmenin de bilinçli bir şekilde takip ettiği projelerde başarı oranı çok daha yüksek oluyor.

Yazar: Levent SILAY – Login Yazılım

Sonrası Başarılı Bir ERP Projesi için Sorumluluklarınızı Biliyor Musunuz? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Endüstriyel üreticiler neden abas ERP kullanıyor? – Duyarlılık, Kalite ve Kontrol

abas ERP endüstriyel imalat sanayisine, üretimde az rastlanır, özgün sorunları çözmede önemli rol oynayan özellikler sunar. Bu yazımız da, üç spesifik abas ERP özelliğine genel bir bakış niteliğinde olup, endüstriyel üreticilerin bu özelliklerden nasıl faydalanacaklarını açıklamaktadır.

Endüstriyel-abas-gorsel-600

Ana Üretim Planı

Pek çok üretici ve tedarik zincirinde yer alan firma, müşteri talep tahminlerine göre geliştirilen üretim stratejisi ve stoğa üretim kararları ile yönlendirilir. Üretimin başından sonuna kadar, bir üreticinin sevkiyattan önce dikkate alması gereken pek çok nokta vardır. Müşterilerin bireysel talepleri, teslim tarihleri, lot büyüklükleri, dağıtım kanalları gibi unsurların hepsi stokta karmaşaya yol açabilecek durumlardır. Duruş süresini bertaraf ederken üretimi en üst düzeye çıkarmak için imalat alanını programlayabilmek son derece karmaşık olabilir.

abas ERP’nin, Ana Üretim Planı (MPS) aracı, üreticilere ihtiyaçları için dinamik bir değer hesaplama olanağı sağlar ve kullanıcılara, en iyi üretim ortamı için gerekli tüm bilgiyi sunar.

abas Lojistik Danışmanı Basil Shah: “Kullanıcılar, üretimin planlanan teslimat tarihlerini karşıladığından emin olmak için kaynak kullanılabilirliğini ve çakışmaları hızla belirleyebilirler.” dedi ve ekledi: “Aynı zamanda, onlara üretim ortamını yönetmek, planlamak ve kontrol etmek için gerekli bilgileri veren detaylı raporlara erişebilirler.”

MPS ayrıca, kullanıcılara satış siparişi seviyesinde büyük bir görünürlük kazandırır. Kullanıcılar, güncel satış siparişlerine, tahminlere ve bağımlı taleplere bağlı olarak bir ürün kaleminin mevcut, talep edilen, temin edilen ve emniyet stoğu miktarlarını kolayca görüntüleyebilirler.

Shah; “Satış siparişi seviyesindeki bu kontrol, oldukça güçlüdür ve üretim yapan müşterilerimizin çok daha fazla talep gösterdiği bir araçtır. Ayrıca abas ERP’nin esnek yapısı, bu aracı müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlamamızı sağlamaktadır.”

abas ERP Konfigüratörü

Endüstriyel üretimin ayırt edici özelliklerinden birisi, birçok ürünün siparişe göre yapılandırılmış olmasıdır. Müşteriler, önceden var olan bir ürün kataloğundan seçim yapabilir ve kendi özel gereksinimlerine bire bir uyacak bazı özellikleri ve opsiyonları seçebilirler. Bu, üreticilere müşterinin talebini karşılama, düşük maliyetli rakiplerin üstesinden gelme ve müşterileri ile uzun vadeli bir ilişki kurma imkânı sağladığı için çok önemlidir.

Endüstriyel-abas-ecommerce-gorsel-600

Konfigüratör, sipariş doğruluğunu sağlamak için üreticinin e-ticaret platformuyla entegre edilebilir.

Konfigüratör, müşterilere ürünlerinde hangi tasarım özelliklerini istediklerini seçme imkanını verir. Bir müşteri, üreticiyi, ürünü bütünlüğünden ödün verecek bir şekilde üretmeye zorlayan bir tasarım seçerse, bu potansiyel bir tehlikeye sebep olabilir. abas ERP Konfigüratörü, ürün performansı ve üretim tarafındaki kısıtlamalar konusunda mantıklı seçim yapma yönünde kural tabanlı koşullar kullanarak hem müşteriye yol gösterir, hem de gerekli kısımlardaki kontrolün üreticinin elinde olmasını sağlar.

Konfigüratörü endüstriyel üreticiler için bu kadar faydalı kılan bir diğer bileşeni, ister e-ticaret web sitesi üzerinden, ister telefon üzerinden olsun, bir sipariş giriş platformuyla kolayca entegre edilebilmesidir. Bu entegrasyon yalnızca sipariş doğruluğunu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda çevrimiçi ürün listelemeleri için oluşturulan derlemelerin sürdürülebilirliğini de kolaylaştırır.

Shah:  “Konfigüratörümüzü üreticinin web sitesine entegre edebilme ve üzerinde değişiklik yapma kolaylığı – gücü üreticiye geri verir. Yeni bir ürün ortaya çıkarttıklarında veya mevcut ürünlerini güncellerken teknik kaynaklara güvenmek, üreticinin zincirlerinden kurtulmasını sağlıyor.”dedi ve “Sadece birkaç düğmeye basarak Konfigüratör, web sitesini yeni ürün bilgileriyle güncelleyebilir.” şeklinde ekledi.

Lot Takip ve Kontrolü

Üreticilerin ERP yazılımı araştırırken, yazılımda olmasını istedikleri en önemli özelliklerden biri, lot ve seri numarası kontrolü yeteneğidir. Lot, aynı özelliklere sahip bileşen ya da alt ürün grupları gibi emtianın miktarını ölçer. Kaliteyi, tedarikçiyi, potansiyeli, yaşını veya diğer karakteristiklerini kapsar. Lot kontrolü üreticilere, her bir lota spesifik ürün bilgisi atama ve tüm üretim prosesleri boyunca lotu takip etme olanağı verir.

Bu kontrol, proses endüstrisi (kimya, kozmetik, boya), medikal malzemeler, otomotiv ve havacılık-uzay endüstrisi gibi standartları katı sektörlerde hayati öneme sahiptir. Düzenleyici yönergeler, bu endüstrideki üreticilerin, ürünlerinde mümkün olan en yüksek kaliteyi sağlamak için üretimin her aşamasında yüksek düzeyde izlenebilirliği sürdürmelerini gerektirir. Bu sayede bir geri çağırma durumunda üretici hatalı ürünleri satın alan müşterilerini, bu ürünlerin hangi bileşenlerden oluştuğunu ve bu bileşenlerin de kaynaklarını bilir.

Ancak aynı sıkı düzenlemelere tabi olmayan sektörlerde bile, lot kontrolü, planlamada ve çizelgelemede kullanışlı bir özelliktir çünkü bir üretici, üretimin her aşamasında envanter akışını izleyebilir. Kalite ve maliyet kontrolü tam da burada, birçok endüstriyel üreticinin müşterilerinin en iyiyi en ucuza almak istediği yerde devreye giren faktörlerdir. Her lotu görebilme, üreticilerin nihai ürünün bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olur.

Shah: “Çelik imalatı endüstrisinde uzmanlaşmış müşterilerimiz için kaliteyi kontrol etmek, başarılarının temelini oluşturmaktadır. Satınalma faturalarından, envanter hareketlerini görüntülemeye, imalat alanının kontrolünden, satış siparişlerinin tamamlanmasına kadar tüm bunları gerçekleştiren abas ERP yazılım çözümümüz, sadece bu ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, ötesine geçer.”

Çoğu ERP sisteminde, lot kontrolü, tüm bu faydaları elde edebilmek için önemli miktarda verinin kullanıcılar tarafından girilmesini gerektirir ve bu da üretim faaliyetlerini yavaşlatabilir. abas ERP, süreçte lotların oluşturulmasını ve eklenmesini kolaylaştırarak bunu aşıyor. abas ERP yazılımının esnekliği ve özelleştirilebilirliği, abas’ın her implementasyonda müşterimizin özel süreçlerine uyarlanmasını sağlar.

Sonrası Endüstriyel üreticiler neden abas ERP kullanıyor? – Duyarlılık, Kalite ve Kontrol ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

eFinans , Türkiye Sınırlarını Aşıyor

eFinans-t-600

EESPA (Avrupa e-Fatura Sağlayıcıları Derneği) üyesi olan eFinans, bu derneğin diğer üyeleri ile de yakın gelecekte benzer stratejik iş ortaklıkları kurarak ürün ve hizmetlerini global seviyede sunmayı planlamaktadır.

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., QNB Finansbank ve Cybersoft ortaklığı ile 2013 yılında kurulmuştur. eFinans müşterilerine, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) başta olmak üzere tüm e-Dönüşüm ürünlerinde yenilikçi çözümler ve buna bağlı katma değerli hizmetler sunmaktadır.

TESISQUARE®, B2B çözümleri ve hizmetleri ile 33 ülkeden (Avrupa, Asya, Amerika ve Avustralya) 4.000 şirketi desteklemektedir. Temel uluslararası standartlara dayalı yapılandırılmış veri alışverişi aracılığıyla ticari ve finansal olarak güvenli işlemlerin oluşturulması, tercüme edilmesi, sınıflandırılması ve takip edilmesi gibi dijital iş süreçleri bu işin kapsamını oluşturur.

Sonrası eFinans , Türkiye Sınırlarını Aşıyor ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

ERP Proje Maliyetini Yarıya Düşürmek için 6 İpucu

Orta ve büyük ölçekte şirketler için sağladığı yüksek verimlilik nedeniyle ERP projeleri; büyüme hedefi bulunan her türlü işletme için ideal bir tercih haline geliyor. Buna karşın, ERP projeleri için belirlenen bütçeler zorlayıcı olabiliyor. Oysa bu proje maliyetlerini yüzde 50’ye varan oranlarda düşürmek mümkün! İşin püf noktası: Şirket içinde yapılacak temel seviye hazırlıklarla “adam/gün” üzerinden belirlenen ERP proje maliyetlerinde süreyi kısaltabilmek.

Başta aile şirketleri olmak üzere, orta ve büyük ölçekli firmalar için çoğu süreç doğrudan şirket sahibine bağlı olarak ilerliyor. Şirketin kurucusu yılların verdiği deneyim sayesinde satın almalar, stok takipleri, yetkilendirmeler ve diğer pek çok aşamada çok hızlı ve isabetli karar alabiliyor. Ancak bu işi yeni nesle devrederken ya da büyüme hedefleri doğrultusunda orta kademe yöneticilerle çalışmaya başladığında, tüm süreçlerin kişiden bağımsız hale getirilmesi gerekiyor.

ERP-proje-600

Yeni nesil bir yönetim anlayışıyla birlikte planlanan ERP projesinde de maliyet hesabı, projenin tamamlanma süresine bağlı olarak yapılıyor. Bu noktada süreçleri dijitalleşmeye ne kadar hazırlarsanız, ERP maliyeti de o ölçüde azalıyor. Türkiye’nin güçlü ERP yazılımı Login ERP; bu hazırlığı en iyi şekilde tamamlamak isteyen işletmelere şu sorulara yanıt hazırlamayı öneriyor:

İhtiyaç ve beklentileriniz net mi?

ERP projesinin başarısı, sizin bu projeden beklentilerinizi doğru belirlemenizle yakından alakalıdır. Mevcut durumunuz, hangi süreçlerde neye ihtiyaç duyduğunuz ve bu noktalarda elde etmek istediğiniz kazanımlar net olduğu sürece maliyet analizi çok daha etkin ve isabetli biçimde yapılabilir.

Merkezi bir karar mekanizması için hazır mısınız?

ERP’nin sunacağı yüksek verimlilikten faydalanabilmek için, merkezi bir karar alma mekanizmasına hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bu da kişiye değil, süreçlere bağlı olan ve her kararın şirketin hangi süreçlerini etkileyeceğinin belirlenebildiği bir sistem demek oluyor.

Ürün ve stok verileriniz dijital ortamda mevcut mu?

Ürün ağaçlarının, stokların ve personele ilişkin verilerin mevcut süreçlerde temel seviyede bir dijital arşiv üzerinde tutuluyor olması, ERP ekibinin işini muazzam biçimde kolaylaştırır. Kolay proje çabuk biter ve böylelikle maliyeti çok daha düşük olur.

Süreçleriniz kayıt altında tutuluyor mu?

Satın alma, ıskonto, tedarik ve muhasebe gibi süreçlerin ERP sistemine aktarılabilmesi için, öncelikle bunların şirket içinde bir kaydının bulunması gerekir. Bir ERP projesi yapmayı planlıyorsanız, işe bu kayıtları kurum içinde oluşturmakla başlamanızda fayda var.

Bir proje yöneticiniz var mı?

ERP projeleri standart işlerin yanı sıra “ek mesai” ile çözülemeyecek kadar kapsamlı bir bağlılık gerektirir. Şirket yönetiminde karar yetkisi olan birinin proje yöneticisi olarak bu sürecin başına geçmesi, projeyi önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Yetkilendirmeleriniz doğru yapılmış mı?

Satın alma, finans ve diğer süreçlerde şirket içi yetkilendirmelerin tanımlı ve belirli olması; ERP sisteminde kimin hangi alanlara erişebileceğini belirlemek açısından büyük önem taşıyor.

Yazar: Levent SILAY – Login Yazılım

Sonrası ERP Proje Maliyetini Yarıya Düşürmek için 6 İpucu ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Mobilde 4.0 Nesnelerin interneti ile Başlayacak

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren devreye giren 4.5G’yi kullanan abone sayısı 51.7 milyona, yüksek hızlı interneti aktif olarak kullanan abone sayısı ise 19.2 milyon kişiye ulaştı. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 2016 Yılı 4’üncü çeyrek Türkiye Telekomünikasyon Pazarı verilerini değerlendiren KPMG Türkiye sektöre özel rapor hazırladı. KPMG Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Serkan Ercin, dünyanın mobil 4.0 döneminin eşiğinde olduğunu, 2020’de 25 milyar nesnenin birbiriyle konuşmaya başlayacağını söyledi. 

interneti_Serkan_Ercin-600

KPMG Telekomünikasyon Sektör Raporu’nda yeni mobil altyapı yatırımları ile kapasite ve hız artışının devam edeceği, aktif kullanıcı sayısının artacağı belirtildi. Raporu değerlendiren KPMG Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Serkan Ercin, “Geniş bant tarafında yaklaşık 10.5 milyonu sabit, 51.7 milyonu mobil geniş bant abone sayısına ulaşıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre mobilde yüzde 28 artış gözlenirken, Eve Kadar Fiberde (FTTH) ise yüzde 18 artış gözlenmiştir. Bunun nedeni artan fiber altyapı yatırımlarından kaynaklanmaktadır. 2016 yılında fiber altyapı uzunluğu 290.974 km’ye ulaşmıştır ve bir yıl öncesine göre yüzde 9’a ulaşan bir artış gerçekleşti. Bunların yanı sıra, 2008 yılında uygulanmaya başlanan numara taşınabilirliği uygulamasıyla, taşınan numara sayısı Ocak 2017’de 100 milyonu geçti” dedi.

Mobilde 4.0, nesnelerin internetiyle geliyor

4.5G ve fiber internetin yaygınlaşmasıyla birlikte “Nesnelerin Interneti” (IOT) kavramının hayatımıza girdiğine dikkat çeken Ercin, “Tablet, akıllı telefonlar ve giyilebilir mobil cihazlar sayesinde akıllı bağlantıların üretilmesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra akıllı binalar, akıllı şehirler gibi alanlarda daha fazla nesne birbirine bağlı olacak” dedi.

Birbiriyle konuşan nesneler dönemi

Ercin şöyle devam etti: “2020 yılında yaklaşık 25 milyar bağlı nesnenin kullanımda olması beklenmektedir. Son 10 yılda sabit abone sayısındaki ciddi düşüşe rağmen, mobildeki abone sayısındaki artış devam etmektedir. Mobildeki penetrasyon oranı 2016 sonu itibarıyla %96 olarak gözlenmiştir. Geniş bantta ise penetrasyon oranı sabitte yüzde 13’e çıkarken, mobil geniş bant penetrasyonu ise akıllı telefonlar ile giyilebilir mobil cihazların gelişmesi ve makineler arası iletişim (“M2M”) (aygıttan aygıta iletişim) cihazların artışı nedeniyle yüzde 64 olarak gözlendi. Aralık 2016 sonu itibarı ile M2M abone sayısı önceki yıla göre yüzde 25 artarak 4 milyona ulaştı.”

Büyük Veri yatırımları yapılıyor

Son yıllarda sektörde özellikle suiistimal önleme, trafik yönetimi ve enerji tasarrufu amacıyla büyük verinin kullanımı ve analiz edilmesi konusunda ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Ercin,  “Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına imkan sağlayabiliyor. Örneğin, kullanılmaya başlanan akıllı sayaçlar ile yüzde 30’a varan tasarruflar sağlanıyor” dedi.

Aygıttan aygıta iletişim başladı

Telekom operatörlerinin, büyük veri analizlerini kullanarak müşteri paketlerini yükselttiklerine dikkat çeken Ercin, M2M (aygıttan aygıta iletişim) teknoloji sayesinde müşteriye farklı ürünler sunulabildiğini belirtti. Ercin;  “Farklı ürünler dünyasında büyük veri analiziyle müşterisine katma değerli hizmetler sunabilmelerine ve büyük verinin müşteri gözünde en önemli konularından biri olan veri güvenliğinin sağlanmasına bağlıdır. Omni-channel (çoklu-kanal) yaklaşımının benimsenmesiyle müşteriye ulaşılan kanalların sayısının artmasıyla yeni nesil müşteri deneyimi ve sadakati artırmak için büyük verinin işlenmesinde kullanılacak iş zekası çözümleri büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Dijital dönüşüm aralıksız sürüyor

Dijital dönüşümün yeni nesil müşteri deneyimi sağlamak amacıyla her an devam ettiğini belirten Ercin, şunları ekledi: “Dijital dönüşüm Telekom şirketlerini birer emtia üreticisi durumuna düşürmek tehlikesini de içinde barındırıyor. Bu nedenle telekom şirketleri dijital dönüşümde zaman keybetmeden altyapılarını, BT sistemlerini ve kullanıcı arayüzlerini iyileştirmeliler. Entegre, gelişmiş ve tüm yönleriyle gerçek bir müşteri deneyimi için operatörlerin dijital dönüşümü hızlı bir şekilde uyarlamaları gerekir. Global teknoloji devlerinin telekomünikasyon şirketlerine karşı oluşturduğu rekabetin hızla arttığı bir ortamda, telekomünikasyon şirketlerinin veri analitiğinin de yardımıyla dijital dönüşümlerini etkin şekilde kullanmaları gelecek için çok önemli bir silah olacak.”

Güvenli veri merkezleri olacak

Telekom şirketlerinin dijital modellere ve bulut teknolojisine geçerken veri güvenliği tekniklerine yatırım yapmaya ihtiyaç duyduklarını aktaran Ercin, “Siber güvenlik ile mücadele ve veri güvenliği ihlallerinden kaynaklı gelir açığını korumak maliyet yaratıyor.  Sosyal paylaşım siteleri ile lokasyon bazlı ve reklam amaçlı kullanıcı verilerini toplayan uygulamaların yaygınlaşması nedeniyle Telekom operatörlerinin siber tehditler konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Bu da çoklu kanallara yönelen operatörler için siber saldırılar gibi güvenlik risklerine maruz bırakarak yeni riskler oluşturuyor. Dünya’da ve Türkiye’deki Telekom şirketleri güvenli veri merkezleri kurarak veri güvenliği konusunda ciddi yatırımlar yapmakta veya bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmış şirketler ile ortaklık yapıyor.”

Sonrası Mobilde 4.0 Nesnelerin interneti ile Başlayacak ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri