İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Neden Gerekir?

İnsan Kaynakları uygulamalarına bir bütün olarak bakıldığında; organizasyon ve işgücü planlama, özlük ve bordro uygulamaları, performans yönetimi, işdeğerleme ve ücret yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi, eğitim uygulamaları, sosyal işler ve iş güvenliği olarak sıralanabilmektedir. Bu sürecin, insan kaynakları yönetim sistemi ile yönetilmesi gerekmektedir.

İşletmeler, Uyumsoft İKYS’ni neden tercih etmelidir?

1-WEB tabanlı uzaktan erişime imkân vererek, uygulamalar içerisinde oluşturulan onay süreçleri SMS veya e-posta yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.
2-Uyumsoft İKYS içerisindeki modüller, iş akışları ile uyumlu bir yapıda hazırlanmıştır.
3-Farklı uygulamalar ile entegrasyon imkânı sunmaktadır. PDKS veya ERP gibi sistemler ile bilgi alışverişini sağlamaktadır.
4-Şirketlerin başlıca sorunlarından birisi olan, adil ve eşitlikçi bir ücret dağılımı konusunda, iş değerleme ve ücret yönetim modülü sunarak, ücret belirleme sürecini tüm boyutları ile yapılandırma imkânı sunmaktadır.
5-Performans yönetimi konusunda 360 derece yetkinlik değerlendirmesi ve Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile hem yetkinliğe hem de hedeflere yönelik performans değerlendirme çözümleri sunmaktadır.
6-Bulut (Cloud) seçeneği sunarak, server, veri tabanı, güvenlik ve raporlama gibi program maliyetlerini ortadan kaldırarak daha güvenli bir altyapı sunmaktadır.

Harun Savsar – Uyumsoft İnsan Kaynakları Yöneticisi

Sonrası İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Neden Gerekir? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri