Dijital Dönüşümü Tamamlayacak En Yeni Teknolojiler Hakkında Öngörüler

İş dünyasında dijital dönüşüm sıklıkla duyulan kavramdan biri haline geldi. İşletmelerin hayatta kalabilmesi için trendleri takip etmesi ve dijital dönüşümü gerçekleştirmesi önem taşıyor. Dijital dönüşümü gerçekleştirdiğine inanan işletme sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Dijital Dönüşüm

Yapılan son araştırmaların ardından ortaya çıkan sonuçlara göre; işletmelerin %80’i tam anlamıyla dijital dönüşümü gerçekleştirdiğini düşünmüyorken; %23’ü ise dijital dönüşümün henüz ilk safhalarında olduğunu hissediyor. Araştırma sonucunda, 2018’de daha çok işletmenin teknolojik değişimi uygulayacağı ve yeni teknolojileri mevcut operasyonlarına daha iyi entegre edecekleri öngörülüyor.

Gün geçtikçe hızla gelişen teknoloji ekseninde Nesnelerin İnterneti’nden (IoT), blok zincire; sohbet robotlarından makine öğrenimi ve sanal gerçekliğe kadar çeşitli yeniliklerin dijital dönüşümü tamamlayacağı tahmin ediliyor. Tüm bunların ışığında uzmanların öngörüleri ise şu şekilde;

Blok zinciri, dijital dönüşümün seviyesini yükseltecek

Başta kripto paraya olanak sağlamak için geliştirilmiş blok zinciri, son yıllarda finansal hizmetler sektörünü de önemli derecede etkiledi. Blok zincirinin takip eden on yıl içinde uzay yolculuğundan insanların nasıl oy vereceklerine kadar birçok alanda kullanılması planlanıyor. Küresel bir ağ genelinde paylaşılan işlemsel bir veri tabanı olan blok zincirinin Bitcoin ile özdeşleşmesi birçok kişi tarafından anlaşılamamış olmasına rağmen 2018’de gerek işletmelerin gerekse tüketicilerin blok zincire erişiminde büyük adımlar atılması bekleniyor.

Sağlık, sigorta ve imalat sektörlerinde dijital teknoloji kullanımı artacak

İlerleyen dönemlerde blok zincir teknolojisinin, işletmeler tarafından kontratlar, dijital ödeme sistemleri ve bulut depolamadaki iyileştirmeler alanlarında kullanılması öngörülüyor. Öte yandan blok zinciri, Bitcoin gibi merkezi kayıt sistemi olmadan kişiden kişiye sigorta sunarak prim maliyetlerini düşürmeye, taleplerin daha hızlı doğrulanmasına ve işlenmesine fırsat sağlıyor. Sağlık sektöründe ise blok zinciri elektronik kayıtlara geçme sürecini hızlandırıyor. İmalat alanında işlemlerin her birinin bir blok zincirine kaydedilmesi insan hatasını ve sahteciliği azaltıyorken tüm tedarik zincirinin tam şekilde izlenmesine yardımcı oluyor.

Dijital iş stratejileri işletmenin kalbine ulaşacak

Yapay zekâ (AI) ve büyük veri (Big Data) altyapıları, işletmelerin yeni ortaklıklar, çalışma yöntemleri oluşturmalarını, müşteri deneyimleri yaratmalarını ve işleri dönüştürmelerini şekillendiriyor. Değişen teknoloji, BT rollerinin değişmesini sağlıyor. Artan rekabet ile yarışabilmek için daha çok işletme dijitalleşmeyi önceliklendiriyor. Genç şirketler, geleneksel hizmetleri daha düşük maliyetle elde edecekleri için dijital stratejiyi tercih ediyor ve ilerleyen dönemlerde bu şirketlerin başarılı olacağı tahmin ediliyor. İşlerini dijitalleştirmek için çalışan şirketlerin, büyümek amacıyla ihtiyaçları olduğu esnekliği kazanmaları daha fazla mümkün oluyor. Yapılan CEO anketine göre, iş karar vericilerinin yüzde 56’sı, yaptıkları dijital geliştirmelerin ve dijitale öncelik vermenin kârlarını şimdiden artırdığını belirtiyor.

Veri, dijital dönüşümün ana bileşeni

Veri kullanımına dayanan stratejilerin hâlâ, işletmeleri etkileyecek birçok kullanılmamış potansiyeli bulunuyor. 2018’de yapılan “CIO’nun Durumu” anketinin sonuçlarına göre, kuruluşların %30’undan azı ölçülebilir veri güdümlü avantajlar yakalıyor. Avantaj olarak yeni pazar fırsatları tanımlamak (%28), tedarik zinciri ve dağıtım kanallarının optimizasyonu (%26) ve müşterilerine çok kanallı deneyim olanağı vermek (%24) sayılıyor.

Kaliteli verinin değeri paha biçilemez olacak

Araştırmalara göre 2018’in iş liderlerinin veri üzerinde daha iyi bir kontrol sağlamak isteyeceği ve dijital dönüşüm yolculuğunda, kaliteli verinin yaratacağı farklılaşmanın önemini anlayacağı bir yıl olacağı tahmin ediliyor. Dijital dönüşüm, işletmelerin gençleşmesine yardımcı olacak, daha esnek ve rekabet edebilmelerini sağlayacak büyük bir etmen olarak görülüyor. Dönüşüm, başarılı bir şekilde yürütüldüğünde işletmelerin üretkenlik düzeylerini ve gelir akışlarını artırıyor.

Sonrası Dijital Dönüşümü Tamamlayacak En Yeni Teknolojiler Hakkında Öngörüler ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Otomasyon Akıllı Üretimi Yeniden Şekillendiriyor

Gelişmiş üretim, akıllı üretim ya da endüstri 4.0, nasıl adlandırdığınızın önemi olmayan bu değişimi kısaca özetleyecek olursak; üreticiler artık iş yapış şekilleri ile birlikte iş süreçlerini otomasyon, veri analizi ve çeşitli BT teknolojileriyle entegre sistemlerle yürütmeye başlıyor. Üretim endüstrisini yeniden şekillendiren bu teknolojiler, liderliği ve büyüme hızını korumak isteyen işletmelerin iş yapış şekillerini değiştirmelerini gerektiriyor.
otomasyon
Üretim otomasyonu ve üretim süreçlerinde elde edilen önemli veriler söz konusu olduğunda, şirket üst düzey yöneticilerinden fabrika çalışanlarına kadar, akıllı üretimde çalışan herkesin, bu alandaki gelişmeleri takip ediyor olması gerekiyor.

Üretim süreçleri sırasında elde edilen işlenmemiş veri, daha sonra yetkili kişiler ve üst düzey yöneticiler tarafından karar alma süreçlerinde kullanılacak olan iş zekâsıdır.  Burada önemli olan verileri toplamak ve raporlar oluşturmak değil, bu bilgiyi karar verme süreçlerinde kullanılabilecek iş zekâsına dönüştürmektir.  Bunu başarmak, insan zekâsı ve çevikliğin yanı sıra doğru bir ERP sistemine sahip olmakla mümkündür. Bu da ancak, şirketlerin teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği değişimlere hızlı şekilde adapte olması ile gerçekleştirilebilir.

Akıllı robotlar ile üretim ve işgücü anlayışı sonsuza dek değişiyor

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, yüksek verimliliğe sahip modern bir fabrikayı ziyaret ettiğinizde, iş akışının veriler üzerinden yürütüldüğü otomatik bir işleyiş sistemi ile teknik bilgi ve donanıma sahip çalışanlar görürsünüz. Tesisin uçak motorları mı yoksa güneş panelleri mi ürettiği fark etmez. Fabrikalar parçaları, insanları, verileri ve daha fazlasını birleştirir. Teknoloji açısından bakıldığında, ihtiyaç duyulan tek şey hepsinin entegre çalışmasını sağlayacak doğru bir ERP sistemidir.

Tüm bileşenlerin nasıl etkileştiğini (ekipman, yazılım, ERP sistemleri vb.) anlamak akıllı üretimde çalışan herkes için son derece önemlidir.  Örneğin, bir üreticinin lider konuma gelebilmesi için, kararlarını hızlı alabilmesine olanak sağlayacak veri ve farklı bileşenlerin birbiriyle olan etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu imalat liderlerinin, ekipman, otomasyon, veri ve fiziki üretimin incelikleri hakkında temel düzeyde teknik bilgiye ihtiyaç duydukları anlamına gelir.

Bu gereksinimler, personel alımı ve alınan personelin geliştirilmesi açısından karmaşık ve önemli bir konudur. Hızlı teknolojik değişimlerin beraberinde getirdiği bir diğer unsur ise; tüm akıllı üretim çalışanlarının hızlı öğrenme yeteneğine sahip, gelişmeleri takip eden, teknolojiye meraklı kişiler olması gerektiğidir.

Çalışanların bugün sahip olduğu bilgi ve beceriler birkaç yıl içinde geçerliliğini yitirebilir. O nedenle, gelecekteki üretimi desteklemek için ihtiyaç duyulacak yeni becerilere sahip olmaları ve kendilerini geliştirmeleri çok önemlidir. Rekabet gücü artan üreticilerin kalifiye işgücüne olan ihtiyaçları, büyüme ve başarı hızlarına paralel olarak artmaktadır.

otomasyon

Verilerle işletilen fabrikalar: Üretimi takip eden çalışanlar

Hemen hemen her üretim ekipmanına bir sensör eklemenin kolaylığı, o ekipmanı verileri gerçek zamanlı olarak gönderebilen ve alabilen “akıllı” bir makine haline getiriyor. Bu verilerin tümü, ekibinizin kısa ve uzun vadeli süreç iyileştirmeleri yapmasını sağlıyor. Ancak bu, büyük bir analitik zorluğu da ortaya çıkarıyor: Şirket çalışanları, göz ardı edilmesi gereken gereksiz veriler ile, tanımlanması ve kullanılması istenilen önemli verileri nasıl ayırt edebilir?

Akıllı üretim, yönetici ve çalışanların gelişmiş becerilere sahip olmalarına ve gelecek odaklı düşünebilmelerine ihtiyaç duyar. Toplanacak, paylaşılacak, analiz edilecek ve kararların temelini oluşturacak verilerin seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?

Yöneticilerin, operasyonları açısından önem taşıyan verilerin (KPI’lar) hangileri olduğunu belirlemiş olmaları önemlidir. IoT’yi ERP’ye entegre eden abas ERP, bu sebeple sizin için doğru bir seçimdir. Ancak, tüm bu verileri analiz etmenize ve doğru kararlara dönüştürmenize yardımcı olacak, akıllı insanlara da ihtiyaç duyacaksınız. Akıllı teknolojilerle (otomasyon, IoT, vb.) akıllı insanları harmanlayan bu değişim, üreticiler için daha fazla verimlilik, çeviklik ve daha fazla kârlılık demektir.

Şirketler, kalifiye personel bulmak konusunda her geçen gün biraz daha zorlanıyor

Üreticiler teknolojik bilgi, veri analizi ve imalat konularında ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda personel alımı yapmakta zorlanıyor. Bunun en büyük sebebi ise; piyasada yeterli sayıda profesyonelin mevcut olmaması. Akıllı üretim, yönetici ve diğer birçok iş pozisyonu için, teknoloji meraklısı, yetenekli profesyonellere ihtiyaç duyan, yüksek teknoloji endüstrisidir. Üretim, modern teknolojinin önde gelen bir kullanıcısı haline gelmiştir ve bugün günümüz üreticilerinin piyasaya sunduğu ürünler hayatımızda pek çok şeyi değiştiren, modern cihazlardır.

Artık üretim denildiğinde insanların aklına gelen, üretim ile gelişmiş yüksek teknolojinin yakalanmasıdır. Monster.com verilerine göre, dünyada pek çok ülkede en yüksek ücretli ve en hızlı yükselen iş, ortalama olarak yılda 80.000 $ ‘dan fazla maaşı olan “BT Yöneticisi”dir. Akıllı üretim alanında profesyonellik gerektiren pozisyonların maaşları ise daha fazladır ve bu pozisyonlar daha fazla teknik bilgi ve beceri gerektirir.

İleri imalat için işgücü nasıl geliştirilir?

Dünya genelinde üretim alanında ihtiyaç duyulan profesyonel açığına getirilebilecek kolay bir çözüm maalesef yok. Bu boşluğu kapatabilmek için üreticiler, akademik kurumlar ve devlet kurumları arasında ortak çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Üreticilerin ihtiyaç duyduğu beceriler konusunda eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle yürütülebilecek projeler bu açığın kapatılması açısından oldukça önemlidir. Örneğin, öğrencilerin bu becerileri kazanmalarına ve işe alınmalarına yardımcı olmak için eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürütülebilir.

Değişimin gelmesi beklenmiyor, değişim çoktan gelip kapıya dayandı bile. Bu değişimin ön safında da teknoloji yer alıyor ancak, imalat uzmanlarının yeni üretim metotları geliştirebilmeleri için, mevcut yeteneklerine yenilerini eklemeleri ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları gerekmekte.

Endüstri 4.0 ve Otomasyon Üretim konusunda daha fazla bilgi almak için, İmalatçıları Yakından İlgilendiren Pazar Geliştirmeleri ve Sektörel Trendler dokümanımızı indirebilirsiniz.

Sonrası Otomasyon Akıllı Üretimi Yeniden Şekillendiriyor ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri