Yapay Zeka ile Bulut ERP’yi Geliştirmenin 10 Yolu

Günümüzde, dijital iş modellerinden faydalanmak ve sağladıkları büyüme fırsatını avantaja çevirmek isteyen organizasyonlar, ERP’nin rolünü yeniden değerlendirmek zorunda kalıyor. Artık on-Premise ERP’nin en değerli özelliği olan esneklik, yeni dijital iş modellerinin ölçeklendirilmesi açısından ihtiyacı karşılamıyor. Bulut teknolojisi ERP sektörünü yeniden şekillendirirken, yapay zekâ ve öğrenen makine platformları, eski ERP sistemlerinin dijital iş modeli açısından yarattıkları boşluğu doldurabiliyor.

bulut

Eski ERP Sistemlerinin Yarattığı Boşluğu Yapay Zekâ ile Doldurmak

Organizasyonların mücadele verdiği yeni rekabet ortamının en önemli kuralları; akıllı olmak ve öngörülmeyenlere hızlı bir şekilde yanıt vermektir. Bugün, eski ERP sistemleri ne yazık ki bu iki kuralı sağlamakta zorlanmaktadır. Eski ERP sistemleri, bugünün teknolojisi ve buna bağlı olarak değişen müşteri beklentisine göre tasarlanmamıştır.

Cloud ERP, söz konusu olduğunda organizasyonların taşıdıkları güvenlik endişeleri de neredeyse son bulmuştur. Bununla birlikte pazar beklentisi büyük olan Bulut ERP, hala uygulama aşamasında şirketlerin gözünü korkutabilmektedir. Sizler de on-premise ERP’den Buluta geçme konusunda endişe duyuyorsanız, bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bir ERP sisteminin yaşayan bir yapı olduğunu uzmanlar her defasında vurgularken, günümüzün teknolojisine ayak uydurmaya çalışan eski bir ERP sisteminin nefes alabilmesinin kısa bir süre sonra mümkün olamayacağını tahmin edebiliyoruz. Cloud ERP daha fazla esneklik sunduğu gibi aynı zamanda entegrasyon seçeneği açısından da geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu özellikleri sayesinde de sisteminizin sürekli canlı kalmasına yardımcı olur.

Gelişen teknolojinin en merak uyandırıcı ve heyecanlı ürünlerinden biri olan yapay zekâ ve Cloud ERP birleştiğinde ise işletmeniz açısından oldukça etkin ve verimli bir yapı yaratabileceğinizi söyleyebiliriz. İşte yapay zekâ ile Bulut ERP’yi iyileştirmenin 10 yolu;

1- Bulut ERP platformlarının yapay zekâ ve öğrenen makineler için işletmenin her bir katındaki tedarikçi ağları arasında kendi kendine öğrenen bir bilgi sistemi oluşturulması ve bu sistemin güçlendirilmesi gerekir.

Yapay zekâ ve öğrenme algoritmalarına sürekli olarak veri akışı sağlamak için çekirdek ERP web servislerini, uygulamaları ve gerçek zamanlı gözlemlemeyi entegre eden bulut tabanlı bir altyapıya sahip olarak, sistemin bütünün öğrenme hızını artırabilirsiniz.

2- Sesli asistanların sundukları avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Apple’ın Siri’si, Amazon’un Alexa’sı, Google Voice ve Microsoft Cortana gibi işlem görevlerini ve süreçlerini düzene sokabilen, karmaşık görevlere yönlendirme yapabilen sesli asistanlar, ERP sektörü açısından da etkileyici bir potansiyele sahiptir.

Günümüzde birçok üretim yapan şirket, artık sesli asistanları kullanmaya başladı. Makine üreticileri, siparişe göre konfigürasyon ve üretimi kolaylaştıran, ayrıntılı çalışma talimatları sağlayabilen sesli asistanlara pilotluk yapmaya devam ediyor.

3- Nesnelerin İnterneti (I.o.T) tasarımı itibariyle, veri yapısının seviyesini kolaylıkla algılamanıza yardımcı olabilir.

Son dönemde ERP sektöründe yapay zekâ ile birlikte anılan ve oldukça büyük ilgi uyandıran nesnelerin interneti ve I.o.T cihazları veri yapısı konusunda destek sağlayarak, büyük veri akışından faydalanma avantajı sunuyor. Yapay zeka ve bulut ERP söz konusu olduğunda hızın artmasını sağlamak amacıyla I.o.T’nin sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

4- Yapay zekâ ve öğrenen makineler, genel ekipman verimliğinizi (OEE) geliştirme konusunda fikir verebilir.

Yapay zekâ, üretim yapan firmalar için departmanların verilerini stabilize etmek ve performansı artırma fırsatı sunar.  Bir Cloud ERP platformu, öğrenen bir sistem olarak hizmet sunduğu zaman, üretime dair gerçek zamanlı verileri izleyebilmenizi ve sorunlu alanları iyileştirmeniz için gereken bilgiye sahip olmanızı sağlar.

5- Öğrenen makineler, hangi tedarikçilerin en yüksek, hangilerinin en düşük kalitede olduğunu size sunabilir.

Tedarikçiler, çoğunlukla kalite ve teslimat performans seviyeleri açısından büyük farklılıklar gösterirler. Öğrenen makineler ile hangi tedarikçinin işletmeniz açısından risk taşıdığını ve hangisinin istediğiniz kalitede ürün sağladığını takip edebilirsiniz.

6- PLM, CAD, ERP ve CRM arasında var olan yapılandırma açığını kapatmanıza, Cloud ERP ve yapay zekâ yardımcı olabilir.

En başarılı ürün konfigürasyon stratejileri, tek bir bakış açısının etrafında şekillenir. O da mühendisliğin CAD ve PLM ile bir ürünü nasıl tasarladığı, satış ve pazarlamanın CRM ile nasıl sattığı ve üretimin bir ERP sistemi ile nasıl kurulduğu arasındaki ilişkide boşluk olmamalıdır.  Yapay zekâ ve öğrenen makineler, konfigürasyonun yönetimini mümkün kılabilir ve konfigürasyon stratejilerini düzene sokarak, zaman kaybının önüne geçebilir.

7- Yapay zekâ ve öğrenen makineler ile daha öngörülü bilgilere dayanarak, tedarikçileriniz ile daha iyi iş birliği sağlayabilirsiniz.
Kendi kendine öğrenen bir bilgi sistemi ile daha yüksek bilgi doğruluğu sağlayabilir ve veri gecikmelerinin önüne geçebilirsiniz.

8-Ekipman arızalarını ve varlık kullanımınızı artırabilirsiniz.

IP adresine sahip sensörleri kullanarak, her makinenin durumuna dair sabit veri akışını yakalayabilirsiniz. Cloud ERP ile üretimin her aşamasındaki veri setlerini kullanabilir ve performansı ölçebilirsiniz.

9- Cloud ERP ile montaj hatlarındaki üretim sorunlarını öngörerek,  öğrenen makine algoritmaları ile üretim raporları alabilirsiniz.

Eski ERP sistemleri ile problemlerin tespit edilmesi neredeyse olanaksızken, bir uçak üreticisi geçmiş olay raporlarını karşılaştırmak için öğrenen makineleri kullanabiliyor.

10- Öğrenen Makinelerin algoritması ile tedarikçi incelemesi, kalite kontrol, iade malzeme izni (RMA) ve ürün arıza verilerini bir araya getirerek, analiz edebilirsiniz.

Cloud ERP platformları kaliteli veriyi yakalamanız açısından birçok avantaj sunduğu gibi aynı zamanda ürünlerin neden başarısız olduğu sorusunun yanıtını bulmanıza da yardımcı olur.

The post Yapay Zeka ile Bulut ERP’yi Geliştirmenin 10 Yolu appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

CRM vs. ERP; İşletmeniz için Hangisini Seçmelisiniz?

Günümüzde birçok işletme, modern dijital ekonominin dinamiklerine ayak uydurabilmek için hem kurumsal kaynak planlaması hem de müşteri ilişkileri yönetimini kullanmaktadır. Her geçen gün değişen dijital dünyanın dinamikleri tüm sektörleri etkilemekte ve ancak doğru teknolojiyi, doğru şekilde organizasyonuna uygulayabilen ayakta kalabilmektedir. Bu zorlu rekabet koşulları içerisinde işletmeniz için CRM yazılımı mı yoksa ERP yazılımı mı kullanmanız daha doğru? Yoksa her ikisine de ihtiyacınız mı var?

CRM

ERP ve CRM yazılımları farklı iş modellerinde farklı sorumluluklar taşımaktadır. Organizasyonların birçoğu bu iki yazılımı tam anlamıyla bütünleştirmese de pratikte iş birliğine dayanan bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Peki, bu iş birliği nasıl sağlanmalı? Öncelikle her iki yazılımın hedefleri ve sorumluluklarını tanımlamakta fayda var;

CRM Nedir?

CRM’in önceliği müşteri odaklı süreçlerin yönetimi ve analizidir. Bir işletmenin günümüzde, müşterileriyle başarılı ve verimli ilişkiler kurması her zamankinden daha değerlidir. Teknolojinin hızının müşterilerde yarattığı beklentiye karşılık vererek, müşteri deneyimini bir adım öteye taşımak isteyen her işletmenin CRM’e ihtiyacı vardır. CRM yazılımı bu hedeflerin müşteri ve diğer iş verilerinin yönetimini sağlayarak gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

ERP Nedir?

Günümüzde her işletme temelde ERP yazılımlarını faturalandırma ve envanter gibi arka ofis işlemlerinde kullanmaktadır.  Daha stratejik ve geniş bir tanımlama yapacak olursak; ERP veri ekosistemleri kaynakları ve iş süreçlerini koordine ederek, organizasyonun iş modelini kolaylaştırmasına yardımcı olur. ERP yazılımları verimliğin azalmasına neden olan ve kurumun maliyetlerini artıran veri silolarını ortadan kaldırmanın en kesin yoludur.

CRM ve ERP Yazılımlarının Farkları Nelerdir?

Görüldüğü üzere farklı hedefleri olan CRM ve ERP yazılımları iş süreçlerinin verimli yönetimi söz konusu olduğunda birbirine ihtiyaç duyar. CRM’in müşteri odaklı süreçlerin yönetimi ve analizine odaklanması ve ERP yazılımın fatura ve envanter gibi arka ofis fonksiyonlarına odaklanması, sorumlulukların artmasına neden olur. Çünkü CRM genellikle satış ve müşteri memnuniyetini sağlarken, sorunsuz çalışan bir arka ofis süreci gerektirir. Üretim süreçlerinin yönetimi açısından da oldukça değerli olan ERP yazılımları CRM’in satacağı ürünün doğru bir şekilde üretim bandından çıkmasını sağladığından, temelde CRM’den alacağınız verim ile ERP yazılımından alacağınız verimin birbiri ile doğru orantıda olduğunu söylememiz mümkündür.

CRM ve ERP Entegrasyonu

Kuşkusuz bir işletmenin tüm süreçleri müşterilere bağlı değildir. CRM, müşteri etkileşimlerinden, e-postadan ve sosyal medyadan birçok yapılandırılmamış veri içerirken, ERP, finans, ürün geliştirme ve diğer bölümlerde bulunan yapılandırılmamış verilerle çalışır. Entegrasyon açısından kilit alan hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri içeren veri deposudur. Çünkü yinelenen veriler bu depoda ortadan kaldırılabilir ve çoklu veri setlerinin daha doğru analizi gerçekleştirilebilir.

Birçok şirket, ERP ve CRM’in tam entegrasyonu ile iş süreçlerinin verimli yönetimini garanti altına aldığını belirtiyor. Bununla birlikte, bu şirketler genellikle her şeyi yapabilecek tek bir sistemden öte süreçlerini desteklemek adına her iki platformda da en iyi araçları kullanmayı hedefliyor.

İşletmeniz için Hangisi Daha Uygun?

CRM ve ERP yazılımlarının hedefleri ve sorumlulukları birbirinden oldukça farklıdır. Bu noktada işletmenizin hedeflerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmeniz en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu kararı verirken, her iki yazılımın da birbirini desteklediğini ve birlikte çalıştıklarında alabileceğiniz verimi de göz ardı etmemenizde fayda vardır.

The post CRM vs. ERP; İşletmeniz için Hangisini Seçmelisiniz? appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

Bulut ERP Konusundaki Endişelerinize Son Verin

Bulut ERP hala işletmeler için endişe bazı endişeleri beraberinde taşıyor. Son zamanlarda Bulut ERP, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve değişen rekabet ortamında ayakta kalmayı hedefleyen işletmeler için artık bir gerekliliğe dönüşmüş durumda. Bu gerekliliğin yanında hassas verinin buluta taşınması konusundaki uyumluluk sorunları ve zorluklar işletmeler için endişe kaynağı olmaya devem ediyor.

Cloud Security Allience (CSA)’ın 200 işletme ile yaptığı bir araştırmaya göre dünyadaki işletmelerin üçte ikisi ERP sistemini buluta taşımayı planlıyor ve hassas verilerin taşınması, güvenlik ve yasal uyumluluk konusundaki endişeler, bu planı ertelemelerine neden oluyor.

CSA’nın Bulut’un ERP sektörüne etkisi üzerine hazırladığı rapora göre, işletmeler 2021’de bulut ERP sistemlerine 30 milyar dolar ve tüm kamu bulut hizmetlerine de toplam 266 milyar dolar harcayacaklar. Bu beklentilerin ışığında Bulut ERP’nin daha çok konuşulacağını söyleyebiliriz. Peki, işletmeler için Bulut ERP konusunda en fazla endişe yaratanlar nelerdir? Ve nasıl üstesinden gelinir? Eğer bu soruların yanıtını merak ediyorsanız, sizin için en yaygın endişeleri bir araya getirdik;

Bulut ERP

Bulut ERP Konusunda İşletmelerin Endişeleri

Araştırmaya göre işletmelerin %65’inin ERP’yi buluta taşıma konusundaki en büyük endişesi hassas verinin taşınmasının zorluğu oluyor.  Bu endişenin giderilmesi ise ancak işletmenlerin sistemlerini bulut ortamı için yeniden inşa etmesi ile mümkün olabiliyor. Uzmanlar, işletmelerin yalnızca sunucuları ve depolamak istedikleri veriyi belirtmekten çok tasarım çalışmasına ağırlık vermeleri gerektiği konusunda hemfikir.

CSA araştırmasının verileri arasında en ilginç olanı ise kuşkusuz güvenliğin artık işletmeler için bir endişe olmamasıdır. Bulut ERP söz konusu olduğunda işletmelerin genellikle ilk endişesi olan güvenlik konusunda araştırmaya katılım sağlayan işletmelerin %59’unun bir endişesi olmadığı görülüyor.

İşletmeler hatalarının %95’inin müşteri hatası olduğunu belirtmiş ve kendi politikaları ile teknolojilerinin hatalara sebebiyet verebileceğini bildirmişlerdir. Genel olarak sistemlerinin güvenliğinden emin olan işletmeler; Bulut ERP ile ilgili güvenlik sorunları yaşamadıklarını dile getirmişlerdir.

Araştırma sonucunda ERP’yi buluta taşıma konusundaki endişeler arasında uyumluluk %54, taşıma sürecinin neden olduğu ticari faaliyet engeli %47 ve verilerin taşınması için gereken sürenin ise %46 etkili olduğu belirtildi.

Taşınma Sürecinde Yapılan Hatalar

İşletmelerin veri taşıma sürecinde endişe duyması kadar doğal bir şey yoktur. CIO’ların %90’ı on-premise ERP’den buluta geçmenin yarattığı karmaşa nedeniyle planlandığı gibi gitmeyen Bulut ERP projeleri olduğunu belirtiyorlar. Ortalama veri taşımanın 12 ayı bulabildiği bu süreçte veri geçişlerinin ne kadar süreceğini kesin olarak tahmin etmek neredeyse olanaksızdır. Buna bağlı olarak işletmelerin karşılaşabilecekleri beklenmeyen sorunlara karşı, en kötüsünü planlamalı ve gecikmeler olsa da devam eden işlerin etkilenmemesi için çabalamaları gerekmektedir.

On-premise ERP’den Bulut ERP’ye olan yolculuk her işletme için bazı zorlayıcı faktörleri beraberinde getirse de önemli olan hazırlıklı olmaktadır. Beklentilerinizi ve hazırlığınızı bu zorlu yolculuğun dinamiklerine göre hazırladığınız sürece, Bulut teknolojisinin avantajları ile dolu yeni dünya düzeninde başarılı olmamanız için hiçbir sebep yoktur.

The post Bulut ERP Konusundaki Endişelerinize Son Verin appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS), Üretim Ortamınızı Nasıl Değiştirir?

Müşterinizin teslim tarihlerini daha fazla yerine getirdiğiniz, gerekli üretim değişiklikleri/ayar sayısını azalttığınız, üretim alanınızda yaklaşmakta olan sabit ve iş emri önerilerinin tam olarak görünür olduğu ve üst yönetiminizin tedarikçi performansı, beklenen makine kullanımı ve çalışan performansı ile ilgili temel ölçütleri görebileceği bir üretim ortamı düşünün. İleri Planlama ve Çizelgeleme sistemini kullanmak, üretim ortamınızı değiştirecek ve hayalini bile kuramadığınız üretim rüyalarınızı gerçekleştirecektir.

Müşterilerinizin teslim tarihlerini daha fazla yerine getirin

1 – Sonlu Kapasite Planlama ve Sipariş Önceliklendirme ile Anlık Olarak Teslim Tarihi Verebilme

Çalışma hayatımızın farklı noktalarında hepimizin başına gelmiştir. Bir şeyler üzerinde çalışıyorsunuz ve biri size onu bırakıp başka bir konuda çalışmanızı isteyen mesajlar gönderiyor. Akabinde bir çağrı geliyor ve biri gün içerisinde geçerli programınıza bir şeyler sığdırmanızı istemek için arıyor çünkü bu notu ŞİMDİ okumanıza ihtiyaçları var!

Bazen, 8-10 saatlik günlük mesai işinizi tamamlamak için size yeterli gelmeyebilir. Bu durumu müşterilerinize, yöneticilerinize veya çalışanlarınıza söylemeniz de zor olabilir. “Office Space” filminin ana karakteri olan yazılım dostu Peter Gibbons gibi bir iş-yaşam dengesine sahip olmak isteyebilirsiniz. Rutin mesai yoğunluğunuza ek olarak gelen bu görevleri zamanında ve doğru bir şekilde nasıl tamamlayabilirsiniz? Bu gibi durumlarda doğru bir cevap bulabilmek için, her bir işlemi beklenen aksama sürelerini de göz önünde bulundurarak arka arkaya yerleştirmeniz gerekir.

Üretim planlama için de aynı durum geçerlidir. Her müşteri kendi siparişinin öncelikli olmasını ister. Satış sürecinin başlangıcından itibaren müşteriye gerçekçi bir tarih vaat etmeniz daha sonradan oluşacak pek çok sıkıntının önüne geçer ve hem yeni, hem de uzun süredir çalıştığınız müşterilerinizle aranızda iyi niyet inşa etmeye devam etmenizi sağlar. İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) sistemleri, mevcut iş yükü, sistem tarafından doldurulan öğe ana verileri (örn; çalışma süreleri, ayar süreleri, parti boyutları ve yönlendirme tercihleri) ve kapasite verilerini (örn; vardiya sayısı, vardiya başına saat sayısı, iş merkezi programı, iş merkezi çıktısı, iş merkezi personel tahsisi, işçi performansı) temel alarak, gerçek zamanlı olarak beklenen tamamlanma tarihlerini sağlayan simülasyonlar çalıştırır.

Teslimat tarihi parametrelerini karşılarken parti boyutlarını artırma

2 – Ayar Süresi Optimizasyonu

Yüksek hızlı bir üretim ortamında çalışırken her bir saniye oldukça önem kazanır. Herhangi bir üretim ortamının hedefi, ayar sürelerini minimize etmektir. Geleneksel üretimden mühendislik bakış açısına kadar, bu her ayar için gereken süreyi fiziksel olarak azaltmanın yollarını bularak gerçekleştirilir. Herkesin anlayacağı şekilde, geleneksel düşünce ‘daha hızlı hareket ederseniz, istediğiniz yere ulaşmanız için harcanan toplam süreyi azaltırsınız’ şeklindedir.

Optimizasyon açısından, aynı ayarı paylaşan birden çok iş emri buna göre art arda dizilirse, toplam ayar süresi de en aza indirgenebilir. Bu, her ayar için yine aynı hızda çalışabileceğiniz anlamına gelir ve bunun için işleri sadece sırada tutmanız yeterlidir! Kurumsal düzeyde bir İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) sistemi, izin verilen parti gruplama dönemi ve anlık performans için ayarladığınız parametreler dahilinde sıralı iş emirleri sağlar.

Bu, istenen teslim tarihi parametrelerini karşılamaya devam ederken parti boyutlarını da artırabileceğiniz anlamına gelir.

Onaylanmış iş emirlerinin ve bekleyen iş emri önerilerinin görsel olarak izleme

3 – Yaklaşan Sabit ve Beklenen İş Emri Önerilerinin Görünürlüğü

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) modülü ile yaklaşmakta olan sabit ve beklenen iş emirlerinin görünürlüğünü sağlayan ayrıntılı bir plan oluşturulmuştur. Bu, üretim ekibiniz daha gelmeden önce hangi siparişlerin kendi çalışma merkezlerine geleceğini bilir ve beklenen ürün karışımlarını planlayabilir demektir.

İleri Planlama

Çoğu insan elinde hangi işlerin olduğunu görmeyi sever. Geriye doğru planlama ve sonsuz kapasite ile çalışırken yaklaşan zaman çizelgeniz yalnızca tam vaktindeyseniz ve başlamanız gerektiği anda işe başlarsanız doğrudur. Gerçek şu ki, planlar ve öncelikler değişir. Bu değişiklikleri gerçekleştikçe görebilmek, nerede olursanız olun hangi ürün karmasının imalat alanında olduğunu her zaman bildiğiniz anlamına gelir.

Yönetsel iş kararları almayı sağlayan tedarikçi, iş emri ve çalışan anahtar performans göstergeleri

4 – İdari Yöneticilerin Stratejik Karar Vermelerine Yardımcı KPI’lar

Tedarikçi, iş emri ve çalışan anahtar performans göstergelerini (KPI) görebilme, yöneticilerin bilinçli iş kararları almasına yardımcı olur. İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS), yaklaşmakta olan tedarikçi gönderilerinin durumlarını görmek, çalışanların iş merkezi açısından değerlendirilmesini ve tesisin tamamı için iş emirlerinin zamanında tamamlanma oranlarını belirlemeyi mümkün kılar. Bu verileri parmak uçlarınıza koymak, yöneticilerin gerçekten yöneticilik yapmalarına imkan verir. Yöneticiler bu verilerin sonucunda şunları yapabilir:

  • Hangi tedarikçilerin istenen ölçüm düzeylerini karşıladıklarını belirleyin ve performansa dayalı olarak şartları yeniden müzakere edin.
  • Hangi iş merkezlerinin geride kaldığına hızlı bir şekilde karar verin ve düzeltici önleyici örn; eğitim, yeniden atanan kaynaklar, ek kaynaklar, koşulları iyileştirmek için nelere ihtiyaç duyulduğuna bağlı olarak değişen süreç faaliyetlerini uygulayın.
  • Bir üretim tesisinin genel performansını belirleyin ve portföyündeki diğer benzer tesislerle ve endüstriye özel ölçütlerle karşılaştırın.

Müşterinize vaat ettiğiniz tarihin ne olduğunu söyleyebiliyor olsanız da, ayar süresi optimizasyonu sayesinde sadece hızlı değil daha akıllıca ilerleyebileceğiniz, ayrıntılı planınızda bunları görünür hale getirebileceğiniz ve nihayet tedarikçileriniz / iş merkezleriniz / üretim tesisi portföyünüzde neler olup bittiğini bileceğiniz düzgün yapılandırılmış kurumsal düzeyde bir APS modülü imalat hayallerinizin farkına varmanıza yardımcı olur.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

The post İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS), Üretim Ortamınızı Nasıl Değiştirir? appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

Bankacılık Sektöründe ERP’nin Önemi

Kurumsal kaynak planlama yazılımı artık tüm sektörler için kritik bir önem taşımaya başladı. Özellikle son yıllarda bulut teknolojisi, yapay zekâ ve nesnelerin interneti konusunda yaşanan gelişmeler ile birlikte ERP yazılımları organizasyonlar için gün geçtikçe daha önem kazanıyor. Hızın merkezde olduğu yeni rekabet ortamında bankacılık sektöründe de büyük ilerlemeler yaşanıyor. Sektör, tüm işlemlerin tek bir şemsiye altında sunulduğu yeni bir yapı kazanıyor ve katlanarak büyümeye devam ediyor.

Günümüzde bankacılık sektörü, endüstrilerin konsolidasyonu ve müşterilerin sürekli artan talebinin yanı sıra veri yönetimi baskısı nedeniyle mevcut sistemleriyle sınırlı hissediyor. Bu sebeple son dönemde, bankaların çoğu maliyet azaltma yerine büyümeye odaklanmış durumda.

bankacılık

ERP Yazılımlarının Bankacılık Sektörüne Faydaları

Veri odaklı olması nedeniyle bankacılık sektörü açısından ERP, büyük bir potansiyele sahiptir.  Çeşitli modüller arasında kapsamlı bir entegrasyon sunabilen ERP yazılımları ile bankalar, daha iyi bir verim sağlamak adına kullanıcıları, çeşitli süreçlerle birleştirebilmektedir.

ERP, tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de taktiksel ve operasyonel planlama kararlarında yardımcı olmaktadır. Yine zamandan ve maliyetten tasarrufun yanı sıra etkili iletişim konusunda da avantaj sağlar. Nakit muhasebesi, ödeme işlemleri, nakit güvenliği ve yönetimi gibi birçok konuda çözüm sunan kurumsal kaynak planlaması yazılımları, finansal rapor, beyanların hazırlanması ve analiz konusunda da fayda sağlar.

Günümüzün Rekabet Ortamı ve Bankacılık Sektörü

Bankacılık sektörü zorlu bir rekabet ortamına sahip olmasıyla birlikte bugünün hızlı değişimine aynı hızda ayak uydurmak zorunda olan bir sektördür. Bunun yanı sıra işlemler sırasında yasal gereklilikler ve bilgilerin doğru olması hepsinden de önemlisi zamanında gerçekleşmesi hayati bir önem taşımaktadır. Bugünün başarılı bankalarına baktığımızda bir diğer önemli özelliğin şeffaflık olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunların gerçekleşebilmesi ve ağır koşullara sahip rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için bir bankanın doğru ve esnek bir ERP yazılımına sahip olması gerekmektedir. Ancak doğru bir ERP yazılımı ile bankacılık sektöründe hedeflere ulaşılabilir ve maliyet ile zamandan tasarruf sağlanabilir.

Müşteri deneyiminin her işletme için gün geçtikçe daha da fazla önem kazandığı bir dönemde, bankacılık gibi her işlemin doğru veriye dayandığı sektörlerde, başarılı bir müşteri deneyimi sunmanın tek anahtarı; doğru ve esnek bir ERP yazılımıdır.

The post Bankacılık Sektöründe ERP’nin Önemi appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

Metal İşleme Endüstrisi için ERP Yazılımı

Metal işleme endüstrisi, otomobil, elektronik ve inşaat da dahil olmak üzere birçok sektörde, ana sanayi üreticilerine tedarik sağlayan küçük ve orta ölçekli imalat firmalarının yüksek bir yüzdesini oluşturur. Tek bir üretici, hepsi farklı türde kullanımlara sahip ürünleri ile farklı alanlarda müşterilere parça tedariği ve alt montaj hizmeti sağlayabilir.

Metal işleme firmalarının karşılaştığı başlıca zorluklardan biri, parçaların teslimatında müşterilerin farklı önceliklerine ve özelliklerine uyum sağlamaya çalışmaktır. Bir örnek vermek gerekirse, proje bazlı özel imalat yapan bir firmanın, bu projeyi yürütmek için metal işleme alanında tedarikçiye/tedarikçilere ihtiyacı olabilir. Bu, bahsi geçen tedarikçinin sıkça değişen tasarımlara adapte olabilmeye imkân veren -üretimin ortasında dahi- esnek bir sürece sahip olması gerektiği anlamına gelir.

Öte yandan aynı üretici, standart bir parçadan yüksek miktarda üretilmesi için de talepte bulunabilir. Ne olursa olsun, bir metal işleme firması bu endüstriyi tanımlayan şiddetli rekabetin içinde ayakta kalabilmek için bir dizi karmaşık müşteri talebini mümkün olduğunca verimli, hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirebilmelidir.

Bunu yapabilmek için ise metal işleme firmaları, zaman zaman ortaya çıkan olağan dışı süreçlerini, gecikmelere veya gereksiz hatalara neden olmadan destekleyen ve güçlendiren, sağlam kurumsal kaynak planlama sistemlerine güvenir. İşte metal işleme firmaları için iyi bir ERP yazılımının bu karmaşık endüstriye sunabileceği en önemli fonksiyonlardan birkaçı:

Metal işleme

CAD Yazılımı ile Entegrasyon

abas Türkiye Proje Yöneticisi Yiğit Serhan Oralp, abas’ın metal işleme sektöründe, tüm Dünya’da ve Türkiye’de gerçekleştirdiği çok sayıda projede gördüğü önemli başlıklardan birisinin, ERP yazılımının, CAD-CAM programları ile basit ve hızlı entegrasyonu olduğunu belirtti.

“Bu sektörde faaliyet göstererek başarılı olmayı planlayan herhangi bir ERP sistemi, CAD sistemleri (AutoCAD, SolidWorks, Catia vb.) ile entegre olarak sürecin üretim, planlama, ürün ağacı ve diğer tüm adımlarına veri aktarımı sağlayabilmelidir.”

Bu yapı, üretimi tasarım bazlı yapılan işler için daha da kritik bir hale gelmektedir. Müşteriniz, yeni bir ürün için sizlere belirli bir tasarım gönderdikten sonra, üretim devam ederken dahi tasarımda değişiklik talebi ile kapınızı çalabilir. Çizim programları ile entegre olan bir ERP sistemi, ilgili yazılımdan yeni tasarıma ilişkin verileri anında alabilir ve bu verileri ERP sistemi için anlamlı bilgilere dönüştürerek, tekliflendirme için gerekli maliyet tahminlerinin oluşturulmasını, satınalma için doğru parçaların tedariğini, üretim için işçilik ve makine kapasitelerinin hesaplanmasını sağlayabilir.

“ERP sisteminin, müşteri taleplerinin alınması, tasarımın oluşturulması, tahmini maliyetlerin çıkartılarak müşteriye tekliflendirme yapılması sürecini hızlı ve doğru olarak gerçekleştirmesi, müşteri memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yapı, aynı zamanda, üretici firmaya ciddi bir gelir artışı olarak yansımaktadır.”

Bu sürecin yürütülmesindeki en ufak bir esneklik kaybı da, doğal olarak tüm sürecin aksamasına, yanlış maliyetlendirme nedeniyle finansal kayıplara, firma süreçte rekabetçi yapısını yitirdiği için de, oldukça ciddi iş kaybına neden olmaktadır.

Müşteri ve Tedarikçi Web Portalları

7/24 erişilebilir güvenli web portalları hem müşteri, hem de tedarikçi ile etkili ve yakın bir ilişki kurmayı kolaylaştırır. Orijinal parça üreticileri, müşteri portalını kullanarak, herhangi bir telefon görüşmesi veya faksa gerek duymadan hızlı bir şekilde sipariş verebilir ve gereksinimlerini tedarikçisine iletebilir. Bütün işlemler portal üzerinden yapılır ve ERP sistemi yoluyla ilgili kullanıcıya otomatik olarak anında aktarılır.

Aynı işlem tedarikçi portalı için de geçerlidir. Metal işleme firması, gerekli malzemelerin siparişindeki gecikmeden kaynaklı üretimde aksaklık olmasını engellemek amacıyla tedarikçi ile doğrudan ve hızlıca iletişim kurabilmelidir. Web tabanlı tedarikçi portalı, tedarikçilere ve üreticilere, siparişleri gerçek zamanlı olarak iletmelerini ve iletişim kurmalarını sağlayan merkezi bir arayüz sunar. Örneğin, metal işleme firmaları tedarikçilerine gelecek siparişlerin ne zaman verileceğine dair öncesinde bildirimler gönderebilir, böylece tedarikçiler de vaktinden daha evvel hazırlıklarını yapmaya başlayabilirler.

İleri Planlama Yeteneği

Metal işleme firmalarının, işçilik, malzeme yönetimi, fason işlemler ve rutin üretime yönelik diğer hususlar gibi unsurları planlamaya ve çizelgelemeye ihtiyaçları vardır. Çoğu ERP yazılımı standart olarak bu işlemlere sahiptir, ancak metal işleme firmalarının daha spesifik bazı işlevleri yerine getirmek için, kendi gereksinimleri doğrultusunda özel çözümler sunabilen ve esnek yazılımlara ihtiyaçları vardır.

Hemmings: ‘’Metal işleme firmaları, birbirinden farklı ölçü birimlerini aynı anda kullanarak malzemelerinin çoğu için envanter yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Belli ebatlar ve standart ölçü birimleri arasında kolaylıkla geçiş yapabilmelidirler. Birim çevrimleri onlar için çok önemlidir.”

Mesela, çoğu üretici metre veya metrekare cinsinden ölçülen levha ve rulolarla çalışır. Bu levha işlenerek, standart birimlerle ölçülen parçalara dönüştürülür. Tüm levhaların kullanımını en üst düzeye çıkartmak ve fire oluşumunu engellemek adına, üreticiler her ölçüm için bu ölçü birimlerini doğru ve hızlı bir şekilde dönüştürebilmelidirler. İyi bir ERP sistemi, malzemelerin tam kapasite kullanıldığından emin olmak için bu tür otomatik dönüşümleri yapacak donanıma sahip olmalıdır.

Malzeme Yönetimi / Lot Kontrolü

Birçok sektörde olduğu gibi, kalite kontrolde de süreçler, ‘’olsa iyi olur’’lardan, ‘’yapılması gerek’’lere doğru hızla değişmektedir. Metal işleme firmaları tarafından üretilen parçalar ve yapılan montajlar çok çeşitli endüstrilerde kullanıldığından, her bir son kullanımı kontrol eden yönetmelikler ve standartlar genellikle izlenebilirlik gerektirir. Metal işleme firmalarının yerine getirmesi gereken şartlar ve toleranslar genellikle çok katıdır. Bu nedenle tedarik zincirinin tamamında lot yönetimini sağlayabilmek kalite kontrol için gereklidir.

Örneğin, belirli model bir araba, hatalı parçalardan dolayı geri gönderilirse, orijinal ürün üreticisi (OEM), parçaları kimin yaptığını ve bu parçaların başka hangi araçlarda kullanıldığını bilmek isteyecektir. Bu, kusurun nerede oluştuğunu saptayabilmek için, malzemenin hangi tedarikçiden alındığı, kim tarafından, hangi iş merkezinde işlendiği gibi bilgilere kolayca erişilebilmesi gerektiği anlamına gelir.

Entegre Doküman Yönetimi

Doküman yönetim sistemi, metal işleme gibi karmaşık bir sektör için şarttır. Metal işleme firmaları için DMS, ERP yazılımı ile entegre olmalıdır ve bu belgeler belirli bir müşteri, satıcı, ürün veya etkinlikle bağlanabilmelidir.

Hemmings: ‘’Bu belgeler muhasebesel süreçler ve uygunluk için çok önemlidir ve etkili ürün yönetimi için kolayca erişilebilir olmalıdırlar.’’

Ek olarak, belge arşivi uygun güvenlik erişimi ile, müşteriler ve tedarikçiler için de kullanılabilir olmalıdır. Bu, tedarik zincirindeki herkesin temel belgeleri ve her bir iş ortağı arasındaki etkileşimin geçmişini görmesini kolaylaştırır.

Metal işleme endüstrisindeki rekabet çok şiddetlidir ve gerek dış kaynak kullanımı, gerekse lojistik ve ekonomik baskılardan dolayı müşterilerine daha yakın olmak, operasyonel verimliliği artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için firmalar farklı yollara ihtiyaç duymaktadır. Metal işleme firmaları için doğru bir ERP yazılımı tüm bu süreçleri kolaylaştırabilir.

abas-sponsor

29 ülkede, 65 iş ortağı ve 1.000’den fazla danışmanı ile 4ooo′den fazla Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) müşterisine 38 yıldır hizmet sunan abas, ürünü olan abas ERP ile müşterilerine standart ERP modüllerinin yanı sıra CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Mobil Çözümler, Business Apps, BI (İş Zekası), BPM (İş Süreçleri Yönetimi), APS (İleri Planlama Çizelgeleme), DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Proje Yönetimi, Konfigüratör, e-Dönüşüm (e-Fatura, e-Defter Entegrasyonu, e-Arşiv, e-İrsaliye) ve B2B Portal/Webshop çözümlerini de sunmaktadır.

The post Metal İşleme Endüstrisi için ERP Yazılımı appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

Kurumsal Kaynak Planlama ve Nesnelerin İnterneti

Teknolojik gelişmeler her sektörde yankı bularak, rekabet ortamını değiştirmeye devam ediyor. Çalışma biçimlerinin her geçen gün değiştiği bu ortamda, yeniden tanımlanan iş süreçlerinin mimarı yapay zekâ olurken, Nesnelerin İnterneti (I.o.T) teknolojisi de endüstriler için oldukça önemli bir yapı sunuyor.  IoT sensörleri, işletmelere varlık takibi ve makine bakım süreçlerinde avantaj sağlarken, Kurumsal Kaynak Planlama sistemini nesnelerin internetine uyumlu bir hale getirmek, organizasyonların önceliği haline gelmeye başlıyor.

Kurumsal Kaynak Planlama

Kurumsal kaynak planlama teknolojisi, günümüzde başarılı olmak isteyen ve bu başarısını geleceğe de taşımak arzusu içerisinde olan tüm işletmeler için anahtar niteliğinde. Bu anahtarın doğru çalışabilmesi için ise günümüzün ve geleceğin teknolojisine uyum sağlayabilecek kadar esnek bir yapıda olması gerekiyor. Kurumsal kaynak planlama teknolojisi bir organizasyonun kalbi ve aynı zamanda dijital dönüşüm sürecinin de en önemli parçası olduğundan seçim süreci birçok organizasyon için zorlayıcı olabiliyor. Bu sebeple, günümüzde ERP seçimini gerçekleştirmeden önce, bugünün teknolojisini doğru takip etmek ve uygulanabilirliği açısından işletmenin analizini yapmak oldukça değerlidir.  Nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi bugünün endüstrisini yeni baştan yazan kavramları, ERP sisteminiz içerisinde etkin bir şekilde kullanarak, rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Yapay zekâ, ERP çözümlerinin yüzü haline gelirken, bu yazımızın konusu olan IoT, ERP’nin veri kaynağı olarak görevini yapmaya hazır. Birkaç başlıkta nesnelerin interneti konusundaki gelişmelerin ERP’yi nasıl etkileyebileceğini inceleyecek olursak;

Veri Kaynağı

Daha önce de belirttiğimiz üzere IoT cihazları, kurumsal kaynak planlama sistemlerine gerekli veri kaynağı olarak hizmet verme kapasitesine sahiptir. Her işletmenin gün geçtikçe artan verisi vardır. Bugün veri odaklı stratejilerin geçmişe nazaran daha etkili olduğu gerçeğinden hareketle, nesnelerin interneti ERP sisteminizin başarısı açısından kilit rol oynamaktadır. Akıllı sensörler aracılığıyla toplanan veri, doğrudan şirketinizin veri tabanına kaydedilir. Şirketinizin geçmişte sahip olduğu veri ile bugün sahip olduğu veri arasında ciddi miktarda bir fark vardır ve bu veriyi doğru yönetmek için en doğru araçları seçmek artık her şirketin en büyük sorumluluğudur.

Müşteri ve Saha Hizmeti

IoT ile birlikte müşteri ve saha hizmeti konusundaki rüzgârın yönü de değişiyor. Artık cihazlara entegre biçimde çalışan akıllı sensörler, verileri gerçek zamanlı olarak, üreticinin ürün performansını izlemelerine olanak tanıyacak şekilde aktarabiliyor.

Müşteri hizmetleri noktasında ise nesnelerinin interneti, ERP sisteminin temel bir bileşeni haline geliyor. Günümüzde akıllı cihazlar, müşteri şikayetleri ve geri bildirimlerini kaydetmeleri için satıcı ve müşterilere bir ara yüz sağlama yeteneği sunuyor.

İş Zekâsı

İş zekâsı (BI) ve ERP birbirinden ayrı düşünülemeyen iki kavramdır. İşletmeler nesnelerin interneti ile birlikte ürünlerini ve diğer iş zekâsı bileşenlerinin performans analizlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirebilirler.

Sonrası Kurumsal Kaynak Planlama ve Nesnelerin İnterneti ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

ERP Uygulamalarında En Çok Karşılaşılan 5 Hatadan Korunma Yöntemleri

ERP yazılımları yatırım açısından büyük meblağları işaret etmesi ve başarısız olma riskini her daim barındırması nedeniyle birçok işletme açısından korkutucu olabiliyor. Bu korkuyu yenmenin yollarından en etkilisi kuşkusuz ki yönetici olarak, ERP projesinin başında sonuna dek içerisinde yer almaktır. ERP projelerinin başarısız olmasından korkarak, harekete geçmeyen ve geleceğin iş dünyasında rekabet gücünü kaybeden bir işletmeye sahip olmamak adına, bugünden olası hatalara hazırlanmakta fayda var. ERP projesinde karşınıza çıkabilecek hataları ve bu hatalardan nasıl korunacağınızı sizler için derledik;

ERP

Sistem Testi ve Eğitime Odaklanın

ERP projelerinin başarısızlığının en yaygın nedeni; kötü yönetimdir. Satın aldığınız yazılım sizin için dünyanın en iyi yazılımı da olsa, ancak onu kullananlar yazılımı başarılı kılabilir. Bu nedenle, çalışanlarınızın ERP yazılımı konusunda yeterli eğitimi alması oldukça önemlidir. ERP projesinin başarısı, personelin teknolojiyi kullanma kabiliyeti ve motivasyonu ile doğru orantılıdır.

ERP projelerinde test aşaması da önemli süreçlerden biridir. Hem çalışanlarınızın aldıkları eğitimi görmelerini sağlar hem de ERP sistemi canlıya geçmeden önce var olan sorunların çözümü sağlanabilir.

Yeterli Destek ve Yatırımı Sağlayın

Başarılı bir ERP projesinin kilit unsurlarından biri, proje üzerinde çalışan takıma yeterli kaynak ve zamanı tahsis etmektir. ERP uygulama ekibi ile ilgili daha önce hazırladığımız yazıyı buradan inceleyebilirsiniz.

Karar verme yetkisine sahip olanlar, ERP uygulamasında çalışan ekibin görüşlerine değer vermelidir. En önemlisi de ekip, yatırımın sorumluluğunu üzerinde bir baskı olarak hissetmemelidir.

Envanter Aşamalarını Doğru Yönetin

Envanteri yönetiminde sağlamanız gereken bir denge vardır ve bu dengeyi sağlamak çoğu zaman oldukça zordur. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu envanter miktarını koruduğunuz zaman, tüketicilerinizin isteklerini daha kolay yerine getirebilirsiniz. Envanter ve stok yönetimi canlı kullanıma geçildiğinde en fazla hata veren alanlardan olduğu için bu alanlara özen göstermenizde fayda vardır.

İşiniz İçin En Doğru ERP Yazılımını Seçin

Günümüzde birçok şirket on-premise ERP’den, bulut tabanlı bir sisteme geçmenin yollarını arıyor. Eğer yeni bir yatırım yapacaksanız, işiniz için en doğru sistemi seçmeniz size gelecekte avantaj sağlayacaktır. Sizin için doğru olanın on-premise ERP olduğunu düşünüyorsanız, bir IT ekibine ve donanım için ayrı bir maliyete ihtiyaç duyduğunuzu unutmayın. Bulut tabanlı bir ERP sistemine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, sistemin gerçekten bulut tabanlı olup olmadığına dikkat edin ve en doğru yazılım sağlayıcıyı seçmeye özen gösterin. Seçiminizi yaparken, iş süreçlerinizin uygunluğunu temel almanız, ERP projenizin başarısı üzerinde oldukça etkili olacaktır.

Malzeme İhtiyaç Planlamasını Başlatın

MRP, ERP sisteminin kaynak yönetimi ile ilgili konularını barındıran bir parçasıdır. Üretim planlama, envanter yönetimi ve zamanlama gibi farklı üretim süreçlerini yönetmenize olanak tanır. MRP, doğru uygulandığında satışları ile ana üretime dayalı optimum üretim programlarını değerlendirmenizi sağlayarak, nakit akışını azaltır ve şirketin karlılığını artırır.

Sonrası ERP Uygulamalarında En Çok Karşılaşılan 5 Hatadan Korunma Yöntemleri ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

Başarılı Bir ERP Projesinin Anahtarı; Doğru Uygulama Ekibi 

Günümüzde ERP sisteminin ne kadar gerekli olduğu ve faydaları artık tartışmaya kapalı birer konu olmuştur. 2021’de 41,69 milyar doları aşması beklenen ERP pazarı, ERP sistemlerinin hemen her işletme açısından dijital dönüşümün ilk adımı olarak görüldüğünün kanıtı niteliğindedir. Seçiminden uygulamasına dek avantajı kadar riskleri de büyük olan ERP, firmanız için verdiğiniz en doğru karar da olabilir, en büyük hatanız da…Kuşkusuz her işletme bu zorlu yolun sonunda başarıya ulaşmayı hedefler. Başarılı bir ERP projesi hayalinizin gerçek olması birçok değişkene bağlıdır ve bu değişkenler arasında en önemlilerinden biri doğru ERP uygulama ekibidir. Peki, doğru ekibi nasıl kurarsınız? İşte bu yazımızda sizi doğru ekibe götürecek küçük bir rota hazırladık;

uygulama

Takımınızda Olması Gereken Oyuncular  

1- Yönetici Desteği

Gartner’ın ERP uygulamalarının %50-%75 arasında başarısız olduğu istatistiğini belki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da bu rakamların sizi korkutmasına izin vermeyin ve ilk kuralı unutmayın; Yöneticiler, ERP projesinin başından itibaren başında olmalıdır!

Yöneticiler, ERP projesinin hedeflerini herkesten daha iyi bilirler ve bu sebeple süreç boyunca bu hedefleri gerçekleştirebilmek, projenin yoldan sapmaması için başında olmalıdırlar.

2- Uygulama Partneri

ERP seçimi yaparken, firmanız için en doğru yazılım sağlayıcısını seçmenizin oldukça önemli olduğunu uzmanlar her fırsatta vurguluyor. Doğru sağlayıcıyı seçmeniz birçok açıdan oldukça önemlidir. Uygulama süreci, bu seçimin doğru olup olmadığını anlamanız için en uygun zamandır. Unutmayın, yazılım çok iyi olabilir ama o yazılımın çalışmasını sağlayacak olan yine insanlardır. Dolayısıyla seçiminizi bu durumu gözeterek gerçekleştirmenizde fayda var.

Doğru bir ERP uygulama partneri, projenizin başarısı noktasında en etkin faktörlerden biridir.

3- Proje Müdürü

ERP Projesi yöneticisi teknik anlamda yetkin biri olması ilk akla gelen özelliği olsa da işbirlikçi ve dinamik biri olması çok daha önemlidir. Özellikle ekibi güzel bir şekilde yönetebilecek, ekip üyelerini motive edebilecek ve departmanlar arasında iletişim kurabilecek birinin bu görev için atanması yine ERP projesinin başarısı üzerinde etkilidir.

Bir proje yöneticisinin temel görevleri; maliyeti izlemek ve projeyi uygulamak adına gereken kaynakları planlayarak, zamanında etmek gibi büyük sorumlulukları içerir. Dolayısıyla proje yöneticisi seçiminize fazlasıyla özen göstermelisiniz.

4- Çekirdek Ekip

Proje sürecini günlük olarak yaşayan ve ERP yazılımının canlı kalmasını sağlayan çekirdek ekip, projenizin nefes almasını sağlar. Dolayısıyla yazılımın başarısı üzerinde etkili olan bu ekip için öncelikli olarak alan belirlemeniz gerekmektedir. Her bir çekirdek ekip üyesinin kendi alanındaki iş süreçleri noktasında iyi bilgi sahibi olması önemlidir.

ERP Uygulaması Ekibinin Başarılı Olması için Gerekenler;

Ekibinizi oluştururken unvan veya statüye göre değil, yetkinlik ve yeteneğe göre seçim yapın.

ERP uygulaması ekibinizi oluştururken, halihazırda var olan hiyerarşik düzene göre seçim yapmak kolayınıza gelse de bu büyük bir hatadır. Yönetimde yer alan isimler daha bilgili olsalar da proje sürecinin onları asıl yapmaları gereken ve oldukça önemli olan işlerini yapmaktan alıkoyabileceğini unutmayın. Bu durum hem firmanızın verimini hem de ERP projenizin başarısını olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine seçiminizi deneyimli, anlayışlı ve eğer mümkünse geçmişinde bu konuda tecrübeye sahip birinden yana kullanın.

Dönüşümü etkili bir şekilde yönetin

ERP sistemi uygulamalarında net bir vizyon, plan ve zaman çizelgesi olmazsa olmazdır.  Uygulama ekibinde yer alanların bilgi sahibi olduğu bu durumların sistemi her gün kullanacakların bilgisine sunulmaması genellikle yapılan en büyük hatalardan biridir. ERP uygulama ekibinde yer almayanları da uygulama sürecine dahil etmeye çalışmak, projenizin verimliliğini artıracaktır.

Uygulama Ekibinizi Güçlendirin ve Ellerinden Gelenin En iyisini Yapmalarına Yardımcı Olun

Katılımlı bir yönetim anlayışı, başarılı bir ERP projesinin anahtarıdır. İşletmeler çoğunlukla bu noktada hataya düşmektedir. Proje ekibine yeterince özgürlük sağlanmalı ve kendi kişisel uzmanlıklarını kullanma noktasında izin verilmelidir. Bu sayede hem projeniz hem de ekibiniz çok daha güçlü ve verimli olacaktır.

Sonrası Başarılı Bir ERP Projesinin Anahtarı; Doğru Uygulama Ekibi  ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri

ERP Çözümleri Distribütörler ve Lojistik Firmaları İçin Ne İfade Ediyor?

Kurumsal kaynak planlama çözümleri, hem dağıtım süreçlerinde, hem de distribütör firmaların işleyişinde yepyeni bir vizyon oluşturuyor. Dünyanın en yaygın ve karmaşık faaliyet alanlarından birinde ERP yazılımının süreçleri nasıl iyileştirdiğine bir göz atalım:

çözümleri

ERP: Tedarik zincirleri için en büyük sigorta poliçesi

Tedarik zinciriniz tüm dünyaya yayıldığında, daha geniş kitlelere, daha iyi tedarikçilere ve henüz keşfedilmemiş değerli pazarlara erişirsiniz. Ancak bütün bu başarılar riskleri de beraberinde getirir. Uluslararası Risk Yönetimi Enstitüsü’ne göre, tüm işletmelerin neredeyse yarısı yılda en az bir kez tedarik zincirinde aksamalar yaşamakta ve bu aksamaların yaklaşık yüzde 55’i 25 milyon dolardan fazlasına mal olmaktadır. Beşte birinin giderilmesi bile 500 milyon doların üzerinde bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşiniz 500 milyon dolarlık bir zararı absorbe edip hemen piyasaya geri dönebilir mi? Cevabınız “hayır” ise, dünyadaki şirketlerin %99,9’u ile aynı fikirdesiniz.

Her sigorta şirketinin bildiği gibi olası bir zararı yönetmenin en iyi yolu, gerçekleşmeden çok önce onu önlemeye hazır olmaktır. Gelişmiş bir ERP yazılımı, distribütörlerin ve üreticilerin güçlü analitik yeteneklerini kullanarak, gerçekleşmeden önce sorunları tahmin etmelerine yardımcı olur. abas ERP sistemi ayrıca, tam olarak sorunlardan nasıl uzak duracağınıza dair veri odaklı bilgiler sunar. Bir sorun olması durumunda, distribütörler kararlı bir şekilde hareket etmeli ve finansal yansımaları azaltmak için gereken bilgileri toplamalıdır.

Herkes için her yerde ve tüm kanallar arasında görünürlük

Firmalar yığınları parçalara ayırıp işgücünü birleştirdiklerinde, buna uygun olan bir veri yönetimi sistemine ihtiyaç duyacaklardır. Bununla birlikte, işletmeler yalnızca bölümler arasındaki duvarları yıkmakla kalmaz, aynı zamanda farklı iş ortaklarını, ülkeleri, kültürleri ve para birimlerini de birbirine bağlarlar. Dolayısıyla distribütörler, çeşitli döviz kurlarında anahtar ölçümleri rapor eden kokpitler gibi özellikler sunabilen, sınır ötesi ticaretin finansal ve operasyonel etkilerini kolaylaştırabilen yazılımlarla bütünleşmelidir.

Ayrıca şeffaflık, müşterilere de fayda sağlar. ERP çözümleri, işletmelere teslimat öncesinde ve sonrasında bildirimler vasıtası ile, istenilen bilgilerin müşterilere aktarılmasında yardımcı olabilir. Bu tür gerçek zamanlı iletişim, müşterilerin hem güncel kalmalarını, hem de mutlu olmalarını sağlar. Distribütör firmalar aynı zamanda, çalışanlarının bulundukları her yerde etkin iletişimi ve iş birliğini sağlayabilmek için mobil teknolojiye de ihtiyaç duymaktadırlar. İster yeni müşterilerinizi ziyaret etmek için, ister envanterinizi kontrol etmek için yüzlerce kilometre seyahat edin, ana veri depolarına mobil erişim günümüz distribütörleri için esastır. Hiçbir çalışan kendi masasına ve masaüstü bilgisayarına bağlı kalmak istemez. Aslında nerede olursa olsun, hiç kimse cebinde akıllı telefonlar varken bir bilgisayara “sıkışıp kalmak” istemez. Ve hepimizin, özellikle de başarılı distribütörlerin, gidilecek yerleri, ziyaret edilecek müşterileri ve beklentileri vardır.

Verimlilikte artış sağlamak için otomasyonlar ekleyin

Doğru ERP yazılımı, kullanıcılarına yaptıkları işler hakkında, özellikle de işi nasıl basitleştirecekleri konusunda çok şey öğretebilir. Bir ürünün üretilmesinden, güvenli bir şekilde sevk edilmesine kadarki süreçte pek çok adım bulunmaktadır. Her bir adımdan, bir sonrakine geçiş için yapılan manuel işlemler, distribütörlerin hız kesmesine neden olur.

Otomatik bildirimler -ERP yazılımında yaygın olan bir özellik- distribütörlerin durağanlığa yenik düşmelerini önler ve işlemleri daha pratik hale getirir. Distribütörler fiziksel ürünler için endişe ederken, ERP çözümleri iş başındadır. Yeni bir satış veya geribildirim süreci tetikler ve uygun takip eylemi için verileri ilgili birimlere otomatik olarak iletir, değişiklikleri de süreç boyunca dokümante eder. Böylece manuel veri girişini azaltır ve gelecek fikirler için değerli bilgileri depolar. “Kayıp” verilerin peşinden koşmak ya da zaten bir sistemde olan (örn. muhasebe), ancak başka bir sistemde olmayan (örn. CRM) bilgileri girmek için artık daha fazla zaman kaybı yoktur.

Verilerinizin sorunsuz bir şekilde tüm iş alanlarınız arasında erişilebilir ve paylaşılabilir olması abas ERP’nin sunduğu bir özelliktir. Müşterileriniz artık size, “Bu bilgiyi zaten satış temsilcinize verdim. Birbirinizden haberiniz yok mu?” diye sormak durumunda kalmayacaktır. Operasyonlarınızla, tüm iş birimlerinizle, tedarik zincirlerinizle, iş ortaklarınızla, uyumluluk yükümlülüklerinizle, en önemlisi de müşterileriniz ve onların verileri ile entegre olmanız gerekir.

ERP seçiminizi akıllıca yönetin

Dağıtım da, üretimde olduğu gibi, sizi finansal olarak zor duruma düşürebilecek, itibarınızı zedelenmesine sebep olabilecek risklerle dolu bir iştir. Kritik risklerinizi yönetmek söz konusu olduğunda, sadece sigorta yaptırmak yeterli değildir, operasyonlarınız ve organizasyonunuz için görünürlüğe ihtiyacınız vardır. Bir ERP sistemi tam olarak bunu sağlar. Eskilerin de dediği gibi “Bilgi güçtür”.

İşler ters gittiğinde, eksik gönderiler veya kusurlu ürünler gibi potansiyel risklerin hepsi gerçek olduğunda, etkilenen müşterilerden veya tedarik zincirindeki diğer iş ortaklarından çok fazla anlayış bekleyemezsiniz. Aslında, cevaplar ve hızlı çözümler için genelde nefeslerini ensenizde hissedersiniz. Sistemleriniz konusunda çevik ve esnek değilseniz, ilgili verilere erişiminiz yoksa ve hazırlıksız yakalanırsınız, ortaya çıkan zararları karşılamakla yükümlü olursunuz. Eğer sorulara cevap veremeyen “o kişi” olmak istemiyorsanız, yaptığınız her işte size veri görünürlüğü sağlayan başarılı bir ERP sistemi edinmelisiniz.

Çalıştığımız distribütör firmalardan bazılarını görmek için referanslarımıza bakabilir veya hemen bir abas ERP temsilcisine ulaşıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sonrası ERP Çözümleri Distribütörler ve Lojistik Firmaları İçin Ne İfade Ediyor? ERP HABER ilk ortaya çıktı.

Source: ERP Makaleleri