KVKK ve Gizlilik

KVKK, yürürlüğe girdiğinden bu yana işletmeler için hala soru işaretleri barındırıyor. Bu soru işaretlerinden biri de kuşkusuz ki KVKK’nın gizlilik boyutu oluyor.

KVKK

Riskin tespit edilmesi ve önlem alınması, kriz oluşmadan önce yapılabilecek bir önlemdir ve kriz yönetiminden daha kolaydır. KVKK ile ilgili süreçlerin de, risk yönetiminin kriz yönetiminden daha kolay olduğu göz önünde bulundurularak yürütülmesi gereklidir. Bu anlamda gizlilik, KVKK’nın en önemli hususlarından biri sayılır. Bu yazımızda KVKK’nın gizlilik boyutunu işliyoruz. 

Pek çok resmi işlemde olduğu gibi, kişisel veri işleme faaliyetlerinin de bilişim araçları ile gerçekleştirilmesi önemli avantajlar ve kolaylıklar getirdi. Kişisel verilerin işlenmesinde en önemli unsurun, bilgi teknolojileri ve bilişim olması sonucunda veri koruma otoriteleri, kişisel verilerin korunması sürecini “Privacy by Design” süreci olarak adlandırmıştır.

Avrupa Birliği’ne ait 2016/579/EU sayılı Tüzük’ün benimsediği Privacy by Design ilkesi, gizliliği esas alarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa hükümlerinin tasarlanması gerekliliğine dayalıdır. Bu bağlamda, şirketlerin kullandığı yazılımlar da gizlilik esasına göre kodlanmış olmalıdır. Bir diğer ifadeyle yazılımlar, ‘insani değerlere hassas tasarım’ (Value sensitive design – VSD) yaklaşımının bir örneği olmalı ve veri işleme faaliyetleri bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir.

KVKK’NIN TEMEL İLKELERİ

2009 yılında gündeme gelen bu konseptin bağlı olduğu 7 önemli ilke vardır. Bu ilkeler şunlardır:

  1. Olay üzerine harekete geçmek değil, olay öncesinde önlem almak gereklidir.
  2. Gizliliği koruyan seçenekler,  varsayılan ayar olarak gelmelidir.
  3. Tasarımda gizlilik öyle yerleşmiş olmalı ki; açıklar oluşmamalı ve yazılıma sonradan eklenti getirilmesine ihtiyaç duymamalıdır.
  4. Tasarım tam anlamıyla işlevsel olmalıdır.
  5. Verinin alınmasından, ihtiyacın bitmesi üzerine silinmesine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca koruma (uçtan uca güvenlik) sağlanmalıdır.
  6. Şeffaf olunmalıdır.
  7. Kullanıcıların gizliliği ön planda tutulmalıdır.

Bu esaslar doğrultusunda yönetilen süreçte aksilik olmayacaktır. Bu esaslar gözetilmediğinde ise, zorlu bir kriz yönetimi süreci başlayacaktır.

YASALARI BİLMENİN GEREKLİLİĞİ

KVKK uyumlu yazılımların aracı olarak kullanılması, KVKK süreçlerine uyumlu hale gelmek için yetersizdir. Tedbir alınması için farkındalık gereklidir. Bu nedenle şirketin tüm çalışanları, tedarikçileri, taşeronları ve danışmanları kişisel verilere ilişkin mevzuat hakkında bilgili olmalıdır. Kişisel verilere ilişkin mevzuata hakim olunması, sorun olabilecek şeylerin kısa zamanda fark edilmesini sağlayacaktır. Böylece zamandan da tasarruf edilmiş olacaktır.

VERİ ENVANTERİ VE VERİ İŞLEME POLİTİKASI OLUŞTURMA

Kişisel veriler ile ilgili önlem alabilmenin diğer şartı da şirketlerin nerede, ne zaman, ne amaçla, ne kadar süre kişisel veri işlediğini, bu verilerin depolandığı yeri, silinmesi gerektiği zaman nerelerde temizlik yapması gerektiğini bilmesidir.

Bunun için de bir şablon hazırlayarak eldeki tüm verileri buraya girmek faydalı bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önemli olan bir diğer unsur ise standartizasyondur. Diğer bir deyişle tüm çalışanların okuyup anlayabileceği prosedür ve politikalar oluşturarak bunun şirket içerisinde sirküle edilmesi ve takibinin istenmesidir.

Av. Sezgin Karakaş

The post KVKK ve Gizlilik appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

Millennial Kuşağının Bir ERP Sisteminde Aradığı 5 Özellik

Millennial kuşağını tanımlamak için aklınıza gelen ilk kelimeler nelerdir? Teknoloji düşkünü?  Bencil? Etkili? Ve daha birçok kelime bu kuşağın tanımlamaları arasında yer alıyor. Araştırmalar, Milenyum kuşağının iş gücündeki en büyük nesil olduğunu vurguluyor. Eski sistemini değiştirmek isteyen ve özellikle buluta geçmeyi planlayan bir organizasyonunuz var ise, Millennial demografisinden ipuçları alarak, ERP uygulamanızı seçmeniz fayda sağlayabilir.

millennials

Millennial Kuşağının Teknolojiye Etkisi

Millennial kuşağı denilince aklımıza ilk gelen, neredeyse takıntılı bir teknoloji bağımlılığı oluyor. Alışveriş, eğlence ya da fatura ödemek, iletişim kurmak, haber almak kısacası, gündelik yaşam alışkanlıklarının tümünü teknoloji aracılığıyla gerçekleştiren bu neslin beklentileri oldukça farklıdır. Günümüzde özellikle internet üzerinden satış gerçekleştiren firmaların bu beklentileri karşılayabilmesi için öncelikle millennial kuşağını ve beklentilerini doğru anlaması gerekmektedir.

Örneğin, birçok işletme artık çalışanların Kendi Cihazını Getir (BYOD-Bring Your Own Device) programlarını benimsemekte ve ilgili faaliyetler için kişisel cihazlarını kullanmalarına izn vermektedir.  Avrupa’daki ulusal hukuk incelemelerinin BYOD hakkındaki ortak düşüncesi; BYOD programlarının şirketlere maliyet açısından avantaj sağladığı ve kişisel cihazların lokasyon bağımsız kullanılması ile verimliliği artırdığı yönündedir.

Yine aynı incelemelerde BYOD hakkında güvenlik ve fazla mesai tazminatı gibi açıklar olduğundan bahsedilse de kuşkusuz bu program Millennial beklentileri açısından oldukça doğru bir örnektir. Benzer şekilde ERP stratejinizi oluştururken, Milenyum kuşağını göz önünde bulundurursanız, projenizin başarılı olma olasılığı artacaktır.

1- Bulut ve Mobilite

Bulut çözümleri, organizasyonlara düşük ön maliyet, daha az BT desteği, güncelleme ve yükseltme işlemlerinin ortadan kalkması ve genel olarak düşük maliyet gibi avantajlar sunar. Bununla birlikte Millennials için bakıldığında Bulut ERP’nin en büyük avantajı mobil olmasıdır. Yani lokasyondan bağımsız bir şekilde, istedikleri zaman erişebilecekleri bir ERP uygulaması Millennials için daha önceliklidir.

2- Kullanıcı dostu UI

Yenilikçi teknoloji ile büyüyen Millennials kuşağı, akıllı telefon uygulamaları, video oyunları, eğitim bağlantıları ve alışveriş siteleri gibi kolay ve sezgisel olarak kullanılabilen ara yüz beklentisindedir. Dolayısıyla bir Bulut ERP çözümünün kullanıcı arayüzü (UI) oldukça önemli bir faktör haline geldi. Olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlamak için, verimli, kolay navigasyonlu ve yapılandırılabilir bir ara yüz şarttır.

3- Kolay öğrenme

Kişisel teknolojinin Millennials kuşağı ve Bulut ERP’yi etkilemesiyle birlikte, eğitim günlerinin artık mobile taşınması bir gerekliliğe dönüştü. ERP uygulama sürecinde Millennial iş gücünüzün isyan etmemesi için bu özelliğe de dikkat etmenizde fayda var.

4- Güçlü analitik

Millennial çalışanlar, KPI’lar gibi elektronik tablolar ya da raporları taramak için fazla sabırsızdır. Bunun yerine, özelleştirilebilir kontrol panelleri ve gerçek zamanlı olarak büyük veri sağlayan raporlara kolayca erişmek isterler. Hızlı ve doğru karar verme ve problemleri çözme konusundaki becerilerini ortaya çıkaran bu özellik de ERP’niz içerisinde olmazsa olmazlardan biridir.

5- Anında iletişim

Millennial kuşağı ile birlikte, toplantı ve konferans görüşmelerinin geçmişte kaldığını söylememiz mümkündür. Yeni iletişim modeli ile birlikte iş birliği ve verimlilik artarken, seçtiğiniz ERP uygulamasının bu yeni modeli karşıladığından emin olmalısınız.

The post Millennial Kuşağının Bir ERP Sisteminde Aradığı 5 Özellik appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri

Perakende Sektöründe ERP’nin 7 Önemli Faydası

Perakende sektörü günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Sektör büyüdükçe haliyle, yönetim problemleri de artmaktadır. Perakendecilik sektörü yapısı gereği bir dizi alt sektörü barındırmakta ve karı koruma ve artırmak amacıyla büyümeyi etkin yönetmek oldukça önemli bir hal almaktadır. Bu yönetim için en değerli araç ise ERP yazılımlarıdır.

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, son yıllarda tüm endüstriyel sektörlerde belirli bir popülariteye sahiptir. ERP yazılımları, organizasyonlarının kaynaklarını kolaylıkla yönetmelerine olanak tanırken, özellikle perakende sektöründe bir ERP yazılımına sahip olmak için tek neden bu mudur? Kuşkusuz ki yanıt hayır! İşte Perakende Sektöründe ERP yazılımı kullanmanın avantajları;

perakende

1- Gerçek Zamanlı Bilgi

Günümüzde veriler arttıkça, tüm birimler arasındaki senkronizasyonun sağlanması da git gide güçleşmektedir.  Bu gibi durumlarda gerçek zamanlı bilgi sağlayan ERP yazılımları oldukça hayati bir öneme sahip olmaktadır.

Örneğin yaşanan bir fiyat değişikliği sırasında ortaya çıkan bir uyumsuzluk halinde, düzeltmeler düzgün yansıtılmazsa, yanlış kayıtlar kullanılabilir. Bu durum küçük bir hata olarak değerlendirilse de daha büyük sorunlara yol açabilir.  ERP yazılımlarının sağladığı gerçek zamanlı bilgi ile bu gibi sorunların yaşanmadan önüne geçebilir ve çözüme ulaştırabilirsiniz.

2- Müşteri Yönetimi

Perakende satış yapan herkes, müşterinin her şey demek olduğunu bilir. Marka sadakatini kumdan bir kale gibidir ve her bir dalgada müşterileri kaybetme korkusu yaşanır.

Perakende sektörü açısından ERP, müşteri yönetimi ve müşteriyi elde tutma açısından hayati bir rol oynayabilir. Daha önce de söylediğimiz üzere, ERP gerçek zamanlı bilgi sağlar ve analiz ettikten sonra hayati olabilecek bilgileri size sunabilir. Örneğin, müşterinin satın alma geçmişini sıralayabilir ve en aktif olduğu dönemleri görerek, stratejinizi bunun üzerine çizebilirsiniz.

Yine müşterilerinizin alışkanlıklarına dair bilgi edinebilir ve onların ihtiyaçlarına uygun promosyonlar ve fırsatlar sunabilirsiniz. Satış ve pazarlamanın ötesinde, ERP aynı zamanda müşteri şikayetlerini de zamanında çözmenize olanak tanır.

Genel olarak, ERP tüm müşterilerinize entegre bir görünüm sunar ve bu görünümün işinizle ilgili her kesim için erişilebilir olmasını sağlar.

3- Çalışan Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi, hemen her organizasyon için birincildir. Söz konusu perakende sektörü olduğunda ise farklı bölgelere yayılan perakende satış mağazaları çalışanları durumu daha karmaşık ve doğru yönetime mecbur bırakmaktadır. Bu nedenle perakende sektöründe çalışan yönetimi konusunda herhangi bir sektördekinden daha fazla zorluk ve coğrafi kısıtlamalarla karşılaşılmaktadır.

ERP yazılımlarının İK modülleri çoğu zaman bu zorlukları aşmak için oldukça iyi araçlardır. Özellikle günümüzde mobil destekli sistemler, lokasyon bağımsız bir şekilde çalışan yönetimi açısından organizasyonlara avantaj sağlamaktadır.

4- Envanter Yönetimi

Perakende sektörü, talebi çok değişken ve dinamik kılan bir yapıya sahiptir. Stok yönetimi, perakende sektörü açısından oldukça kritiktir çünkü fazla stok ya da talebi karşılayamama gibi durumlar maddi kayıplara neden olabilir.

ERP yazılımları, envanter yönetiminin ayrılmaz birer parçasına dönüşmüş durumdadır. Envanterinize ait gerçek zamanlı bilgiye sahip olmanızı sağlamanın yanı sıra ürünlerin kullanım süreleri hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, talep tahminleri yapabilmesiyle de ERP yazılımları oldukça büyük önem taşır. Geçmiş eğilimleri ve müşteri alışkanlıklarını inceleyerek, gelecekteki talebin artacağını ya da düşeceğini tahmin edebilirsiniz. Talebi karşılamak adına envanter stratejinizi bu tahminlere göre hazırlamak, size büyük bir avantaj kazandırabilir.

5- Satış Noktası Sistemi

PoS sistemleri, geleneksel satış yöntemleriyle karşılaştırıldığında yeni olmasıyla birlikte parakende sektörü açısından giderek daha önemli hale gelmiştir. PoS makineleri temel olarak, herhangi bir perakende satış noktasında gerçekleşen işlemleri denetleyen bir sistemdir.

PoS makinesinin en büyük avantajı, işlem ayrıntılarını otomatik olarak sisteme alması ve böylece fazladan çaba ve insan hatalarını ortadan kaldırmasıdır.

6- E-Ticaret Entegrasyonu

Bugün perakende sektöründe e-ticaretin önemini kimse inkâr edemez. Her durumda, e-ticaret perakende için vazgeçilmezdir, bu nedenle ERP yazılımları özellikle son dönemde e-ticaret entegrasyonu ile birlikte gelir.

PoS makineleri gibi, e-ticaret entegrasyonu da ERP yazılımlarının işlemler hakkındaki gerçek zamanlı verilere erişmesini sağlar. Bu veriler daha sonra envanter yönetimi, talep tahmini vb. İçin kullanılabilir.

7- Satış Analizi

Herhangi bir perakende işinde alınan kararların çoğu, satışların iyileştirilmesi ile ilgilidir. ERP yazılımları, bu konuda size yardımcı olabilecek özelliklerle birlikte gelir.

Öncelikle, ERP müşteri eğilimleri ve geçmiş satışlarla ilgili analitik işlemler yapmanıza olanak sağlar. Hangi ürünlerin popüler olduğu ve nelerin bulunmadığı hakkında size fikir verir; bu fikirler ise hangi ürünü tanıtmanız ve hangilerini atmanız gerektiğine karar vermenize yardımcı olur.

The post Perakende Sektöründe ERP’nin 7 Önemli Faydası appeared first on ERP HABER.

Source: ERP Makaleleri