ERP detay

ERP konusunu detaylı olarak incelerken şu ana bölümlemeyi takip edeceğiz. İlk bölüm Tarihçe'de ERP'nin gelişimi, bugünün ve geleceğini ele alacağız. İkinci bölüm Kavramlar'da ERP ile birlikte anılan birçok kavram ve kısaltmaya kısaca değinmeye çalışacağız. Böylece birçok kişinin kafasını kurcalayan ve anlamı ve kapsamı konusunda ERP uzmanlarının bile anlaşmakta zorlandığı kavramlar üzerinde çalışacağız. Üçüncü bölüm Proje Yönetiminde, ERP projeleri yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve metodolojiler konusunu aydınlatmaya çalışacağız.

Tarihçe – ERP'nin dünü bugünü ve geleceği

. Bu bölümü daha sonra yazacağım. 

Kavramlar ve Modülarite

ERP Sistemlerinin kapsamı çok geniş olduğundan, ve hedef işletme yelpazesinin çeşitliliği göz önünde bulundurularak, ERP sistemleri modüler olarak yapılandırılmıştır. Böylece işletme ihtiyacı olan modülleri seçerek gereksiz hantallıktan (ve tabi ekstra lisans bedellerinden) kurtulmuş olur. Burada modüler yapının bileşenlerini vermeye çalışırken bir taraftan da ERP dünyasında bahsi geçen kavramlara da değinmiş olacağız.

 

MRP:Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirements Planning) kavramıdır. ERP'lerin en eski ve temel modülüdür. MRP bir üretim işletmesinde, üretim için gerekli malzeme ihtiyacının; mevcut stoklar, alış siparişleri, açık iş emirleri ve diğer etkenlerin de hesab edilerek hesaplanmasıdır. Bu sayede üretim başladığı anda malzeme yetersizlik sorunu ile karşılaşılmaması hedeflenir.

MRP II: Üretim Kaynak Planlaması (Manufacturing Resource Planning) kavramının kısaltılmışıdır. MRP nin yetersiz kaldığı noktalarda, planlamanın için; zaman, makine ve insan gücü gibi diğer kaynakların da katılması ile genişletilmiş versiyonudur.

CRM: Müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management). CRM kavramı 2000 li yılların başında ortaya çıktığında ve henüz kimse CRM'in ne olduğu veya ne olmadığı konusunda mutabık olmadığı zamanlarda, bazı ERP ler bünyesinde küçük çaplı CRM modülleri eklemişlerdir. CRM konusu çok detaylı olduğundan sitemizde bu konuya fazla girmeyeceğiz.

SCM:Tedarik Zinciri yönetimi (Supply Chain Management). İşletmenin üretim sürecine tüm tedarikçi, müşteri ve dağıtım kanallarını da dahil eden yaklaşıma verilen addır. SCM de oldukça geniş kapsamlı bir konudur.

WMS:Depo Yönetim Sistemleri (Warehouse Management Systems). İşletme depolarının tam otomasyon teknikleri ile kapsamlı yönetilmelerini sağlayan yazılım sistemleridir. ERP'ler ile WMS'ler arasında faaliyet alanı açısından bir ortak payda bulunduğundan rekabet son dönemde iyice kızışmıştır. WMS konusunda hazırladığım detaylı bir raporu dökümanlar bölümünde sunacağım.

BOM:Bill Of Material. Türkçe'de Ürün Ağacı veya Ürün Reçetesi karşılıkları kullanılmaktadır. Bir ürünün üretilmesi için gerekli hammadde, yarı mamul ve diğer bileşenlerin tanımlanmasına karşılık gelir.

SALES:Satış modülü ERP lerin en önemli modüllerinden biridir. Klasik satış döküman zinciri Teklif İsteği, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura (ve tabi İadeleri) dir. Satışın önemli konseptleri arasında fiyatlandırma, indirim, satış hedefleri vs. sayılabilir.

PURCHASE:Satınlama modülü yine önemli bir modüldür. Belge akışı; Satınalma İsteği, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Faturadır. Satınalmanın en önemli konsepleri biri alış faturaları verifikasyonu ve fiyatlandırmadır.

INVENTORY:Stok yönetimi genel olarak tüm ERP lerin en temel konusudur. Bir ERP projesinin temelini oluşturan en elzem ve ilk düşünülmesi gereken modüldür. Önemli konseptler için; lot takibi, stok değerleme (FIFO,LIFO,Ortalama ve gerçek maliyet) sayılabilir.

FINANCE:ERP'ler bünyesindeki finansal bölümler iki ana kısımdır; Muhasebe ve Finans. Muhasebe ve finans için işletmeler ayrı paket yazılımlar da tercih edebilmektedirler. Ancak bu yöntem entegrasyon zorlukları içermektedir. Ayrıca kanımca ERP'lerin geri dönüşü (Return of Investment) için birlikte düşünülmelerinde büyük fayda olduğunu düşünmekteyim.

COSTING:Maliyet konusu özellikle ülkemizde kriz yıllarında büyük önem kazanmıştır. Rekabetin artması ve kriz ortamında maliyetlerin önem kazanması ERP'lere maliyet alanında önemli bir pazar açmıştır. ERP'ler bünyesindeki maliyet hesaplama sistemleri genel olarak ikiye ayrılır. Bir ürününün gerçekte kaça mal olduğunun hesaplanması anlamına gelen "Fiili Maliyet" ve teklif aşamasında kullanılmak üzere sabit bir hesaplama ile elde edilen "Standart Maliyet". Ayrıca ERP'lerde her bir üretim aşamasının maliyetinin hesaplanarak karlı ve zararlı ürünlerin tespitine olanak sağlayan "Safha Maliyeti" (Activiy Based Costing) sistemleri de bulunmaktadır.

HR: İnsan Kaynaklarının işletmelerde öne çıkması ile birlikte ERP sistemleri de HR modüllerini bünyelerine katmışlardır. HR klasik bir bordro sisteminden öte kariyer planlaması gibi popüler kavramları da içermektedir.

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi ERP projelerinde hayati önem taşıyan bir konudur. Malesef, ERP projeleri, başarılarında ziyade başarısızlıkları ile ün yapmış projelerdir. Bu konu çok su götürür. ERP'lerde proje başarısı; Proje yönetimi, süreç analizleri, ekip yönetimi, zaman yönetimi ve planlama gibi birçok faktöre bağlıdır. Detaylı bir yazımı bekleyiniz…