Openbravo ERP terminolojisi

dictionaryBir süredir yürüttüğüm Openbravo ERP Türkiye Lokalizasyonu hızla ilerliyor. Openbravo arayüzlerini Türkçe'ye çevirirken, bir hayli emek harcıyorum. Kavramları tercüme ederken bazılarına kendi yorumumu katıyorum, bazılarına da anlam veremeyip detaylı gözden geçirmeye erteliyorum. Ama bir taraftan oluşan ciddi boyuttaki çeviri sayısı da aklıma bazı fikirler getiriyor.

Bu fikirlerden birincisi ERP Sözlük. Yaptığım çevirileri bir liste şeklinde bu sitede yayınlamayı düşünüyorum. Bununla üç şeyi hedefliyorum.

1 ) Openbravo ERP çevirisine destek vermek isteyen gönüllülerin katkılarında kavram birliğini sağlayabilmek.

2 ) Yaptığım çevirileri internet camiasının görüş, eleştiri ve önerilerine açarak çeviri kalitesini yükseltmek.

3 ) Başka bir iş uygulamasının Türkiye yerelleştirmesini yapan kişiler için bir referans liste oluşturabilmek.

Bu kavram listesini hazırlarken, Openbravo wiki de bulunan iki dökümandan yararlandım. Bunlar : Functional Documentation ve User Manual 2.3   

Kavram Türkçesi Orijinal Açıklama Türkçe Açıklama
Client Firma Openbravo is a multi-company application. Each client-entity is a company managed by the application. Openbravo çoklu şirket yapısını destekler. Her bir firma, uygulama ile takip edilen bir şirketi temsil eder. (Bir holdingin birden çok firmasının aynı sistem ile takip edilmesi gibi)
Organization Tesis Organizations can be described as departments, divisions, etc. and can be located in different regions or countries. Tesisler değişik fiziki lokasyonlarda bulunan firmaya ait departmanlar, bölümler, depolar, vs. dir.
Business Partner Cari Kartı All clients, suppliers, creditors, employees, and anyone else with whom the company interacts. Kolay anlaşılması amacıyla, yaygın kullanılan kavram olan "Cari Kartı"nı uygun gördüm.
Product Stok Kartı Products can be purchased, sold, in production, or stored. Satınalınan, satılan, üretilen ve depolanan mallardır. (Bu kavram Türkçe'deki; hammadde, yarı mamül ve mamül terimlerinin tamamını kapsayan genel bir tabir olduğundan yaygın kullanılan kavram olan "Stok Kartı"nı uygun gördüm.
Users Kullanıcılar Users are the entities that can log into the application. Kullanıcılar, uygulamaya login olabilen nesnelerdir.
Roles Roller Roles are the connection between users and permissions, permissions are associated to roles and roles are linked to users. Roller, kullanıcılarla haklar arasındaki bağlantıyı sağlar. Haklar rollere tanımlanır, kullanıcılar da rollere bağlanır.
Permissions Haklar Permissions are defined in the following levels: Organization Access, Element Access (windows, forms, processes…) and Table Access. Haklar; Tesis, Eleman (pencere, form, işlem..) ve Tablo bazında tanımlanabilmektedir.
Posting Muhasebeleştirme To generate the accounting entries of each document Belgelerin muhasebe kayıtların yapılması (sistem veya manuel) işlemidir. 
Fiscal Calendar Mali Takvim The accounting in a company is split in years, and so in Openbravo exists a calendar that contains years and each year contains periods (usually months) inside. Satınalınan, satılan, üretilen ve depolanan mallardır. (Bu kavram Türkçe'deki; hammadde, yarı mamül ve mamül terimlerinin tamamını kapsayan genel bir tabir olduğundan hepsine uyacak şekilde malzeme kelimesini uygun gördüm. 
Chart of Accounts Hesap Planı The accounting tree used in a specific country or accounting system. Bir ülke veya muhasebe sisteminde kullanılan hesap listesi.
G/L Journal Yevmiye Fişi Entry in the general ledger journal Yevmiye defterine yapılan kayıt
Payments Ödemeler A payment is a credit pending to collect from a customer (then it will be marked as receipt), or an obligation to pay some amount to a supplier. Ödeme bir müşteriden tahsil edilecek bir alacak veya bir tedarikçiye ödecek borçtur.
Settlements Hesap Anahtarı A settlement is an operation with one or more payments. Using a settlement, one or more payments are marked as cancelled, and some others created. This is useful, for example, for grouping some payments into only one payment, or dividing a payment into some smaller ones. Only payments with no flag activated are suitable to be transformed through a settlement.  Ödeme dışında da birçok muhasebe fişi üretmek için kullanıldığından "hesap anahtarı" tabirini uygun gördüm.
Manual Settlements Manuel Fiş A manual settlement is a document that creates a new payment in the system. It is the way of creating a payment that does not have an invoice associated, for example, the payrolls payments, or the tax payments.   Bir hesap anahtarı kullanarak, sistemde manuel muhasebe fişi oluşuturma işlemi.
Bank Reconciliation Banka Mutabakat this is the process of matching and comparing figures from accounting records against those presented on a bank statement  Banka ekstresi ile muhasebe kayıtlarının karşılaştırılarak eşleştirilmesidir.
Remittance ? Remittance is a set of debt/payment obligations to be sent to the bank. In this way the bank manages the selected debt/payment obligations. A debt/payment obligation can be invoices, expenses, and any type of manual settlement.  
Amount Tutar   Parasal büyüklükleri ifade etmek için kullanıyoruz.
Quantity Miktar   Miktarsal büyüklükleri ifade etmek için kullanıyoruz.
Transactions ışlemler   Sistemde üretilen işlemsel kayıtlar
Shipment ırsaliye   ıçinde bulunduğu modüle göre alış veya satış irsaliyesi olarak çeviriyoruz.