ımaj Herşeydir

matrix.jpg     Çok kötü bir yazılım ürününün çok iyi arayüzleri varsa, çöpe atın gitsin. Çok iyi bir yazılımın, çok kötü arayüzleri varsa yine çöpe atın gitsin, çünkü asla satamazsınız. Popüler kültürün ana prensibi olan "imaj herşeydir" yazılım dünyası için de geçerli.

    Yazılım tüketicilerinin, ürünün,  ilk ve en çok tanık olduğu kısmı arayüzlerdir. Dolayısıyla arayüze en çok önemi tüketiciler verir. ışin mutfağında olan bizlerin sıklıkla yaptığı en önemli hatalardan birisi de arayüz dizaynını hafife almaktır. Bu yazıda hem genel olarak arayüz konusuna değineceğim, hem de adım adım ilelediğimiz açık kaynak kodlu Erp Openbarvo'nun, bana göre oldukça başarılı olan arayüz dizaynını tanıtacağım.

Mükemmel Arayüzün Peşinde

Mükemmel Arayüz nedir ? Yazılım üreticileri olarak bizler, bir yazılım dizayn ederken, işin önemli bir kısmı da arayüz dizaynıdır. Hedef kullanıcının hoşuna gidecek, kolayca intibak edilecek,  en iyi ve güzel arayüzü yapmaktır. Ancak çoğu zaman fonksiyonalite, arayüz kaygılarının önüne geçer. Bir de projeye kısa deadline lar konunca, arayüz sadece iş görecek seviyede kalır çoğu zaman.

Halbuki arayüz bir yazılımın dış dünya ile temasıdır, kullanıcının en çok iletişimde olduğu kanaldır. Yazılımı satarken de, aslında çok konuşulmayan ama, büyük bir etkiye sahip olan birkaç faktörden biridir. Peki nedir mükemmel arayüz ? Bu işin standartları var mıdır ? En güzel arayüze sahip yazılım hangisi (ki onu örnek alalım) ? 

Meseleye bir de fazla fikirleri sorulmayan kullanıcılar açısından bakalım. Günlerinin önemli bir bölümünü, o yaptığımız ekranlar karşısında geçiren, basıt işlemler için bile taklalar atmak zorunda kalan, yaptığı işe mi konsantre olsun yazılımla mı uğraşsın arada kalan bahtsız kullanıcılar kötü arayüzleri hiç mi hiç haketmiyor. 

Özellikle ERP ler arayüz konusunda sınıfta kalmış yazılımlardır. Yüzbinlerce dolara mal olan, işletmenin her alanında kullanılan bu büyük sistemler, arayüz dizaynında, maalesef birkaç iyi örnek dışında dökülüyor. 

Microsoft ve diğer bazı firmaların, arayüz konusunda yaptıkları çok profesyonel ve bilimsel çalışmalar var. Ancak bu yazının konusu bu detayda değil. Bu yazıda konuya genel olarak yaklaşacağız.

 

Nedir bu CRUD ?

Güzel arayüzleri kim istemez. Her yazılımın bir iş alanı (business domain), kendine özgü iç kuralları var ? Böyle bir durumda standardı nasıl koyacağız. Ya da bu iş iyi güzel de nereden başlamak lazım ? 

Yazılım dünyasında CRUD denen bir kavram vardır. Create Read Update  Delete (Oluştur, Oku, Güncelle, Sil) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kavram  basit anlamda  veri girişi yapılacak uygulama ve arayüzleri adlandırmada kullanılır. Uygulamalar çoğu zaman CRUD un ötesine geçerler ancak, bence işin başlangıç noktası burası. 

Bir CRUD  uygulaması yaptığımızı düşünelim. Arayüz geliştirmelerini, hiçbir fonksiyonalite eklemeden bu safhada mükemmelleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Zira işin içine fonksiyonlar girdiği zaman arayüz geri planda kalıyor. 

 

Web 2.0 devrimi, Web Tabanlı Uygulamalar ve Çevik Metodlar

Son iki yıldır, uygulama geliştirme dünyasında web devrimi yaşanıyor. Klasik sunucu-istemci (client-server) uygulamalar birer birer web ortamına taşınıyor. Erp ler de bu dalgaya uyum sağlamaya çalışıyor. Bu gelişmenin uygulama arayüz dizaynı konusunda önemli ilerlemelerine sebep olacağını düşünüyorum.

Birincisi web ortamı, geldiği gelişim seviyesi itibarı ile, grafiksel bir ortam ve sanatsal bir mecraya dönüşmüş durumda. Kötü arayüzlü bir web sitesinin yaşam hakkı yok. Dolayısıyla da hem geliştirme araçları hem de web teknolojileri dizayn anlamında oturmuş durumda. Web tasarımı, web programcılarını işin sadece programsal yönünde değil, sanatsal yönüne de de donattı. Bu sebeple bir uygulama web ormında gelişitiriliyor ise, zaten tasarım olarak bir üst klasmanda sayılabilir. En azından öyle olmalıdır.

ıkinci olarak, web kullanıcıları, güzel arayüzlerle vakit geçirmeye zaten alışıklar.  Bu onları, kaliteli tasarım kosunda doğal olarak talepkar olmaya itecektir. Bu da çıtanın pazardan gelen talep ile yükselmesi demektir. 

Bir de yazılım geliştirme dünyasında, son dönemde öne çıkan "çevik metodlar" (Agile methodologies) konusuna değinmek istiyorum. Çevik metodların en önemli farklarından birisi, yazılım kullanıcılarıyla, işin dizayn kısmında işbirliğine gitmesi. Bu metoda göre yazılım dizaynı "kullanıcı kartlar" (user story) denen arayüz dizaynı ile başlıyor. Yazılımı dizayn eden kişiler, programı kullanacak kişilerle bir araya gelerek, en baştan olması gereken "mükemmel arayüzleri" birlikte oluşturuyorlar. Böylece işin sonunda kullanıcılar neyle karşı karşıya kalacaklarını en baştan bilme ve etkileme hakkına sahip olmuş oluyorlar. 

 

Openbravo Arayüzleri "Olmuş"

Uzun bir genel girişten sonra gelelim aktif konumuz Openbravo'ya. Openbravo %100 webtabanlı bir Erp olduğundan arayüz konusunda da web öğelerini önemli ölçüde kullanmış. Oldukça da başarılı bir arayüz dizaynı ortaya koymuş. Daha önce uygulamanın canlı demo adresinden, incelediğimde iyi bir arayüze zaten sahipti. Ancak son sürümü R2.31 beta yı internetten indirip kurduğumda beni şok etti diyebilirim. Çünkü yeni sürümde arayüz mükemmel olmuş.

Fazla söze gerek yok. şöyle bir login ekranından sonra karşımıza klasik sol tarafta ana menü sağda uygulama pencereleri olan ekran çıkıyor. Yazılımın kapsamını menü ana başlıklarına bakarak anlayabilirsiniz.  Menünün sol üstündeki kullanıcı butonundan kullanıcı değiştirilebiliyor. Menü sağ yanındaki simge ile gizlenip açılabiliyor. Standart ekranları örnek olarak malzeme ana kayıtları ekranından anlatalım. Ekranın dizaynı o kadar güzel ki açıklamaları yazarak kirlettiğim malzeme ekranı ile birlikte orjinal ekranı da buraya koymaya gerek duydum. Sol yandaki işaretlerle tek harekette kayıt ekranıdan liste ekranına geçilebiliyor.

Opensource bir yazılım bu derece güzel tasarlanmış arayüzlere sahip olması, tüm Erp leri bu standartlara itecek bir çıta olacaktır.

Gelecek için umut var. 

Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.