ERP’de Barkod Kullanımı

ERP’de Barkod Kullanımı

ERP’de Barkod Kullanımı Önemli mi? ERP sistemi kullanımına geçmeye çalışan veya kullanmayı planlayan her firma için en önemli konulardan biri de barkod kullanımı. O kadar önemli ki, bazen projenin temel hedeflerinden biri olarak görülüyor bu konu. Öyleki birçok firma aslında barkod kullanımının neler getireceğini bilmemesine rağmen, birçok sorununun bu şekilde çözüleceğine inanıyor. Peki gerçekte barkod kullanımı size ve işletmenize ne sağlar?

İşletme içinde kullanılan barkod tanımlamaları aslında birer etiket niteliğinde. Bir malzemenin kodunun, bir iş emrinin, malzemeye ait parti numarası veya seri numarası gibi belirli bilgilerin ve tanımlamaların, barkod okuyucu ve bilgisayarın anlayacağı farklı kalınlıkta çizgilerle yazılmasından başka bir şey değil. Bu açıdan bakıldığında çok da önemli olmadığı düşünülebilir. Ne de olsa bu bilgiler zaten sistem içerisinde çok daha anlamlı karakterlerle ifade ediliyor öyle değil mi? Ancak bir ERP sistemini kullanmaya başlamış olan firma için barkodun bilgi akışı açısından önemi gerçekten de gözardı edilemeyecek kadar büyük.

Temel olarak bakıldığında barkod kullanımının ERP sistemi açısından iki önemli getirisini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Veri girişinin, dolayısıyla bilgi akışının hızlı bir şekilde sağlanması.
 • Veri girişinin en az hatayla yapılabilmesi.

Her iki maddenin de ortak noktası, aslında belirli bilgilerin barkod okuyucu cihazlar tarafından sisteme girilmesinin sağlanmasıdır. İşte bu açıdan bakılırsa, barkodun sadece bu cihazlardan faydalanabilmek amacıyla gerekli olduğu akla gelebilir. Ancak zaten tüm faydayı sağlayan da cihazlardır.

Barkod nedir?

ERP’de Barkod Kullanımı “Barkod (veya bar kod, barcode), bilginin makineler tarafından okunabilir şekilde görsel olarak bir yüzey üzerinde sunulmasıdır. Orjinal olarak barkod, veriyi paralel çizgilerin genişlikleri ve boşlukları arasında saklardı, ama günümüzde noktasal şekiller, iç içe daireler ve görüntü içinde gizli şekiller gibi farklı türlerde de görülebiliyorlar.”

Günlük hayatta barkodla en sık karşılaştığımız yerlerden biri marketlerdir. Kasaya geldiğimizde ürüne ait barkod okutularak satınaldığımız ürüne ait bilgiler ve fiyatlar doğrudan belgeye yansıtılır. Şimdi kalabalık bir markette aldığınız tüm ürünlere ait önceden tanımlanmış kodların kasiyer tarafından elle girildiğini hayal edin. Herhalde işlemlerin ne kadar yavaş olacağını, bununla birlikte karakterlerin anlamsız bir şekilde yan yana getirilmesi ile oluşturulan kodların girişi esnasında yapılabilecek hataları rahatlıkla gözünüzün önüne getirebilirsiniz.

ERP’de Barkod Kullanmanın Faydaları

Yukarıda verdiğimiz örneği bir de işletmeniz içerisinde düşünelim. Bir ERP yazılımı kullanıyorsunuz ama sistemi besleyen bilgilerin çoğu bilgisayar ortamına çok da alışık olmayan çalışanlarınız tarafından giriliyor. Deponuzda bir malzeme hareketi oluyor, ancak bu hareket doğru parti numarası ve seri numarası, hatta doğru malzeme kodu ile mi yapıldı emin değilsiniz. Bu durumda da sayımlar esnasında çok büyük sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz.

Üretimde Barkod Kullanımı ve Avantajları

Yine aynı sistem içerisinde üretimle ilgili bilgilere anlık olarak ulaşmayı hedefliyorsunuz. Ancak bu ürünlerin üretimi için açılan iş emirlerine ait iş bitiş bilgileri doğru şekilde ve zamanında girildiğinden şüphe ediyorsanız, sistemden alacağınız üretim bilgileri ne kadar inandırıcı olabilir. Siz raporu aldığınızda, üretim alanından gerekli bilgiler henüz girilmemiştir büyük ihtimalle. Bu nedenle de her seferinde belirli kişileri arayarak bu bilgilere ulaşmaya çalışırsınız. Oysa barkod kullanılan bir sistemde, depodaki malzeme hareketlerine ait bilgilerin girişini yapan operatörler, bu malzemelere ait etiketlerin barkod okuyucu cihazlara okutarak gerçekleştirir. Bu şekilde operatörün hata yapma olasılığını en aza indirerek, okuma esnasında hata yapma oranı 3 milyonda 1’den daha az olan cihazlar sayesinde stoklarınızı sağlıklı bir şekilde izlemeyi sürdürebilirsiniz.

Üretim Yazılımında Barkod Kullanımı

Bu durumu bir de üretim bilgilerinin girişi açısından düşünelim. Operatör, en az bilgi girişini gerektirecek ekranlar ile iş emri, operasyon, operatör, iş merkezi gibi bilgileri barkod okuyucular kullanarak sisteme aktarır. Böylece veri girişinin hızlı ve hatasız yapılmasını sağlamış olursunuz. Hızlı ve kolay veri girişi aynı zamanda bu işlemlerin gerçek zamanlı yapılmasını sağlayacağı için, aslında üretim başlangıç ve bitiş zamanlarına da ulaşmış olursunuz. İşçilik, makine ve hazırlık gibi aktivitelerinizin birim maliyetlerini sağlıklı bir şekilde hesaplayabildiğinizi de düşünürsek sizin için artık ürünlerin gerçekleşen maliyetlerinin hesaplanması da bir hayal olmaktan çıkacaktır.

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, barkod kullanımının aslında bir ERP sistemi içinde araç olduğudur. Asıl işlemleri yapacak olan sistemin kendisidir. Dolayısıyla barkod kullanımının getireceği kolaylıklardan ve faydalardan yararlanabilmeniz için herşeyden önce sağlıklı çalışan ve kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilen bir ERP yazılımına ihtiyacınız var.

Kaynak: IAS Türkiye

ERP ve Stok İzlenebilirliği

ERP ve Stok İzlenebilirliği konusu önemli bir konudur. Günümüzde firmaların ürün çeşitliliği ve üretim sayıları artıyor. Gün içersinde yüzlerce iş emri, bunlara bağlı olarak bir o kadar satın alma siparişleri açılıyor. Tedarikçi sayıları arttığı gibi, ürünlerin sevk edildiği müşteri sayısını artırmak her firmanın hedefi. Takibinde gittikçe zorlandığımız bu sistemin bir noktasında bir sorun çıktığını düşünelim. Sorunu fark ettiğimiz noktada bunun nedenini belirleyebiliriz ama kaynağını bulmamız ne kadar mümkün?

 • İşçi hatası ise kim yaptı?
 • Hangi işçimizin eğitimine dikkat edeceğiz?
 • Kalıbın eskimesi ise hangi makinemizin üstündeydi bu kalıp?
 • Aynı kalıpla başka hangi üretimleri yaptık?
 • Belki de aldığımız hammaddededir sorun. Kimden aldığım hammadde?
 • Aynı partiyi kullanarak başka üretimler de yaptım mı?
 • Depomda bir yerde duruyorlar mı yoksa sevk ettim mi?
 • Hangi müşterilerime ne zaman sevk ettim?

Eğer firmamızda izlenebilirlik yoksa bu soruların cevaplarını bulmak ya imkansızdır ya da çok zaman alacaktır. Malzeme Stok izlenebilirliği satın alma, üretim, depo transferleri, sevk süreçlerinde oluşan malzeme akışının, gerekli belgelerin birbirlerine bağlanması ile takibini yapar. Böyle bir sistemin oluşabilmesi için firma önce kendi süreçlerini gözden geçirmeli ve izlenebilirliğe uygun bir hale getirmelidir. Daha sonra sistemde gerekli kurgular yapılıp, süreçler esnasında gerekli veri girişleri yapıldığında izlenebilirlik raporuna ulaşılabilir. Bu yazımda ileri ve geriye doğru izlenebilirliğin nasıl yapılacağından ve faydalarından bahsedeceğim.

Malzeme Stok izlenebilirliği nasıl sağlanır?

İş kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminin yeteneklerine gelmeden önce işletmenin süreçlerinin malzeme izlenebilirliğe uygun olması gerekir. Kimi işletmelerde bu mümkünken kimilerinde kısmı olarak yapılabilir durumdadır. Mesela parti, parti takip ettiğimiz hammaddelerimizi bir kazana atıp karıştırıyorsak ve bu kazandan parça parça yarı-mamul üretiyorsak bu noktada izlenebilirlik büyük ölçüde kaybolmaktadır. Bunun önüne geçmek üretim metodu yüzünden mümkün değildir. Başka bir örnek olarak bir firmada kullanılan metal plakaları örnek gösterelim. Yarı mamulümüz olan plakalar oluşturuldukça büyük kutulara atılıyor ve bu kutular depoda boş olan yere konuyor ve kullanma zamanı geldikçe de rast gele alınıyor. İzlenebilirliğin gene kaybolduğu bir durum fakat gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde -kutuların büyüklüklerinin tek partiyi alacak kadar olması, kutuların belli bir düzenle depoya yerleştirilmesi ve çekilmesi ile- izlenebilirliğin sağlanabileceği bir örnek. ERP ile malzeme izlenebilirliğini sağlamak isteyen firmaların ilk olarak kendi fiziksel ortamında bunu olanaklı kılması gerekiyor. İkinci örnek gibi durumlar için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekirken, ilk örnek gibi durumlar için ne kadara kadar bir izlenebilirlik yapılabilir bunun kararının verilmesi gerekiyor.

ERP kullanan bir firmanın izlenebilirliği sağlaması için gerekenler:

Öncelikle satın alma süreçlerinde parti takibi yapması gerekir. Malzemelerin firma içindeki dolaşımına bakarsak, ilk olarak irsaliye ile depomuza alınırlar, daha sonra firma içi transfer belgeleri ile çeşitli depolarda dolaşabilirler. İş emirleri ile üretime girip gene iş emirleri ile üretimden çıkıp depoya girebilirler. Ürün halini aldıktan sonra ise irsaliye ile müşterilere sevk edilirler. ERP’de izlenebilirliğin sağlanması arka planda bu belgelerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile yapılır. Satın alma yaparken o partiye verilecek no elle girilebilir veya bir numarator aracılığı ile sistem tarafından da verilebilir. Herhangi bir transfer yaparken hangi malzemeden ne kadar miktarda transfer edildiği bilgisinin yanında hangi partilerden olduğu da belirtilmelidir. İş emirlerine malzeme çıkışı yapılırken hangi partilerden çıkılacağı LIFO, FIFO gibi yöntemler ile sistem tarafından otomatik verilebileceği gibi eğer böyle bir sistem tercih edilmez ise kişiler tarafından hangi partilerin çekildiği sisteme girilmelidir. Barkodlu sistemlerin kurulması bu gibi noktalarda firmalara hız katacaktır. İş emirlerinde oluşan yarı mamullerin veya mamullerinde aynı şekilde takibinden sonra geriye müşteriye giden ürünlerin hangi partiden yollandığının irsaliye üzerinde belirtilmesi kalır.

İleri ve geriye yönelik izlenebilirlik

Bu şekilde belgelerin birbiri ile ilişkilendirilmesi sonucu artık ileri ve geriye yönelik izlenebilirliğin yapılması mümkündür. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak, diyelim ki bir müşteriniz gönderdiğiniz ürünlerin bir parçasının sorunlu olduğunu size bildirdi. Bu noktada kendinden alacağınız bilgi hangi tarihte malı aldıkları gibi bir şey olabilir. Amacınız müşterinizin bahsettiği malı hangi irsaliye ile gönderdiğiniz bilgisine ulaşmaktır. İrsaliyeye ulaştıktan sonra geriye yönelik izlenebilirlik yapabiliriz. Bu irsaliyeye bağlı bütün iş emirlerini ve satın alma siparişlerini görebiliriz. Bağlı iş emirlerinde o partiyi hangi işçinin yaptığı, hangi makinede ne zaman yaptığı gibi bilgilere ulaşabiliriz. Bu durumda ilişkili makinelerin kontrolü yapılabilir veya işçilere gerekli eğitimler verilebilir.

Aynı zamanda ilgili iş emrinin içine girerek, her operasyondan sonra yapılmış üretim kalite kontrol verilerine ulaşabiliriz. Sevk edilmiş sorunlu ürünün final kalite kontrol verilerini inceleyebiliriz. Eğer sorunun nedeni üretimde değil de, yapılan satın almalarda ise müşterideki irsaliyedeki ürünü oluşturan hammaddelerinizin satın alma belgelerine ulaşarak hangi tedarikçiden ne zaman almış olduğunuz bilgisine ulaşabilirsiniz. İlgili satın alma için yapılan giriş kalite kontrol sonuçlarına bakabiliriz. Geriye doğru izleme yapılıp sorunların kaynağı bulunduktan sonra ileri doğru izleme yöntemi ile bu sorunu başka nereye sıçramış olduğunu görebilirsiniz.

Örnekten gidecek olursak

Yaptığınız satın almadaki bozuk hammaddenin hangi iş emirlerinde kullanıldığını görebilirsiniz. Belki ara stoklarınızda o hammaddeden yapılmış yarı mamulleriniz vardır. Bu yarı mamullerin hangi deponuzun hangi stok yerinde bulunduğu bilgisi önem kazanacaktır. Böylece bu yarı mamullerde gerekli kontrolleri ve yeniden işlemeleri yapabilirsiniz. Veya iş emirleri ile ürün haline getirildikten sonra arkasından irsaliyeler geliyordur yani sorunlu malı başka müşterilerinize de sevk etmiş olabilirsiniz. O zaman da gerekli irsaliyelere ulaşarak hatanızı müşterileriniz size şikâyette bulunmadan telafi edebilirsiniz.

Yukarıdaki anlatılanlar izlenebilirliğin yararlarına güzel bir örnek oluşturuyor. Satın alma, üretim süreçleri, malzeme transferleri ve sevkler birbirinden kopuk süreçler olduğu noktada karşımıza çıkan sonuçları analiz etmek imkansız gözüküyor. Malzeme izlenebilirliği ise bu süreçlerin birleştirilmesini sağlıyor. Böylece durumları hızlıca analiz edip ve sorunlara zamanında müdahale edebiliyoruz. Üretim verimliliğimizi ve müşteriye verilen hizmetin kalitesini arttırmakla beraber izlenebilirlikten alınacak raporlar tedarikçi değerlendirme, proses kalite kontrol, işçilerinizin ve makinelerinizin değerlendirilmesi gibi analizler için size gerekli verileri sağlayacaktır. Bu özellikleri ile malzeme izlenebilirliği, müşteri odaklı çalışan, rekabetçi firmalar için önemli ve vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Alper Tekin
Endüstri Mühendisi – IAS Türkiye

Kaynak: http://www.ias.com.tr/tr/Content/erp-ve-malzeme-izlenebilirligi

 

ERP hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ERP hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1. İş akışı kavramı nedir?
İş akışları kurum içerisinde birden çok departmanı ve operasyonel faaliyetlerle ilişkilidir. Örneğin satış süreci müşteri hizmetleri temsilcisinin satış teklifi vermesiyle başlar, ürün ya da hizmetin teslimatından, karşılığının müşteriden tahsil edilmesine kadar sürer. Süreçler birden çok departmanla ilgili çok geniş ve uzun sürer.

2. Modüler yapıdaki ERP uygulamalarının bütünleşik uygulamalardan farkı nedir?
ERP uygulamalarının içerisindeki tüm fonksiyonların entegre bir yapıda çalışması en önemli özeliğidir. Entegre bir yapıya sahip olmayan ERP uygulamaları firma içindeki iş akışlarının tümünü sonuçlandıramayacaktır. Satınalma, kurulum ve iş süreçlerinin sonlandırılması gibi tüm bu nedenlerden dolayı modüler yapı son derece önemlidir. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak yerine istenilen modüler fonksiyonları ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanmayı tercih edebilir.

3. Neden ERP’ye ihtiyaç duymalıyım?
Firmaların kendi içerisinde kullandığı çok farklı uygulamalardan elde ettiği veriler değişik özellikler taşıyacağı için bu bilgileri birleştirip sağlıklı analizler elde etmek çoğu zaman mümkün olmayacaktır. Bu da ERP uygulamalarının entegre yapıda olmalarını zorunlu kılar.
Entegre bir ERP paketinde istenilen veriler bir defa sisteme girildikten sonra ihtiyaç duyulan her zaman dilimi ve operasyon noktasında kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanan tüm operasyonel yapılar ve çalışanlar, ve karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı şekilde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur.

4. ERP ve kurum içi kurum dışı uygulamalar arasında sağlıklı iletişimin önemi?
Son derece hızlı değişen ve gelişen iş koşullarında kurum içi operasyonlar, kurum dışı uygulamalarla bütünleşme gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Operasyonel faaliyetlerini başarı ile yönetmek ve geliştirmek isteyen kurumlar, iş süreçlerini, iş ortaklarıyla ve müşterileriyle ile olan işbirliklerini doğru ve efektif olarak sürdürmeleri son derece önemlidir.

5. Entegre bir ERP sistemine sahip olmanın getirileri nelerdir?

Bütünleşik yapıdaki bir ERP uygulamasının kuruma getirisi, birbirinden bağımsız yapıdaki uygulamalardan çok daha fazla olacaktır.

ERP Uygulamaları Ölçeklenebilirdir: İşletmenin gelecekteki büyüme perspektifine uygun olarak genişleyebilme ve geliştirilebilme özelliğine sahiptir.
ERP Uygulamaları Fonksiyoneldir: Bütünleşik yapıdaki ERP uygulamalarına gerektiği zaman yeni modüller ekleyebilirsiniz.
ERP Uygulamaları Sürekliliği Olan Destek ve Hizmet İçerir: ERP çözüm sağlayıcı firmanı sürekli ve kesintisiz destek ve hizmeti son derece önem arzeder.

Kaynak IAS: ERP Hakkında Sık Sorulan Sorular

More than ever, Odoo has it all.

More than ever, Odoo has it all.

Announcing Odoo 9

Odoo 9 is a major step ahead for the software. Over the last year, the 150+ R&D team has worked hard to bring Odoo into a new territory. Amongst others, they completely reinvented accounting, making a fluid, easy to use accounting application, tightly integrated with the rest of Odoo, and giving you a real time financial view of your business. More than ever, Odoo has it all.

But a new accounting is not the only achievement of Odoo 9. Major improvements have been made on the software, among which are:

 • New user interface: a fully mobile friendly, beautiful layout to ease navigation and making everyday tasks in Odoo a pleasure

 • A new subscription app, powering a simple way to control recurring revenues like subscriptions

 • Accounting made easy: send invoices by post mail in 1 click, interface online with 24,000 banks, support all bank format & multi company, simplified reconciliation, and ‘perpetual closing’ to get a real time of the financial performance of your company

 • Inventory management: a new barcode mechanism to boost the efficiency of inventory management, picking & shipping, and integration with major shippers including DHL, UPS and others

 • Odoo Sign: manage digital signature in PDF in a breeze

 • Point of Sale for restaurant: integrate floor plan, split billing and many other features to ease the life of restaurants

 • Timesheet: recording timesheet is no longer a chore through the simple mobile app and Chrome extension

 • Ecommerce: integration with eBay, Amazon (coming soon), and many shippers (DHL, Fedex, UPS, USPS, Temando)

 • Discuss: a new app to discuss through public or private channels, including @mention and more!

For the first time, Odoo (on-premises) will be released in two editions: one Enterprise edition & one Community edition. The Enterprise edition will only be available through partners for companies subscribing to its ‘Odoo Enterprise contract’. The Community edition is released under an open source license (LGPL v3). But many SMEs choose the Odoo Online edition, available on odoo.com.This page compares the 3 editions.

Read the highlights of Odoo 9 or the full release notes.

We are proud of Odoo 9 and hope you’ll love it too. Do not hesitate to share your voice on social media with #Odoo9

https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/post/more-than-ever-odoo-has-it-all-315

How to easily measure the ROI of all your marketing campaigns

Track, analyze and optimize your digital campaigns with Odoo Link tracker

“Half the money I spent on advertising is wasted. The trouble is I don’t know which half.”

John Wanamaker, american businessman 

How to easily measure the ROI of all your marketing campaigns: The marketing profession has dramatically changed these past years. Emerging technologies, new tools and evolving medias have forced every business to adapt to new expectations and behaviors and to develop their presence where customers are now -Internet. As a result, today’s marketing campaigns rely almost exclusively on digital channels.

Source : Digiresults

But, when it’s quite easy for anyone to launch several online campaigns simultaneously, it is much more difficult to see exactly how these campaign impact return on investment. Indeed, according to a recent study, 90% global marketers are not trained to calculate ROI and 80% of them struggle with being able to properly demonstrate to their management the business effectiveness of their spendings, campaigns and activities.

This statement is surprising when we know that, today more than ever, any business is under pressure to measure the ROI of every dollar spent to make sure their efforts are effectively contributing to the bottom line.

Keep track of everything, from the first click to the final sale 

Reporting can be one of the most tedious parts of a marketer’s job, but it’s also one of the most critical- your metrics prove your work’s worth. However, how many of them can answer the following questions?

 • How many opportunities did your last email campaign generate ?

 • How much revenue your last PPC campaign brought to the company ?

 • What happens after your prospects have clicked on a link you sent ?

My guess is – not a lot. The trouble is, if you don’t know how your campaigns are performing, you’re certainly wasting your time and money without even knowing it. And that’s where Odoo’s Link Tracker can be a game changer.

Link tracker is a great new feature available from the Website module that will help you to track, analyze and optimize all your online campaigns. Whether you are running a single or a dozen digital campaigns, you will be able to show to your manager exactly which marketing sources are profitable and which aren’t!

How does Odoo Link Tracker work?

Link Tracker will keep track of your campaigns and differentiate one campaign from another thanks to UTMs (basically, they are pieces of code added to the end of an URL in order to keep track of it). From Odoo Website, you can easily add UTMs to any link from the ‘Promote’ tool, accessible from the upper right menu of your screen.

In Odoo, any UTM is composed of 3 parameters:

 • Campaign : the name of your campaign. Every campaign you run should have a different name in order to differentiate them from each other (e.g. “June_promotion” or “2015_landingpage_UK”);

 • Medium: the channel used to send your campaign (e.g. : email, social or paid);

 • Source : the specific source within the above channel (e.g. : newsletter, Facebook or AdWords).

Once you have inserted the UTMs related to your campaign, a URL with analytics trackers will be generated. Unlike traditional link trackers tools, with Odoo your URL is shortened and fully customizable, making it more manageable and easier to share.

You’re now all set to send your campaign using the tracked link newly generated. Every time a prospect will click on your link, information will be captured and displayed through different tools:

 1. From the Link Tracker dashboard, where you can see the popularity of your link over time and compare its performance with your others campaigns

 2. From Google Analytics (go to Acquisition > Campaigns), where you can sort your campaigns by medium, source or campaign name and get more in-depth insights (acquisition, behaviour, conversion)

 3. And, last but not least, from Odoo CRM, where you will be able to accurately measure the profitability of your marketing campaign through the whole sales cycle (see example here under). You will also be able to segment your audience by how they arrived on your website and initiate smarter interactions.

How much revenue did my last email campaign generate? 

This is exactly the kind of question that your manager can ask you – and put yourself in a awkward situation if you don’t know what to answer.

Let’s imagine that you just sent the following email newsletter to your email database. That email contains some links redirecting to several specific landing pages. As a marketeer, you hope that this email lead to conversion and that conversion lead to revenue. Indeed, unless you are an ecommerce player, chances are that days or weeks will pass until leads turn into won clients. How to track them then ? Very simply. Here is how to proceed.

The first thing to do is to add UTMs to your links :

 • Campaign : NEWSLETTER_MARCH_2015_BENELUX

 • Medium : Email

 • Source : Newsletter

From there, any recipient converted as a lead from your links will be captured into Odoo CRM.

Then, From Odoo CRM, you will be able to filter yours clients by campaign, source or medium. As I want to know the results from a specific campaign, I will choose to filter by campaign and see what has happened.
The results?

 • 28 visitors coming from my newsletter have become paying customers

 • a total of €4619 in sales has been generated

It’s that simple!

As you can see, the major advantage of using Odoo CRM with the Link Tracker too is that, unlike other analytics tools like Google Analytics, every interaction on your website gets tied back to an actual person or company. Just imagine all the opportunities you’ll be able to uncover!

https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/post/how-to-easily-measure-the-roi-of-all-your-marketing-campaigns-309

How to increase conversion by centralizing great content on your website

How to increase conversion by centralizing great content on your website

All the benefits of YouTube and Slideshare in Odoo Slides

Content is king, distribution is queen, and she wears the pants.

Jonathan Perelman, VP of Agency Strategy at BuzzFeed

How to increase conversion by centralizing great content on your website: In the beginning, there were forums. Communities then moved on to blogs and, after that, to social media. All the while, still hungry for their favorite food – great content. As companies began to realize the impact great content could have on a business, everyone jumped on the content production bandwagon and SEO became a thing.

Awesome SEO optimized content is vital; but how many people are communicating like they did in 2007 when it’s 2015? More than you can imagine. And that’s because not much thought goes into context and even less into sharing. Is everything you post on social media appropriate for social media? How many lengthy posts must users endure before businesses understand what it feels like to be on the other side of the fence?

The truth is, due to the nature of the material, businesses (and users) often need to use lengthy content that can’t be shortened or translated into an infographic. How about simply changing platform?

Announced with the Odoo Online 2015 Summer Release, Odoo Slides provides you with a new way to share material directly on your website. Odoo Slides has all the advantages of YouTube and Slideshare, with none of the disadvantages.

Learn how to appropriately distribute content from your main communication channel.

Target the right people

The main benefit of Odoo Slides is probably the simplest but the most important: everything happens on your website. And if it happens on your website, it means that you’re in command of what is visible and who can view it.

You can choose what content is public or private (for instance, employee-only material versus public material) and you can display it however you like because Odoo Slides is completely integrated with your Odoo website interface.

Make it easier for the right information to reach the right people in the right way.

Do more of what works best

Want to know what works and what doesn’t? Thanks to the smart analysis of views and traffic origin, you’ll get useful data and better insight so you can publish the right content for the right people.

Engage visitors directly on your website

With your content centralized on your website rather than scattered around various external host sites, you’ll make sure visitors don’t abandon your site – and that will increase conversion potential. Easily browse through the archive. Thanks to Odoo Slide’s ingenious channel, category & tag system, users will always find exactly what they are looking for.

Sharing is caring: come together, collaborate, distribute

This module has been designed to be extremely collaborative: engage guest contributors and upload their work to your website; let visitors and employees evaluate the information. Thanks to the moderation option, you will always be in control of content visibility.

Odoo Slides doesn’t walk alone. It is seamlessly integrated with YouTube and Google Docs and everything is easily sharable on blogs, web pages and social media with a simple copy-paste.

The extra benefits

Forget about additional costs. Once you use Odoo Slides, you won’t have to pay third-party files hosts or external sources at all.

How to increase conversion by centralizing great content on your website

https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/post/how-to-increase-conversion-by-centralizing-great-content-on-your-website-292

Put your online business on good tracks with Versioning

Put your online business on good tracks with Versioning

Discover now  these tools on Odoo Website & E-commerce

 Put your online business on good tracks with Versioning! Summertime usually goes along with a typical business slowdown. Customers and employees take their annual vacation, new projects are postponed to September and communication plans are lowered to their minimum. At Odoo, we decided to roll up our sleeves instead…

As we announced in our previous post last week, we took advantage of this period of the year to present to you our Odoo Online 2015 Summer release, a major revamp of Odoo 8 and a big step forward towards Odoo 9, the brand new version that will be released in the coming months.

What’s new on Odoo Website and E-commerce?

I would like today to introduce you two major features of this Summer release that will change the way webmasters and marketing people will use their website: Versioning and A/B testing

Odoo versioning : Managing and publishing web pages is now easier than ever 

Web pages aren’t meant to stay static. They evolve at least occasionally, sometimes every week or even daily.
The big issue when you edit a page is that, when you click the save button, you cannot go back. And who never regretted hitting that button too fast and wishing to retrieve the old version ? Well, this time is over thanks to the new Versioning tool.

With this feature available on Odoo Website and Odoo eCommerce, you will now be able to easily prepare multiple versions of a website and switch from one to another in as little as one click. If you like to see your website as an experimental playground, this is a real game changer! You will be able to:

 • Work on new versions of a page without losing the published one

 • Replace one version by another in just one click

 • Create archives of your pages and retrieve your old versions anytime

 • etc.

Putting it into practice 

Let’s imagine that I am running a small clothing company and selling my items on my Odoo website. My online catalog has to change constantly in order to follow seasons and new trends.

With the versioning feature, I will be able to safely prepare new versions of my website without threatening my actual content and and to switch from one catalog to another in a few clicks.

Here is how it works :

 • First, I go on the page I want to create a new version and click on “Edit” ;

 • On the Version menu, I click on “new version” ;

 • I give a name to the new page I will create ;

 • I edit my new page by dragging, dropping and customizing the defaults building blocks ;

 • I save my work.

There you go! Still from the Version menu, I will now see my new page, waiting to be published. I just have to click on it and it will replace my current page. Of course, I can always go back to your previous version if needed.

So, let’s go back to my business. It’s the end of the summer season and I need to prepare for next winter collection. That’s why I have created a “Winter” version of my homepage. Just one click and my new collection is ready to be presented to the World wide web!

This versioning feature can be used for each page of your website and eCommerce catalog. You can now publish a whole new website in just a few clicks !

A/B testing : build the perfect website page after page 

Okay, this versioning tool is a great feature, but while we’re at it, there’s a way to make it even better! Just imagine yourself creating two different versions of your homepage. In order to optimize your website, you’re certainly wondering wether your version B has a better impact on your visitors than the version A. Well, this is now a question you can easily answer with our A/B testing tool that works together with the versioning feature.

With Odoo A/B testing, you will be able to publish simultaneously two versions of a same page, and see which one drives better results. How does it work? The tool will run “live experiments” by sending one half of your visitors to the original page and the other half to the test version at the same time. It will then collect the data on each page and display the results on your Google Analytics account, so you can compare useful metrics and only keep the best version!

Putting it into practice

Let’s return to my clothing company and say I’m not happy with my Women Summer collection landing page. When visitors land on that particular page, they hang around for a few seconds and then bounce without visiting another page, resulting in a high bounce rate. How will A/B testing help me solve this problem?

First, I’ll use the versioning tool as illustrated here above and create a new version of my landing page with a few tweaks:

 • changing the picture ;

 • aligning the text from the right to the left ;

 • changing the color and copy of my call-to-action ;

 • and, last but not least, adding a “Free shipping” promotion as a subtitle.

Here is what it looks like:

Now, let’s run an A/B test and wait for the results ! Here is how it works :

 1. From the Version menu, I click on Launch A/B tests.

 2. A quick tutorial will help me to connect my Google Analytics account to the tool.

 3. I will be asked to choose a goal to measure. I set up “Decrease bounces”

 4. I launch my A/B test.

Now my A/B test is running, and it is just a matter of time before I know which page has the lowest bounce rate. I can access the statistics of my experiment anytime from my Google Analytics account, which displays the performances of my pages on a nice graph view.

You can of course run several A/B tests in the same time and manage everything from Odoo’s backend.

There is more to come!

As Odoo Founder Fabien Pinckaers declared during the Odoo Experience 2015 :

Customers and users are and should be our main focus; with the Odoo Summer Release 2015 we want to help businesses get closer to unfolding their true potential, and all this without activity disruption. Striving for continuous improvement and delivering great products is part of that aim 

Fabien kept his word with this new release – the Versioning and A/B testing features will enhance your Website and e-Commerce experience on Odoo.

Odoo Online 2015 Summer Release

More apps, features and improvements to get excited for!  Odoo introduces Odoo Online 2015 Summer Release…

Less than one year after release of Odoo 8 and a few weeks after Odoo 9 has been introduced to the public, we have the pleasure to announce the Odoo Online 2015 Summer Release.

We are proud to bring close to 100 enhancements to Odoo 8. The update brings improvements and new functionalities to some of our key modules, while also revealing one new app. This release is immediately available to new customers starting with Odoo online (on Odoo.com) and will be soon made available to all our existing users on Odoo.com.

Key improvements of 2015 Summer Release

CMS & eCommerce

Enjoy even more flexibility and an overall improved usability using our Website and eCommerce builder. You now have the ability to create multiple versions of your website, and test them to keep only the best, a process called A/B testing. New building blocks make sure your needs are always fulfilled! Sell services and digital products faster and more easily with a complete integration to the module, and get paid more easily with Authorize.net, a highly popular payment provider in the US.

Point Of Sale

Introducing the POS Restaurant, a new interface specially designed with restaurants in mind, it includes all the functions you could look after when placing orders and creating receipts. New functions include split bill, tips management and loyalty programs to make sure you treat your customers the way they like it!

Marketing

Keep track of your website visitors and get a more easily shareable content using a great URL shortener that tracks clicks and provides data!

And other new features :

 • Accounting
  Automatically record every movement on your company’s bank accounts with a simple tool to import your bank statements.

 • LiveChat
  Reply to your customers even faster with pre-written answers to drop in your conversations, and make it more lively with nice emoticons!

 • Ratings
  Put customer satisfaction as a priority without spending all your time on measuring it! We added a simple rating system to LiveChat, Project and Issues, that is just so easy to use!

 • Usability improvements
  Your first steps with Odoo are even easier with great tips on how to use the many features of the apps, straight from within the system!

Revealing a new app… Slides

Drive interest from your visitors & customers, and share knowledge inside your company by publishing videos, presentations and documents straight to your website.

Stay tuned if you want to have a more in-depth approach of those features – more blog posts coming! 

Odoo introduces Odoo Online 2015 Summer Release

Odoo Deneyimi: 3 unutulmaz gün

Odoo Deneyimi: 3 unutulmaz gün! Üç gün boyunca, Belçika şehir Louvain-La-Neuve, Açık Kaynak topluluğunun merkez üssü oldu. 2400’den fazla profesyonel 180 oturumda yer aldı ve atölyelerimizde yeni Odoo özellikleri keşfetti.

Dünya çapında bir ortaklık ağı geldi
Dünyanın dört bir yanından ortaklar uzmanlığını göstermek, müşterileri karşılamak ve yeni iş fırsatları yaratmak için Odoo Experience’a geldi. Katılımcılar, uluslararası Odoo İşbirlikleri ve Odoo temsilcileri ile yeni şeyler öğrenmek ve ağ kurmak için en iyi fırsattan yararlandı.

Bununla birlikte, inanılmaz sponsorlarımız hakkında bir şey söylemeden ortaklarımızdan bahsedemeyiz. Odoo Deneyiminde oynadıkları muhteşem rol için onlara teşekkür ediyoruz. Noviat, Eezee, BHC, camptocamp, ITES, NESM, Idealis Danışmanlık, Onestein, Bista Çözümleri, Acsone, Audaxis, DynApps, Van Roey, Eko Servis, Omnia Çözümleri, OCA, Smile, Neova Sağlık, ITaaSC, Liège créative, Technofutur TIC, feweb, BetaGroup, Infopole ve Cap Innove.

3 gün öğrenme ve uygulama
Uluslararası konuşmacılar ve Odoo çalışanlarının üyeleri, 7 farklı pistte ilham verici konuşmalar yapmış ve gelişim, fonksiyonel yönler, iş geliştirme, ortaklık avantajları ve Odoo on-boarding konularını kapsıyor.

Exki ve Atos Worldline gibi uluslararası şirketler, Odoo’nun işletmelerinde nasıl uygulandığına dair sunum yapma davetimizi kabul etti. Buna ek olarak, Belçikalı siyasi parti Ecolo, İnsan Kaynakları Odoo uygulamasını yönetmek ve iletişim kurmak için nasıl kullandıkları konusunda bir konuşma yaptı. Sağlık sektörü temsilcileri, Odoo Satın Alma ve Muhasebe modüllerinin görevleri basitleştirmelerine ve iş süreçlerini tamamen otomatikleştirmelerine nasıl yardımcı olduklarını katılımcılara açıklayan LIH (Lüksemburg Sağlık Enstitüsü) ile bir vaka çalışması sundular.

Ziyaretçiler, Sergi Salonu’nda düzenlenen atölye çalışmalarının çeşitliliğini takdir ettiler. CMS savaşı, Muhasebe Mücadelesi, bir depo yönetimi etkinliği, inanılmaz bir yeni kullanıcı arayüzüne sahip olan Odoo 9’un ücretsiz testi – farklı cihazlarda ve girişimcilere yönelik hızlandırılmış bir koçluk oturumu vardı.

Tüm bunlara ek olarak, katılımcılar POS’umuzla mağazalar ve restoranlar için oynadı ve mevcut bir veritabanını Odoo V8’e götürme şansından yararlandı. Atölyelerin çoğu tanınmış modüllere odaklandı ancak katılımcılar ayrıca markalı yeni Doküman İmzası uygulamasını keşfetmek ve sözleşme imza sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için bir meydan okumaya ilk katılma fırsatı buldular.

Odoo 9
Etkinliğin gerçek yıldızı tabii ki çok beklenen Odoo 9. Çarşamba sabahı genel kurul toplantısı, Odoo 9 ile gelen yeni özelliklerin ortaya çıkması için mükemmel bir fırsattı. Odoo CEO’su Fabien Pinckaers, Odoo 9’daki yenilikleri sunarak büyük bir etki yaptı. Ek uygulamalar geliştirmeleri ve tamamen gözden geçirilmiş bir Muhasebe uygulaması yanı sıra, topluluk iki yeni uygulama keşfedilen ilk kişi oldu: Docusign ve Slaytlar. Odoo 9, 2015 yılının 4. çeyreğinde serbest bırakılacaktır. Yakında daha fazla bilgi ile sizi haber vereceğiz!

Sıkı çalış sıkı oyna
Sıkı çalıştıktan sonra bir miktar gevşeme gerçekleşti. Premium ziyaretçilerimiz, Odoo Band’ın ilk konserine davet edildi. Gerçekten de, Odoo Experience’ı organize ederken, bilgili çalışanlarımızın yanı sıra inanılmaz müzisyenler olduklarını da keşfetmekten çok heyecanlıydık! 45 dakika boyunca Odoo Experience, 70’li yılların rock hitlerinin sesine daldı. Mezgit konserini (alçakgönüllülükle diyoruz), büyük, büyük bir barbekü ve bazı yerel bira tadımı izledi. Perşembe gecesi Odoo, Ödül Töreninde en iyi ortaklarını onurlandırdı. Başarıları için Acsone, Bista Solutions, Gad Group, Willow IT, Eezee IT, Teclib ve Techrifiv’i tekrar tebrik ederiz!

For three days, the Belgian city of Louvain-La-Neuve became the epicenter of the Open Source community. More than 2400 professionals attended 180 sessions, and discovered new Odoo features at our workshops.

A worldwide network of partners came in

Partners from all around the world came to Odoo Experience to show their expertize, meet customers and create new business opportunities. Attendees made the most of the chance to learn new things and network with international Odoo Partners and Odoo representatives alike.

However we can’t mention our partners without saying a word about our incredible sponsors. We would like to thank them for the amazing role they played in the Odoo Experience. Thank you to Noviat, Eezee it, BHC, camptocamp, IT IS, NESM, Idealis Consulting, Onestein, Bista Solutions, Acsone, Audaxis, DynApps, Van Roey, Eco Service, Omnia Solutions, the OCA, Smile, Neova Health, ITaaSC, Liège créative, Technofutur TIC, feweb, BetaGroup, Infopole and Cap Innove.

3 days of learning and practice

International speakers and members of Odoo staff gave inspiring talks in 7 different tracks and covered subjects such as development, functional aspects, business development, partnership benefits and Odoo on-boarding.

International companies such as Exki and Atos Worldline accepted our invitation to give presentation on how Odoo was implemented in their businesses. In addition, Belgian political party Ecolo gave a talk on how they use the Human Ressources Odoo application to manage and communicate. Health industry representatives also presented a case study, with the LIH (Luxemburg Institute of Health) explaining to attendees how Odoo Purchase and Accounting modules helped them simplify tasks and completely automate their business processes.

Visitors appreciated the diversity of the workshops in the Exhibition Hall. There was the CMS battle, the Accounting Challenge, a warehouse management activity, the free testing of Odoo 9 – boasting an incredible new user interface – on different devices and a dedicated speed coaching session for entrepreneurs.

In addition to all that, attendees played with our POS for shops and restaurants and took advantage of the chance to migrate an existing database to Odoo V8. Most of the workshops focused on well-known modules, but participants also had the opportunity to be first to discover the brand new Document Signature app and take part in a challenge to complete the contract signature process in the shortest time possible.

Odoo 9

The real star of the event was of course the highly anticipated Odoo 9. The plenary session of Wednesday morning was the perfect occasion to reveal the new features coming with Odoo 9. Odoo’s CEO Fabien Pinckaers made a big impact by presenting what’s new in Odoo 9. In addition to extra apps improvements and a completely reviewed Accounting app, the community was the first to discover two brand new apps: Docusign and Slides. Odoo 9 will be released during the 4th quarter of 2015. We’ll keep you posted with more information soon!

Work hard, play hard

After a day of hard work, some relaxation was in order. Our premium visitors were treated to the first ever concert put on by the Odoo Band. Indeed, we when organizing Odoo Experience, we were thrilled to find out that not only do we have knowledgeable employees, but also that they’re also incredible musicians! For 45 minutes, the Odoo Experience was swinging to the sounds of 70’s rock hits. The mega concert (we humbly say) was followed by a great, big barbecue and some tasting of local beers. On Thursday night, Odoo honored its best partners at the Award Ceremony. Again, congratulations to Acsone, Bista Solutions, Gad Group, Willow IT, Eezee IT, Teclib and Techrifiv for their achievements!

Find all the pictures on our Facebook page

Catch up the sessions you missed here

Watch the live streaming of the plenary sessions here

Discover the event through the tweets we received!

Odoo Experience Awards Adaylarını Açıkladı

Odoo Experience Awards Adaylarını Açıkladı

Louvain-la-Neuve ödül töreninde dünya çapında 30 işyerinde yarışıyor 27 aday, üç bölge ve iki kategori.

Bunlar, Odoo değerlerini en iyi şekilde şekillendiren ve Odoo konseptini küresel olarak yaygınlaştıran yeni başlayanlara ve ortaklara ödül veren Odoo Experience Award Töreni 2015’e verilen sayıdır.

Ödül programı, 3-5 Haziran tarihleri ​​arasında Louvain-la-Neuve’de (Belçika) düzenlenecek olan şirketin amiral gemisi etkinliği Odoo Experience 2015’in vurgulandı.

Ortaklar, müşteriler, topluluk ve sağlayıcılar arasındaki gerçek işbirliğinin önemini tanımak için düzenlenen ödüller, başarılı şirketleri ödüllendirmeyi değil, aynı zamanda ortakları ve yeni başlayanların Odoo’nun büyümesinde oynadığı anlamlı rolü takdir ve takdir etmeyi amaçlıyor.

Bölgelere göre bölünen adaylar (EMEA, Asya Pasifik ve Amerika), En İyi Başlangıç ​​ve En İyi İş Ortağı olmak üzere iki kategoride yarışacaklar. Karar kriterleri, ciro, büyüme, bağlılık, savunuculuk, zihniyet ve müşteri ilişkileri içerir.

Odoo içerdekiler zorlu bir rekabet öngörüyor, çünkü tüm kayıtlar, zihniyetleri ve iş modelleri Fabien Pinckaers tarafından kurulan şirketin idealleri ile uyumlu olan şirketler gibi görünüyor. Yaratıcı, dayanıklı çözümler, 2015 adayları arasında güçlü bir ortak nokta gibi görünüyor; hepsi de bazen belirgin farklı arka planlardan geliyor ve çok çeşitli ihtiyaçlara cevaplar sunarak, Odoo modeline özgü esneklik ve açıklık sergiliyor.

Close to 30 businesses worldwide compete at Louvain-la-Neuve awards ceremony

27 nominees, three regions and two categories.

These are the numbers for the Odoo Experience Award Ceremony 2015, the award program honoring starters and partners that have best embodied Odoo values and spread the Odoo concept globally.

The award program is the highlight of Odoo Experience 2015, the company’s flagship event which will be hold in Louvain-la-Neuve (Belgium), June 3-5.

Created in order to recognize the importance of real collaboration between partners, customers, community and provider, the prizes aim not only to reward successful companies, but also to thank and acknowledge the meaningful role that partners and starters play in Odoo’s growth.

Nominees, divided by region (EMEA, Asia Pacific and Americas), will compete in two categories, Best Starter and Best Partner. Judging criteria includes, turnover, growth, commitment, advocacy, mindset and client relationships.

Odoo insiders foresee a tough competition, as all entries appear to be companies whose mindset and business model are in tune with the ideals of the company founded by Fabien Pinckaers. Creative, durable solutions seem to be a strong common point among the 2015 nominees, all coming from sometimes dramatically different backgrounds and providing answers to a set of a very diverse needs, demonstrating flexibility and openness typical of the Odoo model.