Genpower Jeneratör & Microsoft ERP

“Büyüyen yapı ile birlikte daha güçlü bir ERP sistemi kurma ihtiyacı doğduğunda, onlarca ürün incelendi ve sonunda GENPOWER yapısına en uygun olarak görünen MicrosoftDynamicsAX seçildi.”
Genpower Jeneratör, Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye bakan, gördüklerini değerlendiren, kendisine hedefler seçen global bir vizyona sahiptir. Bu sebeple üretiminin yarısından fazlasını ihraç ederken, kendi ülkesinde gerçekleştirdiği kaliteli üretim, dürüst ve dünya standartlarında ticaret ile müşterilerini memnun etmiş, markasından, yüksek temsil yeteneğine sahip bir değer meydana getirmeyi hedeflemiştir. Genpower çok hızlı büyüyen ve haliyle bu büyüme sonucu ihtiyaçları gelişen bir firma. Kısa sürede sektöründe dünya devleri arasında yer bulmayı başarırken arka planda işin mutfağında üretim ve satış süreçlerinin de bu hızı kaldırabilecek bir yapıya kavuşturulması gerekiyordu.
Büyüyen yapı ile birlikte daha güçlü bir ERP sistemi kurma ihtiyacı doğduğunda, onlarca ürün incelendi ve sonunda Genpower yapısına en uygun olarak görünen Microsoft ERP (Dynamics AX) seçildi. Hem esnek yapısı hem de arkasındaki Microsoft desteği bu seçimde en büyük rolü oynadı. 
Ürün olarak Microsoft ERP (Dynamics AX) seçilince aynı şekilde Genpower’ın hızına, gücüne ve esnekliğine ayak uydurabilecek bir danışmanlık şirketiyle çalışılması gerekti. Bu kriterlere uyan ETG firması ile çalışma kararı alındı. Önce, ASO 1. OSB deki fabrikamızdaki yapının oluşturulmasında ve daha sonraki dönemde ASO 2. OSB de kurmuş olduğumuz, tek çatı altındaki dünyanın en büyük jeneratör fabrikasına geçiş aşamasında ETG’nin de özverili yardımları ile bugünlere kadar gelindi.
Güçlü firma olmak için güçlü bir IT ve ERP yapısına sahip olmak gerek, biz bunun bilincinde olarak en doğru yapıyı oturtmaya çalıştık ve halen daha geliştirme ve iyileştirmelere devam ederek, ‘en uzun yollar ilk adımlarla başlar’ diyerek başladığımız bu yolda yürümeye devam ediyoruz.
“Ürün olarak Microsoft ERP (Dynamics AX) seçilince aynı şekilde GENPOWER’ın hızına, gücüne ve esnekliğine ayak uydurabilecek bir danışmanlık şirketiyle çalışılması gerekti. Bu
kriterlere uyan ETG firması ile çalışma kararı alındı.”
Hakay TAŞDEMİR
BT Müdürü
GENPOWER

Elsys, TURQUALITY® ile daha fazla katma değer yaratacak

Kurumsal yazılım uygulamaları alanında çok sayıda ilke imza atan Elsys, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® Destek Programı’nda, bilişim danışmanlığı alanında akredite oldu. 

Bilişim sektöründe hızlı büyümesini sürdüren Elsys, Türk firmalarının global ölçekte rekabet avantajı sağlaması ve global markalaşma süreçlerinin teşvik edilmesi için oluşturulan TURQUALITY® Programı’nda bilişim danışmanlığı alanında akredite oldu. Böylece program kapsamında desteklenen markalar, Elsys’in de içinde bulunduğu akredite çözüm ortaklarıyla işbirliğine gitmeleri halinde, proje bedelinin %50’si TURQUALITY® Destek Programı dahilinde desteklenebilecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirdiği kurumsal yazılım projeleri ile bilgi ihracatı yapan Elsys; Almanya, İngiltere, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Endonezya, Tayland, Japonya gibi pek çok ülkede çeşitli SAP projelerinin danışmanlığını üstlenerek Türk firmalarının kurumsal yazılım ve teknoloji alt yapılarını inşa ediyor.  

TURQUALITY® Destek Programı kapsamında, dayanıklı tüketim ürünleri, endüstriyel makina, hazır giyim, hızlı tüketim ürünleri, kuyum-mücevher, otomotiv ve tekstil sektörlerinden 67 marka yer alıyor.

IFS, Turquality kapsamında onaylandı

Dünyanın önde gelen uluslararası Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılım firmalarından IFS, Yazılım Lisans ve Danışmanlığı alanında, Turquality Destek Programı çerçevesinde akredite olan firmalar arasına girdi. 

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY® programına IFS Türkiye de, Haziran 2009 itibariyle Akredite edilen Yazılım / Lisans ve Bilişim Danışmanlığı firmalarından biri olarak kabul edildi. Vizyonu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olan TURQUALITY®, şirketlerin rekabet güçlerinin artması yolunda gerekli kapasiteye, kaliteye ulaşmalarını ve güçlü markalar yaratmalarını teşvik ediyor. Global Türk markaları yaratılmasını hedefleyen TURQUALITY®,  bu yolda şirketlerin marka potansiyeline yönelik finansal destek sağlamak, gelişmelerine yönelik strateji, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetlere erişimine aracı olmak için faaliyettedir. Bu hedefler çerçevesinde, şirketlerin doğru yönlendirilmesi rolünü üstlenmiş olup akredite danışmanlar listesi kapsamındaki firmaların desteğini sunmaktadır.TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların,  uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacağı ve Müsteşarlık tarafından “akredite edilmiş danışmanlık firmalarından” satın alacağı giderler, %50 oranında desteklenecek. Dünyanın önde gelen ERP yazılım firmalarından olan IFS’in de akredite edilen danışmanlık firmalarından biri olması ile, işletmelere kaynaklarını daha verimli kullanarak iyi bir işletme performansı sağlayan IFS Uygulamaları yazılımını satın almak isteyen firmalara bu program, lisans bedelinin %50’sini ödeyerek destek olacak. IFS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ergin Öztürk, “IFS’in TURQUALITY® kapsamına alınması, Türk markalarının dünya pazarında daha istikrarlı ve hızlı adımlarla ilerlemesi konusunda sağlayacağımız destekten ve TURQUALITY® kapsamına alınan Türk markalarıyla birlikte dünyada Türk imajına katkı sağlayacak olmaktan büyük gurur ve heyecan duymaktayım.” diye ekledi.

TURQUALITY® Hakkında:TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.Destek programında yer alma süresinin beş yıl ile sınırlı olduğu Turquality’de, firmaların yurtdışında markalaşma faaliyetleri için gerçekleştirdikleri yatırımların, üst limit olmaksızın yüzde 50’si karşılanıyor. Firmalara verilen finansal desteğin yanı sıra eğitim ve stratejik danışmanlık ihtiyaçları da karşılanıyor.

İnnova’nın sağlık sektörüne yönelik operasyonlarını Faik Sayran yönetecek…

Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından iNNOVA Bilişim Çözümleri, sağlık sektörüne yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Sektörün deneyimli isimlerinden Faik Sayran, İnnova’da İş Geliştirme Koordinatörü olarak sağlık sektörüne yönelik çalışmaların başına getirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun olduktan sonra kariyerine ODTÜ ve TÜBİTAK’ta başlayan Faik Sayran, 1995-2001 yılları arasında Avustralya’da Victorya Yangın
İdaresi (CFA), Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF) gibi kurumların yazılım projelerinde görev aldı. Türkiye’ye dönüşünde TÜBİTAK bünyesinde baş danışman olarak görevlendirilerek, kurumsal dönüşüm
projelerinde danışma ve yürütme kurulu üyelikleri ve proje yöneticiliği yaptı. Sonraki dönemde çeşitli Dünya Bankası projelerinde çalışan Faik Sayran, Azerbaycan’da gerçekleştirilen Uygulayıcı Mikro Finans Kurumu’nun (Icracı Kredit Agentliği – IKA) yapılandırılmasında Bilgi Teknolojileri Koordinatörü olarak görev yaptı. Bu sırada MBA alanında yüksek lisansını tamamladı.
Yeniden Türkiye’ye döndüğünde Sosyal Güvenlik Reformu ekibi bünyesinde Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bilgi teknolojileri ayağında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafındaki koordinasyon sorumluluğunu yürüttü. Bu dönemde Sosyal Güvenlik Reformunun bilgi teknolojileri altyapısının planlanması, organizasyonel birleşme konusundaki çalışmalara ve ihtiyaç duyulan kurum projelerinin planlanması ve geliştirilmesine danışmanlık desteği verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Sistemi’nin kurulması için kavramsal tasarımı ortaya koyarak, MEDULA sisteminin oluşturulmasını ve hayata geçirilmesi projesini yürüttü. Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev yapan Sayran, yeni göreviyle iş ve proje geliştirme alanında İnnova’nın sağlık sektörüne yönelik girişimlerini yönlendirme çalışmalarından sorumlu olacak