ERPNext Kavramlar ve Terimler

Uygulamaya başlamadan önce, kullanılan terminolojiyi ve ERPNext’teki bazı temel kavramları tanıyın.


Temel konseptler

şirket

Bu, ERPNext’in ayarlandığı Şirket kayıtlarını temsil eder. Aynı kurulumla, her biri farklı bir tüzel kişiliği temsil eden birden fazla Şirket kaydı oluşturabilirsiniz. Her bir Şirket için muhasebe farklı olacaktır, ancak Müşteri, Tedarikçi ve Kalem kayıtlarını paylaşacaklardır.

Kurulum> Şirket

Müşteri

Bir müşteriyi temsil eder. Müşteri, bir birey veya kuruluş olabilir. Her Müşteri için birden fazla Rehber ve Adres oluşturabilirsiniz.

Satış> Müşteri

satıcı

Mal veya hizmet tedarikçisini temsil eder. Telefon şirketiniz bir Tedarikçi, hammadde Tedarikçiniz de öyle. Yine, Tedarikçi, bir birey veya kuruluş olabilir ve birden fazla Rehber ve Adrese sahip olabilir.

Satın Alma> Tedarikçi

madde

Satın alınan, satılan veya üretilen ve benzersiz şekilde tanımlanmış bir Ürün, alt ürün veya Hizmet.

Stok> Öğe

hesap

Bir Hesap, finansal ve ticari işlemlerin yapıldığı bir başlıktır. Örneğin, “Seyahat Giderleri” bir hesap, “Müşteri Zoe”, “Tedarikçi Mae” hesaplardır. ERPNext Müşteriler ve Tedarikçiler için otomatik olarak hesaplar oluşturur.

Hesaplar> Hesap Planı

Adres

Bir adres, bir Müşterinin veya Tedarikçinin konum ayrıntılarını gösterir. Bunlar Genel Müdürlük, Fabrika, Depo, Dükkan vb. Farklı yerlerden olabilir.

Satış> Adres

Temas

Bireysel İrtibat bir Müşteriye veya Tedarikçiye aittir veya sadece bağımsızdır. Bir kişinin e-posta ve telefon numarası gibi bir adı ve iletişim bilgileri vardır.

Satış> İletişim

İletişim

Bir Kontak veya Kurşun ile tüm İletişimin bir listesi. Sistemden gönderilen tüm e-postalar İletişim tablosuna eklenir.

Destek> İletişim

Fiyat listesi

Bir Fiyat Listesi, farklı fiyat planlarının saklanabileceği bir yerdir. Belirli bir Listede depolanan bir dizi Öğe Fiyatına verdiğiniz bir addır.

Satış> Fiyat Listesi

Satın Alma> Fiyat Listesi


Muhasebe

Mali yıl

Mali Yılı veya Muhasebe Yılı’nı temsil eder. Aynı anda birden fazla Mali Yılı çalıştırabilirsiniz. Her Mali Yılın bir başlangıç ​​tarihi ve bitiş tarihi vardır ve işlemler yalnızca bu dönemde kaydedilebilir. Bir mali yılı “kapattığınızda”, bir sonraki mali yıl için bakiyeleri “açılış” bakiyeleri olarak aktarılır.

Kurulum> Şirket> Mali Yıl

Ödeme merkezi

Bir Maliyet Merkezi bir Hesap gibidir, ancak tek fark, yapısının işinizi Hesaplardan daha yakından temsil etmesidir. Örneğin, Hesap Planınızda, harcamalarınızı türüne göre (örneğin, seyahat, pazarlama vb.) Ayırabilirsiniz. Maliyet Merkezleri Tablosunda, bunları ürün grubuna veya iş grubuna göre (örneğin, çevrimiçi satışlar, perakende satışlar vb.) Ayırabilirsiniz.

Hesaplar> Maliyet Merkezleri Tablosu

Dergi Girişi

Genel Muhasebe (GL) girişlerini ve bu girişlerin Borç ve Alacak toplamını içeren bir belge aynıdır. ERPNext’te Ödemeleri, İadeleri vb. Dergi Girişlerini kullanarak güncelleyebilirsiniz.

Hesaplar> Dergi Girişi

Satış faturası

Ürünlerin (mal veya hizmetlerin) teslimatı için Müşterilere gönderilen bir fatura.

Hesaplar> Satış Faturası

Satınalma faturası

Malların (mal veya hizmetlerin) teslimatı için Tedarikçi tarafından gönderilen bir fatura.

Hesaplar> Satınalma faturası

Para birimi

ERPNext, işlemlerinizi birden fazla para biriminde yapmanızı sağlar. Hesap defteriniz için yalnızca bir para birimi var. Faturalarınızı farklı para birimlerinde ödemeli olarak kaydederken, tutar belirtilen dönüşüm oranı ile varsayılan para birimine dönüştürülür.

Kurulum> Para Birimi


Satış

müşteri grubu

Genellikle pazar segmentine dayalı olarak Müşterilerin sınıflandırılması.

Satış> Kurulum> Müşteri Grubu

Öncülük etmek

Gelecekteki bir iş kaynağı olabilecek bir kişi. Bir Lider Fırsat üretebilir. (from: “bir satışa yol açabilir”).

CRM> Kurşun

fırsat

Potansiyel bir satış. (:: “iş fırsatı”).

CRM> Fırsat

alıntı

Müşterinin bir öğeyi veya hizmeti fiyatlandırma isteği.

Satış> Teklif

Satış Siparişi

Müşteri tarafından bir Ürünün (ürün veya hizmet) teslimatını ve fiyatını gösteren bir not. Teslimatlar, İş Emirleri ve Faturalar Satış Emirleri bazında yapılır.

Satış> Satış Siparişi

bölge

Satış yönetimi için coğrafi bir alan sınıflandırması. Bölgeler için hedefler belirleyebilirsiniz ve her satış bir Bölgeye bağlanır.

Satış> Kurulum> Bölge

Satış Ortağı

Şirketin ürünlerini genellikle bir komisyon için satan üçüncü taraf bir distribütör / satıcı / satış ortağı / komisyon acentesi.

Satış> Kurulum> Satış Ortağı

Satis elemani

Müşteriye atılan ve anlaşmaları kapatan biri. Satış Kişileri için hedefler belirleyebilir ve bunları işlemlerde etiketleyebilirsiniz.

Satış> Kurulum> Satış Görevlisi


Satın alma

Satın alma emri

Bir Tedarikçiye, belirtilen Malları belirtilen maliyet, miktar, tarih ve diğer şartlar altında teslim etmek için verilen sözleşme.

Satın Alma> Satınalma Siparişi

Malzeme talebi

Bir Sistem Kullanıcısı tarafından yapılan veya bir Ürün Öğesi satın almak için Üretim Planında yeniden sipariş seviyesine veya öngörülen miktara göre ERPNext tarafından otomatik olarak oluşturulan bir istek.

Satın Alma> Malzeme Talebi


Depo stoğu)

Depo

Stok girişlerinin yapıldığı mantıklı bir Depo.

Stok> Depo

Stok girişi

Depodan Depoya veya bir Depodan diğerine malzeme aktarımı.

Stok> Stok Girişi

Teslimat notu

Sevkıyat için adet içeren öğelerin listesi. Bir Teslim Notu, gönderdiğiniz yerden Depoya ait Ürün stoklarını azaltacaktır. Bir Müşteri Siparişine karşı genellikle bir Teslim Notu yapılır.

Stok> Teslimat Notu

Satınalma Fişi

Büyük olasılıkla bir Satınalma Siparişine karşı, belirli bir Öğeler setinin Tedarikçiden alındığını belirten bir not.

Stok> Satınalma Fişi

Seri numarası

Bir Maddenin belirli bir birimlerine verilen benzersiz bir sayı.

Stok> Seri Numarası

yığın

Bir grupta satın alınabilecek veya üretilebilecek belirli bir Maddenin birimler grubuna verilen bir sayı.

Stok> Toplu

Stok Defter Girişi

Bir depodan diğerine tüm malzeme hareketi için birleşik bir masa. Bu, Stok Girişi, Teslimat Notu, Satın Alma Fişi ve Satış Faturası (POS) yapıldığında güncellenen tablodur.

Stok mutabakatı

Bir elektronik tablo (CSV) dosyasından birden fazla öğenin stokunu güncelleyin.

Stok> Stok Mutabakatı

Kalite kontrol

Tedarikçiden Alındı ​​ya da Müşteriye Teslim Edildiğinde Bir Ürünün belirli parametrelerini kaydetmek için hazırlanmış bir not.

Stok> Kalite Muayene

Ürün Grubu

Maddenin bir sınıflandırması.

Stok> Kurulum> Öğe Grubu


İnsan kaynakları yönetimi

işçi

Şirket istihdamında mevcut veya geçmiş olan bir kişinin kaydı.

İnsan Kaynakları> Çalışan

Uygulamayı terket

İzinli veya reddedilmiş izin talebinin kaydı.

İnsan Kaynakları> Uygulamadan Ayrılmak

Bırakın Tipi

Bir tür izin (örneğin, Hasta İzni, Doğum İzni vb.).

İnsan Kaynakları> Ayrılma ve Katılım> Ayrılma Türü

Bordro Girişi

Çalışanlar için birden fazla Maaş Fişi oluşturulmasında yardımcı olan bir araç.

İnsan Kaynakları> Bordro Girişi

Maaş bordrosu

Bir Çalışana verilen aylık maaşın bir kaydı.

İnsan Kaynakları> Maaş Fişi

Maaş yapısı

Çalışanların maaşının (kazançlarının), vergi ve diğer sosyal güvenlik kesintilerinin tüm bileşenlerini tanımlayan bir şablon.

İnsan Kaynakları> Maaş ve Bordro> Maaş Yapısı

değerlendirme

Bir Çalışanın belirli parametreler temelinde belirli bir süre boyunca performansının kaydı.

İnsan Kaynakları> Değerleme

Değerlendirme Şablonu

Çalışanların performansının farklı parametrelerini ve belirli bir rol için ağırlıklarını kaydeden bir şablon.

İnsan Kaynakları> Çalışan Kurulumu> Değerleme Şablonu

katılım

Belirli bir günde bir Çalışanın varlığını veya yokluğunu gösteren bir kayıt.

İnsan Kaynakları> Katılım


İmalat

Malzeme Listesi (BOM)

Başka bir Ürün üretmek için gereken Operasyonların ve Miktarlarının bir listesi. Satın alımları planlamak ve ürün maliyetini yapmak için bir Malzeme Listesi (BOM) kullanılır.

Üretim> BOM

İş İstasyonu

Bir ürün reçetesi işleminin gerçekleştiği yer. Ürünün doğrudan maliyetini hesaplamakta fayda vardır.

Üretim> İş İstasyonu

İş emri

Belirli bir öğenin belirtilen miktarlarda üretildiği bir belge sinyal üretimi (üretimi).

Üretim> İş Emri

Üretim Planlama Aracı

Belirli bir dönemde Açık Satış Siparişlerine dayalı İş Emri ve Satınalma Talebinin otomatik olarak yaratılması için bir araç.

Üretim> Üretim Planlama Aracı


Web sitesi

Blog yazısı

ERPNext web sitesi modülünden oluşturulan web sitesinin “Blog” bölümünde yer alan kısa bir makale. Blog, “Web Günlüğü” nin kısa bir şeklidir.

Web sitesi> Blog Post

İnternet sayfası

ERPNext tarafından oluşturulan web sitesinde benzersiz bir URL’ye (web adresi) sahip bir web sayfası.

Web sitesi> Web Sayfası


Kurulum / Özelleştirme

Özel alan

Bir form / masada kullanıcı tanımlı bir alan.

Kurulum> ERPNext’i Özelleştir> Özel Alan

Global Varsayılanlar

Bu, sistemin çeşitli parametreleri için varsayılan değerleri ayarladığınız bölümdür.

Kurulum> Veri> Genel Varsayılanlar

Sadece yazdırma için bir işlem üzerinde ayarlanabilen bir başlık. Örneğin, “Teklif” veya “Pro forma Fatura” başlıklı bir Teklif yazdırmak istiyorsunuz.

Kurulum> Marka ve Baskı> Baskı Başlıkları

Şartlar ve koşullar

Sözleşme şartlarınızın metni.

Satış> Kurulum> Şartlar ve Koşullar

Ölçü Birimi (UOM)

Bir Öğe için miktarın nasıl ölçüleceği. Örneğin, Kg, No., Pair, Paket, vb.

Stok> Kurulum> UOM