Yönetici

Yönetici Sistem Yöneticisi’nin üzerinde ve bir ERPNext hesabı için tüm hak ve izinlere sahip.

Sistem Yöneticisi ayrıca sistemdeki çoğu öğeye de izin verir, ancak Yönetici sınırsız erişime sahiptir.

  1. ERPNext hesabınız bizimle bulutta barındırılıyorsa (Frappe Technologies Pvt. Ltd.), o zaman ERPNext hesabınıza Yönetici olarak erişemezsiniz.
  2. Bulut tarafından barındırılan hesap için, yükseltmeler arka uçtan yönetilir. Tüm müşterinin ERPNext hesaplarını arka uçtan yükseltebilmemiz için yönetici giriş kimlik bilgilerini bizimle birlikte saklarız.
  3. Tek bir sunucuda, birçok müşterinin ERPNext hesaplarını bir güvenlik önlemi olarak barındırabiliriz, yönetici hesabının kimlik bilgilerini bulutta barındırılan herhangi bir kullanıcıyla paylaşamıyoruz. (bir istisna, çok sayıda kullanıcı satın almanız ve hesabınızın yalnızca bir sunucuda barındırılması durumunda olur).
  4. Kendi bünyesinde barındırılan şirket içi hesaplar için yönetici kimlik bilgileri hesap kullanıcısına aittir.
  1. Kullanıcı ekleme
  2. Rol ve Rol Profili
  3. Rol Tabanlı İzinler
  4. Kullanıcı İzinleri
  5. Sayfa ve Rapor İçin Rol İzni