IFS, Turquality kapsamında onaylandı

Dünyanın önde gelen uluslararası Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılım firmalarından IFS, Yazılım Lisans ve Danışmanlığı alanında, Turquality Destek Programı çerçevesinde akredite olan firmalar arasına girdi. 

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY® programına IFS Türkiye de, Haziran 2009 itibariyle Akredite edilen Yazılım / Lisans ve Bilişim Danışmanlığı firmalarından biri olarak kabul edildi. Vizyonu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olan TURQUALITY®, şirketlerin rekabet güçlerinin artması yolunda gerekli kapasiteye, kaliteye ulaşmalarını ve güçlü markalar yaratmalarını teşvik ediyor. Global Türk markaları yaratılmasını hedefleyen TURQUALITY®,  bu yolda şirketlerin marka potansiyeline yönelik finansal destek sağlamak, gelişmelerine yönelik strateji, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetlere erişimine aracı olmak için faaliyettedir. Bu hedefler çerçevesinde, şirketlerin doğru yönlendirilmesi rolünü üstlenmiş olup akredite danışmanlar listesi kapsamındaki firmaların desteğini sunmaktadır.TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların,  uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacağı ve Müsteşarlık tarafından “akredite edilmiş danışmanlık firmalarından” satın alacağı giderler, %50 oranında desteklenecek. Dünyanın önde gelen ERP yazılım firmalarından olan IFS’in de akredite edilen danışmanlık firmalarından biri olması ile, işletmelere kaynaklarını daha verimli kullanarak iyi bir işletme performansı sağlayan IFS Uygulamaları yazılımını satın almak isteyen firmalara bu program, lisans bedelinin %50’sini ödeyerek destek olacak. IFS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ergin Öztürk, “IFS’in TURQUALITY® kapsamına alınması, Türk markalarının dünya pazarında daha istikrarlı ve hızlı adımlarla ilerlemesi konusunda sağlayacağımız destekten ve TURQUALITY® kapsamına alınan Türk markalarıyla birlikte dünyada Türk imajına katkı sağlayacak olmaktan büyük gurur ve heyecan duymaktayım.” diye ekledi.

TURQUALITY® Hakkında:TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.Destek programında yer alma süresinin beş yıl ile sınırlı olduğu Turquality’de, firmaların yurtdışında markalaşma faaliyetleri için gerçekleştirdikleri yatırımların, üst limit olmaksızın yüzde 50’si karşılanıyor. Firmalara verilen finansal desteğin yanı sıra eğitim ve stratejik danışmanlık ihtiyaçları da karşılanıyor.