IFS Türkiye ve CMFCELL Mobil Entegrasyon ışbirliği ile işletmelere ERP Sunuyor

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) alanında dünyanın ve ülkemizin önde gelen kuruluşu IFS Türkiye, mobil entegrasyon konusunda CMFCELL ile işbirliği yapıyor. IFS’in event server modülüyle entegre çalışacak CMFCell SMS altyapısı stok, üretim, planlama, bakım, finans, satış gibi kritik konularda bilgilerin kullanıcılara SMS yoluyla anlık olarak iletilebilmesini sağlıyor.

Cep telefonları ile hayatımıza giren Mobilite kavramı, bu konuda uzman kuruluşların inovatif atılımları ile iş hayatında giderek daha önemli bir yere oturuyor. GSM teknolojilerini kullanan mobil uygulamalar giderek daha çok sektörde iş süreçlerinin etkin bir biçimde yönetilebilmesine yardımcı olarak, şirketlere rekabet avantajı sağlıyor.

Özellikle, mobil uygulamaları ve mobil iş gereksinimlerini desteklemeye uygun yapıdaki kurumsal yazılımlar ve bu konuda kurulan doğru çözüm ortaklıkları, işletmeler için yeni ufuklar ve açılımlar getiriyor.

IFS Türkiye ve CMFCELL ile işbirliği yapıyor. IFS’in mesaj tabanlı uyarı sistemi (Event Server) modülüyle uyumlu çalışan CMFCell SMS altyapısı sayesinde, stok, üretim, planlama, bakım, finans, satış gibi konularda işletmeler açısından kritik önem taşıyan bilgiler, kullanıcılara SMS yoluyla anlık olarak iletilebilecek.

IFS müşterileri, CMFCell’in sunduğu SMS altyapısı ile ayrıca bir SMS server altyapısı yatırımına gerek olmadan, kurumsal bilgileri diledikleri operatör ve cep telefonuna anlık olarak gönderebilecekler. Böylece, ilgili kişiler, işletme dışında bile bu konularda bilgi edinebilecek, gerekli önlem ve aksiyonları alabilecekler. IFS Türkiye ve CMFCell işblirliği, bu şekilde, işletmelere daha proaktif çalışma imkanı sağlanmış olacak.
IFS Türkiye’nin, CMFCELL altyapısını aktif olarak kullandığı ilk projesi, K.V.K. Teknoloji Ürünleri ve Ticaret A.ş., için geliştirilen kapsamlı ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) çalışması oldu.

Önümüzdeki günlerde de IFS’in diğer tüm kurulumlarında CMFCELL altyapısı entegrasyonu yapılacağı bildirildi.