Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE), Workcube ERP ile İşleyişini Daha Etkin ve Verimli Yönetecek.

Psikolog Emre Konuk tarafından 1985 yılında kurulan; bireylere, kurumlara psikolojik hizmet üretmesinin yanı sıra psikolojik disiplin çerçevesinde araştırmalar yapan, sistem kuran ve eğitim programları oluşturan danışmanlık merkezi Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE), var olan işleyişini daha verimli hale getirmek üzere Workcube ERP’ye geçiyor.

DBE, projenin tamamlanmasıyla Workcube’ün CRM, PMS, Muhasebe, Satın alma, Hizmet Satış, Eğitim Yönetim Sistemi, İntranet, Finans, İnsan Kaynakları, Fiziki Varlık Yönetimi, B2B, B2C uygulamalarını kullanıma alacak.

DBE, kullanıma alacağı Workcube Üye Yönetimi ile bireysel danışanlarının ziyaret kayıtlarından, kurumsal müşterilerinin fırsat kayıtlarına tüm bilgilere Workcube üzerindeki tek bir ekrandan ulaşabilecek. Ayrıca oluşturduğu bilgi bankasındaki tüm üyelerine Workcube CRM uygulamaları sayesinde farklı segmentasyonlarda kampanyalar düzenleyip, duyurular yapabilecek.

Farklı kategorilerde projeler yürüten DBE, projelerin başlangıç bitiş tarihlerine göre proje seyirlerini, proje gruplarını, proje ekiplerini ve projeye ait tüm iş ve işlemleri Workcube üzerinden gerçekleştirip, takip edebilecek.  Hizmet sektöründe iş yapan bir kurum olan DBE, çalışanların iş gücü maliyetlerini de sistemden otomatik hesaplayacak ve bu yapı sayesinde proje harcamalarını hizmet satışları ile anlık olarak karşılaştırabilecek.

Bünyesindeki tüm eğitimleri Workcube LMS yönetimi üzerindeki ajanda uygulaması ile kontrol altına alacak olan DBE, oluşturulan eğitimlerin maliyetlerini, katılımcılarını, eğitim dokümanlarını, anketleri, notları, performans değerlendirme formları gibi pek çok detayı Workcube LMS Modülü ile yönetecek.

Workcube’ün %100 web tabanlı, kullanıcı sınırsız yaklaşımı sayesinde tüm departman çalışanlarına sisteme erişim imkanı sağlayacak olan DBE; terapi hizmetlerinden danışmanlık hizmetlerine, proje yönetimlerinden eğitimlere tüm hizmetlerin finans ve muhasebe işlemleri de dahil Workcube’ün bütünleşik özelliği sayesinde birbiriyle entegre olarak merkezi bir yapıda yönetebilir hale gelecek.

Ana modüllerin devreye alınmasından sonra Workcube’ün B2B portal uygulamasını da hayata geçirecek olan DBE, portalin tamamlanmasıyla birlikte danışanlarına ve tüm kurumsal müşterilerine yetkilerine göre projelerine erişim imkanı sunarak, iletişim ve iş birliğinin daha da güçleneceği bir yapıya sahip olacak.