ERPNext Paylaşım

Paylaşım ERPNext’te paylaşarak belgeleri diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Kullanıcı ve rol izinlerine ek olarak, söz konusu belge için paylaşma haklarınız varsa, bir belgeyi başka bir kullanıcıyla… ( Devamı )

ERPNext Kullanıcı İzinleri

Kullanıcı İzinleri Kullanıcı izinleri, kullanıcının belirli belgelere erişimini kısıtlamanın bir yoludur. Role dayalı izinler, Satış Faturaları, Siparişler, Fiyat Teklifleri, vb. Gibi bir belge türüne (doctype)… ( Devamı )

ERPNext Rol Tabanlı İzinler

Rol Tabanlı İzinler Farklı Belgelere İzin, Rol Tabanlı İzinler kullanılarak kontrol edilebilir. ERPNext’in rol tabanlı izin sistemi vardır. Bu, Kullanıcılara Roller atayabileceğiniz ve Roller’de İzinler ayarlayabileceğiniz… ( Devamı )

ERPNext Rol ve Rol Profili

Rol ve Rol Profili Rol, ERPNext’teki çeşitli belgelere erişim izinlerini tanımlar. Roller, Roller İzin Yöneticisi’nden ayarlanabilecek izin kümesini tanımlar . En yaygın kullanılan roller, zaten ERPNext’te tanımlanmıştır, sistemi onlarla… ( Devamı )

ERPNext Kullanıcı ekleme

Kullanıcı ekleme Kullanıcılar Sistem Yöneticisi tarafından eklenebilir. Kullanıcı eklemek için şuraya git: Ana Sayfa> Kullanıcılar ve İzinler> Kullanıcı İki ana kullanıcı türü vardır: Web sitesi kullanıcıları :… ( Devamı )

ERPNext Kullanıcılar ve İzinler

Kullanıcılar ve İzinler ERPNext’te birden fazla kullanıcı oluşturabilir ve onlara farklı roller atayabilirsiniz. Rol, bir kullanıcıya atanan izinler grubudur, böylece ihtiyaç duydukları belgelere erişebilirler. Örneğin, bir… ( Devamı )

ERPNext Yedekleri İndirme

Yedekleri İndirme ERPNext’te veritabanı yedeklemesini manuel olarak indirebilirsiniz. En son veritabanı yedeklemesini almak için şu adrese gidin: Ana Sayfa> Ayarlar> Yedekleri İndirin İndirme için mevcut yedekleme… ( Devamı )

ERPNext Hesap Planı Aktarma

Hesap Planı Aktarma Versiyon 12’de tanıtıldı ERPNext’te yeni bir şirket oluşturulduğunda, bunun için Hesap Çizelgesi varsayılan olarak önceden belirlenmiş bir yapı ile oluşturulur. Ancak, kendi Hesap… ( Devamı )

ERPNext Veri Aktarımı

Veri Aktarımı Veri Aktarımı, verileri DocTypes’ten CSV’ye veya Excel formatına aktarmanıza olanak sağlar. Verileri verdikten sonra, Veri Al’ı kullanarak verileri almak için aynı dosyayı kullanabilirsiniz . Veri Aktarımı’na erişmek için… ( Devamı )