IFS Türkiye Göksel Sanbay ile Röportaj

IFS TÜRKİYE GÖKSEL SANBAY RÖPORTAJI

Göksel SANBAY: İsveç kökenli IFS, en yalın anlatımıyla şirketlerin verimliliklerini arttırmaya yönelik kurumsal uygulamalar sunan bir yazılım. İngilizcesi Enterprise Resource Planning (ERP) Türkçesi Kurumsal Kaynak Planlama olarak bilinen çözümler sunuyoruz (IFS Türkiye Göksel Sanbay ile Röportaj).

IFS hakkında bilgi verir misiniz? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? 

Göksel SANBAY: İsveç kökenli IFS, en yalın anlatımıyla şirketlerin verimliliklerini arttırmaya yönelik kurumsal uygulamalar sunan bir yazılım. İngilizcesi Enterprise Resource Planning (ERP) Türkçesi Kurumsal Kaynak Planlama olarak bilinen çözümler sunuyoruz. IFS ERP dünya üzerinde uzmanlık alanlarına göre ayrılmış binlerce mühendisin çalıştığı 6 Ar-Ge merkezi tarafından geliştiriliyor. Proje tabanlı endüstriler yani proje yönetimi konusu da başlangıcından bu yana üzerinde durulan ana dallardan bir tanesi. Yani IFS ilk yazıldığı dönemden itibaren proje yönetimi odak alınarak ilerleyen süreçlere sahip. Uygulamanın içerisine bakarsanız her modülde muhakkak proje modülünün de izini görebilirsiniz; ama en önemli özelliği diğer bütün modüllerle bütünleşik bir proje yönetimi olmasıdır. Standart üretim yapan firmaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, bir malzeme ihtiyaç planlaması ya da üretim planlaması temeline dayanan ERP yazılımlarının kökenleri, 1960’lara kadar dayanıyor. Giderek tüm süreçler bu yapı içinde toplanmaya başlıyor. Proje endüstrilerinin ERP konusuna nispeten daha uzak olmasının sebebi ERP yazılımlarının pek çoğunun bu sektöre özel çözümler sunamamasıdır. IFS’in bu noktadaki avantajı ise doğumundan itibaren proje tabanlı bir yazılım olmasıdır. IFS Türkiye, ağırlıklı olarak; makine ve ekipman, otomotiv, metal, savunma sanayi, gıda, gemi inşa ve inşaat sektörlerinde hizmet sunuyor. Tüm proje endüstrileri hedef müşteri profilimizi oluşturuyor diyebilirim.

IFS ERP, A’DAN Z’YE BÜTÜN SÜREÇLERİN TAKİP EDİLEBİLDİÐİ BİR YAPIYA SAHİP

IFS ERP’nin şirketler açısından avantajları nelerdir?

IFS ERP, firmaların A’dan Z’ye bütün süreçlerini takip edebilecekleri bir yapı sunuyor. Örnek verecek olursak bir inşaat firmasına girdiğimiz zaman; tedariğinden, stok yönetimine, hakedişlerinden taşeron yönetimine, satışından planlamasına, şantiye süreçlerinden müşteri ilişkilerine, insan kaynaklarından, bordrosuna, finans ve muhasebesine kadar aklınıza gelebilecek her departmanın işini takip edebileceği ve raporlarını alabileceği uçtan uca entegre olmalarına imkan tanıyan bir platform sunuyoruz. En önemli anahtar burada entegrasyon. ERP yazılımların en büyük özelliği entegre birer sistem olmaları sayesinde aslında bölümlerin birbirleriyle iletişimlerini sağladıkları bir yapı oluşturmalarıdır. Proje tabanlı çözüm sunmamızın inşaat firmaları gibi proje tabanlı endüstriler için en önemli avantajı ise her projenin ayrı bir şirket gibi değerlendirilmesidir. Çünkü her şeyin proje bazlı takibini yürütmek gerekir. Proje bazlı maliyetleriniz, proje bazlı karlılıklarınız, proje bazlı bütçeniz, proje bazlı bütçe gerçekleşmeleriniz, kısaca her şey proje bazlı yapılır. Örneğin, inşaat sektöründe puantaj takibi zor bir işlemdir. IFS ERP puantaj takibi ve iş planı da firmalara bu açıdan büyük kolaylık getiren, esnek bir yapıya sahiptir. Hakediş ve sözleşme konularında mevzuat farkını ortadan kaldırabilir ya da şirketlere özel raporlar düzenleyebilir.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PRESTİJLİ REFERANSLARIMIZ VAR

IFS ERP’nin inşaat sektöründe farkını ortaya çıkaran projelerini anlatır mısınız? Devam eden projeleriniz hangileri?

Türkiye’de inşaat sektöründeki deneyimimiz 2006 yılında SİNPAŞ Yapı ile başladı. Sinpaş Yapı IFS ERP’yi kapsamlı bir şekilde kullanıyor. Sinpaş ile başlayan birlikteliğimiz Akyapı, Seranit, Mikron’s gibi diğer grup şirketleri ile de devam etti. Sektördeki önemli projelerimizden biri de Bakü’deki Azer İnşaat projesi. Azer İnşaat, süreçlerini IFS ERP ile yöneten Azerbaycan’ın en büyük altyapı firmalarından biridir. Geçtiğimiz aylarda imzalanan son projelerimizden biri de Azerbaycanlı Azersun Holding ile İbrahim Çeçen Holding’in ortak iştiraki olan Dia Holding. Projenin birinci fazı tamamlanmak üzere. Türkiye’deki en büyük projeleri ise Ankara Bilkent’te yer alan dev sağlık kampusu projesi. İkinci faz ise Bakü’deki şirketlerde devam edecek. İnşaat alanında Ofton İnşaat ve İnanlar İnşaat gibi ismi bilindik firmalar ile de çalışıyoruz. Altyapı tarafında Türkiye’deki önemli firmalardan Makyol IFS ERP kullanıyor. Projenin ilk faz modülleri canlı kullanıma alındı. Özaltın da kısmen projesi tamamlanmış müşterilerimiz arasında. Arkadaşlarımız en uzak şantiyelerine bile giderek kurulumları gerçekleştirdiler. Yeni başlayan projelerimiz arasında sözleşmesi daha çok yeni olan Dap Yapı var.

Bu kadar çok inşaat firması ile çalışmamızda iki temel etken var. İlki tamamen inşaat sektörüne uygun çözümlerimiz diğeri ise sektör deneyimi olan uzman kadromuz. IFS ERP sektör bağımsız bir yazılım olmasına karşın inşaata özel bir çok modül ve uygulamayı standarda eklemiş durumda. Bu da müşterilerimize bir dünya standardı sunmamızı sağlıyor ve toplam sahip olma maliyetleri o denli düşük oluyor. Bu bağımsız araştırma şirketlerince de raporlanmış bir gerçek.

MÜŞTERİYE YAKIN OLMAYI ÖNEMSİYORUZ

Çok köklü inşaat firmaları finans, muhasebe ve insan kaynakları tarafında genelde bir ERP paketini kullanıyorlar ancak asıl iş alanları olan proje şantiye yönetimini harici basit uygulamalarla çözüyorlar. IFS ERP’nin buradaki iddiası uçtan uca bir çözüm sunuyor olmasıdır. Bir yerde başka bir yazılım kullanılmaya başlandığında entegrasyonda sıkıntılar yaşanıyor, ortak dil konuşulmuyor demektir. O yüzden Türkiye’de inşaat sektörüne nispeten geç girmemize rağmen hızlı yol alıyoruz. Çünkü yazılımı tam kapsamlı kullanan, prestijli referanslarımız var ve bu bizim en büyük avantajımız.

IFS’te müşteriyi anlamak ve özel çözümler sunabilmek çok önemli. Global know-how ve yazılım standardının sunduğu fonksiyonel gücü, deneyimli ve kendi sektörlerinde uzman bir ekip ile birleştiriyor ve müşteriyi dünyayla rekabet edebilecek hale getirirken kendilerine has özel süreçleri de sistem içine dahil ediyoruz. Bu amaçla da ana sektörlere göre ayrılan profesyonel ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Ayrıca müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını geliştiren ve Türkiye’deki mevzuat yerelleştirmelerini yapan geniş bir Ar-Ge ekibimiz mevcut. Örneğin inşaat sektörü çalışmalarımız için, bilgisayar ve endüstri mühendislerinden oluşan, aynı zamanda sektöre özel inşaat mühendislerinin de yer aldığı bir ekip oluşturduk. Bu spesifik ekipler diğer sektörler için de bünyemizde çalışmalarını sürdürüyorlar.

%100 KOMPONENT BAZLI MİMARİ İLE ÖZEL GELİŞTİRME YAPMAK KOLAY VE HIZLIDIR

IFS ERP’nin nasıl bir teknik altyapısı var? 

Uygulama şu anda yüzde 100 web tabanlı olarak çalışıyor. İnşaat sektöründe dağınık bir yapı söz konusu olduğu için bu olmazsa olmaz bir gereklilik. Her şantiyenin web üzerinden erişip, merkezi beslemesi ve gerekli bilgileri alabiliyor olması lazım. IFS ERP’nin mimarisine bakacak olursak veri tabanı ve temel kısmı, business logic tarafında Oracle / Plsql kullanılıyor. Web arayüzleri. NET ortamında tasarlanmıştır. Sistemin en önemli özelliği ise; yüzde 100 komponent bazlı mimarisi sebebiyle, herhangi bir firmaya özel geliştirme yapmak son derece kolay ve hızlıdır. Örneğin Azer İnşaat projesini yaptığımızda, Azerbaycan mevzuatına uygun bir bordromuz yoktu. Orada bazı iş yapış şekilleri tamamen onlara özeldi. Azerbaycan mevzuatı incelendi ve uygun bordro geliştirildi. Bu nedenle buradaki ihtiyaçları anlayıp kendi bünyemizdeki Ar-Ge ekibimiz tarafından konuyla ilgili inşaat çözümleri oluşturuldu. Bunlar bazen genel çözümler olabilirken, bazen de firmaya özel çözümler gerekebiliyor. IFS ERP bu noktada sonsuz diyebileceğimiz bir esnekliğe sahip. O nedenle, “bizim standartlarımıza uymalısınız ya da gereksinimlerinizin sadece bu kısmını çözebiliyoruz” gibi bir yaklaşımımız yok. Sonuçta amacımız müşterilerimizle birlikte karar verilmiş bir çözüm sunmak ve onların yüzde 100 memnuniyetini sağlamak.Firmalar ne gibi sıkıntılar nedeniyle IFS Applications’a ihtiyaç duyuyorlar? İnşaat sektöründe sunduğunuz spesifik çözümler neler?

İnşaat firmaları Türkiye’de özellikle son 10 yılda ciddi bir büyüme gösterdi. Bu büyüme ile birlikte firmaların en büyük sıkıntısı, entegrasyon ve standardizasyon konularında yaşanıyor. Bu nedenle ERP yazılımlarına ihtiyaç duyuluyor. IFS ERP süreçleri daha standart hale getirmenizi ve kontrol etmenizi kolaylaştırır. Birçok firmada, kişilerden kaynaklı olarak projeden projeye standartların farklı olduğunu görürsünüz. Bu da kimi karışıklıklarının yaşanmasına neden olabilir. IFS olarak bu noktada, firmanın kendi bünyesine uygun standartlara göre ilerlemesini sağlıyoruz. Bu sayede biraz da firmaları kişilere bağımlılıktan kurtarmış oluyoruz. IFS’in esnek yapısının şirketler açısından bir diğer avantajı, detay işleri de artık IFS tarafında takip edebiliyor olmalarıdır. Örneğin bir hakediş işleminin genelde excel üzerinden yapılması tercih edilir. IFS’te ise sistem size bir öneri sunar ama bir yandan da hakedişi yapacak kişinin kendi yorumunu katmasına izin verir. IFS proje yönetim modülünün en büyük avantajı ve firmaların tercih etmesinin en büyük nedeni şudur; bazı yazılımların başlangıcında bir ERP vardır ve daha sonra bir şekilde harici bir yazılım satın alınarak ya da kendi bünyelerinde geliştirerek bir proje yönetim modülü kurarlar. Ama bunlar çok fazla ilişkili değildir ve proje yöneticisi kendi proje planını sürekli güncel tutmak zorunda bırakılır. IFS’te bu işlemler tam entegre çalıştığı için ilgili kişi bir işlem yaptığında proje belirlenmiş koşullar dahilinde kendisi ilerler. Proje modülü sürekli veri girilen bir modülden çıkıp aslında rapor sunan bir modül haline gelmiştir…

ÖZET VE YETERLİ BİLGİYİ DETAYLARDA BOÐULMADAN VEREN BİR SİSTEM

IFS sadece proje planlayan bir yazılım değil, proje yönetimi de yapmaya imkan tanıyan bir yazılımdır. Yazılımı inceleyen şirket yöneticileri de hep IFS’in inşaat sektörü için tasarlanmış bir yazılım gibi olduğunu söylerler. IFS’in tüm modüllerinin gösterildiği modül şemasında da modüller dikey eksenlerde gösterilirken, proje modülü yatay bir eksende, tüm modüllerle ilişkili olarak gösterilmiştir. Bağımsız değil, bir firmadaki tüm süreçlerle ilişkilidir. Proje yönetimi temel olarak uluslararası standartlara dayanıyor ve tüm işlemler uluslararası standartlara uygun olarak ilerliyor. IFS; özet ve yeterli bilgiyi detaylarda boğulmadan veren bir sistemdir. Belirli bir büyüme noktasına gelen birçok firma büyüme ile birlikte temel sorunlar da yaşamaya başlıyor. IFS sistemi bu anlamda firmalar için her noktaya sayısız göz koyuyor ve süreçlere paralel ilerleyen, daha proaktif çözümler sunuyor. Kişisel inisiyatiflere bırakmadan sistem bir şekilde işlerin doğru ilerlemesi konusunda zorunluluk getiriyor. IFS ile firmalara bir sistem, disiplin ve kurumsal bir yapı geliyor. Daha önceden iş yapış şekilleri çok daha kişiye özelken IFS ERP sonrası herkesin belirli bir iş tanımı oluyor ve bu disiplin firmaları birçok masraftan kurtarıyor.

MEVCUT PROJELERİMİZİN REFERANSI İLE MÜŞTERİLERİMİZ BİZİ BULUYOR

İnşaat sektörü ERP yazılımlarını ne kadar tanıyor?

Sektörün sistem ile tanışması, büyüyen firmaların karşılaştıkları sorunların çözüm yollarını arayışlarıyla ilgili bir durum. Büyüme ile birlikte stoklarını kontrol edememe, projelerin nasıl bir aşamada olduğunu bilememe gibi sorunlar, firmaları çözüm arayışına yönlendiriyor. Biz de konuyla ilgili, inşaat sektörüne yönelik dönem dönem Ankara ve İstanbul’da tanıtım etkinlikleri düzenliyoruz. Türkiye’deki Sinpaş, Makyol, Özaltın gibi projeler referanslarımız arasında. Biz genelde mevcut projelerimizin referansı ile yeni müşterilerimize ulaşıyoruz. Yani firma bize uygulamamızı görmüş ve yapılanlar hakkında bilgi edinmiş olarak geliyor. Sistemle ilgili bilinç giderek artıyor. Taşeron firmalar da artık IFS ile süreçlerini ve projelerini kontrol altına almak istiyorlar.

TÜRKİYE DÜNYA İLE EŞ ZAMANLI İLERLİYOR

IFS’in yeni çıkan sürümlerini en hızlı adapte eden ülke Türkiye ve bu anlamda dünyada 1 numarayız. Bazı yazılımların özel sektör paketleri vardır. IFS Türkiye ekibi, dünya genelinde yapılan workshoplara katılır ve Türkiye inşaat sektörü ile ilgili yaptığımız geliştirmeleri raporlar. Standart olan geliştirmeler sonraki versiyonlara adapte edilir. Bu anlamda da Türkiye yurt dışı ile eşzamanlı ilerliyor diyebilirim.

IFS’in dünya stratejisinde de belirlediği hedef pazarlar vardır ve bunları konumlandırırken en üste proje, servis ve bakım endüstrilerini koyar. Üretim zaten uzman olduğu temel konudur. Bu aslında tam da inşaat sektörünün içinde yer alan bir üçgendir. IFS globalde de, Ar-Ge çalışmalarının büyük bir kısmını bu hedefe yönlendirmiştir. Dünya çapında 6 tane Ar-Ge merkezi var ve sırf proje endüstrilerine yönelik bazı çalışmalar yapılır. Yerel mevzuat gereği Türkiye’ye özel gereksinimler yurt dışından talep edilmez, kendi Ar-Ge ekibimiz tarafından yapılır. Tamamen yerel bir bordromuz var. Sektöre ve firmalara özel geliştirmeler bu ekip tarafından yapılır. Bu yerelleştirmeler de en hızlı Türkiye tarafından yapılır. Bazı firmaların özellikle bu dönemde ERP alma kararını tetikleyen konulardan bir tanesi de muhasebe ve finans tarafındaki mevzuat güncellemesidir. Türkiye de yeni Türk Ticaret Kanunu ve IFRS(UFRS) ile bu konuda uluslararası standartları kabul etmiş durumda. Uluslararası yazılımların pek çoğu zaten bu altyapı ile gelir. IFS ERP de bu şekildedir.

HEDEFİMİZ IFS’İN EN ÖNDE GELEN İSİM OLARAK BİLİNİR HALE GELMESİ 

Gelecek dönem hedeflerinizden söz eder misiniz?

IFS olarak orta ve büyük ölçekli inşaat firmalarında bir ERP yazılımının mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılan fuarlarla, inşaat sektöründe de IFS ismini güçlendirmeyi hedefliyoruz. IFS Türkiye bünyesinde yer alan, inşaat sektöründe çalışmalar yapan uzman teknik bir ekip var. Profesyonel çalışmalar ışığında sektördeki bilinirliğimizin daha da artacağına inanıyorum. Bugün mevcut müşterilerimiz üzerinden birçok geri dönüş alıyoruz. Yeni müşterilerimizin çoğu mevcut portföyümüzdeki müşteriler aracılığıyla bize geliyorlar. Bilinirliğimizi farklı etkinliklerle güçlendirmeyi düşünüyoruz. En büyük hedefimiz büyük ve orta ölçekli firmalar içerisinde, IFS’in en önde gelen seçenek olarak bilinir hale gelmesidir.

IFS TÜRKİYE, GÖZDE BİR EKİP

Türkiye’de şu anda 150’nin üzerinde firma IFS Applications kullanıyor. Biz IFS’in kendi merkezine bağlı ofisiyiz ve merkezle koordineli bir çalışma sistemimiz var. Danışman kadromuzun çok uzun sürelerdir IFS bünyesinde çalışıyor olması ise diğer bir avantajımız. Danışmanlık sadece yazılımınızı çok iyi bilmeniz değil demek değil. Sektörü de çok iyi bilmeniz gerekiyor ve bu sektörde birden fazla projede tecrübe kazanmış olmanız gerekiyor. IFS’te, ihtiyaçlar hızla algılanıyor ve müşteriye çok hızlı çözümler sunuluyor. IFS’in globalde 3 binden fazla müşterisi var. Türkiye ekibi oldukça iyi işlere imza atıyor. Bunun en güzel örneği de projelerimizin yurt dışında referans olarak alınmasıdır. Gemi inşaada, dünyanın en büyük iki tersane projesinin alımı, Türkiye’deki referanslarla olmuştur. Bu nedenle Türkiye IFS, gözde bir ekiptir

http://www.ifsworld.com/tr/news-and-events/newsroom/2015/03/16/00/44/insaatroportaj/