ERP’de Barkod Kullanımı

ERP’de Barkod Kullanımı

ERP’de Barkod Kullanımı Önemli mi? ERP sistemi kullanımına geçmeye çalışan veya kullanmayı planlayan her firma için en önemli konulardan biri de barkod kullanımı. O kadar önemli ki, bazen projenin temel hedeflerinden biri olarak görülüyor bu konu. Öyleki birçok firma aslında barkod kullanımının neler getireceğini bilmemesine rağmen, birçok sorununun bu şekilde çözüleceğine inanıyor. Peki gerçekte barkod kullanımı size ve işletmenize ne sağlar?

İşletme içinde kullanılan barkod tanımlamaları aslında birer etiket niteliğinde. Bir malzemenin kodunun, bir iş emrinin, malzemeye ait parti numarası veya seri numarası gibi belirli bilgilerin ve tanımlamaların, barkod okuyucu ve bilgisayarın anlayacağı farklı kalınlıkta çizgilerle yazılmasından başka bir şey değil. Bu açıdan bakıldığında çok da önemli olmadığı düşünülebilir. Ne de olsa bu bilgiler zaten sistem içerisinde çok daha anlamlı karakterlerle ifade ediliyor öyle değil mi? Ancak bir ERP sistemini kullanmaya başlamış olan firma için barkodun bilgi akışı açısından önemi gerçekten de gözardı edilemeyecek kadar büyük.

Temel olarak bakıldığında barkod kullanımının ERP sistemi açısından iki önemli getirisini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Veri girişinin, dolayısıyla bilgi akışının hızlı bir şekilde sağlanması.
 • Veri girişinin en az hatayla yapılabilmesi.

Her iki maddenin de ortak noktası, aslında belirli bilgilerin barkod okuyucu cihazlar tarafından sisteme girilmesinin sağlanmasıdır. İşte bu açıdan bakılırsa, barkodun sadece bu cihazlardan faydalanabilmek amacıyla gerekli olduğu akla gelebilir. Ancak zaten tüm faydayı sağlayan da cihazlardır.

Barkod nedir?

ERP’de Barkod Kullanımı “Barkod (veya bar kod, barcode), bilginin makineler tarafından okunabilir şekilde görsel olarak bir yüzey üzerinde sunulmasıdır. Orjinal olarak barkod, veriyi paralel çizgilerin genişlikleri ve boşlukları arasında saklardı, ama günümüzde noktasal şekiller, iç içe daireler ve görüntü içinde gizli şekiller gibi farklı türlerde de görülebiliyorlar.”

Günlük hayatta barkodla en sık karşılaştığımız yerlerden biri marketlerdir. Kasaya geldiğimizde ürüne ait barkod okutularak satınaldığımız ürüne ait bilgiler ve fiyatlar doğrudan belgeye yansıtılır. Şimdi kalabalık bir markette aldığınız tüm ürünlere ait önceden tanımlanmış kodların kasiyer tarafından elle girildiğini hayal edin. Herhalde işlemlerin ne kadar yavaş olacağını, bununla birlikte karakterlerin anlamsız bir şekilde yan yana getirilmesi ile oluşturulan kodların girişi esnasında yapılabilecek hataları rahatlıkla gözünüzün önüne getirebilirsiniz.

ERP’de Barkod Kullanmanın Faydaları

Yukarıda verdiğimiz örneği bir de işletmeniz içerisinde düşünelim. Bir ERP yazılımı kullanıyorsunuz ama sistemi besleyen bilgilerin çoğu bilgisayar ortamına çok da alışık olmayan çalışanlarınız tarafından giriliyor. Deponuzda bir malzeme hareketi oluyor, ancak bu hareket doğru parti numarası ve seri numarası, hatta doğru malzeme kodu ile mi yapıldı emin değilsiniz. Bu durumda da sayımlar esnasında çok büyük sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz.

Üretimde Barkod Kullanımı ve Avantajları

Yine aynı sistem içerisinde üretimle ilgili bilgilere anlık olarak ulaşmayı hedefliyorsunuz. Ancak bu ürünlerin üretimi için açılan iş emirlerine ait iş bitiş bilgileri doğru şekilde ve zamanında girildiğinden şüphe ediyorsanız, sistemden alacağınız üretim bilgileri ne kadar inandırıcı olabilir. Siz raporu aldığınızda, üretim alanından gerekli bilgiler henüz girilmemiştir büyük ihtimalle. Bu nedenle de her seferinde belirli kişileri arayarak bu bilgilere ulaşmaya çalışırsınız. Oysa barkod kullanılan bir sistemde, depodaki malzeme hareketlerine ait bilgilerin girişini yapan operatörler, bu malzemelere ait etiketlerin barkod okuyucu cihazlara okutarak gerçekleştirir. Bu şekilde operatörün hata yapma olasılığını en aza indirerek, okuma esnasında hata yapma oranı 3 milyonda 1’den daha az olan cihazlar sayesinde stoklarınızı sağlıklı bir şekilde izlemeyi sürdürebilirsiniz.

Üretim Yazılımında Barkod Kullanımı

Bu durumu bir de üretim bilgilerinin girişi açısından düşünelim. Operatör, en az bilgi girişini gerektirecek ekranlar ile iş emri, operasyon, operatör, iş merkezi gibi bilgileri barkod okuyucular kullanarak sisteme aktarır. Böylece veri girişinin hızlı ve hatasız yapılmasını sağlamış olursunuz. Hızlı ve kolay veri girişi aynı zamanda bu işlemlerin gerçek zamanlı yapılmasını sağlayacağı için, aslında üretim başlangıç ve bitiş zamanlarına da ulaşmış olursunuz. İşçilik, makine ve hazırlık gibi aktivitelerinizin birim maliyetlerini sağlıklı bir şekilde hesaplayabildiğinizi de düşünürsek sizin için artık ürünlerin gerçekleşen maliyetlerinin hesaplanması da bir hayal olmaktan çıkacaktır.

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, barkod kullanımının aslında bir ERP sistemi içinde araç olduğudur. Asıl işlemleri yapacak olan sistemin kendisidir. Dolayısıyla barkod kullanımının getireceği kolaylıklardan ve faydalardan yararlanabilmeniz için herşeyden önce sağlıklı çalışan ve kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilen bir ERP yazılımına ihtiyacınız var.

Kaynak: IAS Türkiye

ERP hakkında Sıkça Sorulan Sorular

ERP hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1. İş akışı kavramı nedir?
İş akışları kurum içerisinde birden çok departmanı ve operasyonel faaliyetlerle ilişkilidir. Örneğin satış süreci müşteri hizmetleri temsilcisinin satış teklifi vermesiyle başlar, ürün ya da hizmetin teslimatından, karşılığının müşteriden tahsil edilmesine kadar sürer. Süreçler birden çok departmanla ilgili çok geniş ve uzun sürer.

2. Modüler yapıdaki ERP uygulamalarının bütünleşik uygulamalardan farkı nedir?
ERP uygulamalarının içerisindeki tüm fonksiyonların entegre bir yapıda çalışması en önemli özeliğidir. Entegre bir yapıya sahip olmayan ERP uygulamaları firma içindeki iş akışlarının tümünü sonuçlandıramayacaktır. Satınalma, kurulum ve iş süreçlerinin sonlandırılması gibi tüm bu nedenlerden dolayı modüler yapı son derece önemlidir. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak yerine istenilen modüler fonksiyonları ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanmayı tercih edebilir.

3. Neden ERP’ye ihtiyaç duymalıyım?
Firmaların kendi içerisinde kullandığı çok farklı uygulamalardan elde ettiği veriler değişik özellikler taşıyacağı için bu bilgileri birleştirip sağlıklı analizler elde etmek çoğu zaman mümkün olmayacaktır. Bu da ERP uygulamalarının entegre yapıda olmalarını zorunlu kılar.
Entegre bir ERP paketinde istenilen veriler bir defa sisteme girildikten sonra ihtiyaç duyulan her zaman dilimi ve operasyon noktasında kullanılabilmektedir. Uygulamayı kullanan tüm operasyonel yapılar ve çalışanlar, ve karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı şekilde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur.

4. ERP ve kurum içi kurum dışı uygulamalar arasında sağlıklı iletişimin önemi?
Son derece hızlı değişen ve gelişen iş koşullarında kurum içi operasyonlar, kurum dışı uygulamalarla bütünleşme gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Operasyonel faaliyetlerini başarı ile yönetmek ve geliştirmek isteyen kurumlar, iş süreçlerini, iş ortaklarıyla ve müşterileriyle ile olan işbirliklerini doğru ve efektif olarak sürdürmeleri son derece önemlidir.

5. Entegre bir ERP sistemine sahip olmanın getirileri nelerdir?

Bütünleşik yapıdaki bir ERP uygulamasının kuruma getirisi, birbirinden bağımsız yapıdaki uygulamalardan çok daha fazla olacaktır.

ERP Uygulamaları Ölçeklenebilirdir: İşletmenin gelecekteki büyüme perspektifine uygun olarak genişleyebilme ve geliştirilebilme özelliğine sahiptir.
ERP Uygulamaları Fonksiyoneldir: Bütünleşik yapıdaki ERP uygulamalarına gerektiği zaman yeni modüller ekleyebilirsiniz.
ERP Uygulamaları Sürekliliği Olan Destek ve Hizmet İçerir: ERP çözüm sağlayıcı firmanı sürekli ve kesintisiz destek ve hizmeti son derece önem arzeder.

Kaynak IAS: ERP Hakkında Sık Sorulan Sorular

EM Elektrik CANIAS ile 4 ayda canlı ERP’ye geçti

1999 yılında yüksek gerilim kablo montaj taahhüt işleri yapan bir firma olarak kurulan ve 2001 krizi ile birlikte üretime kayan EM Elektrik, genç olmasına rağmen yılların tecrübesi ve geniş bir vizyon ile yönetilen bir firma. EM Elektrik CANIAS ile 4 ayda canlı ERP’ye geçti.

Kurulduğu günden bu yana çok hızlı büyüyen, yurtiçi ve yurtdışında önemli başarılara imza atan EM Elektrik Genel Müdürü Sadettin Erdeniz ve Genel koordinatörü Ece Erdeniz; kuruluştan bugüne EM Elektrik”i, ERP Projelerini ve başarı sırlarını anlatıyor.

IAS: EM Elektrik nasıl kuruldu?
Ece Erdeniz: EM Elektrik 1999 yılında, yüksek gerilim kablo montaj işleri yapan bir taahhüt firması olarak kuruldu. 2001 krizinde yatırımların durması taahhüt işlerinin azalmasına sebep oldu, biz de yavaş yavaş üretime doğru kaydık. Genel müdürümüz Sadettin Erdeniz, 30 senelik iş hayatının tamamını yüksek gerilime adamış, yılların tecrübesi ile sektörde aranılan bir isim olmuş. Kendisi Elektrik Mühendisi, uzun süre Demirer Kablo”da üst düzey yöneticilik, öncesinde Siemens”de imalat müdürlüğü görevlerinde bulunmuş.

Yüksek gerilim sektörü hassas, herkesin giremeyeceği bir sektör. Bir projede elektrik panosunun önemi çok büyüktür. Panonun su almasından dolayı bile bütün bir projenin yatması; büyük firmaların büyük cezalar ödemesi gibi sorunlar yaşanır. Sadettin Erdeniz, geçmişinde yaşadığı deneyimlerle de bu işi en iyi yapan firma olmak için yola koyulmuş. Şu anda Türkiye”de yüksek gerilim pano üretiminde EM”den daha kalitelisi yoktur diyebilirim.

Yaklaşık 1,5-2 sene Ar-Ge çalışması yapıldı. Olumlu tepkiler gelmeye başlayınca bu işe inandık ve yavaş yavaş işi büyüttük. Ben yaklaşık 3 sene önce başladığımda 15 kişiydik ve şimdi 50 kişiyiz. Büyümeye devam ediyoruz.

Sonuç olarak yüksek gerilim kablo aksesuarları üreten bir firmayız. Yüzde 90 ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere, İsviçre, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa. Pazar çok dar ve Saadettin Bey”in pazarda tanınmış bir ismi olduğu için yurtdışına açılmamız kolay oldu. Müşterilerimiz çok büyük kablo ve aksesuar üreticileri. İhalelerden herkesin haberi vardır. Çok ciddi bir iş gücü gerektiği ve çok riskli de bir iş olduğu için herkes giremiyor yüksek gerilim pazarına. Şu anda en büyük risk Çin. Çin”de üretim yaptıran firmalar da var ama kalitesi kabul görmüyor.

EM Elektrikİşletmemizin en önemli 3 kriteri şunlardır: “Kalite, fiyat ve teslim süresi.” Bunlardan bir tanesi diğerinin gerisinde kaldı mı bizde iş duruyor. Bizim ürettiğimiz ürün unutulan bir ürün. Büyük bir kablo projesi düşünün, en maliyetli şey kablodur. Adam kabloyu döşer, sıra kutuya gelir kutu yok. Bütün proje, bir kutu için bekler ve kutu olmadan enerjileyemez. O yüzden işler hep acildir. İşçiliklerimizin çoğu burada yapılıyor. Fasonumuz çok azdır.

IAS: Neden ERP? Hangi ihtiyaçlar sizi ERP”ye yöneltti?
Ece Erdeniz: Personel alıyorsunuz, üretim oluyor, malzemeler geliyor, gidiyor, sevkıyat oluyor, faturalar kesiliyor… Tamam, bir şeyler gidiyor ama o kadar kontrolsüz bir şekilde gidiyor ki. Gecenin bir yarısı eksik bir tane bara yüzünden ihracatın durduğunu hatırlıyorum ben. Bizim ürün stokumuz yoktur ama yarı mamul stokumuz vardır ve çok önemlidir. Orada bir eksiklik, bizim bütün sevkiyatı durdurur. Sevkiyatın kayması demek, işlerin çorba olması demek. Böyle çok şey yaşadık. Bu karışıklığı önlemek ERP projesine başlamamızın temel amaçlarındandı.
.
Herkes kendi bölümü ile ilgili veri tutuyordu ama veriyi paylaşmıyorduk. Bir de eskiden atölyeler ve depo farklı yerlerdeydi. Bu da çok ciddi kontrol kaybı yaşatıyordu. Biz bir performans bekliyorsak, ilk önce personelin kontrolünü sağlamalıyız, aynı çatı altında toplamalıyız dedik. İlk yaptığımız şey o oldu. Büyük bir yere geçtiğinizde maliyetler de çok artıyor. Maliyetleri azaltmanın tek bir yolu var o da verimliliği arttırmak. Daha çok sayıda ürün üreteceksiniz, üründeki işçiliği azaltacaksınız. Verimlilik iki şekilde arttırılıyor. Makine parkurunu genişletmek ve proseslerde düzeni ve kontrolü sağlamak. Bunun için de ERP şart.

EM ElektrikMakine parkurunu genişlettikten sonra elde edilen bilgilerin analizini, raporlanmasını sağlayacak, üretimdeki hataları azaltacak bir yazılıma ihtiyacımız olduğunu düşündük ve bir ERP yazılımı aldık. Ürün ağaçlarını o zamanlar oluşturduk. Süreçlerimiz üzerine bayağı çalıştık hep birlikte. Üretim süreçlerimiz çok karışık ve ürünlerimiz varyantlı. Ürünün her şeyini biz üretiyoruz. Hammaddeyi alıyoruz, işliyoruz, bir taraftan paslanmaz geliyor, bunların hepsi farklı bir şekilde işleniyor, kutu ve kutunun içine giren bakır aksamları montajlanıyor, paketlenmesi ve sandığı dâhil bize ait. Ancak ilk ERP yazılımımız yeterli gelmedi. Bununla ilgili ciddi sıkıntılarımız vardı.

IAS: İlk ERP yazılımınızla ne gibi sorunlar yaşadınız? Sizi değişikliğe yönelten sebepler neydi?
Ece Erdeniz: Biraz önce de bahsettiğim gibi üretim süreçlerimiz çok karışık ve 8 temelürünümüz olmasına rağmen varyasyonları da katarsak 4 bine yakın ürün çeşidimiz var. -Bunu da net olarak CANIAS”dan sonra gördük tabii.- İlk yazılıma hızlı bir şekilde, fazla incelemeden karar vermiştik. Gördük ki varyant yapısı yok. Ayrıca iletişim kopukluğu nedeni ile sistem ilerleyemiyor. Danışmana bile ulaşmakta sıkıntı çekiyorduk. Program çok hata veriyordu. İş bu şekilde olunca insanın direnci kırılıyor, motivasyonunu kaybediyor. Neyse ki onun muhasebesi yoktu, üretim o da MRP I, depo ve satın alma vardı sadece. Biz onlarla olmayacağını anladık ve yazılım araştırmaya başladık. IAS”yi internetten bulduk. ERP diye yazdığımızda direk IAS çıkıyor. Birçok makalede de sizin isminiz geçiyordu. İnceledik, araştırdık. Bir de referanslarınıza sorduk. CANIAS ERP”yi Almanya müşteriniz EMKA”ya sorduk. Onlar bizim tedarikçilerimizden. Müşterilerinizden Sağlam Metal”le de çalışıyoruz. Onlara da sorduk. Herkesten iyi referans alınca, bağlantıya geçtik. Demo aldık, satış görüşmeleri başladı. Biz de işler çok uzatılmaz. Eğer işimize yarayacağını düşünüyorsak ve karşıdan da güvenebileceğimize dair sinyaller aldıysak, hemen karar veririz.

IAS: CANIAS ERP”yi tercih etme nedenleriniz neydi?
Ece Erdeniz: Departmanlar arası entegrasyonun hızlı olması bizim için önemliydi. CANIAS”ın raporları kolay ve anlaşılırdı. Yazılım firmasının profesyonel bir firma olması da bizim için çok önemliydi. Daha önce yaşadığımız deneyimden ötürü, biz kurumsal ve profesyonel bir firma ile çalışmak istiyorduk.

Arayüzler de çok kolaydı. Bizim sekreter arkadaşımıza, güvendiğimiz bir personel olduğu için İnsan kaynakları veri girişini yaptırmak istedik. Kendisinin bilgisayar bilgisinin başlangıç seviyesinde olmasına karşın, IAS”den arkadaşların 1 günlük eğitimi ile şu anda takır takır veri girebilir hale geldi. Tüm kullanımını da hemen öğrenmiş. Raporunu alıyor, detaylarına giriyor. Şu anda bizim hiçbir kullanıcımızdan bu konuda bir sıkıntı gelmedi.

IAS: ERP projelerinde en çok korkulan nokta canlı kullanıma geçiştir. Sizin de 4 ay gibi çok kısa sürede canlı kullanıma geçtiğinizi biliyoruz. Bu hızlı geçişin sebebi neydi?
Ece Erdeniz: Geçen yılın Haziran ayı sonlarında sözleşmeyi imzaladık ancak Ağustos itibariyle ciddi bir şekilde çalışmaya başladık. Totalde 4 ay gibi kısa bir sürede canlı kullanıma geçildi. İlk kullandığımız programın, bize Erp sistemini öğretmesi açısından faydaları oldu tabi. Ama personel ilk yazılımda karşılaştıkları gibi sıkıntılar yaşamaktan korkuyordu. Bunu çabuk aştık ve daha motive bir şekilde sarıldık projeye. Firmanın hızlı geçiş nedenlerinden birisi de çalışan personelin kalifiye olması ve yönetimin ERP”nin yararlarına inanmasıydı.

IAS: Proje başlamadan kendi içinizde bir proje ekibi kuruldu mu?
Ece Erdeniz: İşin görev dağılımı belliydi. Ürün ağaçları ve malzeme kartlarında birkaç kişi çalıştık. Olması gereken ama biz de olmayan bazı departmanları kurduk. Satın alma departmanımız yoktu. Satınalma için bir departman kurduk. Depocumuz da yoktu. Bir de depo sorumlusu aldık. İki arkadaş da çok yetenekli ve ERP sürecini bilen arkadaşlar. Satış ile ben ilgileniyorum. İhracat yaptığımız için formatlarımız çok uzundu. Müşteri bizde her şeyi yazılı ister. Her şeyin teyidini ister. Teklifi veriyoruz, teklifi sipariş geçiyoruz ve siparişi tekrar teyit ediyoruz. Biraz fazla yazışmalıydı ama şu anda CANIAS”la çok kolay oldu işimiz.

IAS: Satıştaki her süreci sistemden takip eder hale geldiniz değil mi?
Ece Erdeniz: Sipariş emrini önceden Sadettin Bey veriyordu. Kendisinin sürekli iş seyahatleri olduğu için gelen siparişin onayını vermekte gecikiyorduk. Teyit edilmeyen hiçbir sipariş, üretime alınmayacak diye bir prosedürümüz vardı. Kontrollü oluyordu fakat müşteri acil diyor, siz bunu üretime sevk edemiyorsunuz. CANIAS ile ne oldu? Teklifler veriliyor zaten, üzerinden müşteri sipariş geçiyor. Hatta artık bazı firmalarda teklifleri de kaldırdık. Ellerinde fiyat listesi var. Bize pat pat pat şunları verin diyor, CANIAS”da fiyatı da belirli. Sipariş geldiği zaman otomatikman iş emirleri açılıyor, bilgi gidiyor. MRP çalışıyor ve oradan üretime gidiyor. Yani bizim o kısır döngümüzde CANIAS çok zaman kazandırdı.

IAS: Üretim sürecinizde CANIAS ERP ile gelen değişikliklerden de bahseder misiniz?
EM ElektrikEce Erdeniz: Üretim kısmını tamamen CANIAS MRP ile yönetmeye başladık. Şu an temel oturdu, binayı çıkmaya başladık. Varyantlı bir üretimimiz olduğu için MRP”den doğru veri almak bizim için çok önemliydi. Gerekli testler yapıldı. Düzgün veri akışını sağladık.

CANIAS”ın bize en önemli katkısını anlatabilmek için biraz üründen bahsetmem gerekiyor. Bizim kutularımızda her müşteri kablosuna göre farklı boyutta delikler açılması gerekiyor. Çünkü müşteri kendi kablosuna göre bize sipariş veriyor. Tabi kutunun delik boyutunun değişmesi demek o kenarının farklı bir şekilde lazerden geçmesi, CANIAS”a temel ürün gruplarımızı ve varyantlarını girdik. Şimdi sipariş geldiği zaman boru çapını seçiyorum, pabuçlu mu pabuçsuz mu vs tüm özelliklerini seçiyorum. Daha satış anından itibaren bunu varyant anahtarından seçiyoruz ve bu bilgiler MRP”ye düşüyor. Lazer kesime de bilgiler düşüyor.

CANIAS”dan önce biz, gelen siparişlerin kablo ölçülerini üretime bildiriyorduk. Tabi o kadar fazla üretim var ki çoğu zaman lazerden kutular yanlış geliyordu. Paslanmaz saç kesiyorsunuz bu çok maliyetli. İşçilik ve zaman kaybı çok yaşandı. Biz bir de fason üreticiyiz. Aynı kutuyu A firmasına da satıyorum, B firmasına da. Ama hepsine kendi logosu ile üretim yapmak zorundayım. O bile bir varyant aslında. Kolay anlatılıyor ama çok karışık süreçler bunlar. CANIAS”a temel ürün gruplarımızı ve varyantlarını girdik. Şimdi sipariş geldiği zaman boru çapını seçiyorum, pabuçlu mu pabuçsuz mu vs tüm özelliklerini seçiyorum. Daha satış anından itibaren bunu varyant anahtarından seçiyoruz ve bu bilgiler MRP”ye düşüyor. Lazer kesime de bilgiler düşüyor. Teknik ressam arkadaşımız da orada gelen bilgileri görüyor zaten.

Üretim, depo, envanter, satınalma, satış bunların hepsini oturttuk. Ancak bir tek muhasebede eksik kaldık. O da bizim personel yetersizliğimizden kaynaklanan bir sorundu. Onu da aştığımız zaman maliyetleri net olarak görebiliyor olacağız. Eski muhasebe programımız bu raporları verebilecek bir program değil. CANIAS”a geçtiğimiz zaman yönetim raporlarını da alabiliyor olacağız. Biz ihracat da yapan bir firma olduğumuz için her şeyimizin şeffaf olması gerekiyor.

IAS: CANIAS ERP”nin başka ne gibi faydaları oldu size?
Ece Erdeniz: Şirket içinde iç iletişimimizi arttırdı. Eskiden bu kadar çok görüşmezken, artık her konuda bir iç süreç işlediği için daha fazla iletişim kurmaya başladık. Bunlarda bizim kurumsallaşmamızı sağlıyor.

Hindistan”dan başka bir müşterimiz ziyarete geldiğinde ERP kullandığımızı öğrenince çok şaşırdı ve sevindi. “Çok kurumsal olmuşsunuz tebrik ederiz.” dedi. Bunlar bizim için çok önemli.
Kurumsal firmalar ile çalıştığımızdan bahsetmiştim. Eskiden siparişleri pdf dokumanı olarak gönderirken artık sistem çıktısı gönderiyoruz. Bu da onların çok hoşuna gitti. Profesyonel biz izlenim bırakıyor ve güvenilirliğiniz artıyor. Yine Hindistan”dan başka bir müşterimiz ziyarete geldiğinde ERP kullandığımızı öğrenince çok şaşırdı ve sevindi. “Çok kurumsal olmuşsunuz tebrik ederiz.” dedi. Bunlar bizim için çok önemli.

IAS: Bundan sonraki hedefleriniz neler?
Ece Erdeniz: Biz bir anda tüm modüllere eğilmedik. Bir odak noktamız vardı: Üretim süreçlerini hızlandırmak ve kontrol altına almak. MRP, satınalma ve depo ile başladık. Satış bile programımızda sonlardaydı. Çünkü biz üretim odaklı bir firmayız. Şimdi insan kaynaklarına da başladık. Muhasebeye yeni bir personel aldığımız için onun hazır olmasını bekliyoruz. Bazı uygulamaları da yavaş yavaş sisteme entegre ediyoruz. Hedefi basit seçip, zorlamadan devam ediyoruz.

Amacımız Kapasite planlama ve çizelgeleme yapabilmek ve bunu CANIAS ile daha iyi yapacağımızı biliyoruz. Çok büyük firmalarla çalışıyoruz. Ürün kalitesinde sorun yok ama dokümantasyon kısmında da onlara uygun olmaya çalışıyoruz.

IAS: ERP kullanmayı düşünen firmalara bu süreç hakkındaki önerileriniz neler olacak?
Ece Erdeniz: Eğer herhangi bir sistem kullanmamış bir firma ise ilk olarak personele yatırım yapmasını öneririm. ERP gibi personel de bir yatırım. ERP nasıl size esneklik, şeffaflık sağlıyor, süreçlerinizi hızlandırıyor ve maliyetlerinizi düşürüyor, bununla birlikte yatırımın geri dönüşünü alıyorsanız, personele yatırımın da geri dönüşünü özellikle proje sürecinde ve sonrasında alıyorsunuz. ERP bir ekip işi, ekibiniz iyi olduğu zaman çok güzel işler çıkıyor.

Planlı ve programlı bir şekilde çalışılması şart. Bugünün işini yarına bırakmak gibi bir lüksü olmayacak. Evden sisteme ulaşabilmenin artısını biz çok gördük. Mesai saatleri yetmediği için hepimiz evden çalışmaya devam ettik. Her yeni sisteme geçişte hatalar olduğu gibi, yeni başlayan firmalar için de hatalar, aksamalar olacak tabii ki. Ama bunun motivasyonlarını düşürmemesi gerekiyor. Yönetimin hep personelinin yanında olması gerekiyor. Bu noktada Genel Müdürümüz Saadettin Bey”in de vizyonu çok önemliydi. Geçmiş iş deneyimlerinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir yazılım ihtiyacını ve bir kontrol mekanizmasının firmaya sağlayacağı katkının farkındaydı.

IAS: Sizce bir ERP projesinin başarılı olmasının sırrı nedir?
Bu zamanda, bu teknolojide, el yordamıyla yürümek imkânsız. Böyle bir sistemi kullanmamak kendilerine zarar verir. Neticede her şeyi göremiyorsunuz.
Ece Erdeniz: İhtiyaç hissetmek de projenin başarısında çok önemli bir etken. Biz gerçekten ihtiyaç hissettik. Firma sahiplerinin ya da yöneticilerinin de bu sistemlere inanmaları güvenmeleri gerekiyor. Bu zamanda, bu teknolojide, el yordamıyla yürümek imkânsız. Böyle bir sistemi kullanmamak kendilerine zarar verir. Neticede her şeyi göremiyorsunuz. Deponuzda ne kadar malzeme olduğunu bilemezsiniz. Ancak depocunuza inanırsınız. “Stokta ne kadar malzemeniz var? Neden bu kadar var? Değeri ne kadar? Ne kadar sattınız? Kime ne kadar fatura kesildi.” Bunlar bir yöneticinin bilmesi gereken şeyler. Bunları bilmeden önünü göremez büyüyemez. Yatırım planlarken darboğazı göremezsiniz. Biz darboğazımızı gördük. Kaynak darboğazımız oldu ve gidip robot kaynak makinesi aldık. Yönetici “Kime ne gidecek? Ne zaman mal gidecek? Gitmiş mi?” ile ilgilenmiyor. “Bu yatırım bana uzun vadede ne getirecek?” onunla ilgileniyor.

IAS: EM Elektrik kurucusu ve Genel Müdürü olarak ERP sürecinizi ve CANIAS ERP ile buluşmanızı kısaca sizden de dinleyebilir miyiz?
EM ElektrikSadettin Erdeniz: Biz hızlı bir büyüme temposuna girince ERP ihtiyacımız da arttı. Küçük çaplı bir yazılım firması ile çalışmaya başladık. Ancak bizim sıkıntılarımızı çözemediler. Bir sene vakit kaybettik. Ama en azından bize giriş yaptırdı. Sıkıntılarımızı çözümleyemeyince daha ciddi bir program almaya karar verdik. CANIAS”da karar kıldık.

Şu anda ürün maliyetlendirme, satış, satınalma, fatura kontrol, envanter yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, üretim planlama ve kontrol, muhasebe, personel yönetimi ve EDI modüllerini satın aldık. Birkaç tanesi hariç hepsini kullanıyoruz. CANIAS”ın doküman yönetimi modülü de çok hoşumuza gitti. Onu da kullanacağız.

IAS: Sizin ERP kullanacak olan firmalara önerileriniz neler olacak?
İlk olarak “Biz size uygun yazılımı yaparız.” diyen firmalarla çalışmasınlar. Mutlaka IAS gibi bu işi yıllardır yapan, profesyonel bir firmanın ERP yazılımını tercih etsinler.

Sadettin Erdeniz: İlk olarak “Biz size uygun yazılımı yaparız.” diyen firmalarla çalışmasınlar. Mutlaka IAS gibi bu işi yıllardır yapan, profesyonel bir firmanın ERP yazılımını tercih etsinler. Diğeri uzun yıllar bitmiyor ve fazlaca problemle sonuçlanıyor.

IAS, Düsseldorf’ta açtığı ikinci ofisi ile Almanya’daki hizmet ağını genişletti.

Kurulduğu günden bu yana Almanya’da kurumsal yazılım çözümü CANIAS ERP’nin eğitim ve danışmanlık hizmetlerine devam eden IAS, müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek, bölgedeki müşterilerine daha yakın olmak ve pazar potansiyelini artırmak için Düsseldorf’ta ikinci ofisini açtı.

IAS’nin ERP alanında uzman, güçlü ve deneyimli Almanya kadrosu, otomotiv, tekstil, makine, elektrik – elektronik, donanım, PVC sistemleri ve çelik gibi birçok sektörden, aralarında Dörrenberg, Doyma, Aluplast gibi firmaların da bulunduğu 120’nin üzerinde müşterisine, Karlsruhe ve Düsseldorf ofisleri ile hizmet vermeye devam edecek.

ERP sektöründe 25.yılını dolduran IAS, stratejik açıdan önemli bir kilometre taşı olan Düsseldorf ofisinin açılışını müşterilerinin katılımı ile yeni binasında gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan IAS GmbH Genel Müdürü Cansever Sezer, “Düsseldorf ofisinin hizmete başlaması IAS’nin büyüme hedefleri için atılmış önemli adımlardan birisidir. Pazar faaliyetlerimiz için yeni ofisimizin bulunduğu konumun bir fırsat olacağını ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizin kuvvetleneceğini düşünüyoruz. Bu ofis ile birlikte Almanya’da daha sağlam bir yere sahip olduk.” dedi. 

Tek bir dokunuşla mobil cihazlar üzerinden takip

CANIAS ERP’nin geliştirdiği mobil çözümlerin son sürümü, İsviçre‘deki enerji teknolojisi uzmanı PROMET AG firmasına uyarlanarak, stok yönetimi ve üretim kontrol süreçleri mobil hale getirildi.
 
PROMET AG, süreçlerini, CANIAS ERP Mobil Envanter (Stok) ve CANIAS ERP Mobil Üretim uygulamalarını kullanarak, veri toplama cihazları ile her alandan takip edip, verilerini gerçek zamanlı olarak ERP sistemine aktarabiliyor.
WLAN ile ERP sistemine bağlanan mobil veri toplama cihazları ile stok ve üretim verileri gerçek zamanlı olarak CANIAS ERP sistemine iletiliyor. Anlık durum değerlendirmesi yapılarak güncel ve fiili stoklara ulaşılıp dağıtılabilirlik ve doğru üretim planlaması konusunda doğrudan bilgi alınıyor.
PROMET AG, merkezi İsviçre’de, diğer lokasyonları Amerika’da bulunan, enerji sektörünün en güçlü sistem çözümleri sağlayıcısıdır. Firmanın İsviçre’deki lokasyonunda 30, Amerika lokasyonunda 10 mobil cihaz, İngilizce ve Almanca dillerinde kullanılıyor.  CANIAS ERP’nin çoklu dil özelliği ile cihazlar, istenirse, diğer dillere de kolayca uyarlanabiliyor.
Mobil veri toplama cihazları kullanım amaç ve yerlerine göre farklı boyutlarda tasarlandı. Cihazlar üzerinde “geri”, “iptal”, “kaydet” gibi donanım-tuşları destekleniyor ve süreçlerin başlatılması, hem ekran hem de cihazın tuşları ile yapılabiliyor.
 
PROMET AG’de kullanılan CANIAS ERP Mobil Envanter (Stok) uygulaması stok yönetimi alanında çeşitli fonksiyonlar sunar:
 
 • İrsaliye: İrsaliye numarasını tarayıp mal çıkışını kaydetmek
 • Sipariş: Sipariş numarasını tarayıp mal girişini kaydetmek
 • Yer değiştirme:  Malzemenin bir depodan diğerine yer değiştirmesi
 • Stok sorgulama: Malzeme numarasını tarayıp mevcut stokun görüntülenmesi
 • Envanter: Envanter belgesinin ve malzeme numarasının taranıp ilgili miktarın girilmesi
 
Üretim kontrolü alanında CANIAS ERP Mobil Üretim uygulaması ile işlem onaylarının alınması sağlanır:
Üretim: başlat / bitir
Kurulum: başlat / bitir
Üretim miktarı gir
 
 
CANIAS ERP portföyünde Mobil Uygulama olarak da sunulan modüller:
 
 • Envanter Yönetimi – Mobil Envanter Yönetimi Modülü  Lokal Ağın yanı sıra web üzerinden de envanter yönetimini destekler. Dahili stok hareketleri her yerde kaydedilebilir. 
 • Demirbaş Muhasebesi – Mobil Demirbaş Yönetimi Modülü şeffaf muhasebe sistemini destekler. Özellikle harici demirbaşların yönetiminde detaylı bilgi verir.
 • Depo yönetimi – Mobil Depo Yönetimi Modülü verimli bir stok yönetimi sağlar. Özellikle depolama, malzeme taşıma ve dağıtım alanlarında kısa ve akıllı yollar önerip maliyetleri düşürmeyi sağlar.
 • Üretim Yönetimi – Mobil Üretim Modülü ile üretim sürecinin her adımı mobil olarak kaydedilir. Daha şeffaf ve açık, optimize edilmiş bir bilgi akışı sağlar.
Mobil uygulamaların yeni keşfedilen etkileşim ve esnekliği doğal olarak yeni gereksinmeleri de beraberinde getiriyor. Maksimum güvenlik önlemleri, önemli kurumsal veriler için vazgeçilemez bir gereksinimdir.  Bu güvenliği sağlamak için, CANIAS ERP ve CANIAS ERP Mobile uygulamalarında yerleşik teknolojilerin yanı sıra en yeni teknolojiler kullanılmaktadır.